Affugtning

Affugtning af luft. Det længst kendte princip for nedbringelse af luftens fugtighed, affugtning, bygger på den fysiske kendsgerning, at varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft. Med denne traditionelle metode suges frisk luft ind i rummet, hvor den opvarmes så den kan optage yderligere vanddampe med sig ud af lokalet og dermed affugte indeklimaet

Leverandører af viden om affugtning:


2K Klima- og Køle Distributøren

Odensevej 128
4700 Næstved
Tlf. 28 88 66 74
E-mail: jens@2k.dk

www.2k.dk

Kompetencer: Vandkølingsanlæg, køleanlæg, varmepumper, fancoil & fancoils, chillere, Downflow & Upflow & Inrow & bagdørskøle & EDB fancoil, affugtere, lufttæpperKølebaffel & kølebafler, Tørkølere (frikølere), Kondensatorer (Luft- & Vandkølede), On-Rak (EDB Køling), Luftkølere (Køle- & Frostrum), Ventilationscentraler (AHU), Rooftop, Pladevarmevekslere (Loddede og pakninger), varmevekslere, Kølekompressorer, SABIANA fancoils, Kalorifere

Læs mere om 2K Klima- og Køle Distributøren


Air-Flow Ventilation A/S

Nybrovej 65
2820 Gentofte
Tlf.: 45 88 16 88
E-mail: info@air-flow.dk

www.air-flow.dk

Kompetencer: Ventilatorer, indeklima, affugtere, befugtere, bordventilatorer, emfang, gulvventilatorer, kanalventilatorer, klimaanlæg, loftventilatorer, murventilatorer, regulatorer, svanehalse, tagventilatorer, vægventilatorer, varmegenvinding, ventilations fittings, vinduesventilatorer, Air-flow

Læs mere om Air-Flow Ventilation A/S


Anderberg Klima A/S

Teglværksvej 8 B
4200 Slagelse
Tlf.: 43 999 888
E-mail: info@anderbergklima.dk

www.anderbergklima.dk

Kompetencer: Befugtningsanlæg, dampbefugtning, mobile befugtningsanlæg, affugtning, affugtningsanlæg, adsorptionsaffugtning, sorptionsaffugter, tørring, skadeservice, kondensaffugtere, fugtstyring, fugtkontrol,  korrosionsbeskyttelse, procestørring, klimaanlæg, varmepumper, omvendt osmose, fugtmåling, dugpunktsstyring, skimmelsvamp, mug, bygningsudtørring, HEPA-filtre og luftrensere

Læs mere om Anderberg Klima A/S


Anteco Mobile Units A/S / Anteco Thermo Trade A/S

Lucernemarken 7-9
5260 Odense S
Tel. 70 26 83 26
Fax. 70 26 84 26
E-mail: info@anteco.dk

www.anteco.dk

Kompetencer: Affugtning, Affugtningsanlæg, Centralstøvsuger, Decentral ventilation, Energioptimering, HVAC, Industristøvsuger, Kalorifere, Loftventilatorer, Lufttæpper, Stålskorstene, Varmegenvinding, Varmekanoner, Varmesparere, Varmluftaggregater, Varmeventilatorer, Ventilationsanlæg

Læs mere om Anteco Mobile Units A/S / Anteco Thermo Trade A/S


Condair A/S

condair

Parallelvej 2
DK-8680 Ry
Tel. +45 8788 2100
E-mail: condair.dk@condair.com

www.condair.dk

kompetencer: luftbehandling, befugtning, dampbefugtning, trykdampbefugtning, dampfordelersystemer, evaporativ køling, forstøver, kontorbefugtere, affugtning, højtryksbefugtning, luftbefugtning, fugtstyring, returluftkøling, energibesparelser

