UV lys

UV lys er en effektiv metode til at eliminere problemer med eksempelvis bakterier, virus eller mikroorganismer. Et UV-system af PVC eller rustfrit stål med UV lys udgør en enhed, bestående af et kammer med en indre cylinder af quarts glas med meget høj gennemlysningsgrad. Denne cylinder indeholder en (kortbølge ultraviolet) lampe (rør) som udsender UV lyset.

Leverandører af og viden om UV lys:


Diatom

Tlf.: 36 77 36 00
Avedøreholmen 84
2650 Hvidovre
info@diatom.dk

www.diatom.dk

Kompetencer: Kompetencer: smøremidler, smøreoliersmørefedt, smørepasta, gevindindsatse, gevindspiraler, presmøtrikker, presstagafstandsbøsninger, panelskruer, blindnittemøtrikker, stansenitter, akryl lim, silikonelim, UV-hærdende lim, elektroniklimmethacrylatlim, skumdæmper, silikoneolie, konstruktionssilikone, elektroniksilikone, silikone indstøbning, polyurethan indstøbning,UV-hærdende indstøbning, Epoxy indstøbning, silikonelak til coating, elastomer silikonelak, elastoplastisk silikonelakvarmeledende lim, varmeledende pasta, varmeledende pads, smøring af rullelejer, smøring af kuglelejer, smøring af akselforbindelser, smøring af navforbindelser, smøring af fjedre, smøring af kæder, kompressorolie, gearolie, kædeoliegevindpasta, fedtpasta, antifriktions coating, korrosionsbeskyttelse, midlertidig korrosionsbeskyttelse, vejrbestandig korrosionsbeskyttelse, dosering af 1-komponent, dosering af 2-komponent, tryktanke, EFD kanyler, selvrensende filtre, fuldautomatiske selvrensende filtre, plastfiltre, stålfiltre, filterpatroner, filterhusevandbehandlingsfiltrestrainers, flettede pakninger, pladepakninger, pakninger, tætninger, læberingstætninger, metalpakningerflydende pakninger, fleksible pakninger, rørkoblinger, rørbøjler, mærkning, mærkepenne, mærkningsspray, Automatik, Dispensere, Dispensering, Dosering, DoseringsrobotterIndustrilim, Laboratoriepumper, Limanlæg, Robotter, UV-udstyr, Coating, Elastomer, Epoxy, Konstruktionslim, Polyuretan PURPolyuretanlim

Læs mere om Diatom


Eberhardt Procesinstrumentering

eberh

Baldersbuen 15 A
2640  Hedehusene
Telf.: 45 89 33 66
E-mail: info@eeberhardt.dk

www.eeberhardt.dk

Kompetencer: Procesinstrumentering, niveaumåling, flowmåling, trykmåling, vakuum, temperaturmåling, analysemåling

Læs mere om Eberhardt Procesinstrumentering


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

www.insatech.com

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


LEDVANCE A/S

Dybendalsvænget 3
2630 Taastrup
Tlf.: 43 39 90 00
E-mail: ordre-dk@ledvance.com

www.ledvance.dk

Kompetencer: LED, LED-lyskilder, LED-rør, halogenlyskilder, kompaktrør, udladningslamper, lysstofrør, speciallyskilder, glødepærer, elektroniske forkoblinger (ECG) til LED-moduler og -dæmpere, elektroniske forkoblinger (ECG) til traditionel belysning, lysstyringssystemer, lys-enheder og -moduler, armaturer, lamper, Smart Home, Human Centric Lighting

Læs mere om LEDVANCE A/S


Lumeelamp

Stationsvej 1
7451 Sunds
Tlf.: 22 63 60 08
E-mail: info@lumeelamp.net

www.lumeelamp.net

Kompetencer: Desinfektion, desinfektionsmidler UV-C, UV-C lys, To i en funktion, åben-lukket. Virusbekæmpelse også mutationer, bakteriebekæmpelse, skimmelsvamp bekæmpelse, Bekæmpelse af luftvejs gener i forbindelse med skimmelsvamp, bekæmpelse af pollen gener, luftrenser for VOC og SMOG.

