Kulfiltre

Kulfiltre, også kendt som aktivt kulfiltre eller kulpatroner, er enheder, der anvender aktivt kul til at absorbere og filtrere forskellige forurenende stoffer i luft eller vand. Aktivt kul er et porøst materiale, der er fremstillet ved at aktivere kul gennem en proces, der øger dets overfladeareal og adsorberende kapacitet. Kulfiltre bruges i forskellige applikationer til at fjerne eller reducere lugt, kemiske forureninger, opløste organiske forbindelser og andre forurenende stoffer.

Leverandører af og viden om Kulfiltre:


Prowelding A/S

Sandagervej 28
7400 Herning
Tlf.: 97 14 07 08
E-mail: jg@prowelding.dk

www.prowelding.dk

Kompetencer: Altaner, Dæksler, Brønddæksler, Rørsystemer, Smedearbejde, Stålkonstruktioner, Svejsning, Tanke, Trapper, Aktive kulfltre, bukning og røroptræk, laserskæring

Læs mere om A/S Prowelding


Elektrokul A/S

Snedkervej 2A
4600 Køge
Telf.: 70 20 78 26
E-mail: info@elektrokul.dk

www.elektrokul.dk

Kompetencer: Gnistbearbejdning, Magneter, Slæberinge, kulbørster, motorkul, generatorkul, skibskul, vindmøllekul, alle typer kul, kulholdere, kulfiber jordingssystem for aksel afledning af skadelige leje strøm, fleksible kabler, kobber/alu stelkabler, grafit lejer og andre mekanisk bearbejdede emner i grafit, EDM grafitelektroder og materialer, EDM kobberelektroder, EDM tråd til gnistbearbejdning, slid og reservedele samt tilbehør til EDM gnistbearbejdningsmaskiner, marine sikringer, industrisikringer, sikringsholdere, fiberkompositter, permanente magneter, slibesten, værktøj og isolationslak til renovering af el-motorer, togkomponenter, elektrisk og mekanisk

Læs mere om Elektrokul A/S


FilterNew ApS

Bækgårdsvej 72
4140 Borup
Tlf.: 42921058
E-mail: info@filternew.dk

www.filternew.dk

Kompetencer: Levering af ventilationsfiltre til HVAC, Boligventilation, Industri, Pharma og mere.

Læs mere om FilterNew ApS


Filterbyen

Klokkestøbervej 35-37
8800 Viborg
Tlf: +45 51 37 82 25
E-mail: mail@filterbyen.dk

web

Kompetencer: Filtre til ventilationsanlæg

Læs mere om Filterbyen


GEOVENT A/S

Hovedgaden 86
8831 Løgstrup
Tlf.: 8664 2211
E-mail: salg@geovent.dk

web

Kompetencer: Udsugning, ventilatorer, aggregater, udsugning af udstødningsgasser, arme og tragte, filtre, transportable ventilatorer, automatik, ATEX, højvakuum, ventilationsaggregater, slanger og lynkoblinger, arbejdspladsindretning

Læs mere om Geovent A/S


Midt Ventilation ApS

Rømersvej 19B
7430 Ikast
Tlf.: 60 760 960
E-mail: post@midtvent.dk

web

Kompetencer: Boligventilation, indregulering, komfortventilation, skoleventilation, ventilationsservice, ventilationsfiltre, ventilation til erhverv, ventilation storkøkkener

Læs mere om Midt Ventilation ApS


Safematic ApS

Agerhatten 16A, indg. 4, 1. tv
Lager: Hal 7
5220 Odense SØ
Tlf.: 63 380 005
E-mail: info@safematic.dk

www.safematic.dk

Kompetencer: Filtre, filterposer, kuvertfiltre, panelfiltre, filterpatroner, kompaktfiltre, planfiltre, HEPA filtre, støttekurve, montagerammer, aktivt kul, væskefiltre, filteranlæg, filterskabe, mundbind