Læs mere om Condair A/S


Fugtkontrol

Charlottevej 2
4270 Høng
Tlf.: +45 5885 1008
E-mail: info@fugtkontrol.dk

www.fugtkontrol.dk

Kompetencer: Affugtning, affugtningsanlæg, befugtning, befugtningsanlæg, dampbefugtning, fugtstyring, styringer, is i fryserum , frostrum, korrosion, procestørring, fugtkontrol, indeklima, kølerum, luftaffugter, adsorptionsaffugter, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg, sorptionsaffugter, skimmelsvamp, mug, luftkonditionering, vandbehandling, 0mvendt osmoseanlæg, filterskabe, højtryksbefugtning, tør luft, renrum, koldtvandsbefugtning, dysebefugtning, ultralydsbefugtning, ultralydsbefugtere, overrislingsbefugtere, højtrykbefugtning, varmelegemebefugtere, gasopvarmede befugtere, dampfordelere, svømmebadsaffugtere, kondensaffugtere, dugpunktsfølere, AW måleinstrument, vandaktivitetsmåling, temperaturfølere, temperaturtransmittere, temperaturmåleudstyr, luftfugtighedsmåleudstyr, fugtighedsmålere, dampbade, bygningsudtørring, byggeudtørring, Areial, Cotes, DriSteem, Gann, Stulz, D&T, Hygromatic, Fisaire. Hygiejnecertifikat

Læs mere om Fugtkontrol


LS Control A/S

ls control

Industrivej 12, Gelsted
4160 Herlufmagle
Telefon: (+45) 5550 5550
E-mail: lsc@lscontrol.dk

www.lscontrol.dk

Kompetencer: Styring og regulering, Affugtning, Aktive komponenter, Anden software, Automatiseret, Automatisering, El - og elforsynings produkter, El- og styretavler, Elektronik, Elektronik måling, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elektroniske styringer, Embedded software, Energibesparelser, Flowsensorer, Forbrugsvarer - teknik, Frekvensomformere, Frekvensomformere mv., Fugtstyring, HMI (Human Machine Interface), Industriel IT, software mv., Instrumentering, Invertere, ladere, omformere, strømforsyninger mv., Kompetencer, Konstruktion og udvikling, Kvalitetsstyring og test, Køle og klimaanlæg, Måleudstyr, Manuel, Maskiner, Medico industri, Passive komponenter, Printplader, Processtyringsanlæg og software, Produkter, Produktudvikling, Programmering, Prototyper, Punktudsugning, Rådgivere, Radiostyrede løsninger, Rumudsugning, Sensorer og måleudstyr, Software, Softwareprogrammer, Sourcing, Special industrier, Styringer, Styringer mv., Svejserøgsudsugning, Temperaturmålere, termometer, Test og kontroludstyr, Transformere mv., Trykmåling, Udsugning, Underleverandør, Ventilation, udsugning, kompressoranlæg mv., Ventilationsudstyr

Læs mere om LS Control A/S


Mobilvarme danmark

Tlf.: 40 18 26 90
E-mail: jj@mvdk.dk

www.mobilvarmedanmark.dk

Kompetencer: Mobilvarme, mobile varmecentraler, varmekanoner, mobile varmeanlæg, kalorifere, byggeplads opvarmning, opbygning af varmecentraler, teltopvarmning, affugtning, korntørring, mobile fyringsanlæg,

Læs mere om Mobilvarme danmark


Munters A/S

munters 2

Ryttermarken 2A
3520 Farum
Tlf.: 44 95 33 55
E-mail: info@munters.dk

www.munters.com

Kompetencer: Affugtning, Befugtning, Fugtstyring, Is i fryseum, Korrosion, Procestørring, affugter, affugtningsanlæg,  befugtningsanlæg, fryserum, fugtkontrol, haccp, hygrostat, indeklima, kølerum, luftaffugter, sorptionsaffugtning, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg

Læs mere om Munters A/S


Polygon DB

Stamholmen 193B
2650 Hvidovre
Tlf.: 72 28 28 18
E-mail: info@polygondb.dk

web

Kompetencer: Følgeskadebekæmpelse, Hjælperøgdykker, følgeskade brand (sikring af løsøre), Rengøring efter brand-, vand- og stormskader, Affugtnings- og udtørrings opgaver, Skimmelsanering, Facaderens, Sikring af døre, vinduer, tag efter indbrud, hærværk og stormskader, stormflodssikring, Renovering af ejendele, Rengøring efter PCB, asbest og bly, Lugtsanering, Ligsanering

Polygonvatro for teknisk skadeservice - Tlf.:  24 790 790

Kompetencer: Kloridmåling på og omkring teknisk udstyr/installationer, Måling af flourid forurening efter lithium ion batterier involveret i brand, Måling af andre korrosive forbrændingsresidualer med væskekromatograf, Vurdering af risiko for korrosion i øvrigt f.eks. fugtniveau eller risiko for atypiske korrosive forbrændingsresiduale, Yderligere følgeskadebekæmpelse på korrosionsfølsomme overflader samt elektronik og elinstallationer, Sikring af udstyr på stedet ved afdækning og fugtreduktion eller flytning af udstyr om nødvendigt, Rapportering af skadevurdering og korrosionsrisiko samt anbefalinger til næste indsats.

