Vandbehandling

Vandbehandling og vandindvinding i Danmark foretages efter vandindvindingstilladelser, og drikkevandsbehandlingen er i helt overvejende grad baseret på indvinding af grundvand. Viden om vandbehandling finder du på denne side

Vandbehandling – Leverandører af og viden om vandbehandling:


Skybrudskompagniet ApS

D. Lauritzens Vej 15
6700 Esbjerg
Tlf.: 72 10 90 50
E-mail: info@skybrudskompagniet.dk

web

Kompetencer: Højvandslukke, kystsikring, stormflodssikring, stormflodsbarrierer, LAR-brønde

Læs mere om Anpartsselskabet Skybrudskompagniet


Dan Fog - LDFA Teknik A/S

Nyt logo Dan Fog

Industrivej 26 B
DK-5750 Ringe
Tlf.: +45 6615 1480
E-mail: info@danfog.com

www.danfog.com

Kompetencer: Afhjælpning af Tør luftBefugtningLuftbefugtningHøjtryksbefugtningVandbehandling

Læs mere om Dan Fog – LDFA Teknik A/S


Fugtkontrol

Teknikvej 2C
4200 Slagelse
Tlf.: +45 5885 1008
E-mail: info@fugtkontrol.dk

www.fugtkontrol.dk

Kompetencer: Affugtning, affugtningsanlæg, befugtning, befugtningsanlæg, dampbefugtning, fugtstyring, styringer, is i fryserum , frostrum, korrosion, procestørring, fugtkontrol, indeklima, kølerum, luftaffugter, adsorptionsaffugter, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg, sorptionsaffugter, skimmelsvamp, mug, luftkonditionering, vandbehandling, 0mvendt osmoseanlæg, filterskabe, højtryksbefugtning, tør luft, renrum, koldtvandsbefugtning, dysebefugtning, ultralydsbefugtning, ultralydsbefugtere, overrislingsbefugtere, højtrykbefugtning, varmelegemebefugtere, gasopvarmede befugtere, dampfordelere, svømmebadsaffugtere, kondensaffugtere, dugpunktsfølere, AW måleinstrument, vandaktivitetsmåling, temperaturfølere, temperaturtransmittere, temperaturmåleudstyr, luftfugtighedsmåleudstyr, fugtighedsmålere, dampbade, bygningsudtørring, byggeudtørring, Areial, Cotes, DriSteem, Gann, Stulz, D&T, Hygromatic, Fisaire. Hygiejnecertifikat

Læs mere om Fugtkontrol


Genvand.dk ApS

Lemmingvej 227
8361 Hasselager
​Tlf.: ​40 ​13 81 57
E-mail: genvand@gmail.com

www.genvand.dk

Kompetencer: Vandbehandling, Regnvandssystemer, Regnvandstanke, Jordtanke, Tanke, Regnvandsanlæg, Vandrensning, Vandpumper, Dykpumper, Centrifugalpumper, Vandfiltre, Kældertanke, Fladtanke, Tagtanke, Lagertanke, Grønne Vægge, Grønne Tage

Læs mere om Genvand.dk ApS


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


Milton Megatherm A/S

Formervangen 14-16
2600 Glostrup
Tlf.: 46 97 00 00
E-mail: info@miltonmegatherm.dk

web

Kompetencer: Varmepumper, Luft til vand varmepumper, Gaskedler, Oliekedler, Bufferbeholdere, Elektriske kedler, Gulvvarme, Lavtemperatur, radiatorer, konvektorer, Varmtvandsbeholdere og vekslere, Strålevarme, Kondenserende kedler, Oliebrændere, Gasbrændere, Vandbehandling, Udsyring, Kalkspaltere, Vandfiltre, Tilbehør, Arimex rør og fittings

Læs mere om Milton Megatherm A/S


SANOSIL / Nac Europe

Ellegårdvej 18
6400 Sønderborg
Tlf.: 74 42 62 92

web

Kompetencer: Desinfektion, desinfektionsmidler, vandbehandling, lugtrensning, skimmelsvamp, håndrens, dispensere, udstyr og hjælpemidler til desinfektion, rengøringsmidler, aerosol desinfektion, spildevand, måleinstrumenter, vandanalysatorer

Læs mere om SANOSIL / Nac Europe


SILHORKO-EUROWATER A/S

Jylland/Fyn (Skanderborg): 87 93 83 00
Sjælland (Hillerød): 48 20 10 00
E-mail: info.dk@silhorko.dk

www.silhorko.dk

Kompetencer: Afkarboniseringsanlæg, Afluftere, Aktivt kulfilter, Blødgøringsanlæg, Demineraliseringsanlæg, Doseringspumper, EDI-anlæg, Filtreringsanlæg, Membranafgasser, Mixed-bed anlæg, Nanofiltreringsanlæg, Omvendt osmoseanlæg, Omvendt osmoseanlæg kompakt med komplet forbehandling type CU:RO, Selektiv ionbytningsanlæg, Trykfilteranlæg, UV-desinfektionsanlæg

Læs mere om SILHORKO-EUROWATER A/S


TOFT Nedbrydning

Herningvej 3
6870 Ølgod
Tlf.: 22 50 62 18
Email: toft@toftnedbrydning.dk

www.toftrecycling.dk

Kompetencer: Maskinpark, Nedbrydning, Skrotning, Sprængning, Knusning, Sortering, Kloak, Fundering, Vandbyg, Asbest, Miljøscreening, Miljøsanering, Indvendig Rydning, Indvendig nedbrydning

Læs mere om TOFT Nedbrydning


Ultrafilter Skandinavien ApS

Sunekær 1
5471 Søndersø
Tlf.: 82303020
E-mail: 

web

Kompetencer: Nitrogen generatorer, trykluftfiltre, adsorptionstørrer, blødgøringsanlæg, Filterhuse, Erstatningsfiltre, Efterkølere, Dugpunktsmålere, flowmålere, Lækagemålere, Oliesensor, Partikelsensorer, Kondensat behandling, Autodræn, Trykluft beholdere/tanke, Sterilluft, Rustfri stål filtre, Sterile tankfiltre, Tankåndingsfiltre, Damp filtre, Posefiltre, Dybdefiltre, Spundne filtre, Støbte filtre, Plisserede filtre, Absolutte filtre, Membran filtre, Rustfri stål mesh filtre, Rustfri stål filterhuse, UV behandling, Erstatningsfilter, 3m filter, Cuno filter, Modulær Nitrogen Generator, Mini Nitrogen Generator, Twin Tower Nitrogen Generator, Membran Nitrogen Generator, Offshore Nitrogen Generator, Oxygen Generator, Modulær Oxygen Generator, Twin Tower Oxygen Generator, Medical Oxygen Generator, Oxygen Generator for Biogas, iogas filtrering, Biogas tørring, Methan gas filtrering, Methan gas tørring, ATEX godkendt udstyr, Vandbehandling, Omvendt Osmose anlæg ( RO anlæg), Ultrafiltreringsanlæg

Læs mere om Ultrafilter Skandinavien ApS


Mere viden om Vandbehandling:

