Tandhjul

Tandhjul anvendes mange steder inden for industrien og er reelt et ”hjul”, hvor kanten er lavet med både fremspring og mellemrum: Fremspringene på tandhjulet kaldes for tænder (heraf navnet tandhjul), og er udformet således at de går i indgreb med tilsvarende tænder på et andet tandhjul - Tandhjul – formler og definitioner der kan bruges til beregning - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om tandhjul:


AHT A/S

Filmbyen 23, 4. sal SØ
8000 Aarhus C
Tlf.: 44 44 44 70
E-mail: info@aht-as.dk

www.aht-as.com

Kompetencer:

Bøsninger, Conveyors, Elmotorer, Gear, Gearmotorer, Kileremme, Klembøsninger, Koblinger, Kædehjul, Kæder, Planetgear, Remskiver, Rullekæder, Tandhjul, Tandremme, Transportørkæder, Transmissioner, Transmissionsteknik

Læs mere om AHT A/S


Bengtssons Maskin AB

Företagsvägen 14
232 37 Arlöv Malmö
Tel: +46 (0)40 - 68 07 300
Fax: +46 (0)40 - 43 02 71
E-mail: info@bengtssons-maskin.se
Direkte mail: henrik.andersen@bengtssons-maskin.dk

www.bengtssons-maskin.dk

Kompetencer: Aktuatorer, Drejekranse, Drevsystem, Glideleje, Indbygningslejer, Indexgear, Industrigear, Klembøsninger, Koblinger, Krøjegear, Liniærføring, Planetgear, Præcisionsgear, Slewdrive, Snekkegear, Transmissionsteknik, Løftegrej, Løfteudstyr, Taljer, Eltaljer, Kroghejs, Vakuumløft, Tandhjul, Tandstænger, Servogear, Fladgear

Læs mere om Bengtssons Maskin AB


Jens S Transmissioner A/S

Jens logo originalt

Hørskætten 7
2630 Taastrup
Tlf.: 45 70138333
E-mail: info@jens-s.dk

www.jens-s.dk

Kompetencer: Aksler, Bremsemotorer, Bælgkoblinger, El motorer, Elastiske koblinger, Fladgear, Frekvensomformer, Gearmotorer, Keglehjulsgear, Kileremme, Koblinger, Krympeskiver, Kuglelejer, Kædehjul, Kæder, Lamelkoblinger, Motorer, PlanetgearRemskiver, Rullekæder, Sikkerhedskoblinger, Snekkegear, Spændeelement, Tandhjul, Tandhjulsgear, Tandremme, Transmissioner, Transportbånd, Transportørkæder, Tromlemotorer, Variatorer, Vinkelgear

Læs mere om Jens S Transmissioner A/S


Osvald Jensen A/S
Osvald Jensen

Kirkebjerg Parkvej 47
2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 96 20 77
E-mail: oj@osvald.dk

www.osvald.dk

Kompetencer: Koniske tandhjul, Snekkegear, Snekkehjul, Snekker, Tandhjul, Tandhjulsgear, Tandkranse, Tandremhjul, Tandstænger

Læs mere om Osvald Jensen A/S


Villiam Petersen Tandhjulsfabriken Horsens A/S

Islandsvej 30
8700 Horsens
Tlf.: 75 62 16 22
E-mail: salg@tandhjulsfabriken.dk

www.tandhjulsfabriken.dk

Kompetencer: Tandhjul, cylindriske tandhjul, cylindriske spiralhjul, Indvendig fortanding, snekker, snekkehjul, tandstænger, tandremhjul, splines, mangenoter, koniske tandhjul, ligeskårne koniske tandhjul, spiralskårne koniske tandhjul, kædehjul, transportørkædehjul, gearrenovering, CNC-flankeslibning, rundslibning

Læs mere om Villiam Petersen Tandhjulsfabriken Horsens A/S


ZF Danmark ApS

Tåstrupgårdsvej 8-10
2630 Taastrup
Tlf.: +45 70226243
E-mail: zfdk@zf.com

www.zf.dk

Kompetencer: Aksler, Akselgear, Akselkoblinger, Centrifugalkoblinger, Friktionskoblinger, Gear, Gearkasse renoveringGear reparationGearmotorerHulaksel gear, Hydraulikkoblinger, Koblinger, Kraftudtag, Krøjegear, Lamelkoblinger, Planetgear, Pto, Reparation gear, Servo, Sikkerhedskoblinger, Snekkegear, Spindelgear, Tandhjul, Tandstænger, To-trins gearVedligehold gearVindmøllegear, Vinkelgear, Donkrafte

Læs mere om ZF Danmark ApS


Mere viden om tandhjul:

Tandhjul findes som koniske tandhjul, cylindriske tandhjul, mini tandhjul m.fl.

