Vibrationssigter

En vibrationssigte er en maskine, der anvendes til at sortere eller sigte materialer baseret på deres størrelse eller partikelstruktur ved hjælp af vibrationer. Den består typisk af en boksformet ramme med en net- eller gitterstruktur i bunden, der tillader passage af partikler af en bestemt størrelse. Materialerne placeres på nettet, og ved hjælp af en vibrationsmekanisme bringes nettet i bevægelse. Denne vibration får partiklerne til at bevæge sig og sprede sig, hvilket fører til adskillelse af partiklerne efter størrelse.

Leverandører af og viden om Vibrationssigter:


Kongskilde Industries A/S

Skælskørvej 64
4180 Sorø
Tlf.: +45 72 17 60 50
E-mail: industry@kongskilde-industries.com

www.kongskilde-industries.com

Kompetencer: Granulattransport, Rensning af kværnet plast, Aspiratør, Håndtering af kanttrim, Værdiforøgelse af kværnet plast, Pneumatisk transport, Pneumatisk håndtering af udstanset plast og papir, Skånsom transport af færdige plastemner, Blæser, Højtryksblæser, Cellesluse, Injektor, Filter, Separator, Rør, Venturi-systemer, Cutter, Affaldshåndtering af plast og papir, Affaldsudsugning i trykkerier, Systemløsninger til procesaffald

Læs mere om Kongskilde Industries A/S


Mespo ApS

Energivej 3
4180 Sorø
Telf.: 42 91 41 00
E-mail: mespo@mespo.dk

www.mespo.dk

Kompetencer: Cellesluser, Pulverventiler, Bigbag-håndtering, Pneumatisk-transport, Fleks-forbindelser, Pulverblander, Doseringsanlæg, Handskeboks, Dosering & Blandeanlæg

Læs mere om Mespo ApS


Mere viden om Vibrationssigter:

Vibrationssigter kan afhængig af opgaven enten være lukkede og støvtætte eller helt åbne. Lukkede vibrationssigter kan være forsynet med støvtætte inspektionsluger. Endvidere kan vibrationssigterne forsynes med CIP-systemer til hurtig rengøring. Afhængig af produktet kan den indvendige overflade leveres i sanitære udførelser.

Vibrationssigte anvendes i mange industrier, herunder minedrift, byggematerialer, kemisk industri, fødevareindustri og farmaceutisk industri. De bruges til at sortere og klassificere materialer som sand, grus, kul, mineraler, korn, pulver, pellets og meget mere. Vibrationssigter kan også tilpasses med forskellige typer net eller gitterstrukturer afhængigt af applikationen og de ønskede partikelstørrelser.

Ved at justere vibrationshastigheden og -amplituden kan man styre sigteprocessen og opnå den ønskede partikelstørrelsesfordeling. Vibrationssigte er en effektiv metode til at sortere materialer hurtigt og nøjagtigt og bruges bredt i industrien for at forbedre produktkvaliteten og øge effektiviteten.