Ladekraner

Ladekraner, også kendt som lastkraner eller kraner til lastning og losning, er specialiserede løfteudstyr, der bruges til at løfte og placere tunge genstande, varer eller materialer på og fra forskellige transportmidler eller steder som skibe, lastbiler, tog eller lagerfaciliteter. Disse kraner spiller en afgørende rolle i logistik- og transportindustrien ved at muliggøre effektiv og sikker håndtering af varer i forskellige situationer.

Leverandører af og viden om ladekraner:


Fyns Kran Udstyr A/S

Brændekildevej 37
5250 Odense SV
Tlf.: +45 70152015
E-mail: fku@fku.dk

www.fyns-kran.dk

Kompetencer: Donkrafte, Dynamometre, El-taljer, Faldsikring, Hydraulisk værktøj, Kraner, Kranservice, Kæder, Løftegrej, Rundsling, Sjækler, Spil, Stålwirer, Surringer, Taljer, Vakuumløft, Wirestropper, Løfteklo, Løftemagnet, Surring, Svingkran, Traverskran, LøfteudstyrLøfteåg, Alle produkter, Udlejning, Taljer, Løftestrop, Kraner, Løfte udstyr, Fald sikring, Lufttalje, Faldblok, Dynamometer, Løftepuder

Læs mere om Fyns Kran Udstyr A/S


J. Ødum’s Eftf. A/S

Messingvej 17
8940 Randers SV
Tlf. 86 44 81 44
E-mail: info@j-odum.dk

www.j-odum.dk

Kompetencer: Maskinflytning, kranservice, flytteservice, maskinopbevaring, transport, bådtransport

Læs mere om J. Ødum’s Eftf. A/S


Max Fodgaard A/S

Sydholmen 10
2650 Hvidovre
Tel: 70 26 17 00
E-mail: max@fodgaard.dk

www.fodgaard.dk

Kompetencer: Faldblokke, seler, falddæmpere, faldsikring, kraner, taljer, løfteudstyr, wirer, kabinetter, kapslinger, hjul, transporthjul, løftegrej, sjækler, kædetaljer, ex-materiel, ATEX

Læs mere om Max Fodgaard A/S


Munck Kraner A/S

Lauritshøj 1
8541 Skødstrup
Tlf.: 70 22 45 85
E-mail: info@munck-kraner.dk

www.munck-kraner.dk

Kompetencer: Kraner, GIS Eltaljer, Wiretaljer, Håndtaljer, Svingkraner, Let kransystem, Traverskraner, Løftegrej, Service og eftersyn, Højt kvalificeret personale, Fuldt digitaliseret

Læs mere om Munck Kraner A/S


Skaks A/S

Kometvej 35
6230 Rødekro
Tlf.: Jylland/Fyn 74 69 38 88
Tlf.: Sjæland 44 22 44 21
E-mail: lsj@skaks.dk

web

Kompetencer: Maskinflytning, kraner, mobilkraner, lastbilkraner, specialtransporter, baksning

Læs mere om Skaks A/S


Sydkystens Kranservice ApS

Greve Main 40 B
2670 Greve
Tlf.: 43 90 24 76
E.-mail: info@sydkran.dk

www.sydkran.dk

Kompetencer: Kraner, Løftegrej, Løfteudstyr, Løfteåg, Service og reparation af kraner, Svingkraner, Søjlesvingkraner, Traverskraner, Letportalkraner, Trækprøvning, Løftestropper, Vakuumløft, Håndkædetalje, Skraldetalje, Elektro kædetalje, Elektro wiretalje, Lovpligtigt eftersyn, Kontrol af løftegrej, Faldsikring, Anhugning

Læs mere om Sydkystens Kranservice ApS


TAWI Danmark A/S

Bakketoften 2
8541 Skødstrup
Tlf.: 86 17 22 66
E-mail: la.dk.mail@piab.com / la.dk.sales@piab.com

Web

Kompetencer: løfteudstyr, ergonomi, løftegrej, gribeudstyr, mobile vakuumløftere, vakuumløftere, løftevogne, elektriske kæde og wiretaljer, kransystemer, mobilt løfteudstyr, vakuumåg, Udførelse af lovpligtigt serviceeftersyn samt montage

Læs mere om TAWI Danmark A/S


Mere viden om ladekraner:

 1. Løftekapacitet: Ladekraner er designet til at håndtere varierende mængder og vægte af last afhængigt af deres specifikke konstruktion og kapacitet.
 2. Anvendelser: Ladekraner bruges til lastning og losning af varer, herunder containere, paller, byggematerialer, maskiner og andre tunge genstande.
 3. Typer af Løsninger: Der er forskellige typer ladekraner, såsom:
  • Mobilkraner: Disse kraner er monteret på lastbiler og kan køres til forskellige steder. De er alsidige og bruges ofte til byggepladser og nødsituationer.
  • Portalkraner: Portalkraner har en ramme, der spænder over en åben plads og bruges ofte i havne og lagerfaciliteter.
  • Havnekraner: Disse store kraner bruges primært i havne til lastning og losning af skibe.
  • Skibsmonterede Kraner: Kraner monteret på skibe bruges til at håndtere last på skibet og ved dokning.
  • Jernbanekraner: Bruges til løft af last på togvogne og ved jernbaneterminaler.
 4. Hydraulisk Mekanisme: Ladekraner bruger ofte hydraulisk kraft til at løfte og sænke lasten på en kontrolleret måde.
 5. Sikkerhed: Sikkerhed er afgørende, når det kommer til betjening af ladekraner, da fejl eller ukorrekt brug kan føre til alvorlige ulykker.
 6. Operatørskompetence: Operatørerne af ladekraner skal have passende træning og certificering for at sikre korrekt brug og sikkerhed.

Ladekraner spiller en vigtig rolle i at lette den globale handel og logistik ved at muliggøre effektiv og præcis håndtering af varer på tværs af forskellige transportmidler og omgivelser.