Udskillere

En olie udskiller og benzin udskiller anvendes til at udskille fri benzin, smøreolie, rustbeskyttelsesolie eller lignende. De olieudskillere og benzinudskillere, der findes på markedet i dag, er alle gravimetriske, og kan inddeles i følgende typer: traditionel udskiller, coalescens udskiller, udskiller anlæg med lang opholdstid og udskiller med by-pass. Dimensionering af olie-/benzin- og fedtudskillere, se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om udskillere:


ACO NORDIC A/S

aco

Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telf.: 57 66 65 00
E-mail: info.aco-nordic@aco.com

web

Kompetencer: Afløbsrender, Afløbsriste, Afløbsrør, Afløbssystemer, Boligafløb, Faldstammer, Fedtudskillere, Forsinkelsesbassiner, Gulvafløb, Højvandslukkere, Industriafløb, Nedsivningsanlæg, Rottespærrer, Rustfrie rør, Rørsystemer, Sandfang, Slidsrender, Stålrør, Udskillere, Vandlåse

Læs mere om ACO NORDIC A/S


BG Termic Plus ApS

Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf. +45 65 99 49 95
E-mail: info@termicplus.dk

www.termicplus.dk

Kompetencer: Totalløsninger indenfor Varme og Ventilation, Industrikedler, Biobrændselskedler, Fliskedler, Stokerfyr, Træpillefyr, Solvarmepaneler, Solvarmebeholdere, Solfangere, Akkumuleringstanke, BrændefyrJordvarmePillefyrSolvarmeVarmepumper, Jordvarmeanlæg, Luft til vand varmepumper, BoligventilationVentilationsanlægDecentral ventilationKomfortventilationVentilationskanaler, Centrale ventilationsanlæg, Ventilationsanlæg, Kanalsystemer, Lyddæmpere, Riste-ventilation, Rumventilation, Regulerende Spjæld, Udsugningskanaler, Udsugningssystemer, Ventilationsaggregater, Ventilationskanaler, Industriventilation, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Villaventilation, Ventilationsslanger, Flexrør-ventilation

Læs mere om BG Termic Plus ApS


LD Handel – Nyt automatisk alarmsystem til olieudskillere
LD Handel og Miljø i Vejle lancerer et ny system til at overvåge benzin- og olieudskillere -

- kaldet NivOil. NivOil gør det nemmere at overvåge driften på en olieudskiller, fortæller key account manager Kent Jensen fra LD Handel.

- Systemet er intelligent fordi det måler alle forhold på tanken og både giver en status og en alarm, hvis tanken for eksempel er ved at løbe over eller olielaget nærmer sig grænsen, siger Kent Horn Jensen.

Systemets alarmboks har et let aflæseligt grafisk display der giver en tydeligt grafisk visning af olieudskillerens drift. Nivoil har også en lydalarm, og man kan tilslutte alle andre signallamper og alarmer.

- Boksen kan forsynes med tre følere for både overløb, tykkelse på olilaget og højden på laget af slam i bunden. Følerne fungerer straks de forbindes til alarmboksen, boksen genkender følerne uanset hvilken port man sætter dem i. Systemet er plug-and-play, siger Kent Horn Jensen.

Systemet leveres som færdig pakke med alarmboks og alle tre følere, men man kan også vælge at købe produkterne enkeltvis. Virksomheden henviser til vejledning og tekniske data på webshoppen www.ldhabdel.dk .


En ny generation af udskillere rustet til fremtidens regnskyl
Voldsomme regnskyl har de seneste par år skabt store problemer både på landet og i byerne. Det har skabt et øget behov for løsninger, som kan klare de stigende nedbørsmængder. Wavin er klar med en ny fremtidssikret løsning - olieudskilleren Certaro NS Oil.
Integreret bypass Wavins nye olieudskiller Certaro NS Oil er udviklet til at forhindre udslip af uønskede partikler som olie og benzin, og samtidig håndtere store regnskyl. Udskilleren kan leveres med integreret bypass system. Et system, som netop udmærker sig ved, at kunne håndtere store regnmængder. Ideel til vaske- og parkeringspladser Certaro NS Oil er kørefast, og er derfor ideel til afledning af regnvand og spildevand fra vaske- og parkeringspladser. Udskilleren har desuden indbygget sandfang. Der skal derfor kun laves en enkelt udgravning ved installation, hvilket minimerer risikoen for installationsfejl, og letter kloakmesterens arbejde. Fanger selv små oliedråber Udover at være tømme- og rensevenlig har Certaro NS Oil også indbygget coalescerende lamelfilter. Filtret renser vandet for olie og benzin ved at binde olie- og benzindråberne til overfladen af filtret, hvorved de kan udskilles fra vandet. Denne metode gør det muligt at udskille selv små oliedråber fra vandet. Med Certaro NS Oil kan du derfor være helt sikker på, at spildevandet overholder alle myndighedernes krav, inden det ledes videre til det kommunale kloaknet, eller videre til recipient. Hold dig orienteret via SMS og e-mail Certaro NS Oil leveres med alarm, tilkoblingsklar til CTS-anlæg. Til alarmen kan også vælges et trådløst modem, som giver mulighed for automatisk at få videresendt besked via SMS og e-mail til den, som er ansvarlig for at tømme udskilleren, når den er fuld. Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe ønskede, i forbindelse med en større renovering af parkeringspladsen i Mølleparken, at separere regnvand fra spildevand. For at sikre at regnvandet ikke indeholder olie- og benzinpartikler fra parkeringspladsen, når det nedsives, havde man brug for en udskiller, som både kunne forhindre udslip af disse partikler, og som samtidig var kørefast, da den skulle anlægges på parkeringsarealet. Brønshøj Kloak, som er entreprenør på opgaven, havde hørt om Certaro NS Oil gennem en samarbejdspartner, og så straks at udskilleren passede perfekt til projektet i Mølleparken. Brønshøj Kloak valgte at installere en model med integreret bypass, da denne model også er dimensioneret til store regnskyl. Ved store regnmængder vil det første overfladevand, som indeholder olie og benzin fra parkeringspladsen løbe gennem udskilleren, mens resten af regnvandet vil løbe gennem bypasset. Dermed forebygger Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe fremtidige oversvømmelser af.