Epoxy

Epoxy (eller epoxider) er hærdeplast. I endnu ikke hærdet tilstand er epoxyer enten honningfarvede, højviskose væsker eller sprøde, ravagtige, faste stoffer, som smelter ved opvarmning. Uhærdet epoxy er karakteriseret ved god mekanisk styrke, gode dielektriske egenskaber, god dimensionsstabilitet samt god varmebestandighed og kemikaliebestandighed.

Leverandører af og viden om epoxy:


Aalborg Epoxy IVS

Fjembhedevej 27, Præstbro
9330 Dronninglund
Tlf.: 71 90 29 33
E-mail: info@aalborgepoxy.dk

www.aalborgepoxy.dk

Kompetencer: Epoxygulve, industrigulve, garagegulve, diverse epoxy, microcement, gulvafslibning

Læs mere om Aalborg Epoxy IVS


Diatom

Tlf.: 36 77 36 00
Avedøreholmen 84
2650 Hvidovre
info@diatom.dk

www.diatom.dk

Kompetencer: smøremidler, smøreoliersmørefedt, smørepasta, gevindindsatse, gevindspiraler, presmøtrikker, presstagafstandsbøsninger, panelskruer, blindnittemøtrikker, stansenitter, akryl lim, silikonelim, UV-hærdende lim, elektroniklimmethacrylatlim, skumdæmper, silikoneolie, konstruktionssilikone, elektroniksilikone, silikone indstøbning, polyurethan indstøbning,UV-hærdende indstøbning, Epoxy indstøbning, silikonelak til coating, elastomer silikonelak, elastoplastisk silikonelakvarmeledende lim, varmeledende pasta, varmeledende pads, smøring af rullelejer, smøring af kuglelejer, smøring af akselforbindelser, smøring af navforbindelser, smøring af fjedre, smøring af kæder, kompressorolie, gearolie, kædeoliegevindpasta, fedtpasta, antifriktions coating, korrosionsbeskyttelse, midlertidig korrosionsbeskyttelse, vejrbestandig korrosionsbeskyttelse, dosering af 1-komponent, dosering af 2-komponent, tryktanke, EFD kanyler, selvrensende filtre, fuldautomatiske selvrensende filtre, plastfiltre, stålfiltre, filterpatroner, filterhusevandbehandlingsfiltrestrainers, flettede pakninger, pladepakninger, pakninger, tætninger, læberingstætninger, metalpakningerflydende pakninger, fleksible pakninger, rørkoblinger, rørbøjler, mærkning, mærkepenne, mærkningsspray, Automatik, Dispensere, Dispensering, Dosering, DoseringsrobotterIndustrilim, Laboratoriepumper, Limanlæg, Robotter, UV-udstyr, Coating, Elastomer, Epoxy, Konstruktionslim, Polyuretan PURPolyuretanlim

Læs mere om Diatom


Nordic Total Byg

Industriparken 15
6630 Rødding
Tlf.: 23 23 29 88
E-mail: ntb@nordictotalbyg.dk

www.nordictotalbyg.dk

Kompetencer: Epoxygulve, epoxyvægge, industrigulve, renovering af staldbygninger

Læs mere om Nordic Total Byg


SEAB Danmark A/S

2640 Hedehusene
Baldersbuen 15 F
Tlf.: 45 82 15 00
E-mail: info@seab.dk

www.seab.dk

Kompetencer: Lime, tape, gaffatape, montagetape, smøremidler, spray, epoxy, trælim, superlim, universallim, olieadditiver, brændstofadditiver, tætningsmidler, pakningsmidler, gevindsikring, universaltætninger, maletilbehør, maling, korrosionsbeskyttelse, autopleje