Vandbehandling omhandler industrielle processer, der anvendes for at gøre vandet mere acceptabelt for en ønsket slutanvendelse. Denne vandbehandling kan omfatte brug til drikkevand, industri, medicinsk og mange andre anvendelser. Sådanne vandbehandlings processer kan sammenholdes med små vand sterilisering processer, som praktiseres af bl.a. campister og andre folk i naturområder. Målet for alle vandbehandling processer er at fjerne de eksisterende forureninger i vandet, eller reducere koncentrationen af sådanne forureninger, så vandet bliver egnet til den ønskede slutanvendelse. En sådan anvendelse er tilbage vand, der er brugt tilbage til det naturlige miljø uden negative økologiske virkninger.
De processer, der er involveret i vandbehandling til drikkevands formål kan være faste adskillelse ved hjælp fysiske processer såsom sedimentering og filtrering, og kemiske processer såsom desinfektion og koagulation.
Biologiske processer som anvendes i behandlingen af spildevand og disse processer kan omfatte for eksempel kulsyreholdige laguner, aktiveret slam eller langsomme sandfiltre.
Vandbehandling er eksempelvis fjernelse af forurenende stoffer fra urenset vand for at kunne producere drikkevand, der er rent nok til de mest kritiske af de tilsigtede anvendelser, normalt til konsum. Stoffer, der er fjernet under processen med behandling af drikkevand omfatter suspenderet stof, bakterier, alger, vira, svampe, mineraler såsom jern, mangan og svovl, og andre kemiske stoffer såsom gødning.
Foranstaltninger for at sikre vandkvaliteten som ikke kun vedrører behandling af vandet, men til overføring og distribution efter behandling så godt at det ikke ødelægger/forurener processen det anvendes i. Det er derfor almindelig praksis at have resterende desinfektionsmidler i det behandlede vand for at dræbe enhver bakteriologisk kontaminering under distributionen.
Spildevandsbehandling er den proces, der fjerner de fleste af de forurenende stoffer fra spildevand og producerer både en flydende affald er egnet til bortskaffelse til det naturlige miljø og en slam. For at være effektiv, skal spildevandet ledes til et rensningsanlæg ved passende rør og infrastruktur og selve processen skal være underlagt regulering og kontrol. Nogle spildevand kræver forskellige og til tider specialiseret behandlingsmetoder. På det simpleste niveau er rensning af spildevand, og de fleste spildevand udføres gennem adskillelse af faste stoffer fra væsker, som regel ved sedimentation. Ved gradvis at konvertere opløst materiale til faste stoffer, sædvanligvis et biologisk fnug, som derefter afvikles ud, er en spildevandsstrøm med stigende renhed produceret.
To af de vigtigste processer i industriel vandbehandling er kedel vandbehandling og kølevand behandling. En mangel på ordentlig vandbehandling kan føre til omsætning af faste stoffer og bakterier inden rørsystemet og kedelhuset. Dampkedler kan lide af omfang eller korrosion når venstre ubehandlet fører til svage og farlige maskiner kan kalkaflejringer betyde yderligere brændstof er nødvendig for at opvarme det samme niveau af vand på grund af faldet i effektiviteten. Dårlig kvalitet snavset vand kan blive en grobund for bakterier såsom Legionella forårsager en risiko for folkesundheden.
Med den rette behandling, kan en stor del af industrien på stedet spildevand kunne genbruges. Det kan spare penge på tre måder: lavere afgifter for lavere vandforbrug, lavere afgifter for mindre volumen af spildevand udledes og lavere energiomkostninger på grund af genvinding af varmen i genanvendt spildevand.
Korrosion i lavtryk kedler kan være forårsaget af opløst ilt, syrlighed og udtalt alkalinitet. Vandbehandling derfor bør fjerne opløst ilt og vedligeholde kedelvandet med den passende pH og alkalinitet niveauer. Uden effektiv vandbehandling kan et kølevandssystem lider kedelstensdannelse, korrosion og tilsmudsning og kan blive en grobund for skadelige bakterier såsom dem, der forårsager legionærsyge. Dette reducerer effektivitet, forkorter plante liv og gør operationer upålidelige og usikre


Burkert – Automation i processer med vandbehandling
Ved du, at du kan opnå betydelige besparelser ved at optimere din vandbehandlingsproces?

Se her, hvordan du kan spare ressourcer og omkostninger og samtidig sikre din vandkvalitet ved at automatisere dit anlæg


Mød SILHORKO på IWA World Water Congress & Exhibition
SILHORKO er stolt sponsor af dette års IWA World Water Congress & Exhibition, der finder sted i København 11.- 15. september 2022. Med udgangspunkt i hovedtemaet 'Water For Smart Liveable Cities', vil fremtidens globale vandudfordringer blive vendt, drejet og debatteret.

IWA World Water Congress & Exhibition har traditionelt set været en konference for vandforsyninger, men i år vil der også være et fokus på industriel vandbehandling.

SILHORKO er en del af den danske pavillon som med sine +600 kvm er et innovativt udstillingsområde, der fremhæver vandets kredsløb. Med grundvandet som omdrejningspunkt, viser vi vores mere end 80 års erfaring med filtrering af grundvand med topmoderne løsninger, der både genbruger og nytænker produktionen af ​​rent drikkevand.

Business Forum om regnvandsopsamling

Under hele konferencen vil der være kritiske diskussioner om fremtidens bæredygtig vandforsyning. Sammen med COWI, Aarhus Vand og Eurofins deltager SILHORKO i Business Forum tirsdag den 13. september.

Her præsenterer vi vandbehandlingsløsningen, der anvendes i byen Nye. En såkaldt sekundavandsløsning, hvor opsamlet regnvand og drænvand renses og benyttes til toiletskyl og tøjvask. 40 % af vandforbruget blandt byens borgere i Nye dækkes af regnvand, hvilket har mindsket belastningen af grundvandsressourcen betragteligt.

Læs også: SILHORKO leverer vandbehandling til byprojekt Nye, hvor 40 % af vandforbruget kommer fra regnvand

Præsentation om fjernelse af pesticid

Tilstedeværelsen af pesticider i drikkevandet er blevet et udbredt problem i Nordeuropa. Håndhævelse af europæisk lovgivning om drikkevandskvalitet øger nu også opmærksomheden på pesticider i Sydeuropa - især i lande med gamle landbrugstraditioner.

ILHORKO arbejder løbende på at redesigne vores vandbehandlingsløsninger for at imødekomme de stigende udfordringer med rent drikkevand. Blandt andet arbejder vi tæt sammen med andre førende teknologileverandører såsom tyske Wedeco. Wedeco er verdens førende inden for UV-desinfektionssystemer og har været partner hos SILHORKO i mere end 25 år.

I samarbejde med Wedeco har vi set nærmere på pesticidfjernelse i drikkevandet ved hjælp af Avanceret Oxidation Process (AOP). Projektet omfattede laboratorie- og pilotforsøg og målrettet fjernelse af dimethylsulfamid (DMS), som er ét af de mest problematiske pesticider i dansk grundvand.

På World Water Congress & Exhibition 2022 vil Product & Process Manager Inês Breda dele de seneste resultater fra projektet. 

World Water Camp for studerende

Under konferencen kan studerende fra hele verden deltage i en World Water Camp som afholdes af VIA University College. SILHORKO er stolt sponsor af World Water Camp.

Campen giver eleverne en unik mulighed for at dykke ned i et stærkt læringsfællesskab med fokus på de aktuelle vandudfordringer.

