Træktestbænke

En træktestbænk er en type testbænk, der bruges til at udføre træk- og stræktest på materialer, komponenter eller prøver. Den er designet til at måle materialets styrke, elasticitet, brudstyrke og andre mekaniske egenskaber under træk- eller strækbelastning.

Leverandører af og viden om Træktestbænke:


KSN Industri A/S

Bjerring Hede 12
8850 Bjerringbro
Tlf.: 86 68 03 00
E-mail: ksn@ksn.dk

www.ksn.dk

Kompetencer: Automatisering, Båndvasker, Emnevasker, Gennemløbsvasker, Industrirobotter, Kemi, Specialmaskiner, Testanlæg, Testbænk, Tromlevasker, Vaskeanlæg

Læs mere om KSN INDUSTRI A/S


Serman & Tipsmark A/S

Maltvej 12
9700 Brønderslev
Tlf.: 70 10 09 11
Email: info@serman-tipsmark.dk

www.serman-tipsmark.dk

Kompetencer: Akkumulatorer, Cylindre, Hydraulik og Pneumatik, Hydraulik service, Hydraulikanlæg, Hydraulikblokke, Hydraulikcylindre, Hydraulikfiltre, Hydraulikfittings, Hydraulikgear, Hydraulikkoblinger, Hydraulikmotorer, Hydraulikolier, Hydraulikpumper, Hydraulikrør, Hydraulikslanger, Hydrauliktanke, Hydraulikventiler, Hydraulikværktøj, Hydrauliske anlæg, Hydrauliske pumper, Hydrauliske ventilblokke, Højtryksanlæg, Højtryksfiltre, Højtryksfittings, Højtrykspumper, Højtryksslanger, Højtryksventiler, Oliepumper, Pumpeanlæg, Pumpeanlæg, Pumper, Pumpeservice, Pumpestationer, Pumpestyring, Service af pumper, Service og reparation af kraner, Serviceeftersyn maskiner, Smørepumper, Smøresystemer, Smøresystemer, Testbænke, Trykfiltre - trykfilter, Trykrørssystemer, Trækprøvning, Træktestbænke, Cartridge, Danfoss, Parker, Rexroth, Bosch, Denison, Eaton, MOOG

Læs mere om Serman & Tipsmark A/S


Mere viden om Træktestbænke:

Her er nogle specifikke træktestbænkegenskaber:

  1. Konstruktion: Træktestbænke har en solid og stabil struktur til at understøtte og fastgøre det testede materiale eller den testede komponent. De omfatter normalt klemmer eller kæber, der holder prøven sikkert på plads under testen.
  2. Belastningskapacitet: Træktestbænke har forskellige belastningskapaciteter, der angiver den maksimale kraft, de kan påføre prøven. Kapaciteten kan variere fra mindre værdier til flere ton, afhængigt af applikationen og det testede materiale.
  3. Testhastighed og kontrol: Træktestbænke giver mulighed for nøjagtig kontrol af testhastigheden, hvilket betyder, at belastningen gradvist øges eller holdes konstant under testprocessen. Dette giver mulighed for at studere materialets adfærd under forskellige belastningshastigheder.
  4. Måling og registrering: Træktestbænke er udstyret med sensorer og måleinstrumenter til at måle og registrere de kræfter, der virker på prøven under testen. Dette kan omfatte belastning, strækning, forlængelse, deformation og andre mekaniske parametre. Dataene registreres normalt for at generere en grafisk repræsentation af prøvens styrkeegenskaber.
  5. Sikkerhed og nødstop: Træktestbænke har indbyggede sikkerhedsfunktioner, herunder nødstopknapper eller systemer til at stoppe testen hurtigt og sikkert i tilfælde af nødsituationer eller prøvefejl.

Træktestbænke anvendes i forskellige industrier som materialeforskning, ingeniørvirksomhed, kvalitetskontrol, produktion og forskning og udvikling. De hjælper med at evaluere og validere materialers og komponenters styrkeegenskaber, hvilket er vigtigt for at sikre kvalitet, pålidelighed og sikkerhed i forskellige applikationer.

Det er vigtigt at følge producentens anvisninger og sikkerhedsprocedurer ved brug af træktestbænken for at sikre korrekte og pålidelige testresultater og undgå skader.