Aktivt kul

Adsorptionsfiltre opsuger opløste stoffer i vandet på filtermaterialets overflade. Eksempler på adsorptionsfiltre er aktivkulfiltre og keramiske filtre, som begge har en ekstrem stor overflade i forhold til filtermasse. Aktivkulfilteret binder klor, flygtige og ikke-flygtige organiske stoffer, pesticider og deres nedbrydningsprodukter samt forsk. uønskede smags/lugtstoffer.

Leverandører af og viden om aktivt kul:


AMMONGAS A/S

Ejbymosevej 5
2600 Glostrup
Tlf.: +45 43 63 63 00
amg(a)ammongas.dk

www.ammongas.dk

Kompetencer: Opgradering af biogas, Biogasopgraderingsanlæg, Luftrensning, ammoniak separering, Filteranlæg, Filtreringsanlæg, Selvrensende filtre, Vand og afløb teknik, Vandfiltre, Vandfiltrering, Vandrensning, Flotationsanlæg, multimediefilter, Sandfilter

Læs mere om AMMONGAS A/S


Elektrokul A/S

Snedkervej 2A
4600 Køge
Telf.: 70 20 78 26
E-mail: info@elektrokul.dk

www.elektrokul.dk

Kompetencer: Gnistbearbejdning, Magneter, Slæberinge, kulbørster, motorkul, generatorkul, skibskul, vindmøllekul, alle typer kul, kulholdere, kulfiber jordingssystem for aksel afledning af skadelige leje strøm, fleksible kabler, kobber/alu stelkabler, grafit lejer og andre mekanisk bearbejdede emner i grafit, EDM grafitelektroder og materialer, EDM kobberelektroder, EDM tråd til gnistbearbejdning, slid og reservedele samt tilbehør til EDM gnistbearbejdningsmaskiner, marine sikringer, industrisikringer, sikringsholdere, fiberkompositter, permanente magneter, slibesten, værktøj og isolationslak til renovering af el-motorer, togkomponenter, elektrisk og mekanisk

Læs mere om Elektrokul A/S


Prowelding A/S

Sandagervej 28
7400 Herning
Tlf.: 97 14 07 08
E-mail: jg@prowelding.dk

www.prowelding.dk

Kompetencer: Altaner, Dæksler, Brønddæksler, Rørsystemer, Smedearbejde, Stålkonstruktioner, Svejsning, Tanke, Trapper, Aktive kulfltre, bukning og røroptræk

Læs mere om Prowelding A/S


Reecon A/S

Læs mere om Reecon A/S


SILHORKO-EUROWATER A/S

Jylland/Fyn (Skanderborg): 87 93 83 00
Sjælland (Hillerød): 48 20 10 00
E-mail: info.dk@silhorko.dk

www.silhorko.dk

Kompetencer: Afkarboniseringsanlæg, Afluftere, Aktivt kulfilter, Blødgøringsanlæg, Demineraliseringsanlæg, Doseringspumper, EDI-anlæg, Filtreringsanlæg, Membranafgasser, Mixed-bed anlæg, Nanofiltreringsanlæg, Omvendt osmoseanlæg, Omvendt osmoseanlæg kompakt med komplet forbehandling type CU:RO, Selektiv ionbytningsanlæg, Trykfilteranlæg, UV-desinfektionsanlæg

Læs mere om SILHORKO-EUROWATER A/S


Safematic ApS

Agerhatten 16A, indg. 4, 1. tv
Lager: Hal 7
5220 Odense SØ
Tlf.: 63 380 005
E-mail: info@safematic.dk

www.safematic.dk

Kompetencer: Filtre, filterposer, kuvertfiltre, panelfiltre, filterpatroner, kompaktfiltre, planfiltre, HEPA filtre, støttekurve, montagerammer, aktivt kul, væskefiltre, filteranlæg, filterskabe, mundbind

Læs mere om Safematic ApS


Mere viden om aktivt kul:

Aktivt kul, også kaldet aktiveret kul eller carbo activatus, er en form for kulstof, som er behandlet for at være befængt med små, lave volumen porer, øge overfladearealet til rådighed for adsorption eller kemiske reaktioner. Aktiveret er undertiden substitueret med aktiv.

På grund af sin høje grad af mikro porøsitet, blot ét gram aktivt kul har et overfladeareal på over 500 m2, som bestemt ved adsorptionsisotermerne af carbondioxidgas ved stuetemperatur eller 0,0 °C temperatur. En aktivering tilstrækkeligt niveau for nyttig anvendelse kan opnås alene fra high overfladeareal, men yderligere kemisk behandling ofte øger adsorptionsegenskaber.

Aktivt kul er normalt stammer fra kul.
Aktivt kul er kul fremstillet af kulstofholdige udgangsmaterialer som nøddeskaller, kokos skallerne, tørv, træ, kokos, brunkul, kul og olie banen. Det kan fremstilles ved en af følgende processer:

1.Fysisk reaktivering: Kildematerialet er udviklet til aktivt kul ved hjælp af varme gasser. Dette er normalt gøres ved hjælp af en eller en kombination af følgende processer: forkulning: Materiale med kulstofindhold pyrolyseres ved temperaturer i området 600-900 °C, i fravær af ilt (normalt i en inaktiv atmosfære med gasser som argon eller nitrogen). Aktivering / Oxidation: Råvarer eller forkullede materiale udsættes for oxiderende atmosfære (ilt eller damp) ved temperaturer over 250 °C, sædvanligvis i temperaturområdet 600-1200 ° C.