Tilmeld dig nu

Deltag i World Water Congress & Exhibition 2022 og del dit perspektiv på bæredygtig vandforsyning og vandbehandling sammen med 10.000 andre vandprofessionelle.

Konferencen afholdes i Bella Center Copenhagen fra den 11.-15. september.


SILHORKO – Betydningen af ​​vandkvalitet i brintproduktion
Grøn brint har vist sit potentiale som fremtidens brændstof ved at være energibærer af vedvarende energi. Mens fokus hovedsageligt er på energikilden i brintproduktion, er det tid til at fremhæve vigtigheden af ​​vandkvaliteten og valg af vandbehandlingsløsning.

Vand er det centrale råstof i produktionen af grøn brint og vandkvaliteten skal være ultrarent. Den nødvendige vandbehandlingsløsning afhænger af den valgte elektrolyseteknologi og vandkilde. Utilstrækkelig vandbehandling kan give driftsproblemer og beskadige elektrolysatoren.

Valg af den rigtige vandbehandlingsløsning er med til at forlænge elektrolysatorens levetid samt optimere produktionen af ​​grøn brint.

En standardløsning uanset elektrolyse-teknologi

Hos SILHORKO har vi arbejdet med vandbehandlingsløsninger til brintproduktion siden 2016. Vores erfaring er inden for både AWE (alkaliske) og PEM elektrolyse-teknologier samt med forskellige vandkilder til rådighed.

Senest har vi leveret vandbehandlingsløsningen til HySynergy-projektet ledet af Everfuel. HySynergy er et 20 MW Power-to-X (PtX) anlæg placeret ved raffinaderiet i Fredericia. Her anvendes alkalisk vandelektrolyse og vandkilden er byvand.

Uanset elektrolyse-teknologi kan vi tilbyde en standardløsning grundet vores mange års erfaring med vandbehandling generelt, intern procesviden og store udvalg af standardanlæg.

Læs mere her


SILHORKO – Mød os på vandværksmessen i Aars
Heldigvis er det ikke en aprilsnar, når Danske Vandværker den 1. april slår dørene op for årets vandværksmesse i Aars. Vi står klar på stand 704 til en snak omkring dit, mit og vores drikkevand. 

Hos SILHORKO har vi mere end 85 års erfaring med filtrering af grundvand. Vores drikkevandsløsninger bygger derfor på årtiers erfaring, så vi kan garantere korrekt vandbehandling og sikker drift af dit vandværk. 

På Samsø står et SILHORKO trykfilteranlæg fra 1954 - og det er stadig i drift! Så hvis du vil høre mere om driftsikkerhed og levetid udover det sædvanlige, så kig forbi vores stand og få samtidig en fadøl fra vores rustfri TFBeer fadølsanlæg. 

Du kan blandt andet også få et kig ind i et trykfilter, og høre mere om anvendelsen af filtermaterialer til fjernelse af jern, mangan, ammonium, arsen, pesticider m.m.

Foredrag kl.11.30 på blå scene

Kom hen til blå scene kl.11.30 og hør vores foredrag om Minimering af ressourceforbruget på vandværket

Der er lagt op til inspiration til at blive et grønnere vandværk. Med udgangspunkt i projekter og teknologier præsenterer vi, hvad vandbehandling allerede kan og gør i forhold til at optimere driften og minimere ressourceforbruget - for vandspild gælder ikke kun i distributionsnettet, men også i selve produktionen.

På standen kan du møde Arne Chr. Koch, Bjarne Søes, Lars Michael Bertelsen, Tommi Wolff, Thorbjørn Skanse Hinge, Sara Knappe og Helle Vedel Kristensen.

Vi glæder os til at se dig!


SILHORKO – Ren vandbehandling til produktion af isterninger
Plusice er producent af isterninger. Isterningerne sælges til større detailkæder, festivaler, events, cocktailbarer, restaurationer m.m. Deres eneste ingrediens er vand - masser af vand! Og det skal være rent.

Plusice er en af de førende producenter af isterninger i Danmark. På en travl dag produceres der mere end 30 tons isterninger. Det kræver en sikker forsyning af vand i den rette vandkvalitet.

Vandet leveres af det lokale vandværk. Selv en god drikkevandskvalitet er dog utilstrækkelig som råvare til en professionel produktion af isterninger. Vandet skal være helt fri for salte, partikler og bobler. Det er nemlig vigtigt, at isterningerne er af høj kvalitet, glasklare og rene at kigge på og lette at skille ad.

SILHORKO har leveret og installeret vandbehandlingsløsningen bestående af blødgøringsanlæg efterfulgt af demineralisering ved omvendt osmoseanlæg.


ABB og DHI Group indgår partnerskab for at udvikle smartere og mere bæredygtige løsninger til vandbehandling
ABB og DHI vil sammen udvikle en række digitale løsninger, der skal gøre det muligt for vand- og spildevandsselskaber at træffe hurtigere og mere præcise beslutninger. Disse løsninger vil give kunderne bedre mulighed for at styre adgangen til vand og forbedre anlæggenes driftseffektivitet ud fra et proces- og energioptimeringsperspektiv.

"Med dette samarbejde ønsker vi at fremme en mere bevidst brug af vand, en ressource, som vi alt for længe, har taget for givet. Det er vigtigt at anvende den rette mængde vand, når der er behov for det, og at sikre, at det er sikkert og rent, når det kommer tilbage i kredsløbet. På denne måde sikrer vi en bæredygtig tilgang til vandforbrug", siger Danilo Moresco, chef for Power & Water, Energy Industries, ABB.

"DHI er meget engageret i at udvikle bæredygtige, innovative måder til at håndtere verdens behov for vand. ABB's unikke ekspertise er et perfekt match til DHI's viden og digitale indsigt. Vand er en dyrebar ressource, og jeg er begejstet for at vi sammen udvikler nye løsninger til at skabe balance i vandforbruget, blandt andet ved at mindske spild i vanddistributionen", siger DHI's administrerende direktør Mette Vestergaard.

ABB og DHI vil sammen lægge fundamentet for et integreret økosystem af digitale løsninger. Det vil ske gennem indsamling og analyse af realtidsdata fra anlæggene samt gennem digital twins og applikationer til optimering. Disse digitale løsninger vil give mulighed for avanceret styring og mere bæredygtig drift af vand- og spildevandsanlæg.

Aftalen blev underskrevet i Genova i Italien, hvor begge virksomheder har vigtige kompetencecentre indenfor vand.


SILHORKO – Termisk aflufter med dome
Termiske aflufter med dome er nu en del af SILHORKOs standard produktprogram. Aflufteren er konstrueret og fremstillet på vores egen fabrik. Udgangspunktet er vores 45 års erfaring som producent af termiske afluftere samt praktisk erfaring fra vandbehandlingsprojekter med kedelfødevand.

Termiske afluftere bruges almindeligvis til at fjerne opløste luftarter fra fødevand til dampgenererende kedler. De skadelige luftarter, der fremmer korrosion, er ilt (O2) og kuldioxid (CO2). Opløst ilt i fødevand forårsager alvorlig korrosionsskade i kedler ved at angribe beholdervægge og rørledninger af stål og derved danne metaloxider som rust. Opløst kuldioxid reagerer med kondensat, der danner kulsyre, som kan forårsage yderligere korrosion i kondensatsystemet.

