Regnvandstanke

Regnvandstanke

Regnvandstanke, også kendt som regnvandsopsamlingstanke eller regnvandsbeholdere, er beholdere designet til at opbevare og lagre regnvand fra tagflader og andre overflader til genanvendelse til forskellige formål. Formålet med regnvandstanke er at udnytte en naturlig og bæredygtig kilde til vandressourcer. Samtidig reducere afhængigheden af traditionelle vandkilder til ikke-drikkevandsformål.

Regnvandstanke benyttes som regel til opbevaring af regnvand. Dette med henblik på at have et lager til senere brug. Regnvandet kommer fra tagflader, som via tagrender og nedløbsrør er tilsluttet regnvandstanken

Leverandører af Regnvandstanke:

CGH Nordic A/S

Jernbanegade 8, 1
7160 Tørring
Tlf.: +45 75 71 20 04
E-mail: info@cghnordic.com

www.cghnordic.com

Se hele vores produktprogram og profil her

Genvand.dk ApS

Lemmingvej 227
8361 Hasselager
​Tlf.: ​40 ​13 81 57
E-mail: genvand@gmail.com

www.genvand.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Nordisk Wavin A/S

Wavinvej 1
8450 Hammel
Tlf.: 86 96 20 00
E-mail: salg.dk@wavin.com

web

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Her er nogle af de vigtigste formål:

  1. Vandbesparelse: Regnvandstankene giver mulighed for at opbevare regnvand til senere brug til forskellige formål såsom havevanding, toiletspuling, tøjvask, rengøring og andre ikke-drikkevandsformål. Ved at genbruge regnvand til disse formål kan man reducere behovet for at bruge ferskvand, hvilket bidrager til vandbesparelse og bæredygtig vandforvaltning.
  2. Reduktion af overbelastning af kloaksystemer: Ved at opbevare regnvand lokalt og anvende det til havevanding, toiletskylning og andre formål kan regnvandstanke bidrage til at reducere mængden af vand, der sendes til kloaksystemet under kraftige regnskyl. Dette kan mindske risikoen for oversvømmelser, kloakoverløb og belastning af kloakinfrastrukturen.
  3. Bæredygtighed: Regnvandstankene fremmer bæredygtig vandforvaltning ved at udnytte en naturlig, vedvarende og gratis kilde til vandressourcer. Ved at reducere afhængigheden af ferskvand og mindske vandforbruget bidrager regnvandstanke til at bevare og beskytte lokale vandressourcer samt reducere udledningen af spildevand og forurenende stoffer.
  4. Økonomiske besparelser: Ved at reducere behovet for at købe ferskvand til ikke-drikkevandsformål og mindske vand- og spildevandsafgifterne kan regnvandstanke bidrage til at opnå økonomiske besparelser på længere sigt. Selvom der er en opstartsinvestering ved installation af regnvandstanke, kan de potentielle besparelser over tid være betydelige.

Samlet set spiller regnvandstankene en vigtig rolle i at fremme bæredygtig vandforvaltning, reducere vandforbrug og forbedre vandkvaliteten i lokalsamfundet. De giver en praktisk og miljøvenlig måde at udnytte regnvandets ressourcer på til gavn for både miljøet og samfundet.


BROEN – Opsamling af regnvand
Opsamling af regnvand sparer ca. 800.000 liter drikkevand om året

Forsøg med opsamling og filtrering af regnvand, for at minimere forbruget af drikkevand i vores produktion, har indtil videre resulteret i en besparelse på ca. 800.000 liter drikkevand om året.

I Broens produktion har vi altid brugt demineraliseret vand fremstillet ved hjælp af et omvendt osmoseanlæg. Anlægget fremstiller ca. 600 liter demineraliseret vand af 1.000 liter forsynings- og drikkevand.

Med ønsket om at skabe en mere bæredygtig produktion ved bl.a. at minimere forbruget af drikkevand, startede vi for nogle år siden et forsøg med opsamling af regnvand. I starten var forsøget helt lavpraktisk med en tank under et nedløbsrør, som var påmonteret en filterpose. Metoden til opsamling af regnvandet var besværlig, men resultaterne var gode.

Etablering af anlæg til opbevaring af 30.000 liter vand

Første forsøg var koncentreret omkring kun én maskine i produktionen. De gode resultater gav os mod på at udvide forsøget, og vi fik vores nabo, WaterCare, ombord. WaterCare er specialister i opsamling og filtrering af regnvand, og de leverede en pumpebrønd, som blev sat op i en af vores haller. Pumpebrønden gav os mulighed for at opsamle og håndtere mere regnvand.

Forsøget blev udvidet til flere typer maskiner i produktionen – og igen med et godt resultat. Vi tog nu en beslutning om at opsamle regnvand fra hele taget af på den ene af Broens bygninger. Anlægget, som vi fik installeret, kan opbevare ca. 30.000 liter vand, og den mængde regnvand, der årligt opsamles og genbruges i vores produktion giver en årlig besparelse svarende til ca. 800.000 liter drikkevand.

Filtrering sikrer sundt og rent vand for vores medarbejdere

For at sikre sundt og rent vand i forhold til vores produktionsmedarbejdere, filtreres regnvandet igennem flere filtre og løber til sidst igennem et UV-lysfilter for at sterilisere vandet. Det er helt afgørende for os, at regnvandet er sikkert og sundt at bruge for vores medarbejdere. Samtidig tager vi løbende bakterie-, gær- og svampeprøver for at sikre en høj vandkvalitet. Som vi også har gjort tidligere, så afledes vandet ikke til kloakken men bortskaffes på en miljøbevidst måde, der sørger for, at olie, andre partikler og vand separeres og genbruges, hvis muligt (STENA recycling*).

Broen arbejder med FNs verdensmål med et særligt fokus på Rent vand og sanitet og Ansvarligt forbrug og produktion.Cookie-indstillinger