Befugtningsanlæg

Befugtningsanlæg kan udføre flere former for befugtning; befugtning af luft, befugtning med recirkuleret vand, befugtning med afkølet vand, befugtning med opvarmet vand og befugtning med damp. Beregningsmodel til at finde kapacitetsbehov – Se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om befugtningsanlæg:


Air-Flow Ventilation A/S

Nybrovej 65
2820 Gentofte
Tlf.: 45 88 16 88
E-mail: info@air-flow.dk

www.air-flow.dk

Kompetencer: Ventilatorer, indeklima, affugtere, befugtere, bordventilatorer, emfang, gulvventilatorer, kanalventilatorer, klimaanlæg, loftventilatorer, murventilatorer, regulatorer, svanehalse, tagventilatorer, vægventilatorer, varmegenvinding, ventilations fittings, vinduesventilatorer, Air-flow

Læs mere om Air-Flow Ventilation A/S


Anderberg Klima A/S

Teglværksvej 8 B
4200 Slagelse
Tlf.: 43 999 888
E-mail: info@anderbergklima.dk

www.anderbergklima.dk

Kompetencer: Befugtningsanlæg, dampbefugtning, mobile befugtningsanlæg, affugtning, affugtningsanlæg, adsorptionsaffugtning, sorptionsaffugter, tørring, kondensaffugtere, fugtstyring, fugtkontrol, korrosionsbeskyttelse, procestørring, klimaanlæg, varmepumper, omvendt osmose, fugtmåling, dugpunktsstyring, skimmelsvamp, mug, bygningsudtørring, HEPA-filtre og luftrensere

Læs mere om Anderberg Klima A/S


Condair A/S

condair

Parallelvej 2
DK-8680 Ry
Tel. +45 8788 2100
E-mail: condair.dk@condair.com

www.condair.dk

kompetencer: luftbehandling, befugtning, dampbefugtning, trykdampbefugtning, dampfordelersystemer, evaporativ køling, forstøver, kontorbefugtere, affugtning, højtryksbefugtning, luftbefugtning, fugtstyring, returluftkøling, energibesparelser

Læs mere om Condair A/S


Dan Fog - LDFA Teknik A/S

Nyt logo Dan Fog

Industrivej 26 B
DK-5750 Ringe
Tlf.: +45 6615 1480
E-mail: info@danfog.com

www.danfog.com

Kompetencer: Afhjælpning af Tør luftBefugtningLuftbefugtningHøjtryksbefugtningVandbehandling

Læs mere om Dan Fog – LDFA Teknik A/S


Fugtkontrol

Teknikvej 2C
4200 Slagelse
Tlf.: +45 5885 1008
E-mail: info@fugtkontrol.dk

www.fugtkontrol.dk

Kompetencer: Affugtning, affugtningsanlæg, befugtning, befugtningsanlæg, dampbefugtning, fugtstyring, styringer, is i fryserum , frostrum, korrosion, procestørring, fugtkontrol, indeklima, kølerum, luftaffugter, adsorptionsaffugter, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg, sorptionsaffugter, skimmelsvamp, mug, luftkonditionering, vandbehandling, 0mvendt osmoseanlæg, filterskabe, højtryksbefugtning, tør luft, renrum, koldtvandsbefugtning, dysebefugtning, ultralydsbefugtning, ultralydsbefugtere, overrislingsbefugtere, højtrykbefugtning, varmelegemebefugtere, gasopvarmede befugtere, dampfordelere, svømmebadsaffugtere, kondensaffugtere, dugpunktsfølere, AW måleinstrument, vandaktivitetsmåling, temperaturfølere, temperaturtransmittere, temperaturmåleudstyr, luftfugtighedsmåleudstyr, fugtighedsmålere, dampbade, bygningsudtørring, byggeudtørring, Areial, Cotes, DriSteem, Gann, Stulz, D&T, Hygromatic, Fisaire. Hygiejnecertifikat

Læs mere om Fugtkontrol


Munters A/S

munters 2

Ryttermarken 2A
3520 Farum
Tlf.: 44 95 33 55
E-mail: info@munters.dk

www.munters.com

Kompetencer: Affugtning, Befugtning, Fugtstyring, Is i fryseum, Korrosion, Procestørring, affugter, affugtningsanlæg,  befugtningsanlæg, fryserum, fugtkontrol, haccp, hygrostat, indeklima, kølerum, luftaffugter, sorptionsaffugtning, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg

Læs mere om Munters A/S


Anderberg Klima – Neptronic SKE4 Serien – Resistiv dampbefugtning


23.aug 2023


Neptronic SKE4’s fordele for dig & din virksomhed

Neptronics SKE4 serie befugter ved at omdanne elektricitet til varme, ved hjælp af de indbyggede modstandsvarmelegemer. Varmelegemerne, som er nedsænket i vandet, opvarmer og omdanner vandet til damp i dampbeholderen. Proccessen producere hurtigt damp uanset vandkvaliteten også hvis det er råvand eller omvendt osmosevand.

