Legionella

Det varme vand kan udgøre en potentiel smitterisiko med bakterien legionella, som kan give anledning til legionella syge og pontiac feber. På nuværende tidspunkt kendes omkring 48 legionella arter, hvoraf legionella pneumophila er sat i forbindelse med 90 procent af udbruddene af legionella syge.

Viden om legionella bekæmpelse:


ACO NORDIC A/S

aco

Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telf.: 57 66 65 00
E-mail: info.aco-nordic@aco.com

web

Kompetencer: Afløbsrender, Afløbsriste, Afløbsrør, Afløbssystemer, Boligafløb, Faldstammer, Fedtudskillere, Forsinkelsesbassiner, Gulvafløb, Højvandslukkere, Industriafløb, Nedsivningsanlæg, Rottespærrer, Rustfrie rør, Rørsystemer, Sandfang, Slidsrender, Stålrør, Udskillere, Vandlåse

Læs mere om ACO NORDIC A/S


SANOSIL / Nac Europe

Ellegårdvej 18
6400 Sønderborg
Tlf.: 74 42 62 92

web

Kompetencer: Desinfektion, desinfektionsmidler, vandbehandling, lugtrensning, skimmelsvamp, håndrens, dispensere, udstyr og hjælpemidler til desinfektion, rengøringsmidler, aerosol desinfektion, spildevand, måleinstrumenter, vandanalysatorer

Læs mere om SANOSIL / Nac Europe


mere viden om legionella:

Risikoen for legionella bakterier er størst i store vandanlæg ved hospitaler, plejehjem og boligblokke, hvor der er mulighed for at vandet kan stå stille. Der er flere typer af legionella-bakterier, og de forekommer hyppigst i fugtige og våde miljøer. Legionella-bakterier har i mange varmtvandssystemer gode trivselsvilkår. Bakterien formeres bedst mellem 35°C og 46°C. Undersøgelser har vist, at legionellabakterierne ikke kan vokse ved temperaturer under 20°C og over 50°C. Bakterierne kan ved indånding være årsag til Legionærsyge og Pontiac feber. Legionærsygen er en alvorlig form for lungebetændelse. (Der forekommer ca. 100 registrerede tilfælde pr. år i Danmark). Pontiac feberen er en influenza lignende sygdom, der går over uden behandling i løbet af et par dage. Risikoen for at blive smittet er relativ lille. Bakterierne smitter kun via lungerne, det vil sige at der skal indåndes vandpartikler indeholdende bakterier, før der er en risiko. Mulighederne for at komme til at indånde vandpartikler er tilstede ved for eksempel brusebade, spabade og ved befugtningsanlæg. Der er ikke mulighed for at sygdommen smitter fra person til person, eller at sygdommen opstår ved at drikke vandet. Der kan være andre bakterier i det varme vand. Det er derfor ikke tilrådeligt at drikke dette, eller på anden måde benytte vand fra den varme hane, når der skal laves varme drikke som te, kaffe eller andet, der kan indtages


Teknologisk Institut – Energibesparelser kan øge risiko for Legionella


14.mar 2022


Teknologisk Institut og Statens Serum Institut advarer om, at et stigende ønske om at spare energi ved at reducere brugsvandstemperaturen kan øge risikoen for at flere får lungebetændelsen legionærsygdom.

Danskernes ønske om at spare på energien af hensyn til klimaet, større uafhængighed af ressourcer og økonomi generelt øger risikoen for den potentielt dødelige lungebetændelse legionærsygdom. Det sker ved, at temperaturen i brugsvands-anlæg sættes for lavt, og Legionella-bakterier derved fx kan spredes til mennesker via aerosoler - små vandpartikler eller vanddråber - fra bl.a. brusebade. Derfor advarer et tværfagligt samarbejde mellem bl.a. Teknologisk Institut og Statens Serum Institut mod at spare på varmen i installationer til brugsvand.

- Ønskerne om at reducere temperaturerne giver potentielt store energibesparelser. Men desværre glemmes i den sammenhæng ofte den øgede risiko for udvikling af Legionella i installationerne. Det sker, når ønsket om energibesparelser gør, at man kommer under mindstetemperaturen på 50 grader, siger seniorkonsulent og projektleder Kaj Bryder, Teknologisk Institut.

Advarslen kommer fra en arbejdsgruppe, som – via et EUDP-projekt under Energistyrelsen – bl.a. skal risikovurdere Legionella i lyset af generelle ønsker om energibesparelser.

Danmark udfordret
Legionella kan give lungebetændelsen legionærsygdom, som specielt rammer ældre og svækkede personer. Symptomerne er oftest høj feber, forvirring, hoste, åndenød og smerter i brystet. Sygdommen kan behandles med antibiotika, men den har alligevel en dødelighed på ca. 10 procent.

- Danmark er i særlig grad udfordret, da den registrerede forekomst af legionærsygdom i Danmark ligger blandt de højeste i Europa. Årsagen er antagelig multifaktuelle og delvist uforklarede, men forbedret overvågning, stigende antal patienter der undersøges, energibesparelse, klimaændringer og en voksende ældre og sårbar befolkning er antageligt alle faktorer der er medvirkende til den høje og stigende registrering, siger fagchef Søren Uldum, Statens Serum Institut.

I 2020 havde Danmark en incidens – forekomst pr. 100.000 indbyggere – på 4,8 mod et europæisk gennemsnit på 1,9. Med 133 tilfælde i smittet i Danmark i 2016 og 263 tilfælde i 2020 har der over fem år været en fordobling i antal af tilfælde herhjemme.

Anbefaler højere temperatur
Legionella er som andre mikroorganismer følsom overfor høje temperaturer. De nuværende danske krav er på minimum 50 grader. Sammenlignet med andre lande er kravet blandt de lave, men acceptabelt. Dog viser tilbagemeldinger fra praksis imidlertid, at brugsvandsanlæg ofte driftes ved lavere temperaturer end disse.

- Ud over konstante temperaturer over 50 grader, har man anvendt såkaldt temperaturgymnastik, hvor man har kompenseret for lavere temperaturer med periodisk højere varmtvandstemperatur. Men dokumentationen for denne metode har desværre vist sig at bygge på ældre og ufuldstændige resultater, og især har der været misforståelser ang. nogle tyske krav, siger Kaj Bryder.

Der er udviklet flere kemiske og fysiske metoder, som kan forebygge forekomsten af Legionella, fx ultraviolet lys, filtrering og tilsætning af forskellige klorforbindelser og ozon. Her konstaterer arbejdsgruppen, at da det ikke er særlig præciseret i myndighedskrav og vejledninger, er det vigtigt, at der foreligger en tydelig dokumenteret effekt af sådanne virkemidler – og helt ud til tapstederne.


Danfoss – Gratis webinarer “Sådan bekæmper du legionella” og “Sådan opbygger du varmeanlæg, som sikrer vandbalance og optimal strengregulering
Med Danfoss kan du optimere din læring foran PC'en - om det er hjemme eller på kontoret.

I marts - d. 9. og d. 11. - byder vi på 2 spændende emner, som er målrettet dig, der projekterer, arbejder med og/eller installerer Danfoss produkter i bygninger.

Se mere og tilmeld dig her