Brønde

For en brønd i jord skal følgende forhold iagttages, materialer, dimensioner og udførelse, brønd dæksler (afdækninger), adgangsforhold til nedgangs brønd. Brøndkonfiguration efter dine specielle mål, se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om brønde:


ABCliner – ABC rørteknik ApS
- Kloak- og ledningsrenoveringsvirksomhed
- Ingeniør- og opgravningsfrie No-Dig Løsninger

Østergårdsvej 25, Brejning
7080 Børkop
Tlf.: 24 87 85 93
E-mail: info@abcliner.dk

www.abcliner.dk

Kompetencer: Afløbs- og kloakteknik, Brønd- og Ledningsrenovering, Brøndrenovering, Kloak- og ledningsrenovering, No-Dig Løsninger, Relining, Strømpeforing

Læs mere om ABCliner ApS (ABC rørteknik ApS)


Jesmig Group ApS

Engvej 23
3330 Gørløse
Tlf.: +45 48 44 10 24
E-mail: info@jesmig.dk

www.jesmig.dk

Kompetencer: Afløbsriste, Brønddæksler, Brønde, Dæksler, Tætningslister

Læs mere om Jesmig Group ApS


Nord Miljø

Fuglebakken 25
4291 Ruds Vedby
Tlf.: 42 72 20 63
E-mail: jd@nordmiljoe.dk

www.nordmiljoe.dk

Kompetencer: Brøndboring, mikrorig, grundvand, håndboringer, overfladeprøver

Læs mere om Nord Miljø


Peter Meyer A/S


Foldagervej 7
4623 Lille Skensved
Tlf.: 56 56 20 38
E-mail: post@meyer-as.dk

www.meyer-as.dk

Kompetencer: Aut. Kloakmester. Strømpeforing opgravningsfri renovering, medlem af No Dig kontrol ordning. Renovering af faldstammer. TV-inspektion: medlem af DTVK. Aut. Rottebekæmper, Kloakspuling, Brønd renovering, Højvandslukke: Kessel installatør

Læs mere om Peter Meyer A/S


Pro Plast Energeo

Markskellet 23
8920 Randers NV
Tlf.: 72 52 40 80
E-mail: salg@pro-plast.dk

web

Kompetencer: Jordvarme, jordvarmeanlæg, plastbearbejdning, støbning, brønde, plastsvejsning, rotationsstøbning, sprøjtestøbning, radonsikring og gennemføring

Læs mere om Pro Plast Energeo


Ulefos A/S

Industriholmen 3-5
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 49 61 11
E-mail: post@ulefos.dk

www.ulefos.dk

Kompetencer: Alt i brøndgods (Karme, dæksler, rendestensriste, LAR-løsninger, pakninger, granulatfangere & reduktioner), linjeafvandingsrender, landskabsarkitektur og et stort VA-udvalg (Hovedledningsventiler, stikledningsventiler, el-fittings, kompressionsfittings, havnehydranter, trækfaste koblinger og målerbrønde)

Læs mere om Ulefos A/S


mere viden om brønde:

Hvilke fordele og ulemper er der ved en pumpebrønd og brønde?

Fordele
Du undgår at få vand fra kloakken op igennem afløb eller toiletter i kælderen.
En pumpebrønd - brønde er den bedste og sikreste løsning, da den kan rumme et par dages spildevand fra dit hus. Brønde kan opsamle en del vand, så du kan i et vist omfang stadig bruge vand i kælderen, selvom det regner kraftigt, og brønden ikke kan pumpe vandet videre ud i kloakken.

Ulemper
Det er den dyreste løsning. Du skal jævnligt kontrollere, om pumpen kører, som den skal. Pumpebrønden skal også jævnligt gøres ren, f.eks. ved at spule den med en haveslange.

Hvilke krav stilles der til en pumpebrønd?

Pumpen skal være mærket og godkendt til spildevand. Ellers vil pumpen meget hurtigt blive ødelagt, fordi den konstant udsættes for spildevand.
Hvis der er toilet i kælderen, skal pumpebrønden være godkendt til spildevand, der indeholder afføring og urin. Pumpebrønden skal have et lufttæt dæksel, så du kan komme ned til pumpen for at efterse og rengøre den. Der skal være en alarm, som giver signal, hvis pumpen ikke virker. Nede i pumpebrønden skal bunden være skrå, så alt spildevand og det skidt, det fører med sig, ender ned ved pumpen, der skal placeres på det laveste sted i brønden. Der må ikke ledes regnvand til pumpebrønden.

Hvad skal du ellers være opmærksom på?

Pumpebrøndens størrelse
Pumpen holder længst, hvis pumpebrønden kan opsamle så meget spildevand ad gangen, at det tager 10-15 minutter at pumpe det ud. Normalt vil det svare til den mængde spildevand, der på en-to dage udledes gennem afløb og toiletter i kælderen i et typisk enfamiliehus. Hvis pumpen kører oftere, men i kortere tid, fordi pumpebrønden er for lille, giver det et større slid på den, så den ikke holder så længe.

