Bortledning af spildevand

Bortledning af spildevand

Bortledning af spildevand er processen med at fjerne og transportere brugt vand, affald og andre forurenende stoffer fra beboelsesområder, industrier og kommercielle faciliteter til de relevante behandlings- eller bortskaffelsesanlæg. Det er en vigtig del af vandhåndteringen for at opretholde sanitære forhold og beskytte miljøet. Beregning af vandføringsevne finder du her – Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af Bortledning af spildevand:

Skybrudskompagniet ApS

D. Lauritzens Vej 15
6700 Esbjerg
Tlf.: 72 10 90 50
E-mail: info@skybrudskompagniet.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Nordisk Wavin A/S

Wavinvej 1
8450 Hammel
Tlf.: 86 96 20 00
E-mail: salg.dk@wavin.com

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Nordjysk Grundvandssænkning ApS

Nymarksvej 138, Biersted
9440 Aabybro
Tlf.: 98 26 88 39
E-mail: njgs@mail.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

STORMFLODSSIKRING

Bjerrebyvej 80
5700 Svendborg
Tlf.: 25 73 97 51
E-mail: Kontakt@stormflodssikring.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

TZACHO P/S

Faurskovvej 1
8370 Hadsten

Sjælland afd.:
Industrivej 9
4683 Rønnede
Tlf.: 87 61 00 12
E-mail: info@tzacho.dk

www.tzacho.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

WTK

Bråby Bygade
4690 Haslev
Tlf.: +45 9380 9009
E-mail: tt@wtk.dk

www.wtk.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Spildevandet kan komme fra forskellige kilder, herunder badeværelser, køkkener, vaskerier, industrielle processer og regnvand fra afløbssystemer. Når det opsamles, transporteres det gennem rørledninger til et behandlingsanlæg. Her kan det blive renset, behandlet og genanvendt eller udledt sikkert i miljøet.

Behandlingsanlæg til spildevand kan omfatte forskellige trin og processer afhængigt af den type forurening, der skal fjernes, og de lokale miljømæssige krav. Disse processer kan omfatte mekanisk filtrering, kemisk behandling, biologisk nedbrydning og desinfektion for at fjerne urenheder, bakterier, vira og andre skadelige stoffer fra spildevandet.

Efter behandling kan det renset spildevand udledes sikkert i vandmiljøet, enten i overfladevand som floder, søer eller hav. Udledningen af ​​renset spildevand skal overholde strenge miljømæssige standarder og regulativer. Dette for at beskytte vandkvaliteten og undgå skadelige virkninger på det naturlige økosystem.

For områder, der ikke er forbundet til et centralt kloaksystem, kan spildevandet behandles lokalt ved hjælp af septiktanke eller lignende anlæg. Disse systemer opsamler og behandler spildevand på stedet. Herefter det behandlede vand normalt absorberes i jorden gennem dræningsfelter eller udledes til en nærliggende vandkilde.

Samlet set er bortledning af spildevand en vigtig del af moderne infrastruktur og vandforvaltningssystemer, der bidrager til at opretholde sundheden og sikkerheden for samfund og miljøer overalt. Effektiv bortledning og behandling af spildevand er afgørende. Dette for at opretholde rent drikkevand, beskytte vandmiljøet og bevare naturressourcerne for kommende generationer.


Teknologisk Institut – Miljøprojekt vil udnytte ressourcerne i industrispildevand
Det største MUDP-projekt nogensinde skal vise vejen for, hvordan virksomheder kan trække varme og ressourcer ud af deres procesvand. Potentielt set kan mange tons kemikalier og drikkevand genindvindes og genbruges til fordel for både miljø og forretning.

Fremover skal der gå mindre spildevand til spilde.

I dag betaler mange virksomheder penge for at komme af med deres industrispildevand. Men ofte rummer vandet ressourcer, som virksomheden eller andre kan bruge – eller omvendt, som man ikke havde behøvet at tilsætte i så store mængder.

 – Der er masser af værdi i proces- og spildevand. Både direkte i form af varmeenergi, der kan udnyttes, og produktrester, der kan føres tilbage til produktionen eller sælges til tredjepart. Og som følge heraf kan vi fx tilsætte mindre kemi til rensning. Men virksomhederne mangler overblik over mulighederne og teknologi til at udnytte dem. Det vil vi gerne gøre noget ved, fortæller forretningsleder Christian Fischer fra Teknologisk Institut.

Mere nyt fra Teknologisk Institut

Derfor har et stort konsortium sammen med Miljøstyrelsen investeret 77 mio. kr. i at vise, hvordan ressourcer i spildevand kan kortlægges, værdisættes og udnyttes til gavn for danske virksomheders forretning og den cirkulære økonomi.

Det tre-årige projekt hedder ReUse, og målet er at implementere løsninger i fuld skala hos tre forskellige virksomheder. Projektet er støttet af Miljøministeriets MUDP-pulje med det største beløb nogensinde.

Masser af værdi i spildstrømme
Tre meget forskellige produktionsvirksomheder deltager i ReUSe: Brødrene Hartmann A/S producerer æggebakker fra genbrugspapir, Nopa Nordic A/S er Nordens førende producent af miljørigtige produkter til tekstilvask, rengøring samt personlig pleje, og CP Kelco ApS fremstiller bl.a. pektin til fødevareindustrien.

