Entreprenørmaskiner

Definitionen på en entreprenørmaskine er de maskiner en entrprenør i bygge- og anlægsbranchen ofte benytter i deres arbejde. I flere tilfælde er de sammenfaldende med landbrugsmaskiner. Der findes rigtig mange entreprenørmaskiner, hvorfor det vil være en god ide at kontakte en leverandør af selvsamme masiner for at få et overblik.

Leverandører af og viden om entreprenørmaskiner:


JBT Maskinværksted

jbtm

Skanderborgvej 49
7171 Uldum
Telf.: 40 50 73 46
E-mail: jbtm@jbtm.dk

www.jbtm.dk

Kompetencer: Palledrejer, Multiskraber, Strømaskine, Trapper, Altaner

Læs mere om JBT Maskinværksted


Meldgaard Hydraulik A/S

Askelund 10
6200 Aabenraa
Tlf.: 74 33 72 00
E-mail: hydraulik@meldgaard.com

www.hydraulik.meldgaard.com

Kompetencer: Kroghejs, Kraner, Løfteudstyr, Løftegrej, Taljer, Hydraulikcylindere, Hydrauliktanke, Hydraulikventiler, Hydraulikpumper, Vejesystemer

Læs mere om Meldgaard Hydraulik A/S


Rudersdal Udlejning ApS

Klintehøj Vænge 17
3460 Birkerød
Tlf.: 20 25 35 42
E-mail: rud-udlej@mail.dk

web

Kompetencer: Materieludlejning, mandskabsudlejning, entreprenørmaskiner, minigraver, gravemaskiner, gummiged, motorbør, dumpere, betonarbejde, gartnerarbejde, værktøjsudlejning, vognmandskørsel

Læs mere om Rudersdal Udlejning ApS


SOLUS A/S - WIMA

Jens Horsbøl
Lisenborgevej 6, Bølling
6900 Skjern
Tlf.: 97 36 80 88
E-mail: jens@solus.dk

www.solus.dk

Kompetencer: Tipvogne, autotrailere, traktorlad, kirkegårdsvogne, renovationsvogne, drænspuler, slamsuger, spuler, specialvogne, vandvogne, rentvandstankvogne, halmvogne, saltsprederundervogne, tagrensere, sneplove, blokvogne, gyllevogne, gartnervogne, ATV vogne, entreprenørvogne, maskinopbygninger, ombygning af tipvogne for syn, slangeruller

Læs mere om SOLUS A/S


Stemas Maskinsalg A/S

Tolsagervej 2
8370 Hadsten
Tlf.: Jylland/Fyn: 86 43 49 00 / Sjælland: 57 61 46 67 - 46 15 36 00
E-mail: stemas@stemas.dk

www.stemas.dk

Kompetencer: Generatorer, generatoranlæg, nødstrømsanlæg, nødstrømsgeneratorer, nødstrøm, lystårne, lysmaster, marinegeneratorer, generatorservice, transformere, brændstoftanke, kabler, belastningmodstande, fordelingstavler, Himoinsa, Minilæssere, læssemaskiner, Weidemann, vinterbekæmpelse, teleskophjullæssere, hjullæssere, teleskoplæssere, el-drevet minilæsser, Komprimering, Wacker Neuson, pladevibratorer, fremadkørende vibrationsplader, stampere, jordloppe, frem-bak vibrationsplader, fuldhydrauliske pladevibratorer, valser, valsetog, asfalttromler, råjordskompaktorer, gravemaskiner, Udstyr, skovle, pallegafler, greb, kost, sneskær, saltspredere, zero emission