Pumpebrønden kan ikke fjerne regnvand
En pumpebrønd kan ikke løse problemer med oversvømmelse af selve grunden. Hvis pumpebrønden skulle være stor nok til at rumme al det vand, der falder under et heftigt skybrud, skulle brønden være meget stor, og anlægget ville blive meget dyrt. Hvis du får vand ind i kælderen, fordi regnvandet ikke kan komme hurtigt nok væk fra grunden, er der flere mulige løsninger på problemet, f.eks.:
At lede regnvandet til faskiner eller græsplæne.
At opsamle regnvandet i regnvandstønder.
At lægge stenbelægninger på stier og terrasser i haven, der tillader vandet at synke ned i jorden.
At genbruge regnvandet til toiletskyl m.m.
At plante grønne planter på taget, som kan opsuge regnvandet.

Disse løsninger vil samtidig begrænse mængden af regnvand, der skal ledes væk via kloakkerne, så der bliver mindre risiko for oversvømmelser og kloakvand, der bliver presset op igennem afløb og toilet i kælderen


Aarsleff dykker ned under Aarhus Havn og fornyer brønde og kloakledninger
På en af Danmarks største erhvervs- og trafikhavne, Aarhus Havn, har man investeret i fornyelsesplaner over ledningsnettet samt renovering af både ledninger og brønde med strømpeforingsteknologi
På den måde undgår Aarhus Havn opgravning og derved store gener for erhvervslivet og industrien på havnen. Det er Entreprenøren Per Aarsleff A/S, der er sat i spidsen for projektet, hvor strømperne hærdes med UV-lys. ”Vi har nu taget konsekvensen af, at vores kloakker er ved at være godt nedslidte i den ældre del af havnen. Vi har tidligere været ramt af et decideret brud på kloakkerne, hvor det har været nødvendigt at grave op og lægge nyt. Det er ekstrem dyrt og så giver det store gener for vores kunder her på havnen, så det undgår vi nu fremadrettet,” siger Allan Pedersen, anlægsingeniør på Aarhus Havn med ansvar for veje, belægninger og kloakledninger. For Aarhus havn handler det om optimal drift på havnen for alle virksomheder og kunder, så derfor er det essentielt, at ledninger eller brønde ikke pludselig kollapser, så det bliver nødvendigt at lukke f.eks. en kaj eller adgangsveje til dele af havnen. ”Investeringen i fornyelsesplaner sparer os for rigtig mange penge, både fordi vi undgår dyre driftsstop, men også fordi vi undgår, at kloaknettet bliver i så dårlig stand, at det ikke længere er muligt at renovere med strømpeforinger og vi derfor er nødsaget til at grave op og lægge helt nyt. Samtidig er det en investering i et sundt miljø på havnen, siger Allan Pedersen. Det er entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S, der har specialiseret sig i tilstandsvurderinger samt strømpeforing af ledningsnet og tilhørende brønde, der udarbejder fornyelsesplaner og udfører strømpeforinger på Aarhus Havn. Svovlbrinte tæring af ledninger og brønde I første fase har Aarsleff i alt strømpeforet 2,5 km hovedledning samt 23 brønde på Sydhavnen, hvor der bl.a. ligger store industrivirksomheder, der leder spildevand ud i kloakkerne. Det har medført en del, så de gamle ler- og betonrør er blevet porøse. ”I Sydhavnen har vi fokuseret på at strømpefore den del af ledningsnettet, der har de mest voldsomme skader, og så har vi samtidig strømpeforet de tilhørende brønde. De strømpeforede ledninger er resistente over for svovlbrinte tæring, men det betyder så, at hvis vi ikke også forer brøndene, så vil de i stedet blive angrebet,” forklarer Rasmus Tranum Feldborg, projektleder hos Aarsleff. En strømpeforing er en polyesterforing, der krænges ind i eksisterende, nedslidte kloakrør og derved sparer tid og omkostninger i forhold til opgravning af asfalterede eller flisebelagte områder. En Aarsleff Strømpeforing er testet hos Teknologisk Institut og har alt efter belastningen en forventet levetid på op til 100 år. Installeres og hærdes med UV-lys På samme måde som de vandrette kloakledninger, så er det i dag også muligt at udføre opgravningsfri fornyelse af brønde. En effektiv og økonomisk fordelagtig metode, der også giver minimale gener for erhvervslivet og trafikken, som eksempelvis på Aarhus Havn. ”På baggrund af nøjagtige opmålinger, skræddersyer vi strømper, der installeres og hærdes med UV-lys. Strømperne er opbygget med flere fleksible lag og med en speciel tilpasset harpiks, kan vi udføre en hurtig og sikker installation, der passer nøjagtig til den eksisterende brønd. Også her er der en levetid på op til 100 år,” siger Rasmus Tranum Feldborg. Brøndbundene udføres i fiberbeton eller håndlamineret med glasfiber – ved tilløb i brøndvæggen monteres nedføringsskåle med indvendige nedføringer.