Læs mere om Polygon DB


Polysan A/S

Industrivej 17
5672 Broby
Tlf.: 62 66 12 21
E-mail: polysan@polysan.dk

www.polysan.dk

Kompetencer: Afløbsrender, Afvandingsløsninger, Skybrudsrender, Indgangspartiskåle, Polymerbetonprodukter, Sålbænke, Murafdækning, Sokkelaffugtere, skorstensafdækninger, Gesims

Læs mere om Polysan A/S


Ska-Dan A/S

Ole Rømers Vej 25
7000 Fredericia
Tlf.: +45 70 26 70 46
E-mail: solgaard@ska-dan.dk

www.ska-dan.dk

Kompetencer: Affugtning, Elvarmere, Generatorer, Kalorifere, Kedelcentraler, Mobilvarme, Mobile varmecentraler, Ventilatorer

Læs mere om Ska-Dan A/S


Mere viden om affugtning:

En affugter er typisk et husholdningsapparat, der reducerer niveauet af fugtighed i luften, som regel af helbredsmæssige årsager. Fugtig luft kan forårsage mug og meldug at vokse inde boliger, der udgør forskellige sundhedsmæssige risici. Meget fugtigt klima eller luft gøre nogle mennesker meget ubehageligt, der forårsager overdreven sveden, der ikke kan fordampe i den allerede fugt-mættet luft. Det kan også forårsage kondens, der kan forstyrre sovende, eller forhindre tøjet i tørre grundigt nok til at forhindre mug. Højere luftfugtighed foretrækkes også af de fleste skadedyr, herunder tøj møl, lopper, kakerlakker, bænkebidere og husstøvmider. Relativ fugtighed i boliger er fortrinsvis 30 til 50 procent.

Ved deres drift, producerer affugtere et overskud af vand, som er blevet fjernet fra det konditionerede luft. Dette vand, normalt kaldet kondensat i sin flydende form, skal indsamles og bortskaffes. Nogle affugter designs bortskaffes overskydende vand i en damp, frem for flydende form. Energieffektivitet i affugtningsprocesser kan variere bredt.

Affugtere anvendes også i industrien klimakamre, at styre den relative fugtighed i visse rum at bo på et niveau, der fremmer forarbejdningen af produkterne.

Termisk kondensation

Disse metoder er afhængige af at trække luft over en springlaget. Eftersom mætningsdamptryk vand aftager med aftagende temperatur, vandet i luften kondenserer på den kolde overflade, og er adskilt fra den.

Mekanisk / refrigerative affugtning

Mekaniske / refrigerative affugtere, den mest almindelige type, normalt arbejde ved at trække fugtig luft over en nedkølet spole med en lille fan. Den kolde spole af køle anordningen kondenserer vandet, som fjernes, så luften opvarmes af varm rulle. Denne fungerer mest effektivt ved højere temperaturer med høj dugpunktstemperaturen. I koldt vejr, er processen mindre effektiv. De er mest effektive på over 45 procent relativ fugtighed, højere, hvis luften er kold [redigér].

Klimaanlæg

Klimaanlæg selv fungere som affugtere, når de køling af luften, og således er der også behov for at håndtere den akkumulerede kondensat. Nyere højeffektive ruder bruge det kondenserede vand til at hjælpe cool de kondenserende bredbånd (varm side) ved at fordampe vand i den udendørs luft, mens ældre enheder simpelthen tillod vandet at dryppe udenfor. Centrale luftkonditioneringsaggregater typisk skal forbindes til et dræn.

En konventionel klimaanlægget er meget lig en mekanisk / refrigerative affugter. Luft i en affugter passerer over en række kølespiraler (fordamperen) og derefter over en række varmeflader (kondensatoren). Derefter går tilbage i rummet som tørrere luft med sin temperatur hævet. Det vand, som kondenserer på fordamperen i en affugter bortskaffes i afløbet gryde eller afløbsslangen.

