Spændejern

Spændejern bruges til opspænding af emner på planer af værktøjsmaskiner eller på andre bearbejdningsplaner. Spændejern bruges til opspænding af emner på planer af værktøjsmaskiner eller på andre bearbejdningsplaner.

Leverandører af og viden om Spændejern:


Sanistål

Håndværkervej 14
9000 Aalborg
Tlf.: 96 30 60 00
E-mail: sanistaal@sanistaal.dk

www.sanistaal.com

Kompetencer: Alt i metaller og Stål, Blankt stål, Byggestål, Konstruktionsstål

Læs mere om Sanistål A/S


Mere viden om Spændejern:

Mange spændejern og spændeværktøjer er fremstillet til formålet i virksomheden, men udbuddet af standardspændejern og - værktøj er i dag særdeles omfattende og dækker således lang de fleste arbejdsopgaver. Ved opspænding på planer med T-spor anvendes særlige spændbolte med stor anlægsflade. En almindelig sekskantbolt må eksempelvis ikke bruges, idet dette kan medføre sprængninger i planet.

Emnet skal opspændes således, at det sidder tilstrækkeligt fast, men spændejernet må ikke trykke mærker i overflade eller deformere emnet. Spændemærker kan undgås ved at anvende et blødt mellemlag eller et særligt tilpasset spændejern. Ved fjedrende emner må man sørge for at anbringe spændejern på steder, hvor emnet ikke fjedrer, eller anvende modhold.  For at opnå optimal opspænding skal underlaget for spændejernet have nogenlunde samme højde som emnet. Dette gøres ved opklodsning eller med universalspændeunderlag.