Regnvandstanke

Regnvandstanke benyttes som regel til opbevaring af regnvand, med henblik på at have et lager til senere brug. Regnvandet kommer fra tagflader, som via tagrender og nedløbsrør er tilsluttet regnvandstanken

Leverandører af og viden om regnvandstanke:


Genvand.dk ApS

Lemmingvej 227
8361 Hasselager
​Tlf.: ​40 ​13 81 57
E-mail: genvand@gmail.com

www.genvand.dk

Kompetencer: Vandbehandling, Regnvandssystemer, Regnvandstanke, Jordtanke, Tanke, Regnvandsanlæg, Vandrensning, Vandpumper, Dykpumper, Centrifugalpumper, Vandfiltre, Kældertanke, Fladtanke, Tagtanke, Lagertanke, Grønne Vægge, Grønne Tage

Læs mere om Genvand.dk ApS


BROEN – Opsamling af regnvand


20.maj 2022


Opsamling af regnvand sparer ca. 800.000 liter drikkevand om året

Forsøg med opsamling og filtrering af regnvand, for at minimere forbruget af drikkevand i vores produktion, har indtil videre resulteret i en besparelse på ca. 800.000 liter drikkevand om året.

I Broens produktion har vi altid brugt demineraliseret vand fremstillet ved hjælp af et omvendt osmoseanlæg. Anlægget fremstiller ca. 600 liter demineraliseret vand af 1.000 liter forsynings- og drikkevand.

Med ønsket om at skabe en mere bæredygtig produktion ved bl.a. at minimere forbruget af drikkevand, startede vi for nogle år siden et forsøg med opsamling af regnvand. I starten var forsøget helt lavpraktisk med en tank under et nedløbsrør, som var påmonteret en filterpose. Metoden til opsamling af regnvandet var besværlig, men resultaterne var gode.

Etablering af anlæg til opbevaring af 30.000 liter vand

Første forsøg var koncentreret omkring kun én maskine i produktionen. De gode resultater gav os mod på at udvide forsøget, og vi fik vores nabo, WaterCare, ombord. WaterCare er specialister i opsamling og filtrering af regnvand, og de leverede en pumpebrønd, som blev sat op i en af vores haller. Pumpebrønden gav os mulighed for at opsamle og håndtere mere regnvand.

Forsøget blev udvidet til flere typer maskiner i produktionen – og igen med et godt resultat. Vi tog nu en beslutning om at opsamle regnvand fra hele taget af på den ene af Broens bygninger. Anlægget, som vi fik installeret, kan opbevare ca. 30.000 liter vand, og den mængde regnvand, der årligt opsamles og genbruges i vores produktion giver en årlig besparelse svarende til ca. 800.000 liter drikkevand.

Filtrering sikrer sundt og rent vand for vores medarbejdere

For at sikre sundt og rent vand i forhold til vores produktionsmedarbejdere, filtreres regnvandet igennem flere filtre og løber til sidst igennem et UV-lysfilter for at sterilisere vandet. Det er helt afgørende for os, at regnvandet er sikkert og sundt at bruge for vores medarbejdere. Samtidig tager vi løbende bakterie-, gær- og svampeprøver for at sikre en høj vandkvalitet. Som vi også har gjort tidligere, så afledes vandet ikke til kloakken men bortskaffes på en miljøbevidst måde, der sørger for, at olie, andre partikler og vand separeres og genbruges, hvis muligt (STENA recycling*).

Broen arbejder med FNs verdensmål med et særligt fokus på Rent vand og sanitet og Ansvarligt forbrug og produktion.


Genvand.dk – Grønne tage – Regnvandsopsamling i fremtidens nybyggeri
I de senere år er teknologien til opsamling af regnvand blevet mere og mere effektiv

. I dag kan en husstand spare op til 50 % af sit vandforbrug, hvis der anvendes regnvand i husholdningen, og flere og flere virksomheder genbruger med stor succes regnvand til blandt andet toiletskyl. Regnvandsteknologien tager dog ikke kun fart indendørs. Også den mere udbredte form for regnvandsopsamling til havevanding har nået et nyt udviklingstrin: Grønne tage og vægge.

Fremtidssikring i et grønt bymiljø
De grønne vægge og tage, der bliver mere og mere udbredt på nybyggerier, er med til at fremtidssikre byernes vandressourcer og kloak, og de mindsker behovet for den strømslugende nedkøling af bygninger ved hjælp af aircondition. Samtidig skabes der frodige omgivelser for byens beboere som modvægt til den tætte bebyggelse. Hos Genvand ApS har vi stor erfaring inden for regnvandsopsamling og regnvandsanlæg. I samarbejde med Nature Impact A/S har vi etableret grønne tage og vægge på den nye køkkenbygning på Klarahus Plejecenter i København. Her foregår regnvandsopsamlingen både på de grønne tage og i regnvandstanke i kælderen. Målet var at gøre bygningen mere energirigtig og at overholde byplanens retningslinjer for det grønne område, som plejecentret ligger i.

