Tandhjul

Tandhjul anvendes mange steder inden for industrien og er reelt et ”hjul”, hvor kanten er lavet med både fremspring og mellemrum: Fremspringene på tandhjulet kaldes for tænder (heraf navnet tandhjul), og er udformet således at de går i indgreb med tilsvarende tænder på et andet tandhjul - Tandhjul – formler og definitioner der kan bruges til beregning - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om tandhjul:


AHT A/S

Filmbyen 23, 4. sal SØ
8000 Aarhus C
Tlf.: 44 44 44 70
E-mail: info@aht-as.dk

www.aht-as.com

Kompetencer:

Bøsninger, Conveyors, Elmotorer, Gear, Gearmotorer, Kileremme, Klembøsninger, Koblinger, Kædehjul, Kæder, Planetgear, Remskiver, Rullekæder, Tandhjul, Tandremme, Transportørkæder, Transmissioner, Transmissionsteknik

Læs mere om AHT A/S


Bengtssons Maskin AB

Företagsvägen 14
232 37 Arlöv Malmö
Tel: +46 (0)40 - 68 07 300
Fax: +46 (0)40 - 43 02 71
E-mail: info@bengtssons-maskin.se
Direkte mail: henrik.andersen@bengtssons-maskin.dk

web

Kompetencer: Aktuatorer, Drejekranse, Drevsystem, Glideleje, Indbygningslejer, Indexgear, Industrigear, Klembøsninger, Koblinger, Krøjegear, Liniærføring, Planetgear, Præcisionsgear, Slewdrive, Snekkegear, Transmissionsteknik, Løftegrej, Løfteudstyr, Taljer, Eltaljer, Kroghejs, Vakuumløft, Tandhjul, Tandstænger, Servogear, Fladgear

Læs mere om Bengtssons Maskin AB


Nord-Lock ApS

Gydevang 39-41
3450 Allerød
Tlf.: 21 78 66 99
Email: info@nord-lock.dk

www.nord-lock.dk

Kompetencer: Belastningstest, bolte, møtrikker, materialeteknologi, specialudviklede løsninger, spændeskiver, ultralydsmåling boltsikring, boltlåsning, sikringsskiver, nord-lock, superbolt, låsebolt, expander, boltight, boltede samlinger, skiver, låseskiver, kilelåsning, tilspændingsmoment tabel, hydraulikværktoj, aksler til industrien, CE-mærkede bolte, flangebolte, konstruktionsbolte, specialbolte, pindbolte, maskinbolte til brug i byggeriet

Læs mere om Nord-Lock ApS


Villiam Petersen Tandhjulsfabriken Horsens A/S

Islandsvej 30
8700 Horsens
Tlf.: 75 62 16 22
E-mail: salg@tandhjulsfabriken.dk

www.tandhjulsfabriken.dk

Kompetencer: Tandhjul, cylindriske tandhjul, cylindriske spiralhjul, Indvendig fortanding, snekker, snekkehjul, tandstænger, tandremhjul, splines, mangenoter, koniske tandhjul, ligeskårne koniske tandhjul, spiralskårne koniske tandhjul, kædehjul, transportørkædehjul, gearrenovering, CNC-flankeslibning, rundslibning

Læs mere om Villiam Petersen Tandhjulsfabriken Horsens A/S


ZF Danmark ApS

Tåstrupgårdsvej 8-10
2630 Taastrup
Tlf.: +45 70226243
E-mail: zfdk@zf.com

www.zf.dk

Kompetencer: Aksler, Akselgear, Akselkoblinger, Centrifugalkoblinger, Friktionskoblinger, Gear, Gearkasse renoveringGear reparationGearmotorerHulaksel gear, Hydraulikkoblinger, Koblinger, Kraftudtag, Krøjegear, Lamelkoblinger, Planetgear, Pto, Reparation gear, Servo, Sikkerhedskoblinger, Snekkegear, Spindelgear, Tandhjul, Tandstænger, To-trins gearVedligehold gearVindmøllegear, Vinkelgear, Donkrafte

Læs mere om ZF Danmark ApS


Mere viden om tandhjul:

Tandhjul findes som koniske tandhjul, cylindriske tandhjul, mini tandhjul m.fl.