2.Kemisk aktivering: Forud for forkulning er råmaterialet imprægneret med visse kemikalier. Kemikaliet er typisk en syre, stærk base, eller et salt (phosphorsyre, kaliumhydroxid, natriumhydroxid, calcium-chlorid, zinkchlorid 25 %). Derefter er det rå materiale carboniseret ved lavere temperaturer (450-900 °C). Det menes, at forkulning / aktivering trin forløber samtidigt med kemisk aktivering. Kemisk aktivering foretrækkes frem fysisk aktivering på grund af de lavere temperaturer og kortere tid til aktivering materiale.

Vigtige produktionsmaterialer omfatter kokosnøddeskaller, palme skaller, olie, avner, og savsmuld, som alle er nødt til at blive brændt til aske for aktivt kul produktion. Den består af 2 typer, fint pulver og piller eller flager. Det fine pulver er god til at formidle i vand, så det anvendes i opløsning eller flydende beslægtede industrier. For eksempel er det bruges til at blege og absorbere lugt i sukkerindustrien, at producere madolie i fødevareindustrien, og at rense vand. Den pille eller flage type anvendes i gas-rensende industrier / produkter, såsom luftrenser, giftig gas absorption og cigaretskod, osv.

Væksten i aktivt kul marked afhænger af væksten af brancher, som anvender det, som varierer meget fra luftrenser industri, drikkevand og vand fra hanen industri, metal-belagte industri og fødevareindustrien. Desuden kan aktivt carbon anvendes i en husstand. Dens største husstand skik findes i produkter, der absorberer lugte, såsom et køleskab snerpet lugt, klædeskab s og skab s lugte, osv. Derfor kan det ses, at aktivt kul markedet er bredt og har et potentiale for konsekvent efterspørgsel i landet. Desuden kan det blive eksporteret til brug i de industrier, der har brug høj kvalitet aktivt kul, såsom i særlige typer af luftrensere.

Traditionelt er aktivt kul fremstillet i partikelform som pulvere eller fine granulater mindre end 1,0 mm i størrelse med en gennemsnitlig diameter på mellem 0.15 og 0.25 mm. Således udgør de en stor overflade og volumen med en lille diffusionsafstanden. PAC består af knuste eller formalede kulpartikler, vil 95-100 % af som passerer gennem en udpeget sold. Granuleret aktivt kul er defineret som det aktiverede carbon tilbageholdes på en 50-mesh sigte (0,297 mm) og PAC materiale som finere materiale, mens ASTM klassificerer partikelstørrelser svarende til en 80-mesh sigte (0,177 mm) og mindre som PAC. PAC er ikke almindeligt anvendt i en dedikeret beholder, på grund af den høje tryktab, som ville forekomme. PAC er generelt tilsættes direkte til andre procesenheder, såsom rå vandindtag, hurtige mix bassiner, klaringsmidler og tyngde filtre.

Aktivt kul er karakteriseret ved et stort indre overfladeareal og derfor særdeles velegnet til adsorption af urenheder fra luftarter og væsker. Aktivt kul fremstilles ved delvis oxidation af trækul og andre kulstofholdige materialer med ilt og vanddamp. Sidst i 1960'erne var det relativt nemt at fjerne denatureringsmidlet fra kogesprit ved hjælp af aktivt kul. Aktivt kul anvendes i stor udstrækning til rensning af væsker, eksempelvis ved sukkerfremstilling, hvor urenheder i sukkersaften afsættes på kullets overflade, og til rensning af gasser, eksempelvis ved genvinding af organiske opløsningsmidler. Aktivt kul kan renses efter brug ved afdampning eller destruktion af de adsorberede urenheder, hvorefter det kan bruges igen


Krüger – Effektiv og økonomisk forsvarlig fjernelse af chloridazon i drikkevand
Aktivt kul kan rense drikkevand for desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon

Det viser erfaringer fra Ærø og Kerteminde, men også tyske erfaringer peger i den retning. Krüger har derfor i samarbejde med Wendt & Sørensen A/S udført et testforsøg for at dokumentere forskellige kultypers evner til at fjerne desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon, målingerne er udført på akkrediterede laboratorier. 

Vi har konstateret, at det er teknisk muligt at rense forurenet grundvand for desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon ved brug af aktivt kul.

Spørgsmålet er, hvordan det gøres mest effektivt og økonomisk forsvarligt?

For at sikre god drikkevandssikkerhed og undgå unødige omkostninger skal det aktive kulanlægs adsorptionsevne, samt anlæggets pris og driftsomkostninger fastlægges. Adsorptionsevnen afhænger bl.a. af kultype, opholdstid og råvandskvalitet. Adsorptionsevnen kan fx fastlægges ud fra test af det pågældende råvand. På baggrund af test beregnes anlægsstørrelse og forventede driftsomkostninger til bl.a. skift af aktive kul. Undersøgelser af denne slags kan godt virke som "overkill", men da anlægget skal være i drift i mange år, er det vigtigt at undgå både over- og underdimensionering af anlæg. Et andet væsentligt aspekt er etablering af den dokumentation, som myndighederne kræver for at kunne give tilladelse til anlægget.