Affugtningsanlæg

Affugtningsanlæg har til formål at affugte et rum og sikrer bl.a. mod fugt og skimmelsvamp. Installation af et affugtningsanlæg giver kontrol over luftfugtigheden, som ellers kan skabe store problemer i bygninger og industrielle miljøer. Affugtningsanlæg opdeles primært i 2 kategorier adsorptionsaffugtning og kondensaffugtning. Lav beregninger på strømmende medier, varmetab, temperatur i tanke, udvendig og indvending kondens, frostbeskyttelse, lyddæmpning og økonomi - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om affugtningsanlæg:


2K Klima- og Køle Distributøren

Odensevej 128
4700 Næstved
Tlf. 28 88 66 74
E-mail: jens@2k.dk

www.2k.dk

Kompetencer: Vandkølingsanlæg, køleanlæg, varmepumper, fancoil & fancoils, chillere, Downflow & Upflow & Inrow & bagdørskøle & EDB fancoil, affugtere, lufttæpperKølebaffel & kølebafler, Tørkølere (frikølere), Kondensatorer (Luft- & Vandkølede), On-Rak (EDB Køling), Luftkølere (Køle- & Frostrum), Ventilationscentraler (AHU), Rooftop, Pladevarmevekslere (Loddede og pakninger), varmevekslere, Kølekompressorer, SABIANA fancoils, Kalorifere

Læs mere om 2K Klima- og Køle Distributøren


Air-Flow Ventilation A/S

Nybrovej 65
2820 Gentofte
Tlf.: 45 88 16 88
E-mail: info@air-flow.dk

www.air-flow.dk

Kompetencer: Ventilatorer, indeklima, affugtere, befugtere, bordventilatorer, emfang, gulvventilatorer, kanalventilatorer, klimaanlæg, loftventilatorer, murventilatorer, regulatorer, svanehalse, tagventilatorer, vægventilatorer, varmegenvinding, ventilations fittings, vinduesventilatorer, Air-flow

Læs mere om Air-Flow Ventilation A/S


Anderberg Klima A/S

Teglværksvej 8 B
4200 Slagelse
Tlf.: 43 999 888
E-mail: info@anderbergklima.dk

www.anderbergklima.dk

Kompetencer: Befugtningsanlæg, dampbefugtning, mobile befugtningsanlæg, affugtning, affugtningsanlæg, adsorptionsaffugtning, sorptionsaffugter, tørring, skadeservice, kondensaffugtere, fugtstyring, fugtkontrol,  korrosionsbeskyttelse, procestørring, klimaanlæg, varmepumper, omvendt osmose, fugtmåling, dugpunktsstyring, skimmelsvamp, mug, bygningsudtørring, HEPA-filtre og luftrensere

Læs mere om Anderberg Klima A/S


Anteco Mobile Units A/S / Anteco Thermo Trade A/S

Lucernemarken 7-9
5260 Odense S
Tel. 70 26 83 26
Fax. 70 26 84 26
E-mail: info@anteco.dk

www.anteco.dk

Kompetencer: Affugtning, Affugtningsanlæg, Centralstøvsuger, Decentral ventilation, Energioptimering, HVAC, Industristøvsuger, Kalorifere, Loftventilatorer, Lufttæpper, Stålskorstene, Varmegenvinding, Varmekanoner, Varmesparere, Varmluftaggregater, Varmeventilatorer, Ventilationsanlæg

Læs mere om Anteco Mobile Units A/S / Anteco Thermo Trade A/S


Condair A/S

condair

Parallelvej 2
DK-8680 Ry
Tel. +45 8788 2100
E-mail: condair.dk@condair.com

www.condair.dk

kompetencer: luftbehandling, befugtning, dampbefugtning, trykdampbefugtning, dampfordelersystemer, evaporativ køling, forstøver, kontorbefugtere, affugtning, højtryksbefugtning, luftbefugtning, fugtstyring, returluftkøling, energibesparelser