Grønne tage og kældertanke til regnvandsopsamling
På Klarahus Plejecenter tilbageholder de grønne tage regnvand under planterne i et drænsystem. Det minimerer risikoen for overbelastning af kloakken ved kraftige regnskyl. De grønne vægge bliver vandet med det regnvand, som bliver opsamlet i kældertankene. Her kan opbevares 7.500 Liter, og vandingen foregår automatisk. Om sommeren er både de grønne vægge og de grønne tage med til at køle plejecentret ned, fordi fordampningen fra planterne trækker varmeenergi ud af bygningen. På den måde holdes energiforbruget til aircondition nede, og plejecentret er fremtidssikret til de klimaforandringer, vi går i møde.

Et skræddersyet regnvandsanlæg
Med den nyeste teknologi inden for regnvandsopsamling er det muligt at skræddersy regnvandssystemer til den enkelte husstand og det individuelle behov. Genvands kældertanke på Klarahus Plejecenter passer gennem en normal døråbning, og anlægget kan derfor udvides, selvom der ikke er en port ned til kælderen. Alternativet til kælderopsamling er anlæg med nedgravede jordtanke, som kan seriekobles op til 100.000 L. Genvand står altid klar til at hjælpe virksomheder med at styrke deres grønne profil. Vores brede sortiment af tanke giver stor fleksibilitet, og i kombination med grønne tage og vægge kan du gå skridtet videre på miljøfronten med dit nybyggeri.

Vil du høre mere om mulighederne for at anlægge grønne tage og regnvandsanlæg? Kontakt Genvand på telefon 40 13 81 57 eller mail Genvand@gmail.com


Millag – Carlsberg Byen benytter opgraderede løsninger mod oversvømmelser
Den nye Carlsberg By i København bliver klimasikret med et underjordisk regnvandsbassin

Formålet er at undgå oversvømmelser efter kraftige regnskyl. Virksomheden Millag leverer den særlige EPDM membran, der sikrer, at regnvandet holdes inde i magasinet, inden det forsinket ledes til kloakken.
Carlsberg-grunden i København bliver i disse år forvandlet til en helt ny bydel. Som en del af forvandlingen bliver grunden klimasikret, så den lever op til gældende krav om håndtering af regnvand. Derfor får Carlsberg Byen som et af de første bykvarterer i København installeret et SediPipe-anlæg og et 1.500 m3 underjordisk regnvandsbassin. Anlægget renser vandet, mens bassinet sikrer mod oversvømmelser.
- Løsningen er en væsentlig opgradering i forhold til traditionelle løsninger, som hidtil er udført herhjemme. De såkaldte regnvandsfaskiner, som bassinet er bygget op af, er nemlig pakket ind i en EPDM membran. Materialet skiller sig markant ud fra de traditionelle PE og PP membraner, fordi man kan modellere og tilpasse EPDM membranen på en helt anden måde. Det sikrer, at selv de mindste specialdetaljer og drilske hjørnesamlinger slutter helt tæt, hvilket er altafgørende for bygherren, fortæller Anja Pelle, teknisk salgskonsulent hos Millag.

Desuden er membranen beskyttet af et lag kraftig og robust beskyttelsesdug – både indvendigt og udvendigt. Samlet set er det en meget mere sikker løsning, der giver et langt mere holdbart slutresultat.
- I takt med at regnvandsmængderne bliver voldsommere og forekommer hyppigere, stilles der større og større krav til regnvandsbassinernes tæthed og holdbarhed. Vi er meget stolte af at kunne levere en løsning til den nye Carlsberg By, der er radikalt forbedret og forberedt til de nye tider, siger Anja Pelle.

Ingen massive oversvømmelser
Fynske Millag har tidligere leveret lignende løsninger til det svenske marked, og montørerne er derfor yderst hjemmevante i at arbejde med EPDM. I Carlsberg Byen leveres og monteres i alt 3.200 m² EPDM geomembraner og 6.000 m² beskyttelsesdug.
- Projektet ender ud i et underjordisk magasin på 1.500 m3, som sammen med overjordiske kanaler og bassiner kan opmagasinere regnvandet i 24 timer, hvorefter det langsomt bliver afledt til kloakken. Forsinkelsen sikrer, at de store mængder regnvand ikke fører til massive oversvømmelser, forklarer Anja Pelle.

De to regnvandsbassiner bliver en del af byrum 12, som er et grønt og rekreativt område i Carlsberg Byen. Området kommer sammen med 24 andre byrum til at omkranse det nye bykvarter.
- Det underjordiske magasin bliver dækket til, så det vinder byrum, mens det overjordiske bliver en synlig del af de grønne omgivelser, slutter Anja Pelle af.