Tippelad

En tippelad, også kendt som kipplad eller kipcontainer, er en type lastbil eller anhænger, der er designet til at transportere og aflaste materialer ved at vippe ladet for at tømme indholdet. Tippelad bruges ofte til at transportere bulkmaterialer som sand, grus, jord, sten, affald og lignende. Den vippende mekanisme gør det muligt at aflaste indholdet på en kontroleret og effektiv måde.

Leverandører af og viden om tippelad:


Primalift løfteteknik


Middelfartvej 491
5491 Middelfart
Tlf.: 65 96 77 09
E-mail: prima@primalift.dk

www.primalift.dk

Kompetencer: Løfteborde, rampelifte, godselevatorer, billifte, pallevendere, tømmere, tippere

Læs mere om Primalift løfteteknik


SOLUS A/S - WIMA

Jens Horsbøl
Lisenborgevej 6, Bølling
6900 Skjern
Tlf.: 97 36 80 88
E-mail: jens@solus.dk

www.solus.dk

Kompetencer: Tipvogne, autotrailere, traktorlad, kirkegårdsvogne, renovationsvogne, drænspuler, slamsuger, spuler, specialvogne, vandvogne, rentvandstankvogne, halmvogne, saltsprederundervogne, tagrensere, sneplove, blokvogne, gyllevogne, gartnervogne, ATV vogne, entreprenørvogne, maskinopbygninger, ombygning af tipvogne for syn, slangeruller

Læs mere om SOLUS A/S


Mere viden om tippelad:

  1. Vippemekanisme: Tippeladet er monteret på en ramme med en mekanisme, der giver mulighed for at vippe ladet og tømme indholdet bagud.
  2. Hydraulisk System: De fleste tippelad bruger hydraulisk kraft til at betjene vippefunktionen, hvilket giver en jævn og kontrolleret bevægelse.
  3. Ladkapacitet: Tippelad varierer i størrelse og ladkapacitet afhængigt af design og formål. Kapaciteten måles ofte i vægt (ton) eller volumen (kubikmeter).
  4. Anvendelser: Tippelad bruges i bygge- og anlægsindustrien, transport af materialer, affaldshåndtering, minedrift og mere.
  5. Typer af Tippelad: Der er forskellige typer tippelad, herunder tre-vejs tippelad (kan vippe til siderne), forvogn med kipplad (ladet vipper foran førerhuset) og mere.
  6. Sikkerhed: Sikkerhed er afgørende ved brug af tippelad, især når det drejer sig om at håndtere tunge belastninger og vippefunktionen. Operatørerne skal være trænede i korrekt brug.
  7. Lasterstrammende Udstyr: Nogle tippelad er udstyret med mekanismer til at stramme lasten og forhindre, at den bevæger sig under transport.
  8. Økonomisk Indflydelse: Tippelad spiller en vigtig rolle i bygge- og anlægsprojekter samt i materialtransport, da de muliggør effektiv tømning af materialer.

Tippelad er afgørende for materialhåndtering og transport i bygge- og anlægsindustrien samt i andre områder, hvor bulkmaterialer skal flyttes og aflastes effektivt. De gør det muligt at tømme store mængder materialer hurtigt og præcist på stedet, hvor de er nødvendige.