Læs mere om Lumeelamp


NATDIS

Brunbjerg 70, Halk
6100 Haderslev
Tlf.: 22 68 06 80
E-mail: mail@naturligdesinfektion.dk

www.natdis.dk

Kompetencer: Desinfektion, Luftdesinfektion, Hygiejne inspektion, UVC, UVC lys, UVC anlæg, UVA lamper, Bakteriebekæmpelse, Lygter, LED lygter, Horiba måleudstyr

Læs mere om Naturlig Desinfektion


Reciprotor A/S

Værkstedsvej 7
4600 Køge
Tlf.: 54 75 75 45
E-mail: info@reciprotor.com

www.reciprotor.com

Kompetencer: membranpumper, flowmålere, sidekanalblæsere, vakuumpumper, magnetiske flowmålere, ultralydsflowmålere, ledningsevnemålere, ph-målere, røreværker, mixere, filterpatroner, blandeanlæg, overfladerengøring, væskepumper, doseringspumper, stempeldoseringspumper, slangepumper, bælgpumper, centrifugalpumper, oscillatorpumper, tandhjulspumper, kompressorer, vandure, UV-systemer, stålkurvsfiltre

Læs mere om Reciprotor A/S


Scanmaster ApS

Svogerslev Hovedgade 48
4000 Roskilde
Tlf.: +45 45828090
E-mail: info@scanmaster.dk

www.scanmaster.dk

Scanmaster er et systemhus for dosering og tilbyder alt indenfor mikse- og doseringsløsninger til en industriproduktion. Maskiner til blanding og dosering af enkelt- ell. 2-komponent væsker; fra simple pneumatiske stempelpumper til avancerede systemer, som kan integreres med robotter, automatiske systemer eller vakuum teknologi, hvis det kræves. Mange års erfaring garanterer både for kvalitet og driftssikkerhed! Brands; ViscoTec, Preeflow, Dopag, Meter Mix, Poly Dispensing

Læs mere om Scanmaster


Ultrafilter Skandinavien ApS

Sunekær 1
5471 Søndersø
Tlf.: 82303020
E-mail: 

www.ultra-filter.dk

Kompetencer: Nitrogen generatorer, trykluftfiltre, adsorptionstørrer, blødgøringsanlæg, Filterhuse, Erstatningsfiltre, Efterkølere, Dugpunktsmålere, flowmålere, Lækagemålere, Oliesensor, Partikelsensorer, Kondensat behandling, Autodræn, Trykluft beholdere/tanke, Sterilluft, Rustfri stål filtre, Sterile tankfiltre, Tankåndingsfiltre, Damp filtre, Posefiltre, Dybdefiltre, Spundne filtre, Støbte filtre, Plisserede filtre, Absolutte filtre, Membran filtre, Rustfri stål mesh filtre, Rustfri stål filterhuse, UV behandling, Erstatningsfilter, 3m filter, Cuno filter, Modulær Nitrogen Generator, Mini Nitrogen Generator, Twin Tower Nitrogen Generator, Membran Nitrogen Generator, Offshore Nitrogen Generator, Oxygen Generator, Modulær Oxygen Generator, Twin Tower Oxygen Generator, Medical Oxygen Generator, Oxygen Generator for Biogas, iogas filtrering, Biogas tørring, Methan gas filtrering, Methan gas tørring, ATEX godkendt udstyr, Vandbehandling, Omvendt Osmose anlæg ( RO anlæg), Ultrafiltreringsanlæg

Læs mere om Ultrafilter Skandinavien ApS


Mere viden om UV lys:

Vandet passerer igennem kammeret, hvor det hele tiden bliver belyst af UV lys, som lyser gennem quarts røret. Kortbølge UV lys (ultraviolet lys) eliminerer den genetiske struktur i mikro organismerne. Derfor vil bakterier og virus i vandet, som bliver udsat for UV lyset, blive ødelagt. UV lys er en af de sikreste måder til desinficering af vand, da man ikke anvender kemikalier, kan man ikke overdosere, og det efterlader heller ingen dårlig smag


SILHORKO – UV-anlæg sat i drift på Værket ved Marbjerg


29.jun 2021


Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) har valgt at etablere et UV-anlæg som ekstra sikkerhed mod bakteriologisk forurening. Forsyningen af drikkevand til hovedstadsområdet er fordelt på syv regionale vandværker samt en række mindre lokale værker. Nu er UV-anlægget på Værket i Marbjerg, beliggende lige uden for Roskilde, sat i drift og projektet er forløbet efter planen.