Læs mere om Condair A/S


Fugtkontrol

Charlottevej 2
4270 Høng
Tlf.: +45 5885 1008
E-mail: info@fugtkontrol.dk

www.fugtkontrol.dk

Kompetencer: Affugtning, affugtningsanlæg, befugtning, befugtningsanlæg, dampbefugtning, fugtstyring, styringer, is i fryserum , frostrum, korrosion, procestørring, fugtkontrol, indeklima, kølerum, luftaffugter, adsorptionsaffugter, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg, sorptionsaffugter, skimmelsvamp, mug, luftkonditionering, vandbehandling, 0mvendt osmoseanlæg, filterskabe, højtryksbefugtning, tør luft, renrum, koldtvandsbefugtning, dysebefugtning, ultralydsbefugtning, ultralydsbefugtere, overrislingsbefugtere, højtrykbefugtning, varmelegemebefugtere, gasopvarmede befugtere, dampfordelere, svømmebadsaffugtere, kondensaffugtere, dugpunktsfølere, AW måleinstrument, vandaktivitetsmåling, temperaturfølere, temperaturtransmittere, temperaturmåleudstyr, luftfugtighedsmåleudstyr, fugtighedsmålere, dampbade, bygningsudtørring, byggeudtørring, Areial, Cotes, DriSteem, Gann, Stulz, D&T, Hygromatic, Fisaire. Hygiejnecertifikat

Læs mere om Fugtkontrol


LS Control A/S

ls control

Industrivej 12, Gelsted
4160 Herlufmagle
Telefon: (+45) 5550 5550
E-mail: lsc@lscontrol.dk

www.lscontrol.dk

Kompetencer: Styring og regulering, Affugtning, Aktive komponenter, Anden software, Automatiseret, Automatisering, El - og elforsynings produkter, El- og styretavler, Elektronik, Elektronik måling, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elektroniske styringer, Embedded software, Energibesparelser, Flowsensorer, Forbrugsvarer - teknik, Frekvensomformere, Frekvensomformere mv., Fugtstyring, HMI (Human Machine Interface), Industriel IT, software mv., Instrumentering, Invertere, ladere, omformere, strømforsyninger mv., Kompetencer, Konstruktion og udvikling, Kvalitetsstyring og test, Køle og klimaanlæg, Måleudstyr, Manuel, Maskiner, Medico industri, Passive komponenter, Printplader, Processtyringsanlæg og software, Produkter, Produktudvikling, Programmering, Prototyper, Punktudsugning, Rådgivere, Radiostyrede løsninger, Rumudsugning, Sensorer og måleudstyr, Software, Softwareprogrammer, Sourcing, Special industrier, Styringer, Styringer mv., Svejserøgsudsugning, Temperaturmålere, termometer, Test og kontroludstyr, Transformere mv., Trykmåling, Udsugning, Underleverandør, Ventilation, udsugning, kompressoranlæg mv., Ventilationsudstyr

Læs mere om LS Control A/S


Mobilvarme danmark

Tlf.: 40 18 26 90
E-mail: jj@mvdk.dk

www.mobilvarmedanmark.dk

Kompetencer: Mobilvarme, mobile varmecentraler, varmekanoner, mobile varmeanlæg, kalorifere, byggeplads opvarmning, opbygning af varmecentraler, teltopvarmning, affugtning, korntørring, mobile fyringsanlæg,

Læs mere om Mobilvarme danmark


Munters A/S

munters 2

Ryttermarken 2A
3520 Farum
Tlf.: 44 95 33 55
E-mail: info@munters.dk

www.munters.com

Kompetencer: Affugtning, Befugtning, Fugtstyring, Is i fryseum, Korrosion, Procestørring, affugter, affugtningsanlæg,  befugtningsanlæg, fryserum, fugtkontrol, haccp, hygrostat, indeklima, kølerum, luftaffugter, sorptionsaffugtning, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg

Læs mere om Munters A/S


Polygon DB

Stamholmen 193B
2650 Hvidovre
Tlf.: 72 28 28 18
E-mail: info@polygondb.dk

web

Kompetencer: Følgeskadebekæmpelse, Hjælperøgdykker, følgeskade brand (sikring af løsøre), Rengøring efter brand-, vand- og stormskader, Affugtnings- og udtørrings opgaver, Skimmelsanering, Facaderens, Sikring af døre, vinduer, tag efter indbrud, hærværk og stormskader, stormflodssikring, Renovering af ejendele, Rengøring efter PCB, asbest og bly, Lugtsanering, Ligsanering

