Stål

Stål er en legering af jern indh. kulstof. Andre legeringselementer i stål er bla. silicium, mangan, titan, chrom, nikkel mfl. kan indgå for at forbedre legeringens egenskaber i en bestemt retning. Legeringselementerne har stor indflydelse på stålet - derfor opdeles stålene ofte løseligt i grupper - Resistenstabel – Resistenstabellen er en vejledning til valg af materialer - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om stål:


A/S Scanmarc

Høgevej 2-4
6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 46 73 01 00
E-mail mail@scanmarc.dk

www.scanmarc.dk

Kompetencer: Stålwirer, rustftri stålwire, galvaniseret stålwire, plastbelagte stålwire, wirestropper, galvaniseret kæder, rustfri kæder, plastkæder, tilbehør til kæder, bolte, møtrikker, øjebolte, øjemøtrikker, surringsgrej, surringsstrammere, surringsbånd, rundsling, suringsringe, D-ringe og Ratchet Loadbinders, befæstning

Læs mere om A/S Scanmarc


Celsa Steel Service A/S

Frodebjergvej 6
3650 Ølstykke
Tlf.: +45 47 16 00 30

www.celsa-steelservice.dk

Kompetencer: armering, armeringsstål, stål, armeringsnet, armeringsstænger, armeringscoil, rullenet

Læs mere om Celsa Steel Service A/S


EBI A/S

Sylvestervej 7
2610 Rødovre
Tlf.: +45 4497 8111
E-mail: salg@ebi.dk

www.ebi.dk

Kompetencer: Konstruktionsstål, Værktøjsstål, Specialstål, Metaller og Normdele

Læs mere om EBI A/S


Lemvigh-Müller A/S

Stationsalleen 40
2730 Herlev
Tlf.: +45 3695 1230
E-mail: lemu@lemu.dk

www.lemu.dk

Kompetencer: Alt i metaller og Stål , Aluminium, Armeringsstål, Befæstelse, Belysning, El-teknik, Kabler, Rustfri stål, Rør, Stål, Værktøj

Læs mere om Lemvigh-Müller A/S


Sanistål

Håndværkervej 14
9000 Aalborg
Tlf.: 96 30 60 00
E-mail: sanistaal@sanistaal.dk

www.sanistaal.com

Kompetencer: Alt i metaller og Stål, Blankt stål, Byggestål, Konstruktionsstål

Læs mere om Sanistål A/S


Simik ApS

Værkstedsvej 7
4230 Skælskør
Tlf.: 21 91 96 34
E-mail: kn@simik.dk

www.simik.dk

Kompetencer: Klip, Buk, Kompositbjælker, Alt i stål, Konstruktioner, Plasmaskærer, Smedearbejde, Smedejernslåger, Stålkonstruktioner, Gelændere, Altaner

Læs mere om Simik ApS


Sjølund A/S

Skamlingvejen 146
6093 Sjølund
Tlf.: 76 99 17 77
E.mail: admin@sjoelund.dk

www.sjoelund.dk

Kompetencer: Valsning, profilvalsning, bearbejdning, svejsning, aluminiumprofiler, stålprofiler, pladevalsning, rørspiraler, søjleinddækninger, vinduesprofiler

Læs mere om Sjølund A/S


Mere viden om Stål:

Ulegeret stål: Stål med mindre end 1,5 % leg.elementer, lavtleg. stål: Stål med højst 5 % leg.selementer, højtleg. stål: Stål med mere end 5 % leg.elementer.


Lemvigh-Müller – Få hjælp til dokumentationen af ståls klimapåvirkning


09.mar 2023


Med de nye, skærpede klimakrav til byggeri, som trådte i kraft ved årsskiftet, er der kommet et loft for, hvor meget CO2 nye bygninger må udlede

Klimakravene gælder for alt byggeri, som har fået byggetilladelse i 2023, og for nybyggeri som er større end 1.000 kvm er der en grænseværdi for CO2-udledningen. Kravene betyder blandt andet, at klimapåvirkningen skal dokumenteres med en såkaldt livscyklusvurdering (LCA). Det har stor indflydelse på hverdagen ude på byggepladserne og ikke mindst i bygherrers, rådgiveres og entreprenørers projektkontorer, og der er kommet stor opmærksomhed på miljødata for byggematerialer, herunder stål:

”Med de nye krav er det afgørende at sikre sig, at ens stålleverandører kan dokumentere klimaegenskaber og sporbarhed for sine produkter med valide data. Det handler om ansvarlighed, om lovgivning og også om økonomi. I yderste konsekvens risikerer man et byggestop, eller at et færdigt byggeri ikke kan tages i brug, fordi dokumentationen mangler”, siger Director Uve Edemann fra Lemvigh-Müllers stålafdeling.

