Drejebænke

En drejebænk er en maskine, der anvendes til at bearbejde cylindriske emner ved drejning. Drejning er en proces, hvor et roterende arbejdsstykke fastgøres til drejebænken, og en skærende værktøj bevæger sig mod arbejdsstykket for at fjerne materiale og forme det til den ønskede form. Drejebænken er sammen med fræseren de vigtigste værktøjsmaskiner i metalindustrien. Drejebænken er den ældste værktøjsmaskine. Den mest almindelige drejebænk i metalindustrien er universaldrejebænken.

Stig Bindner Værktøjsmaskiner ApS – Tlf.: +45 24408770


Leverandører af og viden om Drejebænke:


Leo Madsen Maskiner ApS

Algade 53
4281 Gørlev
Tlf.: 39 29 42 22
E-mail: info@lmmaskiner.dk

www.LMmaskiner.DK

Kompetencer: CNC værktøjsmaskiner, drejebænke, fræsere, bearbejdningscentre, bedfræsere, boreværker, TOS drejebænke, OSO fræsemaskiner, TOS boreværker, Yang Bearbejdningscentre

Læs mere om Leo Madsen Maskiner ApS


Stig Bindner Værktøjsmaskiner ApS

Avedøreholmen 62-64
2650 Hvidovre
Tlf.: +45 24408770
E-mail: info@sbm.dk

www.sbm.dk

Kompetencer: Værktøjsmaskiner, CNC Værktøjsmaskiner, Automatdrejebænke, Boremaskiner, Båndslibere, CNC Bearbejdningscentre, CNC Fræsemaskiner, CNC Drejebænke, CNC Maskiner, CNC Rørbukkemaskiner, Drejeborde, Drejebænke, Fleroperationsmaskiner, Fræsere, Højhastighedsmaskiner, Kantbukkere, Kantpresser, Pladevalser, Planslibemaskiner, Rundborde, Rundslibemaskiner, Rørbukkemaskiner, Save, Skæremaskiner, Stangautomater, Stangfremføringsmagasiner, Svejsemaskiner

Læs mere om Stig Bindner Værktøjsmaskiner ApS


Mere viden om Drejebænke:

Med alle de forskellige typer af drejebænke, der i dag findes på markedet, kan næsten alle bearbejdningsopgaver løses. Den mest almindelige drejebænk i metalindustrien er universaldrejebænken. Den første drejebænk, som var starten på nutidens drejebænk, blev bygget af Leonardo da Vinci omkring 1500 tallet. Drejebænken er gennem de seneste mange år gennemgået en stor udvikling med hensyn til design, stabilitet, præcision og produktionsydelse, men grundideen med en roterende hovedspindel og forskellige slæder til bevægelse af det skærende værktøj er stadigvæk den samme som for omkring 150 år siden. I en produktionsvirksomhed udføres der mange forskellige arbejder på drejebænke. Dette har medført, at der fremstilles drejebænke af forskellige størrelser og typer. Universaldrejebænken er den mest almindelige. Herudover findes der drejebænke til finmekanik, kopidrejebænke, revolverdrejebænke, automatdrejebænke, karruseldrejebænke, plandrejebænke samt CNC-drejemaskiner.


Koordinatsystemet på en drejebænk

I et NC-program skal emnekonturen beskrives, således at værktøjsbanerne er defineret ved hjælp af punkter.

Koordinatsystemets nulpunkt.

Et koordinatsystem består af 2 tallinjer, som står vinkelret på hinanden og har fælles nulpunkt. Deres positive retninger vises med pile . Den vandrette linje kaldes normalt X-aksen eller abscisseaksen, og den lodrette linje kaldes normalt Y - aksen eller ordinataksen. Skæringspunktet kaldes nulpunktet og betegnes med et stort nul. Ved drejning er den vandrette akse betegnet med Z og den lodrette akse er betegnet med X. Et sådan koordinatsystem hedder et kartesisk koordinatsystem.

     

Koordinater.
I et koordinatsystem kan hvert punkt entydigt angives, ved hjælp af talværdier,(koordinater) for henholdsvis X - aksen og Y - aksen.

Eksempel:
Punkt 1 har koordinaterne:
X=25 og Y=15
Positionen for dette punkt findes ved at bevæge sig værdien 25 ud ad den positive X-akse fra nulpunktet og 15 i den positive Y-akse. Dette svarer til at punkterne P2 og P3 har følgende koordinater:
P2: X=10 Y=-25
P3: X=-25 Y=25

Koordinatsystemet for CNC-drejning.

Ved drejning er det to dimensionale koordinatsystem ændret. Således er den vandrette akse, Z-aksen og den vertikale (halve) X-akse, diameteren.
Bemærk: Alle X-mål programmeres efter diameteren.

Afhængigt af drejebænkens konstruktion arbejder man i det normale koordinatsystem eller i et spejlvendt koordinatsystem.

Arbejdsområdet er placeret væk fra operatøren. Der arbejdes i det normale koordinatsystem.

Arbejdsområdet er placeret tæt ved operatøren. Der arbejdes i et spejlvendte koordinatsystem.

Polær koordinatsystem.

I det kartesiske koordinatsystem bliver der desuden anvendt polærer koordinater, som bliver defineret ved hjælp af en afstand og en vinkel. Det kunne være et emne hvor der er angivet mange vinkler. F.eks.: Boring af en hulkreds (Fig. 1.2) Punktet bliver her defineret: afstand L og vinklen A


Nye agenturer til Kapema
Kapema A/S i Thisted fortsætter udvidelsen af sit maskinsortiment med kendte kvalitetsmaskiner. Der er nu tilføjet yderligere to agenturer inden for spåntagende maskiner.

Kapema A/S i Thisted fortsætter udvidelsen af sit maskinsortiment med kendte kvalitetsmaskiner. Der er nu tilføjet yderligere to agenturer inden for spåntagende maskiner

Kapema vil fremover lagerføre produkterne og varetage service og salg af reservedele. Pinacho maskinerne er kendte for en høj teknisk kvalitet kombineret med et nyt og moderne design.

Kapema har ligeledes med omgående virkning overtaget repræsentationen i Danmark af FIRST fræsemaskinerne som fremstilles hos producenten: Long Chang Machinery i Taiwan. Produkterne har været solgt i Danmark gennem en årrække og er kendt for en solid kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Produkterne vil blive lagerført af Kapema.
Programmet fra FIRST vil være en komplet serie af manuelle fræsemaskiner, samt enkelte
mindre CNC-styrede bearbejdnings-centre