Størrelsen på en termisk aflufter afhænger af kedlens dampklassificering og kravene til iltindhold. Hvis iltindholdet skal være mindre end 20 ppb, skal den termiske aflufter være udstyret med en overrisler dome.  Desuden gælder det, at spædevandet som minimum skal have en procestid på ½ time i aflufteren.

SILHORKO tilbyder et komplet udvalg af termiske afluftere:

 • Med dome
  Kaskadetypen omfatter et lodret tårn med afluftningssektion monteret oven på en vandret cylindrisk beholder, der fungerer som reservoir for det afluftede kedelfødevand.
 • Uden dome
  Sprøjtetypen består af en vandret cylindrisk beholder, der fungerer som både afluftningssektion og reservoir for kedelfødevand.

Begge typer har en cylindrisk stålbeholder, der har endebunde med højere tryktolerance, og fås i standardmoduler på op til 40 m³/h.


Silhorko – Vandbehandling til moderne mejeriteknologi
Det ukrainske mejeri BIAGR har for nylig installeret en komplet og nøglefærdig vandforsyningsløsning leveret af Silhorko-Eurowater. Projektet omfattede design, levering af udstyr, installation og idriftsættelse.

For at understøtte introduktionen af nye mejeriprodukter på markedet besluttede BIAGR-mejeriet, at en komplet rekonstruktion og implementering af ny mejeriteknologi – inklusive vandforsyningsanlægget – var et nødvendigt skridt. Pålidelighed, energieffektivitet og bæredygtighed var afgørende faktorer, så det var kun naturligt at vælge Silhorko-Eurowater som leverandør. Firmaets løsninger er i succesfuld drift på mejerier over hele verden og har referencer i Ukraine som PepsiCo (Vimm-Bill-Dann), Danone og RUD.

Hovedopgaven var at levere en komplet løsning: Fra oppumpning af råvand fra seks brønde med efterfølgende behandling af vandet for at opfylde de forskellige applikationers behov for nogle specifikke vandkvaliteter og til distribution til hvert forbrugspunkt med passende flow og tryk.

Gennemførelse af vandbehandlingsløsning
Dimensionering var nødvendig for at lave et 3D-design af det komplette vandforsyningsanlæg, inklusive beregninger af alle hydrauliske og teknologiske parametre.

Alle brønde var udstyret med Grundfos SP-pumper, der drives af CUE-frekvensomformere. Disse avancerede pumper eliminerer behovet for midlertidig lagring i beholdere og reducerer derved i høj grad mikrobiologiske risici forårsaget af stillestående vand.

Da jern- og manganindholdet i råvandet er over drikkevandsgrænserne, blev der installeret to trykfiltre (type TFB 35) med iltningssystem til styring af korrekt oxidation. Efter trykfiltrene blev to membranfiltreringssystemer (type RO C3-21) installeret, der producerer i alt 50 m3 demineraliseret vand i timen.

Det behandlede vand opsamles i store lagertanke:

Filtreret vand til drikke- og husholdningsformål.
Demineraliseret vand til en lang række processer som CIP (Clean-in-place), skylning og afkøling for at producere smør, hytteost, pulvermælk, valle og forarbejdet ost.

Spædevand til dampkedlen produceres ved at fjerne resthårdheden fra det demineraliserede vand ved hjælp af ionbytningsteknologi, der hindrer dannelse af kedelsten og korrosion og sikrer god dampkvalitet.

Alt vand fordeles via Grundfos-pumper af typen CRNE. UV-desinfektionssystemer (type Wedeco BXe) med en samlet kapacitet på 300 m3/h fungerer som mikrobiologiske barrierer, herunder en recirkulationsfunktion til eliminering af risici forbundet med stillestående vand.

Vandbehandlingsanlægget har kørt i mere end et halvt år. Det udviser meget lavere driftsomkostninger og højere effektivitet af de teknologiske processer end det gamle system. En af de mest betydningsfulde fordele er den højest mulige kvalitet af mejeriprodukterne!


Silhorko – Rent vand til klimarigtig brændstof
For at kunne lave klimarigtigt brintgas kræves der vedvarende energi og ikke mindst ultrarent vand. Vandbehandlingsanlæg fra Silhorko-Eurowater anvendes til at fremstille det rene vand på Danmarks første Power-to-X fabrik i Hobro.

Power-to-X fabrikken er en del af HyBalance-projektet, der har undersøgt potentialet for at lagre strøm i større omfang i form af brint. Søren Bjerregaard Pedersen, CEO for Hydrogen Valley fortæller:

"Brinten, som produceres på HyBalance, er fremstillet med et betydeligt mindre CO2-aftryk end brint, som fremstilles ved reformering af naturgas, idet selve elektrolyse-processen ikke udleder CO2. Samtidig er renheden i brinten fra HyBalance langt større og har derfor i princippet et større marked end brint, fremstillet ved reformering af naturgas."


Krüger – Har mindre vandforsyninger en fremtid?
Af Christian Rosen Balder, Markedschef, Drikkevand

Mit korte svar er: Ja, det har de, men de kommer til at arbejde endnu mere sammen med deres naboforsyninger og samarbejdspartnere om at løse fælles udfordringer.

Der er pres på vandforsyningen i Danmark disse år. Principper for fødevareproduktion bliver indarbejdet, og øget effektivitet er hele tiden i fokus. De senere års fund af miljøfremmede stoffer i grundvandet udfordrer grundvandsressourcerne og medfører nogle steder også krav til videregående vandbehandling. Det er store udfordringer, som forsyningerne skal håndtere.

Særligt mindre vandforsyninger kan være udfordret i en proces, der er både ressource- og kompetencekrævende. Derfor vælger selskaber at indgå tættere samarbejder, at slå sig sammen eller at lade sig overtage af naboforsyningen for at kunne opretholde vandforsyning i området.

Hos Krüger er vi optaget af, hvordan udfordringerne løses teknisk og strukturelt, så vi også i fremtiden har rent og sikkert drikkevand overalt i Danmark. Teknisk set er et lille vandbehandlingsanlæg lige så sikkert som et stort. Man kan argumentere for, at decentral vandforsyningsstruktur baseret på mindre, men forbundne lokale enheder har en højere indbygget forsyningssikkerhed end en central struktur med få store enheder. Og man kan argumentere for, at der er økonomiske stordriftsfordele ved en central struktur med få store anlæg. Så der er både fordele og ulemper forbundet med vandforsyningens størrelse.

Størrelsen er ikke udfordringen

Ud fra en rent teknisk synsvinkel er det ikke størrelsen, der er udfordringen for de mindre forsyninger. Økonomisk set er der forskel, og forskellen stiger, jo mindre forsyningen er. Det kan have stor betydning og være afgørende for forsyningens fremtid, når der skal vælges mellem at etablere nyanlæg (f.eks. nyt vandværk eller pesticidrensning) eller at dreje nøglen om og overlade resterne til naboanlægget. Men de udfordringer ser jeg også hos større vandforsyninger.

De små forsyninger har korte beslutningsgange, som gør, at de kan rykke hurtigt frem og handle hurtigt på et problem, der skal løses. Men selvfølgelig findes der vandforsyninger, hvor udfordringernes omfang kan blive for stort.

