Ambolte

En ambolt er lavet af en hård og massiv blok af sten eller metal. Ambolten bruges som underlag for arbejde med en hammer, specielt når der skal formes jern i en smedie. Ordet ambolt stammer fra middelnedertysk ambolt, sidste del af ordet, altså Bolt, er muligvis nært beslægtet med latin, pellere, som betyder slå, støde.

Leverandører af og viden om ambolte:


Robert Petersen Værktøjsmaskiner A/S

Læs mere om Robert Petersen Værktøjsmaskiner A/S


Mere viden om ambolte:

Sidste del af ordet, altså bolte, er måske beslægtet med lat. pellere, slå, støde; endv. er det i familie med on. bauta, slå, støde

Ambolte forbindes almindeligvis ikke med træsmede, men med metalsmede og dermed beslægtede fag. Dog anvendes de hos os især på fileværkstedet, hvor sådanne forefindes, ved arbejde med savklinger der skal rettes (retteambolt) eller udlægges (læggeambolt, udlæggerambolt), både på værksteder til alle slags grovtandede save, men ikke mindst blandt skovarbejdere til langsav eller lignende. Normalt findes smedeambolte findes i størrelserne fra 3-300 kg. En skovarbejders læggeambolt kan vanskeligt sammenlignes med den vi kender fra grovsmedens værksted, for den er ikke større end at han kan have den liggende i lommen eller i den kasse arbejderen opbevarer og transporterer langsave i.