Tromlefiltre

Tromlefiltre

Tromlefiltre er en type filterenhed, der bruges til at fjerne partikler og urenheder fra væsker ved hjælp af filtrering og separeringsteknikker. De er opkaldt efter deres tromlelignende struktur, der fungerer som selve filtreringsmediet. Tromlefiltre består normalt af en roterende tromle, der er placeret delvist eller fuldt nedsænket i væsken, der skal filtreres.

Leverandører af Tromlefiltre:

GEOVENT A/S

Hovedgaden 86
8831 Løgstrup
Tlf.: 8664 2211
E-mail: salg@geovent.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

ROLLTECHNIC A/S

Oldenvej 35 A
3490 Kvistgård
Tlf.: 49 13 91 44
E-mail: ue@rolltechnic.dk

www.rolltechnic.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

WINTEC - Big Steel Solutions

Risbjergvej 28
7330 Brande
Tlf.: 97181977
E-mail: wintec@wintec.dk

www.wintec.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Tromlen er typisk udstyret med filtreringsmedier som finmasket net, vævet stof eller perforeret plade, der tillader passage af rent væske, mens partikler og urenheder tilbageholdes på overfladen af tromlen.

Funktionsmåden for tromlefiltre involverer typisk følgende trin:

  1. Tilførsel af væske: Ufiltreret væske ledes ind i tromlefiltret og spredes jævnt over tromleoverfladen.
  2. Filtrering: Som væsken passerer gennem filtreringsmediet på tromlen, holdes partikler og urenheder tilbage på overfladen. Rent væske passerer igennem og samles i en beholder under filtret.
  3. Rensning af filtreringsmediet: Da partikler og urenheder opbygges på overfladen af tromlen, skal filtreringsmediet rengøres for at opretholde effektiviteten af ​​filtreringen. Dette kan gøres ved hjælp af metoder som børstning, skylning, trykluft eller vakuum.
  4. Udskillelse af opsamlede partikler: De partikler og urenheder, der er opsamlet på overfladen af tromlen, ledes til en separat beholder eller afløb for at adskille dem fra det rensede væske.

Tromlefiltre anvendes i forskellige industrier og applikationer, hvor der er behov for effektiv fjernelse af partikler og urenheder fra væsker. De anvendes i vandbehandlingsanlæg, spildevandsbehandling, fødevare- og drikkevareindustrien, papirproduktion, farmaceutisk produktion og mange andre processer, hvor renhed og filtrering er afgørende.

Fordelene ved tromlefiltre inkluderer deres kontinuerlige drift, høj filtreringskapacitet, evnen til at håndtere store mængder væske og muligheden for automatisering. De kan tilpasses forskellige filtreringsbehov ved valg af passende filtreringsmedier og tromlekonfigurationer.


WINTEC har leveret denne tromlesi til Refsgaard dambrug




Tromlesi til Refsgaard dambrug er lavet som finrist til indløb ved dambruget.

Sien sidder typisk efter risterenseren.

Finristens huller er 4×25 mm.

Se mere her



Cookie-indstillinger