Strategiske beslutninger om forsyningens fremtidige struktur er nøgtern afvejning af de muligheder, der er for den pågældende forsyning. Skal vi investere yderligere i vores nuværende struktur, eller skal vi ændre på strukturen – og skal ændringen f.eks. medføre, at naboforsyningen overtager vandbehandlingen?

Krav om effektivitet rammer ikke de helt små vandforsyninger. Men ser vi alligevel på effektivitet, kan både små og store organisationer være effektive, selv om der i sagens natur er forskel på, hvordan man opnår større effektivitet. Effektivitet er i sig selv ikke et argument for, at små vandværker ikke har en fremtid.

Lokalt engagement

Jeg oplever mange små vandværker, der er kompetente, ihærdige og som skaber værdi i lokalsamfundet. De gør en seriøs indsats for at sikre rent drikkevand, for energieffektivitet og for klimaet. De kvalifikationer, som de små vandværker ikke selv rummer, skaffer de sig ved at tilknytte kompetente leverandører og ved at købe sig til de ekspertydelser, der er behov for.

Danske Vandværker afholder vandværksmesser tre gange årligt, hvor leverandører og forsyninger mødes. Det er tegn på, at de små vandværker holder gang i tingene. Her bliver ny teknologi præsenteret, bestyrelser møder leverandører og der netværkes mellem vandværkerne. Jeg oplever tydeligt, at de små vandværker er meget aktive og gør en stor indsats for at tackle udfordringer omkring pesticider og foretage klimatiltag.

Og så skal man ikke underkende værdien af, at de små vandværker er bygget på det lokale engagement. Engagerede bestyrelser sætter ting i gang og er med til at skabe forudsætninger for udvikling i lokalsamfundet ved deres investeringer i lokal infrastruktur.

Øget digitalisering godt for små forsyninger

Man kan heller ikke helt sammenligne vandforsyninger med for eksempel el- og gassektorerne, når det gælder infrastruktur. Vand flyder ikke så nemt som el, og en kort distributionsvej fra lokale vandværker er ønskværdigt både ud fra kvalitets- og forsyningssikkerhedsmæssige perspektiver. Særligt i landområder og små provinsbyer kan den decentrale forsyningsstruktur være den rigtige, både i forhold til drikkevandets kvalitet og når vi taler energi- og klimahensyn.

Digitalisering fylder i fremtiden endnu mere end i dag. Øget digitalisering har betydning for, hvordan de mindre forsyninger vil kunne klare sig. Det er min vurdering, at øget digitalisering er godt for små forsyninger, fordi det vil kunne automatisere en lang række opgaver både administrativt og teknisk. Det betyder, at selv de helt små organisationer uden den store fagekspertise vil kunne overkomme mange af fremtidens krav.

Mange mindre forsyninger er hurtige til at implementere ny teknologi, eksempelvis fjernaflæste målere. Mangel på organisatoriske og finansielle ressourcer kan dog være en hindring for digitalisering i de mindre forsyninger. De, der ikke kommer med på vognen, risikerer at blive hægtet af. Men digitale løsninger har det med at falde i pris, så måske bliver det problem ikke så udtalt.

Øget urbanisering er en kilde til vækst for forsyninger og favoriserer i sagens natur de større forsyninger. Men der er også andre områder rundt om i landet, hvor der er vækst. I de områder ser man, at også mindre forsyninger foretager investeringer. I områder, hvor befolkningstallet falder, konsoliderer mindre forsyninger sig gennem samarbejde og etablering af nye fælles forsyningsselskaber. Det er måske svaret for de mest trængte af de små forsyninger.


Armatec leverer 23 spædevandsstationer til fjernvarmesystemer i hele TVIS’s området
I et samarbejde med TVIS har Armatec leveret 23 spædevandsstationer, som er installeret i fjernvarmesystemerne i hele TVIS’s området.

Systemerne er bl.a. med til at spare på kemikalieforbruget til vandbehandling af spædevandet og giver samtidig værkerne en større sikkerhed i forbindelse med spædevandspåfyldning.

Vi takker TVIS for det gode samarbejde, som vi er meget glade og stolte over!


NYT – Testmetode for visse vandbehandlingsanlæg M01
Denne testmetode for visse vandbehandlingsanlæg (M01) finder anvendelse i forbindelse med godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV-ordningen)
Testmetoden er fastlagt og præciseret på baggrund af testmetoden i ”Orientering fra Mil- jøstyrelsen Nr. 6 2004 VA-godkendelse af vandbehandlingsanlæg til montering i husinstal- lationer”, de erfaringer, der er indhentet siden, samt afprøvningen af den mikrobiologiske test i ”Miljøprojekt nr. 1105/2006 Opstilling af forsøgsprotokol til vurdering af mikrobiel vækst i forbindelse med VA-godkendelse af større vandbehandlingsanlæg”. Testmetoden M01 er på Energistyrelsens initiativ udarbejdet i et samarbejde mellem Eurofins, DHI og Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand. ”Godkendt til drikkevand”-ordningen afløste pr. 1. april 2013 VA-ordningen for så vidt an- går obligatorisk godkendelse af de sundhedsmæssige egenskaber for byggevarer i kontakt med drikkevand. GDV-godkendelser udstedes af Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand. Kravene for GDV-godkendelser er fastsat i bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

Servicebilen – Watertreatment made simple
Når vand skal behandles ordentligt

Vi Kommer til dig

 • Serviceaftaler
 • Automatisk skift af dit ombytningsfilter
 • Reparation af RO og blødgøringsanlæg
 • Rådgivning
 • Salg
 • og meget mere...

Servicebilen leverer Danmarks bedste og hurtigste service på vandbehandlingsanlæg - læs meget mere her


Banebrydende UV-baseret vandbehandling trak Miljøministeren til Insatech i Bårse
Miljøminister Lea Wermelin gæstede i dag Insatech i Bårse for at høre mere om de gode testresultater, som virksomheden, i samarbejde med miljøfirmaet DGE, har opnået med dets igangværende MUDP-projekt

Målet med projektet er, at det i fremtiden skal være med til at reducere eller helt fjerne pesticidrester fra drikkevand.

I både det offentlige og private bruges der i dag enorme ressourcer på kontrol og oprensning af vores grundvand, for blandt andet klorerede opløsningsmidler og pesticidrester. En af de mest benyttede fremgangsmåder er filtrering med aktivt kul, men det er oftest en omkostningstung affære i forhold til vedligehold, arbejdstid, monitorering og plads. Derfor er Insatech, i samarbejde med miljøfirmaet DGE, netop nu i gang med at udvikle en simpel, innovativ løsning, der skal resultere i en reduktion af samtlige omkostningspunkter sammenlignet med de nuværende behandlingsmetoder. Den nyudviklede behandlingsmetode har i de første tests vist lovende resultater. 

Da projektet er et statsstøttet MUDP-projekt lagde Miljøminister Lea Wermelin i formiddags sin vej forbi Insatech for at høre mere om den nye behandlingsform. Under Ministerens besøg fortalte de to samarbejdspartnere om projektets status og fremviste den nyudviklede ”pump and treat” løsning, der skal gøre det nemmere og billigere at løse udfordringerne med forurenede grunde og vandboringer. 