Polygonvatro for teknisk skadeservice - Tlf.:  24 790 790

Kompetencer: Kloridmåling på og omkring teknisk udstyr/installationer, Måling af flourid forurening efter lithium ion batterier involveret i brand, Måling af andre korrosive forbrændingsresidualer med væskekromatograf, Vurdering af risiko for korrosion i øvrigt f.eks. fugtniveau eller risiko for atypiske korrosive forbrændingsresiduale, Yderligere følgeskadebekæmpelse på korrosionsfølsomme overflader samt elektronik og elinstallationer, Sikring af udstyr på stedet ved afdækning og fugtreduktion eller flytning af udstyr om nødvendigt, Rapportering af skadevurdering og korrosionsrisiko samt anbefalinger til næste indsats.

Læs mere om Polygon DB


Polysan A/S

Industrivej 17
5672 Broby
Tlf.: 62 66 12 21
E-mail: polysan@polysan.dk

www.polysan.dk

Kompetencer: Afløbsrender, Afvandingsløsninger, Skybrudsrender, Indgangspartiskåle, Polymerbetonprodukter, Sålbænke, Murafdækning, Sokkelaffugtere, skorstensafdækninger, Gesims

Læs mere om Polysan A/S


Søren K. Hansen A/S

Thors Allé 20
4673 Rødvig Stevns
Tlf.: 20 11 02 22
E-mail: skh@sorenkhansen.dk

www.sorenkhansen.dk

Kompetencer: Beonrenovering, kloakarbejde, tv-inspektion, reparation af banketter og brønde, spul og rens, mekanisk rens, fræsning af aflejringer, spildevandsanlæg, rottesikring, coating af betonbrønde, tanke og bygværker, kabelfejlsøgning, injektion, renovering af fugtige kældre

Læs mere om Søren K. Hansen A/S


Wood’s lancerer deres hidtil kraftigste affugtere


16.aug 2021


Tre år efter flytningen af deres fabrik fra Canada til Sverige er Wood's klar til at lancere en helt ny generation svenske affugtere.

Lancering af LD-serien

Wood's lancerer en helt ny generation affugtere, der er specielt udviklet til effektiv og energismart tørring af vasketøj. Affugterne fremstilles bæredygtigt i Sverige og har 10 års garanti.

Siden Wood's flyttede deres produktion fra Canada til Sverige i 2018, har virksomheden løbende implementeret deres kerneværdier ​på alle niveauer: kvalitet, holdbarhed og brugervenlighed. Med den nye LD-serie går Wood's et skridt videre ved at tilføje funktionalitet, cirkulær produktion og innovative produktfunktioner til deres værdier, hvilket gør deres nye produktserie banebrydende i branchen.

Wood's lancerer nu hele fem modeller robuste og holdbare affugtere med tekniske egenskaber og funktioner, der opfylder de højeste krav til effektivitet og holdbarhed. "Vi har været meget omhyggelige med valget af materialer, hvilket resulterer i en maskine, der hovedsageligt er fremstillet miljøvenligt og genanvendeligt stål," siger Roger Olsen, der er en del af designteamet hos Wood's.

LD-serien består af fem nye modeller. LD24 og LD40Pro har analoge knapper til let justering af den ønskede fugtighed. De tre modeller LD40, LD44 og LD48Pro+ har digitale indstillinger og knapper, hvilket giver endnu flere intelligente funktioner end nogle af tidligere tiders affugtere. Man kan let indstille et af fire forskellige programmer, der supplerer hinanden og giver optimale betingelser for den mest energibesparende og effektive tørring af vasketøj, selv i vanskelige omgivelser. LD40Pro og LD48Pro+ er specielt udviklet til fællesvaskerier med særligt fokus på hurtig, energieffektiv og optimal tørring af vasketøj.

