Skydelære

Skydelæren findes i mange udførelser og kvaliteter, den mest almindelige er universalskydelæren. Skydelæren har millimeterinddeling, men ved hjælp af nonius er det muligt at aflæse mål med en nøjagtighed helt ned til 0.02 mm. Nøjagtigheden afhænger af noniuslængden.

Leverandører af og viden om skydelære:


Sanistål

Håndværkervej 14
9000 Aalborg
Tlf.: 96 30 60 00
E-mail: sanistaal@sanistaal.dk

www.sanistaal.com

Kompetencer: Alt i metaller og Stål, Blankt stål, Byggestål, Konstruktionsstål

Læs mere om Sanistål A/S


Mere viden om skydelære:

Skydelæren findes i mange forskellige typer og størrelser afhængigt af formålet. Universalskydelæren er den mest benyttede og anvendes til måling af udvendige og indvendige mål samt dybdemål.  Skylæren består af en fast kæbe med hovedmåleskala, som har en inddeling i hele millimeter. De fleste skydelærer er ud over millimeterskalaen forsynet med en tommeskala. På den faste kæbe sidder den forskydelige kæbe, der er fastholdt med en fjederpåvirket pal. Palen kan udløses med et let tryk.

Aflæsningsnøjagtigheden er forbedret ved, at der på den forskydelige kæbe er lavet en 1/10, 1/20 eller 1/50mm hjælpeskala (nonius), hvor man kan få en aflæsning i henholdsvis 0,1 - 0,05 eller 0,02 mm. På nogle skydelærer findes der et måleur i stedet for nonius. Her kan man få en aflæsning i 0,02mm. Digital aflæsning på skydelæren er også meget almindelig, og her fås en aflæsning i 0,01mm

skydel-benaevnelse.jpg

sky-metoder.jpg
Universalskydelære

 

Aflæsning af skydelære.

Skydelæren har millimeterinddeling, men ved hjælp af nonius er det muligt
at aflæse mål med en nøjagtighed helt ned til 0.02 mm.
Nøjagtigheden afhænger af noniuslængden.

Længde af nonius Aflæsnings nøjagtighed
9 mm 0.10 mm
19 - 39 mm 0.05 mm
49 mm 0.02 mm

Aflæsningsfejl.

Da den løse kæbe med nonius ligger oven på måleskinnen, er der en højdeafstand mellem
noniusens streginddeling og måleskinnen.
Afstanden gør det nødvendigt at aflæse vinkelret på aflæsningsstedet, da der ellers er risiko for parallakefejl.

Nonius har afrundet kant og inddelingsstregerne er ført helt ned til måleskinnen.
Ingen parallakefejl.

skydel-nonius-flad.jpg
Nonius og måleskinne i samme plan.
Ingen parallakefejl.
skydel-nonius-paral.jpg

 

 

Højdeforskel på nonius og måleskinne.
Risiko for parallakefejl.

Skydelærens nøjagtighed.

Man skal ikke regne med større nøjagtighed end ca. ±0.05 mm.
Det gælder for almindelige skydelærer, digitale skydelærer og skydelærer med måleur.
En digital skydelære kan vise 0.01 millimeter, men er konstrueret efter samme princip
som en almindelig skydelære.
Skydelærens nøjagtighed hænger sammen med konstruktionsprincippet.

Har man målt et emne til 15.05 mm, ligger emnets virkelige mål mellem 15.00 og 15.1 mm.


Universalskydelære, aflæsningsnøjagtighed 0.05 mm.

skydel-med-ur.jpg
Skydelære med ur. Fås med aflæsningsnøjagtighed på 0.01 - 0.02 - 0.05 mm.

skydel-digital.jpg

Skydelære med digital aflæsning, aflæsningsnøjagtighed 0.01 mm.

Måletryk
En forudsætning for nøjagtig måling med en skydelærer er et ensartet måletryk.
Det ses tydeligst på en digital skydelære hvor man kan aflæse 1/100mm
Til det dansk udviklet system, FMS (Flexible Mesuring Systems) fåes en trykanordning
som består af et fjederbelastet stempel der sikre et ensartet måletryk.

sktdel-fms-udv.jpg skydel-fms-indv.jpg

FMS type 40 for udvendigt og indvendigt måletryk (vandring ca. 8mm)

FMS er et system til måling af mange forskellige emner herunder ses nogle eksempler.

skydel-fms-spec3.jpg skydel-fms-spec2.jpg skydel-fms-spec4.jpg skydel-fms-spec1.jpg

Kilde: fagteori.dk