Løsningen tager udgangspunkt i en industrielt kendt AOP (advanced oxidation process) behandling, og vi har i første omgang bygget den som et mobilt testanlæg i forbindelse med MUDP-projektet. Når anlægget er færdigudviklet, og har vist succesfulde tests, vil vi med det mobile anlæg, have mulighed for at rykke hurtigt ud til vandværker og afværgeboringer, hvor der er brug for behandling, f.eks. for at kunne forsyne forbrugerne med rent drikkevand. 

Selve løsningen fungerer ved, at en lille mængde brintoverilte tilsættes til det forurenede vand, hvorefter det sendes igennem et UV-kammer. Kombinationen af den kraftige UV-energi og brintoverilten, har indtil nu vist sig at være yderst effektiv i nedbrydningen af både klorerede opløsningsmidler og pesticidrester. 

Samarbejdspartnere ser stort potentiale
Hos både Insatech og DGE er der stolthed over besøget fra Miljøministeren, og vi ser med stor begejstring frem til at fortsætte kampen imod forureninger i drikkevandet og vi håber på, at projektet kan gøre stor gavn for både miljøet og samfundet i fremtiden. 

Product Manager, Mathias Schouw fra Insatech udtaler:

“Vi er glade for Ministerens interesse og stolte over projektet som vi, på baggrund af de gode testresultater, ser som et stort skridt i kampen imod klorerede opløsningsmidler og pesticidrester i vores drikke- og grundvand”


Krüger – Centrale tendenser på vandforsyningsområdet
Krügers drikkevandsafdeling har udpeget tre centrale tendenser indenfor drikkevand, som man vil sætte fokus på i det kommende år

Videregående vandbehandling er på vej frem
Danskerne er glade for at modtage rent drikkevand i vandhanerne og langt de fleste ønsker, at det må fortsætte sådan. Men er vi nået til et sted, hvor vi skal tænke en smule anderledes? "Vi ser problemer med chloradizon og nitrat i drikkevandet og fra alle sider lyder det, at noget skal gøres. Når vi har introduceret videregående vandbehandling til blødgøring af drikkevand, kan samme teknologi måske også være en løsning her? Teknologien er til stede og den er nænsom, og vores vurdering er, at man kan sikre fremtiden for de vandværker og forbrugere, der kan være berørt," siger Christian Rosen Balder, der er markedschef for Drikkevand hos Krüger. Behandlingen kan ske under hensyntagen til både styring af drikkevandskvaliteten og samfundsøkonomien.
Der ser ud til at være stigende interesse for videregående vandbehandling til eksempelvis at få blødgjort drikkevandet i de dele af landet, hvor det er meget kalkholdigt. I Brøndby har man for nylig etableret et blødgøringsanlæg, og løsningen bliver udbredt til andre dele af hovedstadsområdet de kommende år. Hos Krüger har man udarbejdet en vejledning til kommuner og forsyninger om fordele og ulemper ved teknologier til videregående vandbehandling.

Levetidsforlængelse af vandforsyningsanlæg
Det kan være et svært valg for beslutningstagerne, om de skal renovere eksisterende vandforsyningsanlæg eller bygge nyt. I nogle tilfælde giver det umiddelbar mening at bygge nyt, fx hvor flere mindre værker lægges sammen. Men ofte betaler det sig at levetidsforlænge. "Systematisk levetidsforlængelse kan derfor blive det nye mantra i forsyninger, der er presset på økonomien. Udfordringen er, at det ikke sker på bekostning af forsyningssikkerhed og drikkevandskvalitet," siger Christian Rosen Balder. Det kræver god anlægsdokumentation, kendskab til anlæggenes tilstand, høj forsyningssikkerhed og effektiv styring af fødevaresikkerheden. Krüger tilbyder vandselskaberne rådgivning på området, da man både har ekspertise i at lave tilstandsvurderinger og i at udpege kritiske anlægskomponenter samt i udførelsen af levetidsforlængende reparationer.

Nye vandværker
Mange vandværker har nået en høj alder og investering i nyt vandværk er på dagsordenen i mange bestyrelser. Vælger man at bygge et nyt vandværk, er det en investering i lokalområdets fremtid. Udover prisen handler det derfor også om at opnå en sikker og bæredygtig forsyning, rent drikkevand som vores vigtigste fødevare og en vandværksbygning, der passer ind i omgivelserne og som kan fungere som en god arbejdsplads. Krüger har bygget mange vandværker og råder over de ekspertiser, som skal til for at kunne designe vandværker. "Vi forventer, at vandforsyningerne vil efterspørge nye vandværker de kommende år. Derfor har vi stor fokus på design og udførelse af vandværker de individuelle ønsker og behov opfyldes", siger Christian Rosen Balder.


Krüger A/S – Skive får nyt vandværk – igen
Krüger har været totalentreprenør på vandværket og står for hele vandbehandlingsanlægget, der er designet til årligt at behandle 250.000 m3 drikkevand. Det nye vandværk, der har en maksimal behandlingskapacitet på 60 m3 i timen, afløser et 50 år gammelt vandværk og medfører et højere hygiejneniveau og en øget forsyningssikkerhed.

Værket er bygget efter Krügers donut-princip (en aflang krummet bygning), og er dermed skalerbart, så det nemt kan udvides med en ekstra linje senere. 

Let at inspicere 
– Anlægget er konstrueret, så man kan gå hele vejen rundt om det og gennem glasluger kigge ind på vandbehandlingen. Det gør det nemt at inspicere, og de ansatte kan derfor hurtigere finde frem til en utæthed end før, hvor det ofte var overskridelser på vandanalyser, der afslørede utætheder. Vi har efterhånden bygget nogle værker efter den model, siger Thomas Vogn Kjeldsen, der er teamleder i Krüger. 

I Vihøj har man installeret en rustfri rentvandsbeholder, der er placeret i den nye vandværksbygning. Betonbeholderen på det gamle vandværk var gravet ned i jorden, og medarbejderne kunne derfor ikke kontrollere den. I den nye rentvandsbeholder kan man tænde lys og via glasluger inspicere den indeni. 

To vandværker efter samme koncept 
Vihøj er bygget efter samme koncept som det langt større Skive Ny Vandværk, som Krüger også var totalentreprenør på. 
– Det er afgørende for os med to behandlingslinjer, så vi også kan levere vand, selv om der eksempelvis skal skiftes filtre eller en pumpe skal repareres. Det øger samlet set vores forsyningssikkerhed, siger ingeniør Jan Falk fra Skive Vand.

Fokus på hygiejne 
Han glæder sig over, at Skive Vand nu også på dette vandværk har et anlæg med lukket vandbehandling, hvor ingen mennesker kommer i kontakt med drikkevandet, før det kommer ud af borgernes vandhaner. En af grundene til at bygge værket var ønsket om at tilfredsstille et øget behov på det økologiske mejeri i Thise. 

– Vandværket er bygget som en levnedsmiddelfabrik med en logisk klar og let forståelig linje for vandets vej gennem anlægget, siger Jan Falk. 
Bygningen er designet, så borgerne kan gå helt hen til den og se ind på vandbehandlingen gennem vinduerne.

– Til filtrering af det iltede råvand har vi installeret Filtraflo™ teknologien. Desuden har vi i opstartsfasen brugt Filtraflo™NIT, hvor man tilsætter spormetaller, der kickstarter den biologiske proces i filtrene, siger Thomas Vogn Kjeldsen. 