En del af en større ordre

I foråret 2020 underskrev SILHORKO og HOFOR danmarkshistoriens største UV-handel: Levering af i alt 35 UV-anlæg med installation, opstart, reservedele, service og support.

UV-anlæggene leveres over en længere årrække, sideløbende med nybygning/modernisering af vandværkerne drevet af HOFOR. Det første vandværk på listen er Værket ved Marbjerg. Her er UV-anlægget nu sat i drift.

De valgte anlæg er af typen Wedeco Spektron 900eWs med hver en ydelse på 626 m³/h. De to anlæg er monterede på et rustfrit fundament, som er designet og præfabrikeret på SILHORKOs fabrik i Stilling ved Skanderborg. Løsningen har gjort montagearbejdet på installationsstedet mere ligetil og har sparet en del tid mht. placering og tilslutning.

Erling Fischer, projektchef hos HOFOR udtaler om projektet: ”Det første UV-anlæg er nu installeret og i drift. Vi er derfor i mål med det første vandværk. Der er stadigvæk lang vej, men jeg har fuld tillid til at vores to projektorganisationer får projektet sikkert i mål, da samarbejdet med SILHORKO om at implementere HOFORs strategi for UV-anlæg er forløbet godt, og kvaliteten lever op til vores forventning.”

UV-anlæg som ekstra sikkerhed

Værket i Marbjerg er et af Danmarks største og kan levere næsten 5 millioner kubikmeter rent drikkevand årligt, hvilket dækker vandforbruget hos 120.000 borgere. Det ultraviolette lys (UV) desinficerer vandet, og der opnås derved en ekstra sikkerhed for, at det drikkevand, der sendes ud til forbrugerne, har den bedst opnåelige kvalitet.

Vandet ændrer ikke smag ved behandlingen, der heller ikke påvirker drikkevandskvaliteten på anden måde. Det er vigtigt at påpege, at selvom denne ekstra mikrobiologiske barriere er etableret, vil HOFOR fortsætte med den normale hyppige kontrol af drikkevandskvaliteten.

Certificeret UV-teknologi

Ultraviolet lys kan effektivt begrænse mikrobiologisk vækst i vand. UV-C-lys med en bølgelængde på 254 nm (nanometer) uskadeliggør bakterier, vira, alger og svampe ved at nedbryde mikroorganismernes DNA. For at man kan være sikker på, at den ønskede effekt opnås, bør der vælges certificerede UV-anlæg, hvor det er dokumenteret ved test, at den krævede minimumsdosis opnås. Derved tilbydes størst mulige sikkerhed og bedste dokumentation i forhold til myndigheder og forbrugere.

UV-anlæggene er udviklet af tyske Wedeco, som er en af verdens førende producenter af UV-desinfektionsanlæg. Anlæggene lever op til de højeste kvalitetskrav, herunder DVGW og UVDGM. DVGW er en tysk ordning, der dokumenterer at produktet lever op til de strenge krav, der er på det tyske marked.

Standarden er også meget anvendt i både Danmark og på det europæiske marked i det hele taget. UVDGM er et globalt anerkendt UV-valideringsprogram, der har til hensigt at sikre en ensartet metode til test og måling af UV-anlæggets virkningsgrad og pålidelighed. Programmet hører under USEPA (United States Environmental Protection Agency), der er en amerikansk myndighed med ansvar for miljøbeskyttelse og forbrugersikkerhed.

SILHORKO har leveret og serviceret Wedecos anlæg i 25 år og har således opbygget en stor ekspertise med UV og lagerfører alle nødvendige reservedele. Til vores mange kunder - både vandværker og industrielle virksomheder – tilbyder SILHORKO landsdækkende service med veluddannede og certificerede serviceteknikere.

