Kontraklapper

Kontraklapper anvendes til at sikring mod tilbageløb af vand. Kontraklappen er udformet på en sådan måde, at vandet kun kan løbe en vej igennem den. Kontraklapper bruges som sikring af opstuvning under højvande eller til at sikre at strømning kun føres den ene vej, ligesom ex. højvandslukke.

Leverandører af og viden om Kontraklapper:


ACO NORDIC A/S

aco

Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telf.: 57 66 65 00
E-mail: info.aco-nordic@aco.com

web

Kompetencer: Afløbsrender, Afløbsriste, Afløbsrør, Afløbssystemer, Boligafløb, Faldstammer, Fedtudskillere, Forsinkelsesbassiner, Gulvafløb, Højvandslukkere, Industriafløb, Nedsivningsanlæg, Rottespærrer, Rustfrie rør, Rørsystemer, Sandfang, Slidsrender, Stålrør, Udskillere, Vandlåse

Læs mere om ACO NORDIC A/S


Mosbaek A/S

Værkstedsvej 20
4600 Køge
Tlf.: +45 5663 8580
E-mail: info@mosbaek.dk

www.mosbaek.dk

Kompetencer: Afløbsregulatorer - vandbremser

Læs mere om Mosbaek A/S


Møllebæk Autoriseret Kloakmester

møllebæk

Rødkælkevej 218
2600 Glostrup
Telf.: 40 55 91 94
E-mail: skipper@kloaker.dk

www.møllebæk.dk

Kompetencer: Højvandslukker, Rottesikring, skybrudssikring, Tv-inspektion, drænløsninger

Læs mere om Møllebæk Autoriseret Kloakmester


Mere viden om Kontraklapper:

Kontraklapper kan både bruges til spildevandssystemer og regnvandssystemer, eksempelvis i pumpestationer. En kontraklap behøver som oftest ikke den store vedligeholdelse, men bør dog jævnligt tilses for at fjerne eventuelt skidt og snavs, som kan hænge på kontraklapventilen og forhindre den i at lukke.