Krav skaber spørgsmål

De nye krav har givet mærkbart mere travlhed hos Lemvigh-Müller:

”Vi oplever en meget stor interesse for stål produceret med mindre CO2-udledning, og vi får især mange spørgsmål om, hvordan man dokumenterer byggeståls klimaegenskaber,” siger Uve Edemann.

Et komplekst regnestykke

Lemvigh-Müller kan dokumentere klimapåvirkningen for en lang række af de stålprodukter, virksomheden leverer til byggebranchen, i form af miljøvaredeklarationer – EPD’er – og materialecertifikater ifølge branchestandarden EN 10204 fra stålværkerne.

”Klimapåvirkningen er et kompliceret regnestykke, men vi har den viden og de data, der skal til for at hjælpe vores kunder med dokumentationen,” siger Uve Edemann.

Et af de parametre, Lemvigh-Müller har særligt fokus på, er den faktiske genanvendelsesprocent i stål produceret i elektriske lysbueovne, såkaldt EAF-stål. Den ståltype er i princippet hovedsagelig skrotbaseret og dermed mindre miljøbelastende end stål produceret i højovne. Alligevel kan skrotandelen være forskellig fra producent til producent.

Bæredygtighed er konkurrenceparameter

Lemvigh-Müllers bæredygtighedschef, Pernille Kiær, ser lav klimapåvirkning som et vigtig konkurrenceparameter i fremtiden, både i byggeriet og industrien.

”Byggeriet har fået stort fokus på at reducere CO2-udledningen, og det er en god udvikling, for sektoren står for en betydelig del af Danmarks samlede CO2-udledning. Men alle kommer til at forholde sig til krav om transparens i forhold til bæredygtighed og miljøpåvirkning. Derfor har vi tæt fokus på, hvordan vi kan hjælpe vores kunder med at imødekomme fremtidens krav og på, hvordan vi selv kan drive vores forretning mere bæredygtigt,” siger Pernille Kiær.

Arbejder bredt med bæredygtighed

På bæredygtighedsområdet har Lemvigh-Müller blandt andet fokus på at reducere CO2 fra transport. Virksomheden driver også flere videnskoncepter, som hjælper virksomheder med at udvikle deres forretning i forhold til at understøtte den grønne omstilling. Desuden tilbyder Lemvigh-Müller kurser inden for bæredygtighedsaspekter som klimaledelse og -regnskab.

Hvis du er kunde hos Lemvigh-Müller, kan du hente EPD’er for stål her


Lindab samarbejder med SSAB om fossilfrit stål
SSAB og Lindab tager endnu et skridt i deres partnerskab gennem et samarbejde om fossilfrit stål. Fra 2026 vil SSAB levere fossilfrit stål til Lindab, til brug i ventilationsanlæg og byggematerialer.

Sammen arbejder de to virksomheder på introduktionen af SSABs fossilfri stål til Lindab. Stål har en lang levetid, er holdbart og er 100% genanvendeligt. Det er egenskaber, der efterspørges inden for ventilations- og byggeprodukter af høj kvalitet.

"Jeg er glad for at byde Lindab velkommen som partner for fossilfrit stål. Sammen bidrager vi til reduceret kuldioxidudledning i bygge- og ventilationssektoren og styrker konkurrenceevnen, samtidig med at produkternes høje kvalitet fastholdes," siger Martin Lindqvist, administrerende direktør for SSAB. "Vi bygger en fossilfri værdikæde hele vejen til slutkunden."