Læs mere om Stemas Maskinsalg A/S


TZACHO P/S

Faurskovvej 1
8370 Hadsten

Sjælland afd.:
Industrivej 9
4683 Rønnede
Tlf.: 87 61 00 12
E-mail: info@tzacho.dk

www.tzacho.dk

Kompetencer: Pumper, lænsepumper, dykkede lænsepumper, spildevandspumper, hydrauliske pumper, centrifugalpumper, bentonitpumper, grundvandspumper, højtrykspumper, membranpumper, slampumper, sandpumper, slurrypumper, tilbehør til pumper, gravekasser, fundering, borerigge, sliddele, spunsvibrator, pælevibrator, pælehammer, kompaktorhjul, hydraulisk udstyr, hydraulisk værktøj, asfalt, egenproduktion

Læs mere om TZACHO P/S


Tima A/S

Ryttermarken 10
3520 Farum
Tlf.: 36 34 25 50
E-mail: tima@tima.dk

web

Kompetencer: Generatorer, generatoranlæg, nødstrømsanlæg

Læs mere om Tima A/S


V. LØWENER A/S

Smedeland 2
2600 Glostrup
Tlf.: 43 200 300
E-mail: vl@loewener.dk

web

Kompetencer: Entreprenørmateriel, asfalt termokasser, asfaltfabrikker, asfaltfræsere, asfalttromler, asfaltudlæggere, dumpere, motorbører, fejemaskiner, lossepladskompaktorer, minigravere, minilæssere, pladevibratorer, stampere, jordlopper, teleskoplæssere, jordtromler

Læs mere om V. LØWENER A/S


Teknologisk Institut – Entreprenørmaskiner skal være mere miljøvenlige
Nyt projekt skal udvikle røgrensningssystemer til mindre entreprenørmaskiner. Formålet er renere luft på byggepladserne

I et nyt projekt vil Teknologisk Institut i samarbejde Purefi A/S og Per Aarsleff A/S udvikle og teste nye røgrensningssystemer til mindre entreprenørmaskiner. Projektets målsætning er at udvikle alsidige, kosteffektive systemer, der kan implementeres på en lang række forskellige entreprenørmaskiner.

- Særligt de lidt mindre entreprenørmaskiner er rigtig interessante i forhold til at eftermontere røgrensningsudstyr. Det skyldes, at der fra 2019 træder ny EU-lovgivning i kraft, der stiller markant strengere krav til udledningen af især sodpartikler fra netop dette maskinsegment, siger seniorspecialist og projektleder Morten Køcks, Teknologisk Institut.
I projektet er der stort fokus på at udvikle simple og kosteffektive løsninger, som kan være rentable at installere på mindre maskiner. Løsningerne kan bestå af enten et partikelfilter eller en kombinationsløsning af partikelfilter og NOx-reducerende SCR katalysator.

- Hos Purefi A/S har vi efterhånden opbygget næsten 20 års erfaring med at udvikle og eftermontere røgrensningsløsninger til både on-road og off-road maskiner, og vi har en fast overbevisning om at det vil lykkes at udvikle mere simple og kosteffektive løsninger til også de lidt mindre entreprenørmaskiner, siger direktør Mende Trajkovski, Purefi A/S.

Eftermontere røgrens
EU-lovgivningen vedrørende udledningen fra entreprenørmaskiner, de såkaldte Stage-krav, gælder kun for nye entreprenørmaskiner. På trods af øget generel fokus på ren luft, er udledningskravene for maskiner under 37 kW, såsom minilæssere, dog ikke blevet skærpet siden 2007.

Der vil således kunne opnås en stor miljøgevinst ved enten at udskifte gamle maskiner med nye eller ved at eftermontere røgrensningsudstyr på de ældre maskiner. Ligeledes kan de nye EU-krav til nye maskiner give anledning til, at der i Danmark vil blive stillet generelle krav fra bygherrer eller myndigheder ved større udbud eller indførelse af deciderede miljøzoner for entreprenørmaskiner, som set i fx Berlin, London og Schweiz.