Desuden bliver Krügers Oxydator™ benyttet til energieffektiv iltning af vandet. Med den teknik fjerner man de afblæste gasser uden at tage trykket af vandet. Den store energibesparelse opnås ved, at energien (trykket) i vandet bevares


Insatech – Kemi-fri vandbehandling på kraftværk
UV teknologien har mange applikationer

Bl.a. er der store fordele og besparelser at hente for el-producenter med behov for kemifri desinfektion og mikrobielfrit vand til RO membraner.

I december 2015 installerede Northern Indiana Public Service Company (NIPSCO), en Nordamerikansk el-producent, et system fra Atlantium, nærmere bestemt et UV anlæg med hydro optisk teknologi. Grunden er simpel – man ønskede kemikaliefri desinfektion af kedelvandet i et bestemt anlæg.

Udfordringen ligger i, at NIPSCO benytter omvendt osmose (RO, reverse osmosis), en meget benyttet filtreringsteknik, som sørger for, at fødevandet til kedel og damp cyklusser på anlægget er rent. Membranerne, der benyttes som filtrer, er dog modtagelige for mikro-bakteriel begroning, hvilket skaber behov for at desinficere vandet, før det kommer ind i RO systemet. Ved at beskytte membranerne i RO systemer imod overgroning kan man reducere de operationelle påvirkninger betydeligt.

Fx nedbringes omkostninger til membranskift, produktionstab pga. bakterier, og man vinder på energiomkostningerne forbundet med mikro-bakteriel kontaminering.

Fordelene ved UV behandlet vand Ved at installere Atlantiums UV system i moduler før RO systemet, får NIPSCO en unik evne til at monitorere fødevandets vandkvalitet kontinuerligt, samt UV intensiteten. Desuden juste rer UV systemet som bekendt selv dosen af UV lys baseret på mængden af organisk materiale i vandet. Tilsammen giver det en bedre mulighed for at møde de specifikke behov på anlægget.

UV teknologien har evnen til at genbruge en påkrævet dosis gennem reaktionskamret, hvor UV strålingen sker ved brug af et patenteret internt refleksionssystem lig fiber optisk teknologi. Proprietær software, logik, sensorer og kontrol virkeliggør realtids- og automatisk justering af doser baseret på fødevandets kvalitet. Dermed får det indførte vand altid den optimale
UV bestråling

Værd at vide:
Omvendt osmose Også kendt som RO (reverse osmosis) er en filtreringsteknik, hvor man sætter tryk på væsken med den højeste saltkoncentration og presser væsken gennem en meget fin membran (0,001-0,0001 µm), som kan frafiltrere både ioner og opløste stoffer i vand. Nogle ioner vil dog pga. størrelse eller membran kunne trænge gennem membranen.

Vil du vide mere, så kontakt Ronny Rahbæk
tlf. +45 2761 4535 rra@insatech.com


Festo – Anlæg baseret på Lego®-princippet
Modulopbygget automation til fleksibel vandbehandling i flere trin

Svingende vandforbrug og stadig mere forurenet råvand – det er de markedskrav, som flere og flere producenter i procesindustrierne skal tilpasse sig. Svaret er anlæg baseret på "Lego®"-princippet. Brugere kan tilføje moduler eller slå dem fra i overensstemmelse med kravene. Men dette kan kun opnås med modulopbygget automation. Automationsplatformen CPX fra Festo er omdrejningspunktet i dette koncept – og afspejler mottoet "at udvide frem for at skalere op".

Fleksible og modulopbyggede produktionsanlæg kræver selvstændige intelligente enheder. Det er her, procesindustriens og fremstillingsindustriens verdener mødes – i deres tilgang til Industry 4.0, den fjerde industrielle revolution. Med digitalisering og netværk kan automatiserede moduler på feltniveau forbindes enkelt og pålideligt med et masterkontrolsystem, og det tilvejebringer samtidig kommunikation mellem dem – på nøjagtigt samme måde, som Lego®-klodser* sættes sammen på for at danne en solid, men ikke desto mindre fleksibel struktur.

Industry 4.0 som løsningen
Som beskrevet i modellen "Industry 4.0" er fleksible produktionsprocesser nødvendige for at opretholde procesindustriers konkurrencedygtighed på stadig mere flygtige markeder. Forudsætningen for dette er adaptive, selvkonfigurerende og selvorganiserende fleksible vandbehandlingsanlæg med omfattende brug af netværk. Procesrelateret og funktionel modularisering af anlægssektioner er et fornuftigt trin for batchprocesser og systemer med forskellige filtreringsteknologier.

Eksempel: drikkevareproduktion
Afhængigt af fabrikkens placering kan forureningen af råvandet være meget varieret. Derfor er flere behandlingstrin nødvendige for at få vand i høj kvalitet. Det kan opnås med en blanding af forskellige delsystemer som eksempelvis grusfiltre, ionbyttere, ultrafiltreringssystemer eller omvendt osmose-systemer og en pumpestation.

Slutproduktets salgsvolumen svinger også kraftigt på forbrugsvaremarkedet. Det er grunden til, at også forbrugsmængder af produkt og procesvand svinger. Fleksibel vandbehandling, som er baseret på modulopbygget automation, er derfor stadig mere vigtigt.

Modulopbygget og intelligent
Hvert enkelt modul indeholder alle de automationsfunktioner, som det kræver for at kunne udføre sin egen proces. Automationsfunktioner kan også leveres fra et centralt kontrolsystem. Et masterkontrolsystem er imidlertid ikke designet til modulopbyggede anlæg med deres krav om nem udskiftning af enkelte moduler. Procesrelaterede moduler har på den anden side brug for et lille og selvstændigt automationssystem, der kan tilpasses.

Ved at implementere decentraliserede, intelligente løsninger i de enkelte moduler er det ikke nødvendigt at omprogrammere og omkonfigurere programsoftwaren. Modulerne kan nemt integreres i den overordnede automationsløsning til produktionsprocessen. Det giver mulighed for at føje flere automatiserede moduler til systemet uden at skulle udvide det overordnede anlægs automationsteknologi. "Det er vigtigt at kunne udvide eller ændre anlæg nemt uden øjeblikkeligt at skulle overgå til store anlæg. Med andre ord at udvide frem for at skalere op," forklarer Dr. Eckhard Roos, Head of Key Account and Industry Segment Management Process Automation hos Festo.

Automationsplatform CPX
Festos automationsplatform CPX har igen vist sig at være ideel som omdrejningspunkt i et modulopbygget automationssystem. Denne platform kan acceptere ikke blot pneumatiske komponenter i sine IP65/67-varianter, men også forskellige controllere og fjern-IO'er for en række sensorer, for eksempel til trykovervågning eller temperaturmåling, på modulopbygget basis.

Inden for vandbehandling kan der for eksempel afhængigt af applikationen skabes platforme i forskellige konfigurationer. Disse 100 % transportable filtersystemer er især interessante i tilfælde, hvor behovet for vand er lille og kun kræver behandling af op til 1.000 m³ vand om dagen. Med transportable filtersystemer kan vandproduktionen startes op meget hurtigt.