"For os i Lindab er spørgsmålet om fossilfrit stål centralt i vores bæredygtighedsarbejde. Det er den enkeltstående handling, der har størst effekt på miljøet. Lindab koncernen har gennem længere tid haft et tæt forhold til SSAB, og vi er meget glade for samarbejdet om fossilfrit stål. Vi ser frem til at kunne tilbyde vores kunder samme høje kvalitet som altid, men med en endnu stærkere bæredygtighedsprofil," siger Heino Juhl, administrerende direktør i Lindab.

I 2026 har SSAB til hensigt at forsyne markedet med fossilfrit stål i kommerciel skala efter omlægning af Oxelösunds højovne til produktion med en lysbueovn. SSABs stålproduktion er baseret på jernsvampe fremstillet ved hjælp af HYBRIT-teknologi. Det betyder, at kul og koks, som traditionelt har været brugt til jernmalmsbaseret stålproduktion, erstattes af fossilfri el og brintgas. Processen eliminerer stort set kuldioxidemissioner i stålproduktionen.

SSAB, LKAB og Vattenfall skabte HYBRIT, Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology, 2016 med det mål at udvikle en teknologi til fossilfri jern- og stålproduktion.


Stålbrugere er vilde med bæredygtig levering
Faste ugentlige leveringsdage for stål effektiviser lastbilkørslen, sparer brændstof og reducerer derved CO2-udledningen. Stålkunderne giver massiv opbakning til det nye, frivillige partnerskabsprogram aGreenment™.

Virksomheder, som køber stål og metaller hos Lemvigh-Müller, har i den grad vendt tommelfingeren opad for et initiativ, der skal reducere CO2-udledningen fra lastbiltransport. Flere end 450 af knap 500 stålkunder, som har været med til at teste et nyt, bæredygtigt partnerskabsprogram, har sagt ja til at få deres stål-leverancer på faste ugedage.

Udnytter lastbiler bedre og kører mindre

Det giver Lemvigh-Müller mulighed for at udnytte sine lastbiler mere effektivt, køre færre kilometer og dermed reducere CO2-udledningen. Det er sød musik i en virksomhed, hvor bæredygtighed står højt på dagsordenen. Besparelsen ved at køre mindre bruger Lemvigh-Müller til at udskifte traditionel diesel med klimavenlig HVO100-biodiesel.

Det nye partnerskabsprogram lanceres under navnet aGreenment™. Udgangspunktet er grøn distribution, men aGreenment™ er bredere end det. Det handler om at gå sammen om bæredygtige forretningsløsninger. Lemvigh-Müller-kunder, der vælger at være med, får blandt andet adgang til en CO2-beregner, kurser om f.eks. lovkrav, dokumentation og inspiration til grønne tiltag samt markedsføringsmaterialer. I første omgang bliver aGreenment™ rullet ud til stålforbrugende kunder med fokus på bæredygtighed.

Glæder sig over kundemodtagelse

Anders Voldsgaard Clausen, salgsdirektør med ansvar for Lemvigh-Müllers regionale stålsalg.

Anders Voldsgaard Clausen, salgsdirektør med ansvar for Lemvigh-Müllers regionale stålsalg, glæder sig over den modtagelse, stålkunderne har givet partnerskabsprogrammet.

”Bæredygtighed er i stigende grad et konkurrenceparameter, og opbakningen til aGreenment bekræfter os i, at løsninger, der hjælper vores kunder med den grønne omstilling, er fremtiden. Med aGreenment kan vi kickstarte en adfærdsændring, som tager bæredygtighed til næste niveau – og samtidig stiller kunderne bedre i forhold til at vinde opgaver”, siger han.

Kunde: Dag til dag-levering er pinligt

Dan Vals, som har specialiseret sig i underleverandøropgaver inden for profilvalsning og bukning til blandt andet byggeriet, transportsektoren og vindenergi, er en af de virksomheder, der har valgt at blive aGreenment™ -stålkunde. Her konstaterer adm. direktør Sebastian Christiansen, at konceptet falder helt i tråd med virksomhedens egne ambitioner om at bidrage til den grønne omstilling gennem mere effektive processer.

”Vi har vænnet os selv og hinanden til, at vi kan få alting frem fra dag til dag. Men det en forkælet adfærd og næsten lidt pinligt. Man bør kunne planlægge, så det ikke er nødvendigt. Det handler om en relativt lille adfærdsændring, men det gør en stor forskel,” siger Sebastian Christiansen.