Slidsrender

Slidsrender med en godstykkelse på 4 mm er velegnet til områder med stort trafikvolumen. Slidsrender er næsten usynlige og sikrer en effektiv afvanding af pladser eller facader i forbindelse med byggeri

Leverandører af og viden om slidsrender:


ACO NORDIC A/S

aco

Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telf.: 57 66 65 00
E-mail: info.aco-nordic@aco.com

web

Kompetencer: Afløbsrender, Afløbsriste, Afløbsrør, Afløbssystemer, Boligafløb, Faldstammer, Fedtudskillere, Forsinkelsesbassiner, Gulvafløb, Højvandslukkere, Industriafløb, Nedsivningsanlæg, Rottespærrer, Rustfrie rør, Rørsystemer, Sandfang, Slidsrender, Stålrør, Udskillere, Vandlåse

Læs mere om ACO NORDIC A/S


PURUS A/S

purus logo

Ejby Industrivej 40
2600 Glostrup
Telf.: 46 16 19 19

www.purus.dk

kompetencer: PURUS Line Designgulvafløbsrender, PURUS MultiFlex Gulvafløb til smøremembran, MaxiFlex afløbsskåle, MaxiOne vandlåse, MaxiFlex gulvafløb til Klinker, PURUS afløbsskåle til Vinyl, PURUS Designafløbsrender til Vinyl, JotiFlex drejbare rørbøjninger og reduktioner, Fodbøjninger, P- & S-vandlåse, Afløbsrør & rørkoblinger, Afløbsrenovering, Vakuumventiler, Forkromede kobberrør og fittings, Industri render

Læs mere om PURUS A/S


Polysan A/S

Industrivej 17
5672 Broby
Tlf.: 62 66 12 21
E-mail: polysan@polysan.dk

www.polysan.dk

Kompetencer: Afløbsrender, Afvandingsløsninger, Skybrudsrender, Indgangspartiskåle, Polymerbetonprodukter, Sålbænke, Murafdækning, Sokkelaffugtere, skorstensafdækninger, Gesims

Læs mere om Polysan A/S


Profilsalg.dk

Blokken 23C
3460 Birkerød
E-mail: profilsalg@psn.dk

web

Kompetencer: Inddækninger, Bygningsprofiler, Vindskeder, Skotrender, Sålbænke, Stenbeklædning, Stern kapsel, Fodblik, Løskant, Vandrende, Skotrende, Blindfals, Vandnæse, Murkrone, Tagrygning, Montering, Specialmål, Nedløb, Blikkenslager, Standardprofil, Specialprofil

Læs mere om Profilsalg.dk


Ulefos A/S

Industriholmen 3-5
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 49 61 11
E-mail: post@ulefos.dk

www.ulefos.dk

Kompetencer: Alt i brøndgods (Karme, dæksler, rendestensriste, LAR-løsninger, pakninger, granulatfangere & reduktioner), linjeafvandingsrender, landskabsarkitektur og et stort VA-udvalg (Hovedledningsventiler, stikledningsventiler, el-fittings, kompressionsfittings, havnehydranter, trækfaste koblinger og målerbrønde)

Læs mere om Ulefos A/S


Sokkelrender fra Polysan
Det er i særdeleshed blevet mere nødvendigt at beskytte bygninger og bygningsdele mod hævet vandstand i takt med, at der er sket en markant udvikling med klimaet. som bl.a. gør sig bemærket ved højere grundvandsstand i jorden. Dette kan føre til problemer med afledningen af regnvand og samtidig medføre et øget behov for regulering af afløbsstrømme til offentlige kloaksystemer.

I sådanne tilfælde er en afløbsinstallation, som sokkelrender fra Polysan meget fordelagtig.

Hos Polysan er sokkelrenderne opbygget således, at de skal beskytte bygninger eller bygningsdele mod risiko for skader og ulemper, som fx kan opstå ved bortledning, nedsivning og ansamlinger af regnvand.

Vores sokkelrender produceres i typerne: ”Sokkelaffugter/Sokkeludlufter” og ”Hybridrender”. Fælles for dem begge er, at de er fremstillet til at dræne og lufte, hvor hybridrenden samtidig også er designet til at kunne bortlede vandet fra facader og sokler. Ydermere kan Polysans hybridrende med fordel afdækkes med bl.a. SAPOSTONE, der forhindrer at blade falder ned i renden, og samtidig giver det en rigtig flot finish. En hybridrende fra Polysan er en yderst velfungerende løsning, der lever op til alle de nyeste anbefalinger på området.

Polysans sokkelaffugtere produceres i forskellige størrelser. Selve affugteren består af en profil, som er fuldstøbt i polymerbeton med påstøbt galvaniseret kant, et afstandsstykke og en varmgalvaniseret rist. Sokkelrenden i sig selv er udformet med en fod, som er med til at sikre balancen. Der medfølger til hver rende et element, der sikrer afstanden til muren, og som støtter risten i begge ender. Kantlisten giver en skarp adskillelse mellem belægning/udenoms areal og sokkelaffugteren. Den funktion sikrer en distance, hvor risten kan fjernes uden at komme i berøring med den omkringliggende belægning ind til sokkelaffugteren. Der tilbydes desuden hjørnestykker for indvendige og udvendige hjørner.

Polysans sokkelaffugter produceres i produkterne SA1, SA2 og SA4.

Til disse produkter tilbydes der gitterriste i forskellige bredder med ristemasker på 33x11 fra center til center. Selve gitterristen er varmgalvaniseret. Idet risten besidder den tætte ristemaske, så sikre den bedst muligt at fx blade, ispapir og cigaret-skodder osv. ikke kommer ned i udluftningsområdet, samtidig med at styrken på risten er højere end på en rist med større maske.

Der kan yderligere fremstilles individuelle løsninger, hvor der ved indgange, af hensyn til risten eller sokkelaffugterne, kan bygges ind imod Polysan indgangspartiskåle. Sokkelaffugteren kan også tilbydes med rustfri kanter og rustfri gitterriste.  Besøg Polysans hjemmeside og læs mere om de enkelte løsninger. Er man som kunde i tvivl om, hvilken løsning der eger sig bedst til lige netop det ønskede projekt, så sidder vi altid klar med råd og vejledning