Målet med indsatsen over for virksomhederne er at halvere mængden af spildevand, som Brødrene Hartmann A/S udleder og ligeledes at halvere produkttabet hos Nopa Nordic A/S.

Undervejs skal virksomhedernes produktionsprocesser kortlægges, så man præcist ved, hvad der sker hvornår i produktionen. Derefter bliver de skjulte ressourcer identificeret i form af overskydende varme, energi, produktrester eller andre stoffer, som kan føres tilbage i produktionen eller afsættes til tredjepart. Siden skal de mest kosteffektive løsninger for den konkrete virksomhed afprøves, og til sidst bliver den endelige løsning udvalgt og implementeret i fuldskala.  

Hos Brødrene Hartmann A/S er projektet allerede langt.

– Vi har gennem ReUse fået kortlagt hele vores vandsystem og har identificeret flere muligheder for genanvendelse af både vand og energi. Næste skridt er at evaluere vandbehandlingsteknologier, og vi håber at kunne nedbringe mængden af spildevand betydeligt, når vi om et par år har implementeret en fuldskala-løsning for vandbehandling, siger fabriksdirektør Søren Elstrøm fra Brødrene Hartmann A/S.

Nøgleordet er "opstrøms"
Når mange virksomheder i dag ikke udnytter mulighederne i deres spildstrømme, skyldes det blandt andet, at vand fra mange forskellige processer blandes i samme rørføring, inden det sendes videre til rensning på renseanlægget. Det kan for eksempel være varmt procesvand, kølevand, rester af virksomhedens produkter, sæbe eller anden rensekemi. Derfor handler det om at fange ressourcerne så langt oppe i processen som muligt – før det bliver blandet med andre ting.

– For at opnå optimal udnyttelse af overskudsvarme samt mulighed for ressourceudnyttelse er det nødvendigt, at strømmene ikke sammenblandes. Derfor handler det om at tænke "opstrøms". Det vil sige, jo tidligere vi kan trække værdien ud, des bedre, fortæller chefrådgiver Peter Kristensen fra Viegand Maagø A/S, der sammen med Teknologisk Institut står for kortlægning og værdiansættelse af virksomhedernes spildstrømme.

Herefter skal nogle af Danmarks førende teknologileverandører inden for vandbehandling og detektion på banen med den nyeste teknologi, blandt andre Aquarden Technologies ApS, Silhorko-Eurowater A/S, Tetra Pak Processing Systems A/S og Q-interline A/S.

Største projekt nogensinde
Miljøministeriets MUDP-ordning har investeret 22 mio. kr. i ReUse, som dermed er det største MUDP-projekt nogensinde. Og med et samlet budget på 77 mio. kr. vidner det om konsortiets tro på, at det betaler sig at satse på indvinding af værdistoffer i spildevand.

– Vi forventer, at vi med projektet kan sætte nye standarder, der kan inspirere både danske og udenlandske virksomheder til bedre udnyttelse af ressourcerne i deres processer. Det vil gavne både forretning og grøn omstilling. Vi skal gerne derhen, hvor ord som "spildevand" mister relevansen, fordi vi skaber værdi af alt det, vi i dag betragter som spild," siger Christian Fischer fra Teknologisk Institut.

Projektet ReUse – Genanvendelse af ressourcer fra industrielle spildstrømme (2021-2023) finder sted i samarbejde mellem Teknologisk Institut og virksomhederne CP Kelco Aps, Brødrene Hartmann A/S, Nopa Nordic A/S, Aquarden Technologies ApS, Silhorko-Eurowater A/S, Tetra Pak Processing Systems A/S, Q-Interline A/S og Viegand Maagøe A/S. 


Krüger og KD Maskinfabrik indgår aftale om salg og service af produkter
Krügers Serviceafdeling og KD Maskinfabrik Vejle A/S har indgået en samarbejdsaftale om salg og service af produkter. Det nye samarbejde giver danske forsyninger og industri adgang til en bredere palette af maskinudstyr og reservedele.

Krüger og KD Maskinfabrik Vejle A/S har arbejdet sammen i mere end 30 år. Derfor er vi også glade for, at vi nu får en mulighed for at formalisere samarbejdet, der giver begge virksomheder mulighed for at styrke deres position på det danske spildevandsmarked.

Fra Krügers side ser vi frem til at kunne tilbyde vores kunder en større portefølje af udstyr. Afdelingschef Tom K. Jørgensen uddyber:

“Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde at servicere og montere KD’s udstyr i samarbejde med dem, ligesom vores kunder i den danske forsyningssektor og industri nu får adgang til flere produkter til behandling af spildevand bl.a. forafvander, tilløbsfordeler, rotorer, kippe, sibåndspresser, afspærringsspjæld og transportsnegle. Med aftalen kan vores kunder se frem til fortsat at få reservedele til udstyr fra KD Maskinfabrik Vejle A/S og service af det udstyr, de allerede har købt.”

Hos KD Maskinfabrik Vejle A/S er de også glade for aftalen:

“For KD Maskinfabrik Vejle A/S betyder samarbejdet ligeledes, at vi gennem Krügers netværk kan komme ud til størstedelen af de danske renseanlæg. Det giver god mening for os, da vi dermed kan fokusere på det vi er gode til – nemlig at producere kvalitetsudstyr”, siger COO René Pedersen.Cookie-indstillinger