Pinoler

Pinoler, også kendt som spindeludtrækkere, er værktøjer eller komponenter, der bruges i drejebænke og fræsemaskiner til at understøtte, fastholde og bevæge arbejdsemner eller værktøjer. I en drejebænk er pinolen en bevægelig del, der er monteret i hovedspindlen og stikker fremad. Pinolen kan justeres i længden og bruges til at understøtte den ene ende af et langt arbejdsstykke, mens det roteres og formes på drejebænken.

Leverandører af og viden om Pinoler:

Ahlsell

Håndværkervej 14
9000 Aalborg
Tlf.: 96 30 60 00
E-mail: ahlsell@ahlsell.dk

www.ahlsell.dk/da

Se hele vores produktprogram og profil her

HIN A/S

Langmarksvej 29
8700 Horsens
Tlf.: +45 7625 9090
E-mail: hin@hin.dk

www.hin.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden om Pinoler:

Pinolen kan også have en konisk spids, der bruges til at centrerer arbejdsstykket for korrekt positionering og rotation.

I en fræsemaskine kan pinolen være en del af en spindeludtrækker eller værktøjsstrækker. Den bruges til at fastgøre og centrere værktøjer som bore- eller fræsehoveder. Pinolen kan bevæge sig op og ned i fræsemaskinens spindel for at justere værktøjets position og dybde under fræseoperationen.

Pinoler er ofte justerbare og kan låses på plads ved hjælp af en låsemekanisme. De kan være udstyret med kuglelejer eller glidelejer for at sikre en glat bevægelse og nøjagtig positionering.

Pinoler spiller en vigtig rolle i at understøtte og fastholde arbejdsemner eller værktøjer under bearbejdning og er afgørende for at opnå præcise og sikre resultater i drejebænke og fræsemaskiner.

Pinoler kan være udført helt i værktøjsstål eller forsynet med påloddet spids af for eksempel HS-stål eller hårdt metal. De monteres i pinolrøret. Isætning af pinoler skal ske ved et raskt og hårdt slag, mens man holder pinolen i hånden

Isætning af pinoler i hovedspindlen og i pinoldokkens rør skal ske under iagttagelse af yderst renlighed. Snavs eller blot en lille spån eller grat er nok til, at pinolen ikke løber, og det vil have unøjagtigt løbende arbejde til følge. Rensning kan foretages med en ren klud og en træpind enten med bænken stoppet eller med meget langsom fart. Aldrig ved store omdrejninger - det kan forårsage alvorlige ulykkestilfælde.

Pinolen skal undersøges for eventuelle grater. Disse kan i givet tilfælde fjernes forsigtigt med en lille hvæssesten. Det er drejerens pligt at påse, at pinolen løber, før arbejdet påbegyndes. Hvis pinolen i hovedspindlen kaster, vil emnet kaste, når det vendes. Kaster pinolen, som er monteret i pinolrøret, vil pinolens spids ikke sidde nøjagtigt i midtlinjen, og det drejede emne vil blive konisk.

Før opspænding af emnet skal pinolhullerne være rene og gratfrie, og pinolhullet nærmest pinoldokken skal smøres (ved anvendelse af fast pinol), da det virker som et roterende leje i modsætning til pinolhullet nærmest spindeldokken, som er i fast forbindelse med dennes pinol under kørslen. Man kan smøre med fx litoponhvidt blandet med tælle eller olie. Dette er i modsætning til blyhvidt ikke giftigt. Af nyere smøremidler kan nævnes olie iblandet molybdændisulfid. Ved pinolarbejde skal man huske at kontrollere, om pinoldokken er spændt fast, inden drejebænken startes. Pinoldokken skal justeres til "cylindrisk drejning", inden arbejdet påbegyndes. Under bearbejdningen bliver emnet varmt. På grund af varmen vil emnet udvide sig så meget, at det kan forårsage, at trykket på pinoldokkens pinol (fast pinol) bliver så stort, at pinolspidsen "brænder af". Pinolhullet vil også slides under drejearbejdet. Derfor må pinolen jævnligt justeres, og det skal gøres, før skaden er sket. Hvis pinolen ryger eller piber, må der stoppes øjeblikkeligt. Det er vigtigt at kontrollere smøringen under processen. Hvis smøringen forsvinder, kan det medføre en afbrændt pinol.

Før et emne kan opspændes mellem pinoler, skal der bores pinolhuller, hvis form og størrelse er standardiseret efter DIN-normen (se afsnittet om centreringsbor).
Centrering kan foregå ved opmærkning og boring på boremaskine med fx et bor og en forsænker. Normalt foretages centreringen direkte på drejebænk med et centreringsbor (pinolbor) med emnet opspændt i centrerpatron eller på særlige centreringsmaskiner. Pinolhullets vinkel skal passe til vinklen på den pinol, som skal anvendes. Almindeligvis er vinklen 60 grader. Hvis emnestykket er meget tungt, over 100 kg, anvendes ofte vinkler på 90 grader. For et rigtigt boret pinolhul gælder, at pinolhullets form og retning er korrekt i forhold til det værktøj, der skal anvendes til bearbejdningsprocessen

Faste pinoler

ti-pinole-fast1.jpg ti-pinole-fast3.jpg

Fast pinol med blød spids                           Fast pinol med HM spids

ti-pinole-fast2.jpg ti-pinole-fast4.jpg

Fast halv pinol med blød spids                    Fast halv pinol med HM spids

Fast pinol med kuglespids

 

Roterende pinoler.

Rullepinoler.

ti-pinole-rulle.jpg

ti-pinole-rulle-genemsk.jpg

Almindelig rullepinol

ti-pinoler-rulle-udskift.jpg

Rullepinol med udskiftelige spidser

 

 

ti-pinole-rulle2.jpg
Multifunktions rullepinol

ti-pinoler-ror.jpg

Rørpinol

Medbringerpinol.
Medbringerpinolen sættes i spindelrøret og "trækker" emnet rundt.

tl-pinol-medfolg-udskift.jpg

Medbringerpinol
ti-pinole-medfolg-rulle.jpg

Medbringerpinol                            Rullepinol med trykmanometer

Cookie-indstillinger