Tandhjul anvendes i udvekslinger, eller gear, hvori rotationsenergi med én vinkelfrekvens ("omdrejningstal") og drejningsmoment ("trækkraft") omsættes til rotation ved andre vinkelfrekvenser og drejningsmomenter: Generelt gælder det, at hvis et større tandhjul trækker et mindre, får man større vinkelfrekvens og mindre drejningsmoment, og omvendt, når et mindre tandhjul trækker et større; mindre vinkelfrekvens og større drejningsmoment.

Tandhjul er et maskin element med tænder jævnt fordelt over omkredsen. To eller flere indbyrdes forbundne tandhjul danner en tandhjulsudveksling. Det er primært anvendes til transmission mellem to rotationer eller en rotation og en lineær bevægelse (et gear parring med en tandstang). Gear udgør den største gruppe blandt de redskaber. De er positivt og dermed ingen slip.

Hvis udvekslingsforholdet i lille skala kan være konstant, det vil sige ved indgreb af den tidligere indgreb af følgende til tanden i mellemrummet af mod-hjulet, er det at observere det første fortandingens krav. Den positive forbindelse mistes ikke, når det er sikret, at den efterfølgende gear allerede er i indgreb før indgrebet af de foregående tand knækker af (andet gear).

Formen af tænderne på tandhjul, er i overensstemmelse med de love tænderne som ønsket. Der er valgt til en indgrebsoverflade bestemt form, men formen af indgrebsfladen på sammenpassende gear. Praksis begrænset til en tand former, som er lette at fremstille (og således let at beskrive geometrisk) er.

Ud over rene par tænder i geardrev er der bindinger mellem kædeled og tænder for gear i kædedrev. Her links adgang (fx en cykel kæde) i tand huller (for eksempel et kædehjul og et spidshjul på cyklen). I en synkron drivrem, har kæden af et bånd med tænder (tandrem) blevet erstattet (for eksempel til at drive knastakslen i en firetakts-motor).

Tandhjul på en geartransmission er monteret på aksler således at afstanden indrettes, at tænderne griber ind i hinanden, og dermed rotationen af et tandhjul overføres til den anden. Den udligner rotationsretningen. Hvis dette ikke ønskes, er et tredje gear af enhver størrelse placeret derimellem. Hvis tænderne på et tandhjul er af forskellig størrelse, kan hastigheden øges eller mindskes, er det drejningsmoment, formindsket eller forøget. På denne måde kan tandhjulene også overføre kræfter og hastigheder.

Modulsystemet

Modulsystemet er udviklet for at begrænse antallet af forskellige størrelser
fortandinger og for at opnå ensartethed i fremstillingen.

Modulsystemets grundlæggende størrelse er modulet, der betegnes m og angives i mm.

Tanddeling

Tanddelingen foretages på rullecirklen = delecirklen.

Delecirklens diameter betegnes d0.

Delingen er det stykke en tand og et tandmellemrum optager.
Delingen betegnes t.

Tandantallet betegnes z.

Modulberegninger

Tandhjulets modul  x  tandantal  =  delediameter    ( m  x  z =  d0)

 

 

Modulnumre

I modulsystemet er der 41 moduler med hver 8 fræsere
De mest anvendte ligger mellem 1,5 og 16

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
1 1,25 1,5 1,75
2 2,25 2,5 2,75
3 3,25 3,5 3,75
4 4,5
5 5,5
6 6,5
7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 20 22 24 27 30

Tandhjulsfræsere

 Tandhjulsfræser

Tandhjulsfræsere er opdelt i numre

Inden for hver modul er der 8 numre,
hver nummer dækker tandhjul med et hvis antal tænder.