SILHORKO har leveret og serviceret Wedecos anlæg i 25 år og har således opbygget en stor ekspertise med UV og lagerfører alle nødvendige reservedele. Til vores mange kunder - både vandværker og industrielle virksomheder – tilbyder SILHORKO landsdækkende service med veluddannede og certificerede serviceteknikere.


Insatech – Atlantium, nyskabende UV teknologi
Har du udfordringer med legionella bakterier, alger eller andre organismer i dit anlæg? Så er dette en skånsom og kosteffektiv løsning til at komme dem til livs uden brug af kemikalier

Insatech har for nyligt tilføjet Atlantium til porteføljen af leverandører. Atlantium styrker vores instrumenteringstilbud til de brancher, der ofte gør brug af vandbehandlig. Sammen med vores andre produkter er det muligt for os i højere grad at levere samlede projektløsninger til vores kunder.

Atlantium og deres UV revolution Atlantium producerer UV løsninger til anlæg, hvor man har interesse i at nedslå vira, bakterier og organisk vækst. Løsningen er udviklet specielt til industri anlæg, der anvender vand fra hav, sø eller å, hvor forekomsten af organiske materialer typisk er høj i det indtagede vand.

Brugen af UV til vandbehandling er ikke ny. Selve opdagelsen stammer fra starten af 1900 tallet. Atlantiums måde at benytte den på adskiller sig dog væsentligt fra den traditionelle metode.
Først og fremmest har de udviklet en UV lyskilde, der anvender mellemtryk, hvilket betyder, at du får mere lyseffekt. Derudover er selve UV røret blevet redesignet, så det er blevet meget kortere, ca. 30-40 cm. Denne ene lyskilde kan nu nemt installeres i mediet på tværs af flowretningen. Selve det modul (rørstykke), som UV lyset leveres med, er foret med kvartsglas. På den vis reflekteres UV strålerne rundt i alle retninger, så man undgår skyggesider.

Kontrol og fjernadgang gør det let og omkostningseffektivt

Til at kontrollere løsningen er der installeret 2 sensorer på UV lampen. Den ene måler lysintensiteten af lampen, og den anden måler lystransmissionen igennem vandet (UVT). UVT giver en indikation af hvor mange partikler, der er i vandet. Hvis UVT’en er på 100%, er der ingen partikler i vandet. Grunden til denne opbygning er, at man kan anvende sensorerne som kontrolmekanisme, der dynamisk skruer op og ned for effekten af lampen, baseret på input fra de to sensorer. Dette kan betyde en markant energibesparelse, da strålingen reflekterer den mængde organisk materiale, der er i vandet.

For at føre kontinuerlig kontrol af UV lyset, er sensorerne hele tiden live. Hvis de også kobles op med en flowmåler kan, controlleren sørge for at, flowmængden afstemmes, og der kan genereres rapporter samt sendes alarmer angående pæreskift. Controlleren giver hele tiden udtryk for, hvor meget energi, flow og UVT, der er til stede i røret. Udover BUS opsætning, kan du også få adgang til systemet via et fjernskrivebord. Kontrol af løsningen er foretaget via 3. parts validering hos U.S. EPA (Environment Protection Agency), som den første i verden.

Anvendelse Mulighederne for anvendelse af denne teknologi er mange

Et par stykker af de mest oplagte er; hvis du f.eks. bruger vand fra naturen (hav, sø eller å) på dit anlæg, eller benytter klor og andre kemikalier til vandrensning, så er dette en teknologi for dig. Desuden kan teknologien også substituere ozon stripning eller membran beskyttelse. Der er altså rig mulighed for at finde en løsning, der passer til dig og en lang række industrielle applikationer.

Fordele ved den nye teknologi

Du får:

• Lav vedligeholdelse, da udskiftning af pæren kun tager 5 minutter, og man undgår håndteringen af de lange lysstofrør og genen, når de smadrer. Der er desuden kun én pære at skifte.

• En markant energibesparelse pga. den automatiske output-justering baseret på mængden af det organiske materiale.

• Mulighed for at tilgå løsningen digitalt.

• Rapport generering.

• Let ved rengøring, da controlleren gør opmærksom på, hvornår den skal rengøres, hvis belægningen akkumulerer.

• Mulighed for en automatisk rengøringsløsning af det system, der indeholder UV pæren.