Læs mere om SEAB Danmark A/S


Scanmaster ApS

Svogerslev Hovedgade 48
4000 Roskilde
Tlf.: +45 45828090
E-mail: info@scanmaster.dk

www.scanmaster.dk

Scanmaster er et systemhus for dosering og tilbyder alt indenfor mikse- og doseringsløsninger til en industriproduktion. Maskiner til blanding og dosering af enkelt- ell. 2-komponent væsker; fra simple pneumatiske stempelpumper til avancerede systemer, som kan integreres med robotter, automatiske systemer eller vakuum teknologi, hvis det kræves. Mange års erfaring garanterer både for kvalitet og driftssikkerhed! Brands; ViscoTec, Preeflow, Dopag, Meter Mix, Poly Dispensing

Læs mere om Scanmaster


Starfloor ApS

Vadgårdsvej 2
2860 Søborg
Tlf.: 21 90 95 25
E-mail: info@starfloor.dk

www.starfloor.dk

Kompetencer: Epoxygulve, industrigulve, polyurethangulve, New Yorker gulve

Læs mere om Starfloor ApS


VSM Contractor A/S

Smedevej 12
5690 Tommerup St.
Tlf.: 64 76 28 40
E-mail: vsm@mail.tele.dk

www.vsmcontractor.dk

Kompetencer: Brandbeskyttende maling, Brandmaling & overfladebehandling af stål og beton, Korrosionsbeskyttelse af stål, Sandblæsning, Water Jetting, Coating, Metallisering, Gulvbelægninger med epoxy eller acryl og kunststofbelægning, facaderenovering, imprægnering

Læs mere om VSM Contractor A/S


Selvlysende epoxy skal forebygge sygdom
Epoxy er ofte gennemsigtigt, og det kan være svært at se, om man har fået det på huden og dermed risikerer at udvikle livsvarig allergi

Et nyt forskningsprojekt undersøger, om selvlysende epoxy kan forhindre syge ansatte.

En del af arbejdet med det kemiske stof epoxy i vindmølleindustrien foregår manuelt, og medarbejdere risikerer at udvikle kronisk epoxyallergi, hvis de får det på huden.

Nu skal et forskningsprojekt undersøge, om man ved at gøre epoxy mere synligt kan undgå, at medarbejdere bliver syge. Det skriver Magasinet Arbejdsmiljø.

Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og er et samarbejde mellem Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital, de Arbejdsmedicinske klinikker i Herning og Aalborg samt vindmølleproducenterne Siemens- Gamesa Renewable Energy og Vestas Wind Systems.

– Vi vil blive i stand til at registrere om medarbejdere, som arbejder med epoxy, bliver eksponeret, afdække arbejdsforhold, som er forbundet med forøget risiko for eksponering og give umiddelbar feedback til medarbejderne, så de løbende kan træne optimale arbejdsgange, siger Alexandra Golabek Christiansen, der er læge på Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital og ansvarlig for forskningsprojektet.

Hun forklarer, at målet er at udvikle en enkel metode til at forebygge epoxyeksponering, som samtidig er nem at anvende.

– Hvis den virker, vil den kunne overføres til andre brancher, hvor der arbejdes med epoxy.

Lysende epoxy
For at gøre epoxy synligt har vindmøllevirksomhederne sammen med en fælles underleverandør udviklet en lysende version af epoxyen, en såkaldt epoxyresin, ved at tilsætte en fluorescerende tracer.

– Meget af den epoxy, der bliver benyttet, er ikke farvet – det er gennemsigtig kemi – og hvis der bliver spildt nogle få dråber, kan det være svært at se. Idéen var derfor at gøre det mere synligt ved at tilsætte en tracer, så det lyste op, når man lyser på det med UV-lys. Ligesom når du får et stempel på hånden på et diskotek, og en UV-lampe i loftet får det til at lyse op, siger Christian Libak Pedersen, arbejdsmiljøspecialist i Siemens med kemi som hovedområde.

Han håber på, at projektet kan være med til at påvirke den adfærd, som er en vigtig del af at arbejde sikkert med epoxy. Eksempelvis ved at skærpe opmærksomheden på om epoxy smitter af, når man tager beskyttelseshandsker og dragt af.

– I sidste ende handler det om helt at undgå, at folk får epoxyallergi, siger han.

Bo Kokholm Pedersen, Vice President i Vestas, forklarer at ved at udvikle et sporbart epoxyresin, vil det blive lettere at se, hvis nogen eller noget har fået epoxy på sig.