Nummer fra - til - tænder
1 12 13
2 14 16
3 17 20
4 21 25
5 26 34
6 35 54
7 55 134
8 135 300

Tandstænger

Tandstænger kan fræses med fræser nr. 8 der har retlinede tandflader.
Ved fræsning af tandstænger er 1 deling på tandstangen = modulet x π
Indgrebsvinklen er 14.5º - 15º - 20º afhængig af hvilket system der bruges.

 

Normal fortandingsprofil

Vist i naturlig størrelse ved en skærmopløsning på 1024 x 768

modul-1.jpg

Tandhjulsberegninger

Nedenstående formler og definitioner kan bruges til beregning af udvendig fortanding på cylindriske tandhjul

tandhjul2.gif

I Danmark bruges modulsystemet. Alle mål er i mm.

Modul m formrl-m.gif
Deling t formel-t.gif
Tandantal z formel-z.gif
Udvendig diameter dt formel-dt.gif
Delecirkeldiameter do
Tandhøjde h   m * 2,166
Tandhovedhøjde hh formel-hh.gif
Tandfod hf    m*1,166
Tandbredde b    Normalt 10 * m
Akselafstand a fromel-a.gif
Indgrebsvinkel d formel-d.gif

 

Kilde: Fagteori


Eegholm – Tændernes størrelse på tandhjulet afgør præcision og pris


17.mar 2023


Tændernes størrelse på tandhjulet bestemmer hvor hurtigt og præcist bevægelsen foregår. Skal du flytte noget hurtigt, kan du vælge store tænder på tandhjul og tandstang.

Til gengæld giver du så køb på præcisionen. For jo mindre tænderne er, jo mere præcist kan du positionere det, som bliver flyttet i processen. 

Antallet af tænder på tandhjulet og tandstangen er også med til at sætte prisen. For jo mindre tænderne er, jo flere gange skal der fræses tænder ud i det metal, der udgør henholdsvis tandhjul og tandstang. Mens der ikke skal bruges nær så mange fræsninger på tandhjul og -stænger med store tænder. 

Antallet af tænder på tandhjulet kan dog til en vis grad reduceres ved at bruge tandhjul med en mindre diameter til løsninger, hvor der er brug for en stor præcision. Det giver samtidig behov for en lavere udveksling i gearet. Til gengæld skal motoren så køre hurtigere for at opnå samme hastighed under bevægelsen som med et større tandhjul med samme størrelse tænder. 

For at forbedre grebet mellem tandhjul og tandstang, er tænderne oftest skråtstillede på både tandhjul og tandstang. Her kan der vælges mellem forskellige størrelser, betegnet som modul 1 til 12, hvor 1 er de mindste og 12 de største størrelser. 

Kontakt
Send din forespørgsel og få et tilbud inden for 24 timer - eller kontakt Jan Hansen på  2710 3748


Eegholm – Tændernes størrelse på tandhjulet afgør præcision og pris
Hos Villiam Petersen Tandhjulsfabriken producerer vi blandt andet cylindriske tandhjul til virksomheder inden for stort set alle industrigrene.

Tændernes størrelse på tandhjulet bestemmer hvor hurtigt og præcist bevægelsen foregår. Skal du flytte noget hurtigt, kan du vælge store tænder på tandhjul og tandstang.

Til gengæld giver du så køb på præcisionen. For jo mindre tænderne er, jo mere præcist kan du positionere det, som bliver flyttet i processen. 

Antallet af tænder på tandhjulet og tandstangen er også med til at sætte prisen. For jo mindre tænderne er, jo flere gange skal der fræses tænder ud i det metal, der udgør henholdsvis tandhjul og tandstang. Mens der ikke skal bruges nær så mange fræsninger på tandhjul og -stænger med store tænder. 