Men i et klimaanlæg, luft passerer hen over køleflader (fordamperen) og derefter direkte ind i lokalet. Brugt kølemiddel derefter pumpet af kompressoren gennem et rør til uden for rummet være blevet afkølet til hvor varmeviklingerne (kondensatoren) er placeret. Den overskydende varme overføres til den omgivende luft, som passerer over kondensatoren spolerne og forbliver udenfor. Det vand, der kondenserer på fordamperen i et klimaanlæg der normalt ledes grundig et afløbsrør til ydersiden af vinduet, og dermed fjerne ekstraheret vand fra det konditionerede rum.

Electronic

Elektroniske affugtere bruger en Peltier-varmepumpe til at generere en kølig overflade for at kondensere vanddamp fra luften. Designet er enkel, da der ikke er nogen bevægelige dele, og har den fordel at være meget rolige forhold til en affugter med en mekanisk kompressor. Men på grund af sin relativt ringe Coefficient of Performance (energieffektivitet), er dette design hovedsageligt bruges til små affugtere.

Interimistisk affugtning

Fordi de fungerer på samme grundlæggende måde som mekaniske / refrigerative affugtere, er vinduet air conditionere enheder undertiden bruges som interimistiske affugtere ved at sende deres varme udstødning tilbage i rummet i stedet for uden for rummet. Dette kan producere det samme nettoresultat som at bruge en affugter, et værelse atmosfære, der er langt mindre fugtigt, men lidt varmere. Denne improviseret arrangement kan ikke være så energieffektive som en maskine designet til formålet, da de fleste vinduet klimaanlæg er designet til at bortskaffe kondensvand ved re-fordampe den ind i udstødningen luftstrøm, selv om klimaanlægget er modificeret til at tillade nogle af det kondenserede vand, som skal ledes bort i stedet.

Desuden er de fleste luftkonditioneringsanlæg styret af en termostat, som registrerer, snarere end humidistat typisk til at styre en affugter. Mens temperatur og fugtighed i et lukket rum er forbundet, er det vanskeligt at kontrollere fugtigheden ved afføling kun af temperaturen.

Adsorption / tørremiddel - Mobile adsorptionsaffugter

Denne grundlæggende affugtningsproces benytter en speciel fugt-absorberende materiale kaldes et tørremiddel, som er udsat for luft, der skal konditioneres. Fugtigheden-mættet materiale bevæges derefter til en anden placering, hvor den "genoplades" for at fjerne fugt, typisk ved at opvarme det. Tørremidlet er sædvanligvis monteret på et bælte eller anden måde at transportere den under en driftscyklus. Affugtere, der arbejder i henhold til adsorption princip er specielt velegnede til høj luftfugtighed ved lave temperaturer. De anvendes ofte i forskellige brancher i industrien, fordi fugtighed under 35% kan opnås.

Ionic membran affugtning

Ioniske membraner anvendes i mange industrielle områder såsom brændselscelleteknologi, kemiingeniør, og for vand forbedring. En specialiseret type membran kan anvendes som en "ionisk pumpe" at bevæge fugt ind i eller ud af et lukket kabinet, der virker på det molekylære niveau uden at involvere synlig flydende vand.

Den faste polymer elektrolyt (SPE) membran er en lav effekt, rolig affugter for lukkede rum, hvor vedligeholdelse er vanskelig. Den elektrolytiske proces leverer affugter kapacitet på op til 0,2 gram / dag fra en 0.2m ³ (7 cu ft) plads til 58 gram / dag fra en 8m ³ (280 cu ft). SPE-systemer generelt ikke har høje affugtning kapacitet, men fordi vanddampen fjernes ved elektrolyse, at processen er vedligeholdelsesfri. Fremgangsmåden kræver også meget lidt elektrisk energi til at drive, ved hjælp ingen bevægelige dele, hvilket gør de ioniske membraner stille i drift og meget pålidelige over lange tidsperioder. SPE affugtere bruges typisk til at beskytte følsomme elektriske komponenter, medicinsk udstyr, museumsgenstande, eller videnskabeligt apparat fra fugtige miljøer.