Derudover inkludere Neptronic SKE4 dampbefugterer en permanent, letvægts- og genanvendelig rustfri stålbeholder, i stedet for engangs-plastikbeholdere, der skal udskiftes mindst en til to gange om året. Dette system resultere i besparelser for din virksomhed, hvilket indenfor kort tid vil have tilbagebetalt befugterens indkøbspris.

Specifikationer ved Neptronic SKE4

Kapaciteter fra 5 til 120 kg/h.
Separate VVS-, kontrol- og højspændingssektioner.
Fordampningskammeret kan nemt tømmes uden autoriseret teknikkere
Patentanmeldt niveauregulering af vandstanden med 2 følerteknologier.
Afløbsvandstemperatur under 60 °C.
Patenteret antiskum og energibesparelsessystem (AFEC).
BACnet MS/TP eller Modbus kommunikationsinterface som tilvalgsmulighed.
Valgfrit Ethernet-modul til BACnet IP eller Modbus IP og webservices.
Uafhængigt planlægningssystem for drift og dræningscyklus

Se mere på vores hjemmeside


Fugtkontrol – Viden gør os til den rigtige samarbejdspartner for vores kunder


13.jan 2023


I går var vores Befugtningsleverandør DriSteem på besøg, for teknisk uddannelse samt produkt opdatering.

Billederne viser et anlæg fra år 2004 som stadig ser rigtigt fint ud!

Service er vigtig på disse anlæg, for at sikre rigtig drift, men også for at sikre unødvendigt energi forbrug.
Fugtkontrol er den rigtig partner for service af jeres anlæg.

Behov for rådgivning skriv på info@fugkontrol.dk eller ring 5885 1008


Ugens produkt – HomEvap koldtvandsbefugter til kanalsystemer
Leveret af Anderberg Klima

HomEvap koldtvandsbefugter (=adiabatisk befugter)
HomEvap befugteren er en sikker og energieffektiv befugter der passer perfekt til mindre ventilationsanlæg, f.eks. i privat beboelse.

I nyopførte huse skal der ifølge bygningsreglementet installeres et mekanisk ventilationsanlæg (genvex-anlæg) der forsyner huset med frisk udeluft. Denne stadige udskiften af luften i huset betyder at den relative fugtighed, en vinterdag med frostgrader, falder til 15-25 %RF. HomEvap sørger for at holde fugtigheden på et passende nivau - f.eks. 45 %RF.

Befugteren arbejder efter det naturlige vandfordampningsprincip hvor koldt vand ledes ned over en stor overflade hvor luften sendes igennem (også kaldet adiabatisk befugtning). Befugteren er som standard udstyret med et Legiosafe® vandfilter. Dette garanterer en sund og sikker drift uden kimdannelse eller risiko for legionellasyge. HomEvap har desuden et PTC varmelegeme indbygget, der evt. kan øge kapaciteten, hvis det skulle blive nødvendigt.

Montage
HomEvap monteres i kanalsystemet efter ventilationsanlæggets genvindingsdel eller varmeflade. Den varme luft (max 600 m3/h) føres til befugteren hvor luften optager fugten. Herefter ledes luften til indblæsning i huset.

Befugteren tilsluttes vand via den medfølgende Ø 4 mm vandslange. Et afløbsrør på 16 mm føres fra befugteren til afløb via en vandlås. Befugteren tilsluttes jordet stikkontakt 230V AC.

Styring
HomEvap befugteren leveres med en styring med indbygget rumføler samt en kanalhygrostat der skal forhindre overbefugtning og dermed kondensdannelse i kanalen. Hygrostaten monteres i kanalen lige efter befugteren.

Styring
HomEvap befugteren leveres med en fugt- og temperaturstyring med indbygget rumføler samt en kanalhygrostat der monteres i kanalen lige efter befugteren.

