Affedtningsanlæg

Et affedtningsanlæg, også kendt som et affedtningsbad eller affedtningskammer, er en enhed, der bruges til at fjerne fedt, olie, snavs og andre forurenende stoffer fra genstande som metaldele, maskindele, værktøj og lignende. Det bruges primært i industrien og mekaniske værksteder.

Leverandører af og viden om Affedtningsanlæg:

Anmasi A/S

anmasi

Thorsvej 240
7200 Grindsted
Tlf.: 76 50 02 32
E-mail: info@anmasi.dk

web

Læs mere omAnmasi A/S og se den fulde firmaprofi

PayBack Danmark ApS

Hjulmagervej 1
4300 Holbæk
Tlf.: 93 87 93 86
E-mail: info@pld.dk

web

Læs mere omPayBack Danmark ApS og se den fulde firmaprofi


Mere viden om Affedtningsanlæg:

Affedtningsanlæg er beregnet til affedtning / rensning og vask af forskellige emner, herunder dele fra spåntagende bearbejdning. Ved anvendelse af et affedtningsanlæg opnår man fuldstændig fedtfri og spånfri emne, og man får samtidigt en meget fin ensartethed og imponerende gentagelsesnøjagtighed.

Inden for industrien, for eksempel maskinfabrik, maskinværksted eller lign. vil det oftest være svært at holde tingene rent, med ordinære rensemidler og det er i denne forbindelse at affedtning med ex. affedtningsanlæg eller ultralydsrensere kommer ind i billedet.

Her er en generel beskrivelse af, hvordan et typisk affedtningsanlæg fungerer:

  1. Tank eller kammer: Et affedtningsanlæg består normalt af en tank eller et kammer, der er fremstillet af et kemikaliebestandigt materiale som rustfrit stål eller plast. Tanken har en passende størrelse til at rumme de genstande, der skal rengøres.
  2. Affedtningsmiddel: Affedtningsanlæg bruger et kemisk affedtningsmiddel, som kan være baseret på opløsningsmidler, emulsioner eller enzymer. Affedtningsmidlet er designet til at opløse og fjerne fedt, olie og snavs fra overfladen af genstandene. Det kan også have korrosionsinhibitorer for at beskytte metaloverflader mod rust.
  3. Opvarmning: Nogle affedtningsanlæg har mulighed for opvarmning af affedtningsmidlet. Opvarmning kan hjælpe med at øge rengøringseffektiviteten og fremskynde processen. Temperaturen holdes normalt på et niveau, der er sikkert for både genstandene og affedtningsmidlet.
  4. Neddykning og agitation: Genstandene placeres i affedtningsanlægget og nedsænkes i affedtningsmidlet. Ofte bruges en mekanisme til at agitere eller bevæge genstandene forsigtigt i affedtningsmidlet. Dette hjælper med at sikre, at affedtningsmidlet når alle overflader og effektivt fjerner fedt og snavs.
  5. Tidsperiode: Genstandene forbliver normalt i affedtningsmidlet i en bestemt tidsperiode for at sikre tilstrækkelig rengøring. Tiden kan variere afhængigt af typen og graden af snavs samt affedtningsmidlets egenskaber.
  6. Skylning og tørring: Efter den nødvendige tid tages genstandene op af affedtningsmidlet og skylles grundigt i rent vand for at fjerne eventuelle rester af affedtningsmiddel. Derefter tørres genstandene typisk enten naturligt eller ved hjælp af tørringsudstyr.

Det er vigtigt at bemærke, at brugen af affedtningsanlæg kræver overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger, da affedtningsmidler ofte kan være brandfarlige eller toksiske. Derfor bør affedtningsanlæg kun anvendes i overensstemmelse med producentens anvisninger og med passende uddannelse og sikkerhed.


Nyheder og Indlæg om Affedtningsanlæg


Seneste om Affedtningsanlæg


Cookie-indstillinger