Afløbsregulatorer

Afløbsregulatorer regulerer vandføringen af regn- og spildevand. Afløbsregulatorer og vandbremsere er ofte uden bevægelige dele og har en konstant stor gennemløbsåbning, der giver optimale drifts- og vedligeholdelsesbetingelser. Beregning af vandføringsevne finder du her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om afløbsregulatorer:


Mosbaek A/S

Værkstedsvej 20
4600 Køge
Tlf.: +45 5663 8580
E-mail: info@mosbaek.dk

www.mosbaek.dk

Kompetencer: Afløbsregulatorer - vandbremser

Læs mere om Mosbaek A/S


Afløbsregulatorer med konstant vandføring – HydroSlide
Med en konstant vandføring giver HydroSlide Afløbsregulatorer bedre mulighed for at optimere afløbsforholdene i kloaksystemet, i modsætning til hvad der ellers er tilgængeligt på markedet.
Med erfaring fra mere end 20.000 installationer kan HydroSystems sammen med Steinhardt tilbyde løsninger til enhver opgave. Afløbsregulatorer skal sikre en konstant vandføring videre i afløbssystemet, typisk efter bassin eller overløbsbygværk. HydroSlide regulatorer fungerer ved at reducere regulatorens gennemstrømningsareal i takt med stigende vandhøjder. Regulering af blændeåbningen kan enten ske ved hjælp af en flyder (HydroSlide), motorregulering med ultralydssensor (ElektroSlide) eller det hydrauliske tryk (HydroSlide Combi). HydroSlide Model VN giver konstant vandføring uafhængig af vandhøjden op til dens nominelle kapacitet, op til 5,5 gange regulatorens diameter. HydroSlide Afløbsregulatorer produceres af det tyske firma Steinhardt Wassertechnik og konstrueres til den ønskede vandføring med nøjagtighed på ± 5 % og kalibreres efterfølgende i Steinhardts testanlæg. HydroSlide Giehlmatic og HydroSlide Combi registrerer automatisk om der er tilstopning og foretager skylning af gennemløbet. De mindste regulatorer, hvor risikoen for tilstopning er størst, er forsynet med manuel udløsning af blænden ved hjælp af et kabeltræk, der placeres i terræn.