Patrik Tedsjö, administrerende direktør for Wood's, udtaler: "Vi er meget stolte af den nye LD-serie. Vores mål var at udvikle en kraftig maskine, der også er meget holdbar, og de mål har vi mere end nået. Produkterne i LD serien er særligt velegnede til kældre og vaskerum, hvor der er brug for hurtig og effektiv affugtning og tørring. Vi er ikke gået på kompromis med noget, når det gælder kvalitet eller funktionelt design. Kvalitet ned til den mindst detalje er vigtig for alle produkter i vores sortiment, og den nye LD-serie lever op til vores høje krav."

En helt ny funktion, der er standard i alle LD-seriens tre digitale modeller, er den unikke blæsertilstand (FAN-tilstand). I denne tilstand fortsætter maskinen med at tørre vasketøjet selv ved lav luftfugtighed, hvilket betyder, at kompressoren ikke kører. Dette gør tørring af vasketøj ekstremt økonomisk, fordi maskinen udnytter varmeproduktionen under affugtningsprocessen: for hver liter vanddamp, der kondenseres, genereres der 780 W varme. De andre programmer er vasketøjstilstanden LAUNDRY (kontinuerlig affugtning og høj blæserhastighed, der sikrer tørring med høj effektivitet), den "lette" tilstand EASY (affugtning ned til 50 % relativ luftfugtighed med lav blæserhastighed) og tilstanden NORMAL (manuel brugerdefineret indstilling af ønsket fugtighed og blæserhastighed).

Der er også en intelligent låsefunktion på de tre digitale LD-​modeller, som forhindrer ændring af forudindstillinger ved et uheld. "Dette er en god produktløsning for ejere af ejendomme og udlejere, der ønsker kontrol over energiforbruget i fællesvaskerier," siger Patrik Tedsjö.

Eftersom mange angiver bekymring for støj som et af de vigtigste punkter, når de skal vælge affugter, har Wood's udviklet modellerne i LD-serien, så de er "så stille som en hvisken" (45-48 dB) ved den lave blæserhastighed, ligesom moderne opvaskemaskiner.

En anden innovativ egenskab er det nydesignede aftræk, der sikrer optimal hastighed og volumen, når det gælder den affugtede luft, hvilket er et vigtigt aspekt ved tørring af vasketøj.

Designet med god adskillelse af luftindtaget og -aftrækket giver desuden en mere effektiv og mindre ressourcekrævende luftbehandling og affugtning, eftersom maskinen ikke behøver at behandle den allerede behandlede luft. 

Takket være høje kvalitetskrav ved valg af materialer og en robust konstruktion giver Wood's 10-års garanti på LD-modellerne ved registrering, hvis filtrene udskiftes en gang om året.


VENTI – Sundhed og trivsel i svømmehallen


10.mar 2021


God og effektiv ventilation i en svømmehal bidrager til FNs verdensmål 3, da det skaber sundhed og trivsel, når klorholdig og fugtig luft bortventileres.

Venti tilbyder kundetilpassede energieffektive aggregater til affugtning, temperaturstyring og ventilation. Aggregaterne er udviklet til at modstå det særlige korrosionsaggressive miljø i svømmehaller. Løsningen er meget fleksibel og kan hurtigt og via cloud-løsning indstilles således at de optimale forhold opnås for de enkelte brugergrupper – børn, ældre, konkurrencesvømmere etc.

Læs om Løkken Svømmehal og bliv klogere på alle de gode fordele der er ved god og effektiv ventilation - Klik her

Du er også velkommen til at kontakte Søren Damsgaard på 2014 0174 eller sda@venti.dk


Fugtkontrol – indeklima er vores speciale
Stor erfaring med fugtstyring

Fugtkontrol har over 30 års erfaring som forhandler af affugtere og befugtere i Danmark. Vi har derfor stor ekspertise inden for styring af hele processen lige fra projektering, drift og service.

Vi forhandler mange forskellige typer af affugere og befugtere, så vores program dækker ethvert behov. Fugtkontrol kan hjælpe dig med at finde den løsning, der passer til den præcise situation og virksomhed, uanset om det gælder kontor, produktion eller opbevaring.

Vores speciale er netop at rådgive dig til at finde den løsning, der bedst sikrer dine værdier.

Lad Fugtkontrol hjælpe dig med at finde den helt rigtige løsning.