– Ved at spore resinet bedre er målet at få ny viden om, hvordan vi bedst muligt beskytter mod epoxy samt sikrer mere effektiv håndtering af epoxy.

Syge medarbejdere
For to år siden fik epoxy stor mediebevågenhed, da medarbejdere hos de to vind- mølleproducenter var blevet syge af at arbejde med stoffet.

Christian Libak Pedersen mener, at uanset om, der havde været en mediesag eller ej, havde virksomheden sagt ja til at udvikle det sporbare epoxy.

– Medieomtalen har ikke gjort, at vi overordnet set gør tingene væsentlig anderledes i dag end, vi gjorde for år tilbage. Men vi har naturligvis fået mere fokus på det, vi allerede godt ved, er en af udfordringerne ved manuel håndtering af epoxy – nemlig at personlig adfærd er super vigtig. Og her kan projektet hjælpe os godt videre, siger han.

Bo Kokholm Pedersen forklarer, at udviklingen af epoxyresinet er en del af et generelt fokus på forebyggelse.

– Vestas har længe haft og fortsætter med at have en åben og konstruktiv dialog med Arbejdsmedicinsk klinik, myndigheder og medarbejdere omkring forebyggelse af risici ved arbejde med bl.a. epoxy, og det er i forbindelse hermed, at arbejdet med resinet er iværksat.

Projektet er netop igangsat og vil løbe over de næste tre år.


LO – Ledere bør gennemgå epoxy-uddannelse
For at undgå at flere bliver syge af at arbejde med epoxy og lignende stoffer, bør personer, der leder arbejdet med de giftige stoffer, være uddannet i at håndtere dem.

Det anbefaler LO og de øvrige arbejdstagerrepræsentanter i Arbejdsmiljørådet, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen skriver ind i arbejdsmiljøloven.

– Det bør være et krav i arbejdsmiljøloven, at ledere, der har ansvaret for arbejdet med epoxy og lignende giftige stoffer, er uddannet i brugen af dem. De her stoffer er vigtige at kunne håndtere rigtigt. I sommer så vi, hvordan det kan gå, hvis der ikke er styr på sikkerheden, siger LO-næstformand Morten Skov Christiansen.
Forslaget kommer på baggrund af sommerens arbejdsskadesager hos vindmøllefabrikanterne Siemens og Vestas, hvor omkring 170 medarbejdere har fået anerkendt astma og eksem som en arbejdsskade efter at have været udsat for epoxy og isocyanater.

Uenighed i Rådet om epoxy-uddannelse
Forslaget fra arbejdstagersiden i Arbejdsmiljørådet kommer oveni de 18 anbefalinger, som et enigt Arbejdsmiljøråd allerede har udarbejdet efter anmodning fra den daværende beskæftigelsesminister, Jørn Neergaard Larsen. Her ønskede LO og de øvrige arbejdstagerorganisationer også at anbefale den obligatoriske uddannelse, men da arbejdsgiversiden desværre ikke ønskede at medtage anbefalingen, har LO, FTF og AC nu valgt at tilføje anbefalingen på eget hånd.

Ledere bør selv være uddannet i Epoxy-håndtering for at give viden videre
Arbejdsmiljørådet anbefaler nemlig, at virksomhedernes opmærksomhed rettes mod at sikre effektivoplæring, instruktion og tilsyn i arbejdet med de giftige stoffer bl.a. gennem bedre vejledning til virksomhederne. Men efter LO’s opfattelse forudsætter dette, at de ansvarlige ledere er ordentligt uddannet i brugen af dem.
– Hvis Arbejdsmiljørådets anbefalinger skal virke efter hensigten, er det vigtigt, at de ansvarlige ledere også er klædt ordentlig på i hverdagen. Og det er et krav, som ansvarlige virksomheder allerede lever op til. Men det er et vigtigt område at få øget opmærksomheden omkring også blandt de virksomheder, som ikke altid tænker så meget i forebyggelse, siger Morten Skov Christiansen