- Per Aarsleff lægger stor vægt på at begrænse luftforureningen fra vores maskiner, og dette projekt kan give os mulighed for på rentabel vis at eftermontere røgrensningssystemer på nogle af vores lidt ældre maskiner i stedet for at erstatte dem med helt nye maskiner, siger materielchef Jes Steen Paulsen, Per Aarsleff A/S.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsen og sker i samarbejde med Purefi A/S, der arbejder målrettet med udvikling af røgrensningsteknologi, og Per Aarsleff A/S, som er en af de største entreprenørvirksomheder i Danmark. Projektet varer 2 år og afsluttes december 2019.


Arbejdstilsynet – Motoriserede trillebøre skyld i to dødsulykker i 2016
De motoriserede trillebøre er praktiske og ser umiddelbart ikke farlige ud. Men motorbørens kræfter bliver til tider undervurderet og har desværre været skyld i alvorlige ulykker - heriblandt to dødsulykker - i 2016
Motorbøren er populær hos mange håndværkere, fordi den er ideel, hvor pladsen er trang og skåner kroppen for tunge løft. Men desværre viser Arbejdstilsynets ulykkesstatistik også, at den er årsag til alvorlige arbejdsulykker heriblandt to dødsulykker i 2016. "I november-december mistede en 48-årig murer og en 34-årig kvindelig medarbejder på en minkfarm livet, mens de arbejdede med en motorbør. En person døde da han kom i klemme mellem mur og motorbør mens han bakkede. Derfor anbefaler vi på det kraftigste, at virksomhederne skal montere det sikkerheds-kit, der er lavet til at forhindre ulykker ved bakning," fortæller chefkonsulent i Arbejdstilsynet Anders Mortensen. Et andet problem, der ofte fører til arbejdsulykker med motorbøre, er, at man overvurderer motorbørens egenskaber. "Vi ser desværre også, at der fyldes for meget på børen, i forhold til hvad den er bygget til eller i forhold til det terræn og underlag, den skal køres på. Netop kombinationen af for meget læs og dårligt terræn var årsag til den anden dødsulykke i 2016," siger Anders Mortensen. En af motorbørens styrker er, at den kan komme igennem porte og hvor der ofte er smalt, men er også været medvirkende til flere alvorlige arbejdsulykker. "En af de mest hyppige arbejdsulykker med motorbøren er skader, hvor fingrene kommer i klemme ved kørsel fx gennem døre og porte og ind og ud af containere. Kør derfor forsigtigt gennem smalle passager," råder Anders Mortensen Arbejdstilsynets Markedsovervågning har samtidig rettet henvendelse til fabrikanten bag de to motorbøre for at finde ud af, om de lever op til Maskindirektivets krav samt for at drøfte, hvordan sikkerheden kan forbedres. Arbejdstilsynet opfordrer ejere af motorbøre til at eftermontere det sikkerhedskit, som fabrikanterne har udarbejdet efter en ulykke i 2009, hvor en person blev klemt ihjel i forbindelse med bakning. 11 gode råd Arbejdstilsynet har udarbejdet en række gode råd til de medarbejdere, der arbejder med motorbøre. De elleve gode råd lyder: Brug kun motorbøren, hvis betjeningsorganerne virker, som de skal Undersøg, om der er noget, som du kan bakke ind i - inden du bakker Kør kun baglæns, når det er nødvendigt og hvis motorbøren er indrettet, så den stopper og reverserer, så du ikke kan komme i klemme Fyld ikke mere i motorbøren, end den er beregnet til Kør forsigtigt, hvis der er dårlig plads - fx når du skal gennem døre og porte og ind og ud af containere Kør ikke med motorbøren på steder, der er stejlere, end den er beregnet til Stil dig aldrig, så du kan komme i klemme, hvis motorbøren vælter - fx på ramper og skråninger Kør ikke for tæt på udgravninger o.l. Husk, at motorbøren bremser og styrer dårligere, når du kører på en rampe Pas på, at dit tøj ikke kommer til at starte kørsels- eller tipfunktionen ved et uheld Sørg for, at motorbøren er ordentligt vedligeholdt