Forsinkelsesbassiner

Forsinkelsesbassiner dimensioneres efter samme princip som faskiner, idet dog volumenberegningen er enklere. Det masksimalt tilladelige bassinafløb fastlægges underhensyntagen til de lokale forhold, hovedafløbets kapacitet og belastning m.v. Oftest vil den maksimale tilladelige afløbsmængde blive oplyst af den stedlige bygningsmyndighed.

Leverandører af og viden om forsinkelsesbassiner:


ACO NORDIC A/S

aco

Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telf.: 57 66 65 00
E-mail: info.aco-nordic@aco.com

web

Kompetencer: Afløbsrender, Afløbsriste, Afløbsrør, Afløbssystemer, Boligafløb, Faldstammer, Fedtudskillere, Forsinkelsesbassiner, Gulvafløb, Højvandslukkere, Industriafløb, Nedsivningsanlæg, Rottespærrer, Rustfrie rør, Rørsystemer, Sandfang, Slidsrender, Stålrør, Udskillere, Vandlåse

Læs mere om ACO NORDIC A/S


mere viden om forsinkelsesbassiner:

Et forsinkelsesbassin er et bassin, som bygges i forbindelse med store regnvandsafledninger. Formålet er at forsinke regnvandet, således at man pr. tidsenhed enten leder en mindre vandmængde ud i recipienten eller til de bagvedliggende ledningssystemer, eller at man får mulighed for at fortsætte med en mindre ledningsdimension.
Forsinkelsesbassiner kan udformes som lukkede eller åbne bassiner. Lukkede bassiner kan udføres i beton eller plastkassetter. Udføres bassinerne i beton, vil de normalt være dyrere, samtidig med at den biologiske renseeffekt ikke vil kunne opstå.
Åbne forsinkelsesbassiner udføres normalt som jordbassiner, og denne type bassiner er normalt billigst at udføre. Jordbassinerne kan udformes med blivende vand, således at de bliver integreret som naturlige landskabsdele. Samtidig kan der etableres effektive olie- og sandfang, og hvis det ønskes, kan bassinerne kombineres med grønne beplantninger, der er med til at nedbryde den forurening, som kan komme med overfladevandet


Søren K. Hansen – Frederiksberg Alle – Regnvandsbassiner med injektion og lyncement
For at kunne opfylde kravene om begrænset antal l/sek. til hovedkloakken ved kraftige regnskyld fra den nye forplads til Metro Stationen har Frederiksberg Kommune valgt at bruge to gamle beskyttelseskamre fra 1943 som forsinkelsesbassiner. Dem har vi tætnet med injektion og lyncement samt støbt dørhuller til.