Munters DSS Pro – Tager affugtning til nye højder


03.mar 2022


Munters DSS Pro er et evolutionært skridt fremad fra det markedsledende DSS-affugtningsløsning. Munters DSS Pro er udstyret med vores nye AirPro-kabinet og er dermed velegnet til både indendørs og udendørs installation. Dette nye kabinet giver betydeligt forbedret holdbarhed, reduceret luftlækage og lavere energiforbrug.

Mød DSS Pro

DSS Pro byder på en række forbedringer både indvendigt og udvendigt for at sikret det  perfekte og ønskede klima, når som helst og hvor som helst der er behov for det. Mere effektivt end nogensinde før.

Fordele:

  • Optager mindre gulvareal og nu med forbedret ydeevne
  • Det nye AirPro-kabinet er af højere kvalitet, effektivt og 50 % stærkere
  • Det unikke dimensioneringsværktøj Genesys giver et detaljeret overblik
  • Overlegen ydeevne med PowerPurge-rotorteknologi
  • Det nye AirPro-kabinet er TÜV-testet og overholder europæiske EN 1886-standarder.
  • Det modulopbyggede design gør levering og installation på stedet enkel
  • Udstyret med et avanceret, brugerdefineret styresystem
https://www.youtube.com/watch?v=rjTt4y-yw84

Condair – Har I set vores nye affugterserie?
Vi har lanceret vores nye affugterserie og i den forbindelse har vi selvfølgelig også fået lavet en ny brochure, hvor de alle er samlet.

Se mere her


Anderberg Klima – Vi forhandler nu DST’ s affugtere i DK
Det er med stor fornøjelse at vi hermed kan informere om at vi fra 1. september 2019 har overtaget eneforhandlingen af affugterne fra svenske DST Seibu Giken

Affugterne, der arbejder efter adsorptionsprincippet, anvendes i utrolig mange sammenhænge - bl.a. her:
Vandværker, museumsdepoter, skadeservice, kirker, korrosionsbeskyttelse, medicinalindustri, spraytørring, lagring af hygroskopiske materialer, koldlagring, kælderrum m.fl.

Et særligt kendetegn ved adsorptionsaffugterne er at de, i modsætning til kondensaffugtere, arbejder lige godt ved lave som ved høje temperaturer. Det gør dem velegnede til at løse fugtproblemer i mange forskellige brancher.

DST Seibu Giken leverer affugtere fra 65 m3/h op til 50.000 m3/h. Derfor er ingen opgave for lille og ingen er for stor. På billedet ses et Flexisorb anlæg med indbygget for- og efterkøleflade samt PLC-styring. DST Seibu Giken udvikler og producerer egne rotorer og affugterne produceres på egne fabrikker i Sverige, Polen og Japan. DST tilbyder en lang række forskellige løsninger - ring og lad os tale om dit tørreproblem.

LÆS MERE HER


Adsorptions-teknologien kort:

DST's adsorptionsaffugtere anvender silicagel som tørremiddel. Grundprincippet er at luften, der skal affugtes, ledes gennem det roterende hjul hvori fugten optages (gul pil). Fugten i rotoren fjernes igen via en varm luftstrøm. DST har flere måder at gøre dette på. Her er vist et eksempel som kaldes Recusorb. Her ledes regenerationsluften gennem en afkølingszone hvor luften forvarmes med den restvarme der er i rotoren efter regenerationsopvarmningen. Et varmelegeme tilfører den resterende varme som skal til for at fjern vandet i rotoren. Recusorp betyder altså varmegenvinding.


Condair – vælg den rigtige affugtningsløsning
Af Søren Lundholm, Sales Director HVAC, Condair A/S

For høj luftfugtighed er skadelig for mennesker, maskiner og bygninger. Vi har specialiseret os i at styre luftfugtigheden, så du altid er sikret det rette indeklima på din arbejdsplads. Hvad luftfugtigheden skal ligge på, afhænger af forskellige forhold.

Affugtning sænker luftfugtigheden

Dit indeklimas fugtighed vil i høj grad være bestemt af, hvordan udeklimaet er. Dog påvirkes dit indeklima også af processer, mennesker og maskiner som kan tilføre fugt og varme til luften. Mange produktioner er afhængige af en bestemt luftfugtighed for at undgå maskinstop og andre driftsproblemer. Det kan koste dyrt, hvis du ikke har styr på fugtmiljøet i dine produktionslokaler, så du hverken har det for fugtigt eller for tørt.