Wicotec – Undertryk holder det nye Experimentarium tørt
Entreprenørvirksomhedens Wicotec Kirkebjerg A/S har netop installeret 50 Geberit Pluvia tagbrønde på taget af det nye Experimentarium

Undertryk, mindre rør og vandrette strækninger har både skabt frihed til arkitekturen og mere plads til øvrige installationer.

Når det nye Experimentarium i Hellerup åbner i slutningen af januar efter næsten tre års renovering, bliver et af de bærende elementer en udendørs tagudstilling på 2.000 kvadratmeter. Tagafvandingssystemet Geberit Pluvia skal sikre mod vandskader og våde fødder hos gæsterne.

Systemet anvendes blandt andet også på DOKK 1 i Aarhus samt Copenhagen Arena og Axel Towers i København, ligesom det bruges til idrætshaller, fabriksbygninger, hoteller og mange andre større byggerier i hele landet. Entreprenørvirksomheden Wicotec Kirkebjerg A/S står for teknikentreprisen i renoveringen og udbygningen af Experimentarium.

”Vi har installeret omkring 50 tagbrønde på det nye Experimentarium, der er tilsluttet et rørsystem lige under taget. En af fordelene ved Pluvia er, at de horisontale rørstrækninger kan installeres uden fald i forhold til andre systemer, hvor der typisk skal være et fald på to til tre centimeter. Derfor sparer vi plads, og når vi skal installere rør med fald, giver det ofte problemer med de øvrige installationer,” siger projektleder fra Wicotec Kirkebjerg A/S, Martin Jørgensen.

Det er også vigtigt for Martin Jørgensen, at Geberits tekniske salgssupport beregner brøndenes placering uden ekstra omkostninger, ligesom sanitet- og rørsystemvirksomheden går ind og laver nye beregninger, hvis der kommer justeringer under etableringen. Wicotec Kirkebjerg A/S bruger blandt andet også systemet på byggeriet ”Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg”.

Undertryk betyder mindre rør
På det nye Experimentarium kan gæsterne tage del i mange forskellige udstillinger og eksperimenter inden for naturvidenskab og teknik. Selvom Pluvia-systemet er unikt, da det i modsætning til andre tagafvandingssystemer er baseret på undertryk, har det dog ikke fået sin egen lille udstilling. Systemet skal udelukkende bruges til at suge vandet væk fra taget hurtigt og effektivt.

”Når rør og afløb bliver fyldt op med vand, dannes der en lukket vandsøjle i systemet. Vandet afledes dermed dobbelt så hurtigt som i konventionelle afvandingssystemer, selvom Pluvias rør er mindre i diameter. Som en ekstra gevinst er systemet selvrensende, og det stopper derfor ikke til som andre vandrette vandafledningssystemer kan gøre,” forklarer produktchef for Geberit, Nils Kviesgaard Overgaard.

På grund af undertrykket er der også behov for færre tagbrønde og faldstammer, da der blot skal være en tagbrønd for hver 72 kvadratmeter. Geberit forventer, at der bliver installeret mere end 1.000 Geberit Pluvia tagbrønde i år.

”Salget er stigende, og flere arkitekter og rådgivere er blevet opmærksomme på, at Pluvia giver større frihed til bygningens arkitektur og funktion. Da der ikke er fald på rørene, kan de også ligge gemt i isoleringen, fortæller Nils Kviesgaard Overgaard.

Pluvia anvendes både til flade tage, hældningstage, ryttertage, buede tagflader, ”kolde” og ”varme” tage og grønne tagoverflader. I løbet af foråret 2017 kommer der en opdateret version af tagafvandingssystemet, hvor tagbrøndene bliver endnu mindre.


Nye topringe forhindrer grus og asfalt i at trænge ned i brønde
IBF har udviklet 2 nye topringe, som effektivt forhindrer grus og asfalt i at trænge ned i brønden.

600x100 mm Topring med gummiring
Formålet med gummiringen er, at hindre grus og asfalt i at trænge ned i brønden. Gummiringen lukker sprækken mellem topring og skørtet på en flydende karm af stål. Den solide gummiring og topringen er konstrueret således, at der opstår en god kompression af gummiringen mellem topring og stålskørt. Topringen kan monteres på alle eksisterende Ø600 mm topringe og på alle kegler og dæksler med Ø600 mm nedgang.

600x50 mm og 600x100 topring med cellegummiring
Disse topringe har samme funktion som Ø600x100 mm topring med gummiring, men er i stedet forsynet med en let pakning af cellegummi, der hindrer asfalt i at trænge ned i brønden, når der f.eks. skal lægges nyt asfalt på vejen. Den lave kompression af gummiringen sikrer, at det er let at justere den flydende stålkarm.

Inden montering af stålskørtet skal cellegummien sprayes med silikone eller lignende slipmiddel.

Læs mere om de nye topringe på ibf.dk.

Yderligere oplysninger:
Ingeniør Jesper Bang
Telefon: 7213 4162
Mail: jkb@ibf.dk