Sandfang

Et sandfang tjener et dobbelt formål, idet det ud over at tilbageholde sand og grus også bidrager til at forøge udskillereffekten i det samlede anlæg, fordi et sandfang er med til at forøge opholdstiden og opløse mindre emulsioner. Dimensionering af olie-/benzin- og fedtudskillere, se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om sandfang:


ACO NORDIC A/S

aco

Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telf.: 57 66 65 00
E-mail: info.aco-nordic@aco.com

web

Kompetencer: Afløbsrender, Afløbsriste, Afløbsrør, Afløbssystemer, Boligafløb, Faldstammer, Fedtudskillere, Forsinkelsesbassiner, Gulvafløb, Højvandslukkere, Industriafløb, Nedsivningsanlæg, Rottespærrer, Rustfrie rør, Rørsystemer, Sandfang, Slidsrender, Stålrør, Udskillere, Vandlåse

Læs mere om ACO NORDIC A/S


mere viden om sandfang:

Man anvender sandfang ved f.eks. overfladeafløb fra befæstede og ubefæstede områder, tagafløb, dræninstallationer inden tilslutning til afløbsinstallationen, vaskepladser for biler, olie-, benzin- og fedtudskiller, hvis der forekommer bundfældelige stoffer i afløbsvandet. Mindre sandfang er normalt udført af plast eller beton og er opbygget som almindelige nedløbsbrønde. Der skal ofte foretages kontrol af sandfanget og det skal tømmes efter behov. Sandfang udført med vandlås hindrer en hvis mængde slam i at strømme ud i afløbsinstallationen.

Mange danskere kan risikere vandskader, hvis der kommer tøbrud. Især med dårlige og forsømte kloakker risikerer man oversvømmelse, hvis der kommer meget vand på en gang. Derfor er det vigtigt, at man holder kloakken ved lige, så vandet kan blive ledt væk. I Danmark oplever vi hvert år mange oversvømmelse.  grundet sky- og tøbrud både om sommeren og når foråret afløser vinteren. I mange tilfælde skyldes oversvømmelserne også misligholdte kloakker, der ikke kan kapere den store mængde vand. Selvom foråret har meldt sig med solens livgivende stråler, så har frosten stadig fat i Danmark. Men inden længe stiger temperaturen, og så smelter sneen, hvilket kan skabe store problemer især for ejendomme med kældre.
Smeltevand udfordrer kloakkerne

Ifølge eksperter svarer en cm nyfalden sne nemlig til en mm regn. Men får sneen lov til at ligge i en længere periode, så vil sammenpresset sne kunne svare til ca. 3-5 mm regn, og det udfordrer mange kloakker, der enten ikke er dimensioneret til de store vandmængder eller kan være ødelagt på grund af alder eller manglende vedligeholdelse. - Det er ikke noget nyt, men mange glemmer, at man også kan risikere oversvømmelser, når sneen smelter, siger autoriseret kloakmester Niels Hansen fra Klingenberg Entreprenør og Maskinudlejning ApS i Karlslunde, der ofte må rykke ud til oversvømmelser og vandskader, når kloakkerne bukker under eller ikke kan håndtere de store mængder vand. - Smeltevand kan være et stort problem, selvom man har sørget for diverse dræn, da den frosne jord gør det svært og endda ofte umuligt for vandet at trænge ned til drænene. Da vandet ikke kan blive ledt væk, så ender det i stedet i lavninger, hvor det så skaber oversvømmelse. Denne form for oversvømmelse kan aldrig helt undgås på grund af is og frossen jord, men man kan stadig foretage forskellige tiltag for at mindske risikoen for oversvømmelser, siger Niels Hansen.

Mange mulige årsager til oversvømmelser

Mange kældre bliver nemlig oversvømmet, når vandet bliver ledt tilbage i rørene og op gennem afløbet, fordi kloakken ud på vejen ikke kan nå at lede regn- eller smeltevandet hurtigt nok væk. Det kan skyldes defekte og sammenfaldne rør, fyldte tagnedløbsbrønde eller andre årsager, men det kan den professionelle kloakmester undersøge, så den rigtige løsning kan findes til den enkelte opgave. - Med et højvandslukke kan man for eksempel forhindre det sorte og beskidte vand at komme ind i kælderen, men det bedste er faktisk, at der er etableret omfangsdræn med de rigtige dimensioner og at brønde og riste er fri for blade og jord, så vandet kan blive ledt helt væk fra ejendommen, fortæller Niels Hansen, der understreger, at selvom mange selv kan løse en del af det forebyggende arbejde, så er det vigtigt, at man bruger de rigtige redskaber, når man skal rense eksempelvis en tagnedløbsbrønd, og at man ved, hvad man skal gøre.

Gør-det-selv kan blive dyrt

- Det er altid godt, når folk passer på deres ejendom. Udfordringen med kloakker er imidlertid, at redskaberne i de forkerte hænder kan risikere at ødelægge riste eller rør, og så kan skaden faktisk blive endnu større. Og i forhold til udgifterne til en oversvømmet kælder eller en ødelagt kloak, så er prisen for at få en autoriseret kloakmester ud for at besigtige forholdene og løse opgaven, faktisk ofte meget beskeden, siger Niels Hansen, hvis arbejde som indehaver af Klingenberg Entreprenør og Maskinudlejning ApS både er omfattet af Byggeriets Kvalitetskontrol og af Dansk Byggeris garantiordning.

Tips fra kloakmesteren om tagnedløbsbrønde
• Tagnedløbsbrønde for regnvand er en slam / sandfangsbrønd, og er tilsluttet afløbssystemet eller en faskine.
• Dæksler / riste og karme skal holdes fri og renholdes, stryges eventuelt med kold asfalt én gang årligt.
• Slam / sandfang skal renses for sand og blade m. v. mindst én gang årligt for at sikre, at afløbssystemet ikke stoppes til.
• Dækslet monteres omhyggeligt på brøndene, så de ikke tilfyldes med jord eller lignende.
• Bliver tagnedløbsbrønden også benyttet som overfladebrønd med rist, skal man være opmærksom på, at brøndens slam / sandfang hurtigere fyldes, og skal dermed renses oftere.
• Risten skal friholdes og renses, stryges eventuelt med kold asfalt en gang årligt
• Oprensning af tagnedløbsbrønde kan udføres med en såkaldt "kloakrenser" eller slamsuger.
• Om efteråret lige efter løvfald er det vigtigt at tagrenderne renses for blade.

Det er vigtigt, at tagnedløbsbrønde, rør, riste og nedløbsbrønde rundt om huset eller boligblokken er renset for sand, jord og blade, så vandet kan blive ledt væk fra ejendommen og enten til en faskine eller ud i kloaknettet. Derudover skal man rense sine tagrender, så de er fri for blade og andre ting, der kan hindre vandet i at blive ledt væk. Ellers kan der ske skader på husets tagkonstruktion. Undgå oversvømmelser. Kontakt en autoriseret kloakmester, der på stedet kan anbefale den rigtige løsning til det enkelte hus, kontorejendom, institution eller boligblok. Aut. kloakmester Niels C. Hansen fra Klingenberg Entreprenør og Maskinudlejning ApS i Karlslunde forventer snart at få travlt i forbindelse med oversvømmelser på grund af smeltevand.