  • Trådløst panel
  • HomEv'App - gratis App til Andoid / iOS
  • Modbus + BACnet protokol
  • On/off styring
  • Ekstern hygrostat styring
  • 0…10V DC eksternt signal
  • Ekstern fugtføler

Se og læs mere her


Condair – Ny, energibesparende ventilator i befugtningsmodul
Hos Condair arbejder vi løbende med at videreudvikle på og forny teknologien i vores produkter. Derfor lancerer vi nu en ny og forbedret ventilator i vores befugtningsmodul, ML Princess, der sikrer energibesparelser og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne ved at sænke støjniveauet i produktionen.

Vores velkendte højtryksmodul ML Princess har fået et løft. Fremover vil befugtningsmodulet blive installeret med en ny og forbedret EC-ventilatoren, der kan sikre energibesparelser med op til 55 % og samtidig sikre en støjreduktion på 5 DBA sammenlignet med tidligere. Afhængigt af driftsmønster kan der derfor opnås en årlig energibesparelse på op til 450 kWh pr. enhed. For en større produktionsvirksomhed kan energibesparelsen derfor blive anseelig.

Den nye ventilator bliver fast inventar i nye befugtningsmoduler, men det er dog også muligt at eftermontere ventilatoren i eksisterende moduler. Dette kan nemt og uden de store omkostninger gøres i forbindelse med et almindelige serviceeftersyn.

Er mere fleksibelt og reducerer energiforbruget

ML Princess har altid haft et lavt energiforbrug, men ved at skifte fra en AC-ventilator til en EC-ventilator kan Condair sænke energiforbruget yderligere, og samtidig bliver anlægget mere fleksibelt. EC-ventilatoren er nemlig konstrueret på en mere intelligent og effektiv måde.

Vingerne på ventilatoren er blandt andet aerodynamiske og dermed udformet, så luftmodstanden er minimal. En af de helt store fordele ved den nye ventilator er, at det fremover vil være muligt at regulere hastigheden med en indbygget hastighedsregulering. Det reducerer energiforbruget, og gør at luftmængden kan indstilles optimalt til antallet og størrelsen af de monterede højtryksdyser. Ved at kunne indstille hastigheden betyder det, at EC-ventilatorer altid passer perfekt til den aktuelle befugtningsopgave.

Hos Condair har vi altid fokus på at implementere ny teknologi og sikre, at vores produkter er tilpasset vores kunder. Ved at udskifte vores ventilatorer kan vi ikke alene gøre befugtningsmodulet mere fleksibelt at bruge for kunden, vi kan også reducere energiforbruget og sænke støjniveauet i produktionen. På den måde hjælper vi vores kunder med at blive mere bæredygtige og sikre et godt arbejdsmiljø

, siger Product Manager hos Condair A/S, Lasse Andresen

Den største del af energibesparelsen opnås imidlertid i selve motoren. I en EC-motor skaber permanente magneter et magnetiske felt inde i motoren, og hermed opstår elektronisk kontrolleret jævnstrøm, der skaber rotationen i ventilatoren. Det er funktionsmæssigt et mere effektivt design end den traditionelle AC-motor, hvor rotationen inden i motoren bliver skabt af forsyningsnettets vekselstrøm. Samlet set betyder det, at der skal bruges mindre energi for at opnå samme resultat.

Se mere her


Condair – Elektrode- eller resistive dampbefugtere?
Af Søren Lundholm, Sales Director HVAC, Condair A/S

Elektrode og resistiv er de to hovedtyper af elektriske dampbefugtere, som man som HVAC-virksomhed vil købe og installere. De er begge alsidige og kommer i en række forskellige størrelser til montering enten i rum eller ventilationskanal.

Set fra en entreprenørs perspektiv er indkøbspris og let installation ofte de vigtigste hensyn i valget af en enhed. For en kunde eller en slutbruger er startomkostningerne også vigtige, men det er de løbende driftsudgifter og vedligeholdelseskrav også.

Forskellen mellem elektrode- og resistiv dampbefugtere

Hovedforskellene mellem elektrode- og resistiv-teknologierne ligger i, hvordan de opvarmer vandet i dannelsen af damp, og hvordan dampproduktionen styres.

Elektrode dampbefugtere

Elektroden koger vandet ved at sende elektrisk strøm igennem det. Jo mere strøm der passerer gennem vandet, desto større er dampproduktionen. Det betyder, at produktionen øges med et højere vandniveau, eller når højere mineralniveauer gør vandet mere ledende.

