Industriafløb

Industriafløb - tilbehørsprogram til et industriafløb kan være med demonterbare vandlåse, sikurve, sandfang, adgangsdæksler og riste til indendørs og udendørs brug. Beregning af vandføringsevne finder du her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om industriafløb:


ACO NORDIC A/S

aco

Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telf.: 57 66 65 00
E-mail: info.aco-nordic@aco.com

web

Kompetencer: Afløbsrender, Afløbsriste, Afløbsrør, Afløbssystemer, Boligafløb, Faldstammer, Fedtudskillere, Forsinkelsesbassiner, Gulvafløb, Højvandslukkere, Industriafløb, Nedsivningsanlæg, Rottespærrer, Rustfrie rør, Rørsystemer, Sandfang, Slidsrender, Stålrør, Udskillere, Vandlåse

Læs mere om ACO NORDIC A/S


PURUS A/S

purus logo

Ejby Industrivej 40
2600 Glostrup
Telf.: 46 16 19 19

www.purus.dk

kompetencer: PURUS Line Designgulvafløbsrender, PURUS MultiFlex Gulvafløb til smøremembran, MaxiFlex afløbsskåle, MaxiOne vandlåse, MaxiFlex gulvafløb til Klinker, PURUS afløbsskåle til Vinyl, PURUS Designafløbsrender til Vinyl, JotiFlex drejbare rørbøjninger og reduktioner, Fodbøjninger, P- & S-vandlåse, Afløbsrør & rørkoblinger, Afløbsrenovering, Vakuumventiler, Forkromede kobberrør og fittings, Industri render

Læs mere om PURUS A/S


Unidrain A/S

Ejby Industrivej 40
2600 Glostrup
Tlf.: 39 10 10 10
E-mail: info@unidrain.dk

www.unidrain.dk

Kompetencer: Afløbsriste, gulvafløb, boligafløb, designerafløb, udløbshuse, vandlås, VVS-artikler, afløbsrender, afløbsriste, afløbsskåle, linjeafløb, afløbssystemer, lineære afløb, badeværelsestilbehør

Læs mere om Unidrain A/S


Viega A/S

Banevænget 13
3460 Birkerød
Tlf.: +45 4594 2950
E-mail: info@viega.dk

www.viega.dk

Kompetencer: Afløbsrender, Afløbsteknik, Cisterne- og indbygningsteknik, Loddefittings, Pressfittings, Rørledningsteknik

Læs mere om Viega A/S


Dansk Standard – Nye regler for afløb – DS 432 i ny version
En række nye ændringer i BR18 på afløbsområdet får betydning for entreprenører og rådgivere. Særligt er der fokus på ændring af dimensionering som følge af større regnintensitet. Hør mere på Dansk Standards webinar 7. oktober om ændringerne i DS 432.  

De overordnede krav til afløbssystemer i Bygningsreglementet er ændret, og derfor er der en ny version af DS 432, Norm for afløbsinstallationer, på gaden nu. Du kan høre mere om ændringerne, der er væsentlige for alle, der arbejder med afløb, på Dansk Standards webinar 7. oktober.

- Hvis du arbejder med afløb, er der en række krav i BR18 til projektering, udførelse, drift og vedligehold af afløbsinstallationer, du skal overholde. De væsentligste krav finder du i standarden for afløbsinstallationer, DS 432, som nu er kommet i en ny version, siger Henryk Stawicki, seniorkonsulent i Dansk Standard.

DS 432 er senest revideret i 2009, og siden da er der sket en løbende produktudvikling på afløbsområdet. Det handler fx om bypass løsninger, pumpeanlæg med lille pumpesump, materialegodkendelser (EN produktstandarder med CE- mærkning) og godkendelse af produkter, som ikke kan CE-mærkes. Der har derfor været behov for at stille nye krav på området – ikke mindst i forhold til sikkerhed, sundhed og energiforbrug.

Ændring af dimensionering

Samtidig har vi de seneste år oplevet stigende mængder nedbør, hvilket har øget behovet for klimatilpasning og sikring mod skybrud og voldsomme mængder regnvand.

- En af de væsentligste ændringer i den nye DS 432 er en skærpelse for dimensionsgivende regnintensitet, som skyldes klimaændringer. En konsekvens af den kraftigere regn er, at der kommer mere regn på en gang. Derfor skal dimensioner på rørene skrues lidt op, og der er behov for højvandslukkere, som hindrer lokale oversvømmelser i boligerne samt lokale forsinkelsessystemer, siger Henryk Stawicki.

Den tidligere udgave af standarden indeholdt flere afsnit med detaljeret gennemgang af lovgivning, som siden er ændret. Disse afsnit er opdateret til den gældende lovgivning. Standarden er udarbejdet af en række eksperter på området, og myndighederne, brancheorganisationer, forsikringsselskaber, rådgivere, producenter og uddannelsesinstitutioner er kommet med input til standarden.