Læs mere om Safematic ApS


Ultrafilter Skandinavien ApS

Glasvænget 6
5492 Vissenbjerg
Tlf.: 82303020
E-mail: 

web

Kompetencer: Nitrogen generatorer, trykluftfiltre, adsorptionstørrer, blødgøringsanlæg, Filterhuse, Erstatningsfiltre, Efterkølere, Dugpunktsmålere, flowmålere, Lækagemålere, Oliesensor, Partikelsensorer, Kondensat behandling, Autodræn, Trykluft beholdere/tanke, Sterilluft, Rustfri stål filtre, Sterile tankfiltre, Tankåndingsfiltre, Damp filtre, Posefiltre, Dybdefiltre, Spundne filtre, Støbte filtre, Plisserede filtre, Absolutte filtre, Membran filtre, Rustfri stål mesh filtre, Rustfri stål filterhuse, UV behandling, Erstatningsfilter, 3m filter, Cuno filter, Modulær Nitrogen Generator, Mini Nitrogen Generator, Twin Tower Nitrogen Generator, Membran Nitrogen Generator, Offshore Nitrogen Generator, Oxygen Generator, Modulær Oxygen Generator, Twin Tower Oxygen Generator, Medical Oxygen Generator, Oxygen Generator for Biogas, iogas filtrering, Biogas tørring, Methan gas filtrering, Methan gas tørring, ATEX godkendt udstyr, Vandbehandling, Omvendt Osmose anlæg ( RO anlæg), Ultrafiltreringsanlæg

Læs mere om Ultrafilter Skandinavien ApS


Mere viden om Kulfiltre:

Nogle almindelige anvendelser af kulfiltre inkluderer:

  1. Luftrensning: Kulfiltre bruges i luftrensere, HVAC-systemer og luftudsugningssystemer for at fjerne lugt, røg, dampe og VOC'er (flygtige organiske forbindelser) fra luften.
  2. Vandbehandling: Kulfiltre anvendes i vandbehandlingsanlæg og hjemmevandfiltreringssystemer til at fjerne forurenende stoffer som klor, pesticider, organiske forbindelser og uønskede lugt- og smagsstoffer fra drikkevand.
  3. Afsugning af dampe: Kulfiltre bruges i udsugningsenheder og emhætter i køkkener til at absorbere og fjerne fedt, lugt og dampe, der genereres under madlavning.
  4. Kemisk og industrielt laboratorieudstyr: Kulfiltre anvendes i laboratorier, produktionsanlæg og industrier til at rense luftstrømme og fjerne skadelige dampe, kemiske forbindelser og lugtgenererende stoffer.
  5. Odor-kontrol: Kulfiltre bruges i spildevandsbehandling, affaldsbehandlingsanlæg, lossepladser og andre faciliteter til at kontrollere og reducere lugtgener fra affald og spildevand.

Kulfiltre fungerer ved adsorption, hvor forurenende stoffer bindes til overfladen af det aktive kul. Det aktive kul har en stor overflade og porøs struktur, der giver det en høj kapacitet til at absorbere og fjerne forurenende stoffer. Over tid vil det aktive kul dog mættes og miste sin effektivitet, og derfor skal kulfiltre periodisk udskiftes eller regenereres for at opretholde deres ydeevne.

Det er vigtigt at bemærke, at effektiviteten af et kulfilter afhænger af flere faktorer som kulmaterialet, dens aktive overflade, filterets størrelse, flowhastighed og den specifikke type forurenende stoffer, der skal fjernes. Det anbefales at følge producentens instruktioner og udskifte eller vedligeholde kulfiltre i overensstemmelse med anbefalingerne for at sikre optimal filtreringseffektivitet.


FilterNew – F9- og kulfiltre til ventilationsanlæg
Flere i Roskilde området har kontaktet os om levering af vores effektive kombinerede F9- og kulfiltre til deres ventilationsanlæg efter affaldsbranden brød ud sidste måned.

Derfor har vi også reageret hurtigt, og vi var derfor I #Roskilde i går, og levere filtre til et bofælleskab, som har været meget generet af røg lugten i deres bolig!

Vores kulfiltre er ekstremt effektive, da det både fjerner lugtgenerne, og filtrere de små skadelige partikler der følger med røgen!

Har du behov for dette filter, kan du altid kontakte os på 42 92 10 58!


Cookie-indstillinger