Varianter af platforme
Hvor eksempelvis pumpeplatforme, som ikke er specielt komplekse, kun kræver nogle få ventilpladser i den pneumatiske sektion af en CPX/MPA, har filtermodulplatforme brug for analoge indgange og udgange til trykovervågning. Mere komplekse moduler, f.eks. en CIP-platform, der består af anlægssektioner og beholdere til rengøringsmidler og blanding af rengøringsopløsninger, kræver yderligere automationsmoduler på CPX/MPA som eksempelvis analoge indgange til temperaturmåling eller en controller til proportionalteknologien.

Disse platforme skal fungere selvstændigt og være meget driftssikre. De kommunikerer konstant med en mastercontroller, som styrer det overordnede system. En anden fordel ved platformene er, at omkostningerne til kabel- og ledningsføring er forholdsvis lave.

Fordele for engineering
Disse er ikke de eneste fordele ved modulopbygget automation. For et komplet procesindustrianlæg, gør brug af moduler, engineering-processen hurtigere og mere omkostningseffektiv, eftersom det ikke er nødvendigt at ændre hele automationskonceptet ved at udvide hele anlægget, men kun at forbinde de relevante automationsmoduler med styringssystemet. Det sikrer gnidningsløs kommunikation mellem de forskellige niveauer i automationspyramiden.

For OEM'er betyder det modulære koncept også, at det er muligt at producere små mængder af ensartede moduler eller endda producere platforme til lager. De kan som følge af dette nyde godt af stordriftsfordele i både produktion og montage samt reducere deres omkostninger. Samtidig styrkes producenternes mulighed for at levere, så deres slutbrugere hurtigere kan nå ud til deres markeder med de rigtige produktionsmængder af nye produkter. "Hvis det også lykkes os at kunne betjene procesindustrianlæg via mobile terminaler, vil det være et yderligere skridt i retning mod Industry 4.0", siger automationsekspert Roos.

Modulopbygget automation kan ses på Festos stand på VandTek fra 20. til 22. september 2016 (stand V2008).

*LEGO® er et ophavsretligt beskyttet varemærke tilhørende LEGO-koncernen.


Banebrydende ordre på Alfa Laval PureNOx Prime på fem VLEC-skibe
PureNOx Prime, Alfa Lavals nye PureNOx-løsning til vandbehandling i udstødningsgasrecirkulation (EGR), vil være en del af EGR-systemer på fem meget store ethanskibe (VLEC'er), der skal drives af United Ethane Carriers (UEC)

Denne større ordre fra MAN Diesel & Turbo kommer kun kort tid efter, at PureNOx Prime blev introduceret på markedet.

UEC, et joint venture mellem Jaccar Holdings og Hartmann Group for den handelsmæssige ledelse af ethanskibe, skal være operatør af fem VLEC-skibe, der skal bygges for skibsejeren JHW Engineering & Contracting. I disse nybygninger vil der blive anvendt EGR som middel til at reducere NOx-emissioner. Til vandbehandling i EGR-kredsløbet har motorleverandør MAN Diesel & Turbo valgt PureNOx Prime, en banebrydende udvikling af Alfa Laval PureNOx-teknologi.

"Det bekræfter os i, at vi har nået vores mål, når vi modtager denne banebrydende ordre så hurtigt efter introduktionen af Alfa Laval PureNOx Prime", siger Kristina Effler, Alfa Laval Global Business Manager, Water Treatment Exhaust Gas Emissions. "PureNOx Prime leverer den dokumenterede PureNOx-ydelse, men det mindre fodaftryk, slankere design og lavere investeringsomkostninger er alle tilpasset markedskravene. Det er tydeligt, at markedet reagerer."

En integreret del af EGR-motoren
De fem VLEC-skibe vil blive bygget i Kina af Dalian Shipyard. De skal, som alle skibe bygget fra januar 2016, overholde de strenge Tier III NOx-grænser, når de sejler i emissionskontrolområdet ud for den nordamerikanske kyst.

Hvert skib vil være udstyret med et PureNOx Prime 100-system, som er den mindste af de tre PureNOx Prime-kapaciteter og består af én centrifugalseparator. PureNOx Prime vil blive integreret i skibenes EGR-motorer, som vil blive fremstillet for MAN Diesel & Turbo af Hyundai Heavy Industries Engine & Machinery Division (HHI-EMD).

Du kan få flere oplysninger om Alfa Laval PureNOx Prime og Alfa Lavals tilgang til EGR-vandbehandling ved at besøge www.alfalaval.com/purenox

 


Brasilien vandt kampen om World Water Forum
Brasilien har netop fået værtsskabet for verdens største vandkonference World Water Forum i 2018. Danmark havde også lagt billet ind på konferencen for at sætte fokus på den globale vandmangel og fremme eksport af grønne løsninger.

Brasilien vandt kampen om World Water Forum

Brasilien har netop fået værtsskabet for verdens største vandkonference World Water Forum i 2018. Danmark havde også lagt billet ind på konferencen for at sætte fokus på den globale vandmangel og fremme eksport af grønne løsninger.

Det er netop afgjort, at Brasilien får værtskabet for World Water Forum i 2018.  Den danske regering havde i samarbejde med en række virksomheder, vidensinstitutioner, regioner og Københavns Kommune også ansøgt om værtsskabet til konferencen, der er verdens største på vandområdet.

World Water Forum har været et led i regeringens strategi for at fremme en mere vandeffektiv dagsorden bl.a. gennem brug af danske kompetencer og dansk eksport på området. Et arbejde, der fortsætter med en række initiativer. Vandsektorloven er lige nu sat under lup for at få afdækket, om ændringer i loven kan forbedre mulighederne for eksport. Der er også bevilget 5,5 millioner kroner til et nyt vandtestcenter, som skal understøtte eksporten af dansk vandteknologi.  Samtidigt er der sat gang i en omfattende indsats for at markedsføre danske vandkompetencer over for det udenlandske marked.

World Water Forum bliver afholdt hvert tredje år, og har senest været afholdt i Marseille. I 2015 har Sydkorea værtsskabet.

- Med den stigende ressourceknaphed i verden bliver det stadig mere attraktivt at udvikle og anvende grønne løsninger. Danske virksomheder står allerede nu stærkt på det grønne område og fra dansk side vil der fortsat arbejdes på at virksomhederne får del i det voksende globale marked, således at vi kan styrke vores konkurrenceevne og skabe arbejdsplader, udtaler erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.

- Fra dansk side vil vi ufortrødent fortsætte vores vigtige internationale engagement på vandområdet. Det gælder i forhold til arbejdet i FN-regi med at udvikle nye globale bæredygtighedsmål og i forhold til vores øvrige samarbejde med udviklingslandene om at finde løsninger på den stigende knaphed på vand og øvrige naturressourcer. Danmark kan yde et vigtigt bidrag med sine stærke kompetencer og teknologi på vandområdet, siger udviklings- og handelsminister Mogens Jensen.

- Vi vandt desværre ikke slaget om at få World Water Forum til Danmark, men vi har heller ikke tabt. Vi har derimod manifisteret Danmark som en absolut sværvægter i den globale vandliga. Flere ministerier, virksomheder, kommuner og organisationer har sammen profileret Danmark som et løsningers land, når det handler om verdens globale vandudfordringer. Jeg er sikker på, at det har været til gavn for Danmarks grønne profil og danske virksomheders eksportmuligheder. Det momentum kan og skal vi i den grad bygge videre på nu, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.