Containervask

Containervask foretages enten manuelt eller med en specialmaskine fremstillet til formålet. Ved containervask vaskes og spules selve containeren, både ud- og indvendig med en relativ høj vandmængde ved et lavt tryk, og vandet renses og recirkuleres under vaskeprocessen, og alle større affaldsfragmenter frasorteres og føres ud af kabinen.

Leverandører af og viden om Containervask:


Mere viden om containervask:

Containervask ved denne metode er med til at reducere forureningen af det recirkulerende vand, som således kun skal udskiftes én gang om ugen. Ved containervask vil selve vaskeprocessen som oftest være styret vha. PLC, som giver mulighed for at regulere vasketiden efter containernes tilsmudsningsgrad.