Tandhjul anvendes i udvekslinger, eller gear, hvori rotationsenergi med én vinkelfrekvens ("omdrejningstal") og drejningsmoment ("trækkraft") omsættes til rotation ved andre vinkelfrekvenser og drejningsmomenter: Generelt gælder det, at hvis et større tandhjul trækker et mindre, får man større vinkelfrekvens og mindre drejningsmoment, og omvendt, når et mindre tandhjul trækker et større; mindre vinkelfrekvens og større drejningsmoment.

Tandhjul er et maskin element med tænder jævnt fordelt over omkredsen. To eller flere indbyrdes forbundne tandhjul danner en tandhjulsudveksling. Det er primært anvendes til transmission mellem to rotationer eller en rotation og en lineær bevægelse (et gear parring med en tandstang). Gear udgør den største gruppe blandt de redskaber. De er positivt og dermed ingen slip.

Hvis udvekslingsforholdet i lille skala kan være konstant, det vil sige ved indgreb af den tidligere indgreb af følgende til tanden i mellemrummet af mod-hjulet, er det at observere det første fortandingens krav. Den positive forbindelse mistes ikke, når det er sikret, at den efterfølgende gear allerede er i indgreb før indgrebet af de foregående tand knækker af (andet gear).

Formen af tænderne på tandhjul, er i overensstemmelse med de love tænderne som ønsket. Der er valgt til en indgrebsoverflade bestemt form, men formen af indgrebsfladen på sammenpassende gear. Praksis begrænset til en tand former, som er lette at fremstille (og således let at beskrive geometrisk) er.

Ud over rene par tænder i geardrev er der bindinger mellem kædeled og tænder for gear i kædedrev. Her links adgang (fx en cykel kæde) i tand huller (for eksempel et kædehjul og et spidshjul på cyklen). I en synkron drivrem, har kæden af et bånd med tænder (tandrem) blevet erstattet (for eksempel til at drive knastakslen i en firetakts-motor).

Tandhjul på en geartransmission er monteret på aksler således at afstanden indrettes, at tænderne griber ind i hinanden, og dermed rotationen af et tandhjul overføres til den anden. Den udligner rotationsretningen. Hvis dette ikke ønskes, er et tredje gear af enhver størrelse placeret derimellem. Hvis tænderne på et tandhjul er af forskellig størrelse, kan hastigheden øges eller mindskes, er det drejningsmoment, formindsket eller forøget. På denne måde kan tandhjulene også overføre kræfter og hastigheder.

Modulsystemet

Modulsystemet er udviklet for at begrænse antallet af forskellige størrelser
fortandinger og for at opnå ensartethed i fremstillingen.

Modulsystemets grundlæggende størrelse er modulet, der betegnes m og angives i mm.

Tanddeling

Tanddelingen foretages på rullecirklen = delecirklen.

Delecirklens diameter betegnes d0.

Delingen er det stykke en tand og et tandmellemrum optager.
Delingen betegnes t.

Tandantallet betegnes z.

Modulberegninger

Tandhjulets modul  x  tandantal  =  delediameter    ( m  x  z =  d0)

 

 

Modulnumre

I modulsystemet er der 41 moduler med hver 8 fræsere
De mest anvendte ligger mellem 1,5 og 16

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
1 1,25 1,5 1,75
2 2,25 2,5 2,75
3 3,25 3,5 3,75
4 4,5
5 5,5
6 6,5
7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 20 22 24 27 30

Tandhjulsfræsere

 Tandhjulsfræser

Tandhjulsfræsere er opdelt i numre

Inden for hver modul er der 8 numre,
hver nummer dækker tandhjul med et hvis antal tænder.

Nummer fra - til - tænder
1 12 13
2 14 16
3 17 20
4 21 25
5 26 34
6 35 54
7 55 134
8 135 300

Tandstænger

Tandstænger kan fræses med fræser nr. 8 der har retlinede tandflader.
Ved fræsning af tandstænger er 1 deling på tandstangen = modulet x π
Indgrebsvinklen er 14.5º - 15º - 20º afhængig af hvilket system der bruges.

 

Normal fortandingsprofil

Vist i naturlig størrelse ved en skærmopløsning på 1024 x 768

modul-1.jpg

Tandhjulsberegninger

Nedenstående formler og definitioner kan bruges til beregning af udvendig fortanding på cylindriske tandhjul

tandhjul2.gif

I Danmark bruges modulsystemet. Alle mål er i mm.

Modul m formrl-m.gif
Deling t formel-t.gif
Tandantal z formel-z.gif
Udvendig diameter dt formel-dt.gif
Delecirkeldiameter do
Tandhøjde h   m * 2,166
Tandhovedhøjde hh formel-hh.gif
Tandfod hf    m*1,166
Tandbredde b    Normalt 10 * m
Akselafstand a fromel-a.gif
Indgrebsvinkel d formel-d.gif

 

Kilde: Fagteori