Antallet af tænder på tandhjulet kan dog til en vis grad reduceres ved at bruge tandhjul med en mindre diameter til løsninger, hvor der er brug for en stor præcision. Det giver samtidig behov for en lavere udveksling i gearet. Til gengæld skal motoren så køre hurtigere for at opnå samme hastighed under bevægelsen som med et større tandhjul med samme størrelse tænder. 

For at forbedre grebet mellem tandhjul og tandstang, er tænderne oftest skråtstillede på både tandhjul og tandstang. Her kan der vælges mellem forskellige størrelser, betegnet som modul 1 til 12, hvor 1 er de mindste og 12 de største størrelser. 

Send din forespørgsel og få et tilbud inden for 24 timer


NORD Drivesystems – Højeste præcision og kvalitet: Topmoderne tandhjulsproduktion i Glinde
Zahnradwerk NORD i Glinde i Slesvig-Holsten, øst for Hamborg, fremstiller væsentlige gearkomponenter til drev fra NORD. Ud over den nyeste maskinteknologi byder denne producent på stor erfaring og omfattende knowhow.

Produktionsstedet Glinde blev etableret i 1977. På et driftsareal på 12.100 m2 producerer virksomheden i øjeblikket ca. 2,5 millioner redskabskomponenter om året. Zahnradwerk NORD beskæftiger i øjeblikket omkring 236 personer.

NORD fremstiller gearmotorer med højt udgangsmoment og høj effektivitet til en lang række anvendelser i over 100 brancher. Virksomheden driver flere produktionssteder til fremstilling af drevkomponenter med en særlig lang levetid og høj pålidelighed. Egenproduktionen af alle komponenter giver NORD DRIVESYSTEMS direkte adgang til gearmotorernes overholdelse af kvalitetskrav og tekniske data og kan desuden bestemme alle tekniske parametre i hele gearmotorernes levetid.

NORD investerer vedvarende i avancerede produktionsanlæg for at sikre de høje kvalitetsstandarder, virksomheden har fastsat for gearede motorer. Kun materialer og standardkomponenter af høj kvalitet indgår i produktionsprocesserne efter en kontrol for kvalitet, struktur og styrke. Hvert produktionsstadie er forbundet med streng kvalitetskontrol af hver komponent. Derfor kan NORD-kunder stole på produkternes gennemgående og i praksis testede funktionsdygtighed og driftssikkerhed.


Eegholm – Tændernes størrelse på tandhjulet afgør præcision og pris
Tændernes størrelse på tandhjulet bestemmer hvor hurtigt og præcist bevægelsen foregår. Skal du flytte noget hurtigt, kan du vælge store tænder på tandhjul og tandstang. Til gengæld giver du så køb på præcisionen.

For jo mindre tænderne er, jo mere præcist kan du positionere det, som bliver flyttet i processen. 
  
Antallet af tænder på tandhjulet og tandstangen er også med til at sætte prisen. For jo mindre tænderne er, jo flere gange skal der fræses tænder ud i det metal, der udgør henholdsvis tandhjul og tandstang. Mens der ikke skal bruges nær så mange fræsninger på tandhjul og -stænger med store tænder. 
  
Antallet af tænder på tandhjulet kan dog til en vis grad reduceres ved at bruge tandhjul med en mindre diameter til løsninger, hvor der er brug for en stor præcision. Det giver samtidig behov for en lavere udveksling i gearet. Til gengæld skal motoren så køre hurtigere for at opnå samme hastighed under bevægelsen som med et større tandhjul med samme størrelse tænder. 
  
For at forbedre grebet mellem tandhjul og tandstang, er tænderne oftest skråtstillede på både tandhjul og tandstang. Her kan der vælges mellem forskellige størrelser, betegnet som modul 1 til 12, hvor 1 er de mindste og 12 de største størrelser. 

Find den rigtige løsning

Hos Eegholm kan vi hjælpe dig med at sammensætte den helt rigtige løsning til dit behov med tandstænger, tandhjul og planetgear fra APEX Dynamics Denmark. Vi leverer hele løsninger frem for blot at levere delkomponenterne hver for sig.