Hvad er den bedste måde at affugte luft på og få fugtkontrol?

Det er helt afgørende, at du vælger den rigtige tørremetode til dit behov for at sænke fugtniveauet og opnå den nødvendige fugtkontrol. Den metode inden for affugtning, som hedder adsorptionstørring, er en anerkendt fremgangsmåde med mange fordele. Adsorptionstørring baserer sig på naturlige processer og skaber med fornuftige investeringer en effektiv og økonomisk drift med et minimum af vedligehold.

Tørreprocesser som skal gennemføres ved mætningstryk under 10 mbar (dvs. under 45 °C og 10 % RF, under 20 °C og 45 % RF, under 12 °C og 75 % RF eller under 18 °C og 95 % RF) kan på teknisk forsvarlig basis kun gennemføres ved hjælp af adsorptionstørring.

Hvornår er der typisk størst behov for affugtning og tørring?

Mange produktioner oplever, at deres fremstillingsprocesser er mere effektive i løbet af vinterhalvåret i forhold til produktdimensionernes ensartethed. Det kan skyldes, at luftfugtigheden er meget lavere om vinteren end om sommeren, og derfor kan disse produktioner have behov for at sikre et konstant, lavt vandindhold i luften for at give produktionsprocesserne optimale vilkår. Et tørreanlæg kan med adsorptionsaffugtning sikre et stabilt indeklima uden en for høj luftfugtighed.

For høj luftfugtighed og korrosion forhindres med fugtkontrol

Rust begynder at opstå ved for høj luftfugtighed fra omkring 60 % RF. Derfor kan rustangreb forhindres ved at kontrollere fugtniveauet - vi anbefaler under 50 % RF, hvor korrosion ophører. Du kan tilføre varme for at bringe den relative luftfugtighed ned. Det er en dyr løsning, som giver et ubehageligt indeklima. Den mest effektive metode er at affugte luften og dermed skabe et miljø som hindrer korrosion. Affugtning giver desuden den økonomiske fordel at en given bygning ikke behøver at være velisoleret, da en løsning med affugtning ikke er afhængig af temperaturen.

Hvilken affugter skal du vælge til dit projekt?

Vi har et bredt produktudvalg og kan rådgive dig til den bedste løsning til netop dit projekt og dine behov. Du kan se mere om vores sortiment inden for affugtere, eller du kan kontakte Søren direkte på telefon + 45 58 56 08 80


Nyhed! REMS Secco – til tørring og affugtning
Højt ydende, yderst effektiv luftaffugter/ byggepladstørrer til tørring af rum

- f.eks. efter vandskader, efter oversvømmelser, til affugtning af mug-fugtige kælderrum m.m. og til accelereret tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv.

Affugtningsydelse ≤ 80 l/24 h
Luftmængde ≤ 850 m³/h

Køleaggregatet i den nye REMS Secco med yderst effektiv rotationskompressor, højtydende kondensatormotor på 1200 W og automatisk varmgas-afrimningssystem giver mulighed for høj affugtningsydelse på op til 80 l / 24 h, også ved permanent drift. Den elektroniske styreenhed med talrige funktioner gemmer indstillingerne til automatisk fortsættelse af driften efter et strømsvigt. Den meget støjsvage drift gør den ideel til anvendelse i beboelse. Den indbyggede drift-time- og strømforbrugstæller muliggør f.eks. let rapportering til taksator/kunde, for enkel afregning.
REMS Secco er derfor perfekt til erhvervsmæssig anvendelse inden for håndværk og industri.
Som tilbehør fås en 11,5 l kondensvand beholder til opsamling inde i stålkabinettet og Udblæsningssættet, bestående af aftræksslange Ø 200 mm, 10 m lang, med fastgørelseøjer af metal til ophængning på stedet.

Siden grundlæggelsen i 1909 har REMS udviklet produkter til rørbearbejdning, især til VVS-installatøren. Efter håndværktøjer kom maskiner og el-værktøjer. Kravet fra firmaets grundlægger Christian Föll: "REMS skal være bedre" var og er målet for enhver handling. I dag er REMS en førende producent af maskiner og værktøjer inden for området rørbearbejdning "Made in Germany" med hovedsæde i Waiblingen.