For at opretholde en præcis produktion reguleres koncentrationen af mineraler i vandet via afløb og udskiftning med friskt vand. Dette giver typisk mulighed for en fugtighedskontrol på omkring +/-5 % RH. 

Resistive dampbefugtere

Resistive befugtere danner damp ved at overføre varme fra modstandsvarme-elementerne til vandet. Dampproduktionen styres ved at påføre mere eller mindre varme til vandet frem for at styre vandniveauet eller ledeevnen. Det medfører en mere præcis fugtighedsstyring på omkring +/-5 % RH med postevand.

Idet vandets mineralindhold ikke har nogen effekt på dampproduktionen, kan resistive befugtere også anvendes med RO-vand. Eftersom vandets mineralindhold er meget lavt, eliminerer det praktisk talt dannelsen af kalkaflejringer, hvilket signifikant mindsker vedligeholdelsesbehovet.
Det forbedrer også fugtighedskontrollen ved at fjerne behovet for regelmæssig tilførsel af friskt (koldt) vand for at reducere mineralniveauerne. En konstant vandtemperatur resulterer i en konstant dampproduktion og giver mulighed for, at den resistive befugter anvendes med RO-vand til at kontrollere fugtigheden med +/-2 % RH.

Installations- og anskaffelsesudgifter

Af de to teknologier har elektrodebefugtere ofte de laveste anskaffelsesudgifter. Installationsudgifterne for både elektrode- og resistive-befugtere er sammenlignelige, og de er desuden begge nemme at installere, da de blot kræver tilslutning til strøm, vandledning og afløb.

Driftsomkostningerne for en dampbefugter er især bestemt af to ting. Energien, der kræves for at omdanne vandet fra en væske til en gas, og omkostningerne ved at håndtere det, der bliver tilbage i befugteren.

ed brug med postevand er energiudgifterne de samme for begge befugtere, idet de anvender samme mængde elektricitet til at danne dampen. Men hvis den resistive befugter anvendes med RO-vand, er strømforbruget mindre, fordi der sendes meget lidt varmt vand ned i afløbet. Selvom energiforbruget forbedres ved brugen af RO-vand, øges vandforbruget, eftersom 50 % af vandet sendes ned i afløbet som led i den indledende filtreringsproces.

Kalkaflejring i elektrodebefugtere

Med en elektrodebefugter ophobes vandets mineraler som kalkaflejring i plastikcylinderen, i takt med at damp produceres. Når disse cylindere er fulde af kalkaflejring, udskiftes de. Dette er ligetil og indebærer fordelen ved en meget hurtig vedligeholdelse og minimale nedetider for befugtningssystemet. Ulempen er, at cylinderne kan være dyre og medføre løbende udgifter til reservedele.

Kalkhåndtering i resistive dampbefugtere

Eftersom resistive dampbefugtere ikke leder strøm gennem vandet, kan de anvendes med kogekamre i rustfrit stål, der kan rengøres frem for at blive udskiftet. Dermed bortfalder udgiften til cylindere, der skal kasseres, og man sparer udgifter til reservedele. Og det i en sådan grad, at startomkostningerne ved den dyrere resistive enhed kan være tjent hjem inden for 18 måneder.

Så selvom de løbende driftsudgifter kan være mindre ved en resistiv befugter, tager vedligeholdelsen længere tid, fordi enheden skal tømmes for kalk. Men der findes avancerede systemer, såsom Condair RS resistive dampbefugtere, der mindsker dette servicebesvær i kraft af den innovative kalkhåndtering. En ekstern kedelstensamler gør det muligt at fjerne kalkaflejringen hurtigt og let uden at skulle åbne befugterens kabinet, hvilket reducerer vedligeholdelsestiden betydeligt.

Hvilken dampbefugter skal du så vælge?

Som vi har forklaret her, har begge teknologier fordele og ulemper, og valget af system afhænger i høj grad af slutbrugerens behov. Hvis der er brug for en meget nøje fugtighedskontrol, kunne resistive befugtere med eller uden RO-vand være den bedste løsning.

Hvis en nøje fugtighedskontrol ikke er så vigtig som simpel vedligeholdelse og minimale nedetider, kunne en elektrodebefugter med sine udskiftelige cylindere være det rette valg. Men hvis kunden ønsker de laveste omkostninger over hele enhedens levetid, herunder til anskaffelse, service og forbrugsvarer, bør valget falde på en resistiv befugter