Ved nøje at afpasse tand-antal, tandstørrelse, gearing og vælge korrekt kvalitet og styrke på din tandhjuls- og tandstangsløsning kan du skabe en meget præcis og stabil fremføring af det emne, du skal have flyttet. Samt sørge for at det bliver holdt fuldstændigt fastlåst og på plads, der hvor det er meningen, at det skal være.

Få et tilbud inden for 24 timer

Send din forespørgsel på tandhjul og tandstænger og få et tilbud inden for 24 timer.

Kontakt os i dag, og lad os finde den helt rigtige løsning til netop dit behov.  Kontakt dit APEX Dynamics team på telefon 7312 1260.


Printede, bearbejdede og nu også sprøjtestøbte – slidstærke polymere tandhjul fra igus
igus tilbyder økonomisk produktion af smørefri tandhjul med intern sprøjtestøbning

Tandhjul fremstillet af polymerer sikrer kraftoverførsel i utallige applikationer - fra fuldautomatiske kaffemaskiner til aktuatorer. Specifikt for produktionen af slidstærke tandhjul med lang levetid i høje styktal, tilbyder igus nu produktion ved sprøjtestøbning udover den mekaniske bearbejdning fra stangmateriale og den additive produktion. Brugeren har mulighed for at benytte et stort udvalg af smørefri iglidur materialer fra igus.

Polymere tandhjul er mere og mere populære da de, sammenlignet med ståltandhjul, ikke kræver en eneste dråbe af smøremiddel og derfor er vedligeholdelsesfri. Samtidig sikrer polymerer en lydsvag drift og en betydelig vægtbesparelse. Særdeles slidstærke tandhul fremstillet ved 3D print samt mekanisk bearbejdede tandhjul fremstillet af iglidur stangmateriale har været tilbudt af igus gennem adskillige år. For økonomisk produktion af høje styktal, har motion plastics specialisten nu udvidet sortimentet med sprøjtestøbte tandhjul. "Ved brug af sprøjtestøbning har brugeren nu mulighed for at modtage tandhjulsserier fra vores brede materialeudvalg", forklarer Stefan Schack, leder af den nye forretningsenhed for iglidur tandhjul hos igus GmbH. "Vi tilbyder aktuelt sprøjtestøbte tandhjul direkte fra lager, fremstillet af materialerne xirodur B180 og iglidur F, hver i tre navdesigns." xirodur B180 er en slidstærk maratonløber med vibrationsdæmpende egenskaber. iglidur F har også en lang levetid og er egnet til applikationer ved høje temperaturer. Herudover er den sorte polymer også elektrisk ledende.

Tandhjul fremstillet af højtydende polymerer holder 4 gange længere
De igus tandhjul der er udviklet indtil nu på basis af højtydende iglidur polymerer er imponerende med en markant længere levetid end tandhjul fremstillet af standard plast. På det interne 3.800 kvadratmeter store testlaboratorium, udsætter motion plastics specialisten sine sprøjtestøbte, printede og bearbejdede tandhjul fremstillet af igus materialer, for en krævende test. Testen viste at sprøjtestøbte tandhjul fremstillet af materialet xirodur B180 har en fire gange længere levetid end tandhjul fremstillet af POM. Afhængig af konfiguration og applikationsscenarie, tilbyder igus produktion ved tre processer: for hurtig levering af individuelle, slidstærke komponenter på nogle få dage, 3D printede tandhjul fremstillet af lasersintringsmaterialet iglidur I3 det foretrukne valg. Mekanisk bearbejdning fra iglidur stangmateriale, for eksempel, er egnet til produktion af tandhjul i høje styktal. Sprøjtestøbning, derimod, byder på det største udvalg af iglidur materialer og, frem for alt, en økonomisk batchproduktion ved specielle dimensioner.