Olieudskillere

Formålet med en olieudskiller er at rense spildevand forurenet med olierester. En olieudskiller etableres typisk i forbindelse med et afløbssystem, og olieudskillere benyttes primært med afløb på vaskepladser, autoværksteder og tankstationer er i særdeleshed uundværlige. Dimensionering af olie-/benzin- og fedtudskillere, se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om Olieudskillere:


ACO NORDIC A/S

aco

Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telf.: 57 66 65 00
E-mail: info.aco-nordic@aco.com

web

Kompetencer: Afløbsrender, Afløbsriste, Afløbsrør, Afløbssystemer, Boligafløb, Faldstammer, Fedtudskillere, Forsinkelsesbassiner, Gulvafløb, Højvandslukkere, Industriafløb, Nedsivningsanlæg, Rottespærrer, Rustfrie rør, Rørsystemer, Sandfang, Slidsrender, Stålrør, Udskillere, Vandlåse

Læs mere om ACO NORDIC A/S


BG Termic Plus ApS

Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf. +45 65 99 49 95
E-mail: info@termicplus.dk

www.termicplus.dk

Kompetencer: Totalløsninger indenfor Varme og Ventilation, Industrikedler, Biobrændselskedler, Fliskedler, Stokerfyr, Træpillefyr, Solvarmepaneler, Solvarmebeholdere, Solfangere, Akkumuleringstanke, BrændefyrJordvarmePillefyrSolvarmeVarmepumper, Jordvarmeanlæg, Luft til vand varmepumper, BoligventilationVentilationsanlægDecentral ventilationKomfortventilationVentilationskanaler, Centrale ventilationsanlæg, Ventilationsanlæg, Kanalsystemer, Lyddæmpere, Riste-ventilation, Rumventilation, Regulerende Spjæld, Udsugningskanaler, Udsugningssystemer, Ventilationsaggregater, Ventilationskanaler, Industriventilation, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Villaventilation, Ventilationsslanger, Flexrør-ventilation

Læs mere om BG Termic Plus ApS


Olieudskilningsfilter til hårde og korrosive miljøer fra IMI Precision Engineering
Den seneste udvidelse af IMI Precision Engineerings produktudvalg indenfor luft og gas er F22H med ½" portstørrelse

- specielt designet til anvendelse i hårde og korrosive miljøer som f.eks. off shore, raffinaderier og kemiske fabrikker.

Applikationer lige fra gasanalyse til rensning af trykluft, vil med fordel kunne anvende de muligheder den nye F22H giver – med bl.a. partikelfiltrering ned til 0,01 μm og et olie indhold på max. 0,01 ppm.
F22H er baseret på det gennemprøvede F22 filter til fjernelse af partikler og vand, men er fremstillet i 316 rustfrit stål og kan anvendes til fjernelse af olie.

• 316 rustfrit stål helt igennem.
• Filteret er egnet til trykluft og kulbrinter. Der findes versioner med manuel eller autodræn.
• Den nyudviklede filterelement konstruktion tillader højt flow på 35 l/s og giver lang levetid.
• Nyt automatisk dræn i rustfrit stål.
• Ny rustfri indikator, der overvåger hvornår filteret skal skiftes.

F22 3-trins filtrering
Til applikationer, der kræver lange serviceintervaller, såsom ubemandede naturgasplatforme, er F22 3-trins filtreringssystem med autodræn, bestående af 2 stk. F22 forfiltre til fjernelse af vand og partikler et 25 µm et 5 µm og til sidst et F22H olieudskilningsfilte, nu tilgængeligt.
Yderligere information kan rekvireres hos IMI Precision Engineering på telefon +45 44 500 800 eller via email DKnorgren@imi-precision.com.


ACO – Olieudskiller i beton
Fleksibel hals forenkler installation og sparer tid

ACO, der er ekspert i vandbehandlingsløsninger, har i efteråret sendt en ny type olieudskiller, der er fremstillet i beton, på markedet med en fleksibel hals, som gør den let at installere. Den nye udskiller indgår i vandbehandlingsløsningen, ACO Safe Management System.
 
ACO er førende inden for vandbehandlingssystemer på verdensplan og leverer sikre og effektive løsninger til håndtering af regn- og spildevand.
 
Med den nye olieudskiller i beton slipper man for en tidskrævende finjustering af opføringsrøret, som er fremstillet i plastik. Røret kan tilpasses i højden og skæres til med en almindelig sav. Nemt og effektivt.
 
Når overfladevand ledes bort fra fx benzinstationer, vaskeområder eller p-pladser gennem ACO’s vandbehandlingssystem udskilles olie og fedt i en olieudskiller, som sikrer, at det resterende vand ikke er forurenet med disse skadelige stoffer.
 
Olieudskilleren fås udover beton i plast, glasfiber og stål. Med den fleksible hals, kan udskilleren på enkel vis installeres i de omgivelser, man ønsker.