Slaglod

Slaglod - Stål kan loddes med sølvslaglod, og der gælder samme regler for lodning på stål som ved lodning af kobber, bronze og messing, som også er uædle metaller. Stål er ligesom disse metaller et metal, der hurtigt bliver urent - og det er derfor vigtigt at loddefugerne er rene, inden man påbegynder lodning - og at de holdes rene af et kraftigt flussmidel under selv lodningen.

Leverandører af og viden om slaglod: