Brandventilation

Brandventilation er et ventilationssystem eller en strategi, der er designet specifikt til at håndtere røg, varme og brandgasser i tilfælde af en brand i en bygning. Formålet med brandventilation er at kontrollere spredningen af branden, forbedre sikkerheden for mennesker i bygningen og bistå rednings- og brandslukningsoperationer. Luftskifteberegner – beregner estimater på luftskifte med udgangspunkt i den mindst favorable vindretning - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om Brandventilation:

AiRFORCE

Håndværkervej 10
8881 Thorsø
Tlf.: +45 58 58 58 54
E-mail: info@airforce.dk

www.airforce.dk

Kompetencer: DBI-godkendt installatør for mekanisk brandventilation og overtryksventilation. Leverandør af komplette løsninger indenfor mekanisk brandventilation, overtryksventilation, parkeringsventilation, røgudluftning, brandsikring af ventilationsanlæg, boligventilation, komfortventilation og kølebafler


 


Aabo Akustik & Handel ApS

Ejbytoften 5
2600 Glostrup
Tlf.: 43 63 03 77
E-mail: fba@aaboakustik.dk

www.aaboakustik.dk

Kompetencer: Skærmvægge, Brandvægge, Skillevægge, Støjisolering, Lyddæmpning, Ventilation, Renrum, Ventilationskanaler, Taghætter, Ventilationsanlæg, Ventilatorer, Indeklima, Brandventilation, Industrikontorer, Støjdæmpning

Læs mere om Aabo Akustik & Handel ApS


AiRFORCE

Håndværkervej 10
8881 Thorsø
Tlf.: +45 58 58 58 54
E-mail: info@airforce.dk

www.airforce.dk

Kompetencer: DBI-godkendt installatør for mekanisk brandventilation og overtryksventilation. Leverandør af komplette løsninger indenfor mekanisk brandventilation, overtryksventilation, parkeringsventilation, røgudluftning, brandsikring af ventilationsanlæg, boligventilation, komfortventilation og kølebafler

Læs mere om AiRFORCE


Co & LT Aps

Østervangsvej 24
6715 Esbjerg N
Telf: 48 70 22 80
E-mail: info@colt.dk

www.coltinfo.dk

kompetencer: brandventilation, naturlig ventilation, solafskærmning, lamelafskærmning, mekanisk brandventilation, røgventilation, luftsluser, OTV-anlæg, Mekanisk brandventilation, Termisk brandventilation, Overtryksventilation, Røgudluftning, Brandgardin, Røggardin, Varme luftsluser, DBI godkendt installatør for mekanisk brandventilation og OTV

Læs mere om Co & LT Aps


Eegholm a/s

Grundtvigs Alle 165-169
6400 Sønderborg
Tlf.: 73 12 12 12
E-mail: eegholm@eegholm.dk

www.eegholm.dk

Kompetencer: El komponenter og kapslinger, el-motorer, gear, frekvensomformere, brandventilation, komfortventilation, eltavler, industriteknisk service

Læs mere om Eegholm A/S


Unilite A/S

Snæbumvej 26
9500 Hobro
Tlf.: 76 75 26 00
E-mail: info@unilite.dk

web

Kompetencer: Brandventilation, ABV anlæg, komfortventilation, brandgardiner, luftsluser, ovenlys, ovenlysvinduer, energioptimering

Læs mere om Unilite A/S


Mere viden om Brandventilation:

Brandventilation kan omfatte følgende elementer:

 1. Røgudluftning: Dette indebærer at fjerne røg og varme, der er genereret under en brand, fra bygningen. Dette kan gøres ved at åbne vinduer, døre eller ventilationskanaler strategisk placeret i bygningen for at lade røgen trække ud og undgå opbygning af tryk. Det kan også omfatte brugen af mekaniske ventilatorer eller udstødningsventilatorer til at skabe en kontrolleret luftstrøm og fjerne røg.
 2. Røgkontrolzoner: Bygninger kan opdeles i separate røgkontrolzoner ved hjælp af branddøre eller brandgardiner. Dette begrænser spredningen af røg og brandgasser til andre dele af bygningen og giver tid til sikker evakuering og brandbekæmpelse.
 3. Brandventilatorer: Brandventilatorer er specielle ventilatorer, der er designet til at modstå høje temperaturer og brandpåvirkninger. De kan bruges til at fjerne røg og varme fra brandrummet og hjælpe med at kontrollere spredningen af branden til andre områder af bygningen.
 4. Trykventilation: I visse situationer kan trykventilation anvendes til at styre luftstrømmen under en brand. Ved at skabe en overtrykssituation i bestemte områder kan røg og brandgasser holdes ude og begrænses til det brandberørte område.
 5. Brand- og røgalarm: Brandventilationsstrategier kan være forbundet med et automatisk brand- og røgalarmssystem, der registrerer branden og udløser de nødvendige ventilationstiltag. Dette bidrager til hurtig reaktion og aktivering af ventilationssystemet i tilfælde af brand.

Brandventilationssystemer og -strategier skal designes i overensstemmelse med lokale brandbestemmelser og standarder. De spiller en afgørende rolle i at opretholde sikkerheden for bygningens beboere og hjælpe redningspersonalet med at bekæmpe branden mere effektivt. Det er vigtigt at have professionelle ingeniører og specialister inden for brandbeskyttelse involveret i udviklingen

Ved brandventilation forstås røgevakuering, der udføres ved hjælp af åbningen i en bygnings tag og /eller facader. Brandventilation udføres i samråd med den stedlige brandmyndighed under hensyntagen til bestemmelserne i lovgivningen og brandtekniske forskrifter.

Et brandventilationsanlæg er et anlæg, der kan aflaste et rum eller en bygning for varme og røg.


Hos Unilite kan du altid få gode råd og vejledning om brandventilation


05.aug 2023


Vi har ekspertise og mange års erfaring i valg af brandventilationsløsninger og projektering. Vi leverer således både enkeltstående brandventilatorer og brandventilation indbygget i ovenlys og lyspaneler.

Et ABV-anlæg (automatisk brandventilation) fjerner røg og varme fra en brændende bygning.

Formålet med anlægget er at mindske risikoen for, at personer i en brændende bygning bliver røgforgiftede, og øge sigtbarheden for redningspersonel. Anlægget minimerer også brandens påvirkning på bygningsdele, så bygnings bæreevne bevares længst muligt. 

Vi har ekspertise og mange års erfaring i valg af brandventilationsløsninger og projektering. Vi leverer således både enkeltstående brandventilatorer og brandventilation indbygget i ovenlys og lyspaneler.

Se mere her


Brandsikkerhed i top på højhuse med Colts varme-luftsluser
Brandsikkerheden er afgørende i høje byggerier som eksempelvis Thors Bakke, og med nye typer af Colts varme luftsluser udnyttes arealerne bedre samtidig med, at antallet af ydervægge reduceres i forhold til en kold luftsluse – godt for sikkerhed og økonomien.

Der er flere muligheder for at etablere Colts varme luftsluser på byggerier i højden, som er nødvendige ved personredning, og der kan tages hensyn til både æstetikken og sikkerheden. De lamelbaserede løsninger, som Colt tilbyder – eksempelvis Coltlite – medfører en vandret opdeling, mens andre typer giver en lodret opdeling – Firelight3 for eksempel, forklarer Lars Larsen, indehaver CO&LT ApS:
”Der er mange fordele ved de varme luftsluser. Der skal ikke være gennemgående kanaler og skakte som ved overtryksventilation. Derfor bliver der flere m2 pr. etage, som kan sælges til boliger, og da varme luftsluser yderligere er billigere såvel i anlæg som i drift, er der kun fordele ved denne løsningsmodel. Arealkrav og størrelser er varierende, men Coltlite eller Firelight3 brandventilation er rigtig gode produkter til løsningen.

Enkel løsning med få fejlmuligheder

Tidligere gik man ud på en brandtrappe, som snoede sig ned langs hele bygningen, eller havde kolde luftsluser, men i dag kan bygherrer, ifølge Lars Larsen, med fordel benytte disse nye varme luftsluseløsninger.
”Indearealet er sikkerhedsmæssigt at betragte som udeareal, når der indsættes de DS/EN12101-2 godkendte enheder i facaden. Teknisk set er løsningen ganske enkelt, og der er få fejlmuligheder, hvilket er en ekstra sikkerhed ved systemet,” siger han.

Tænk med fra designfasen og få færre ydervægge.

De moderne varme luftsluseløsninger er også en vigtig faktor for energiforbruget i en bygning, idet antallet af kolde ydervægge begrænses. ”Det er desuden den umiddelbart billigste løsning på en sikker fugtvej for beboerne, hvis uheldet en dag skulle være ude. Coltlite enhederne leveres med op til tre-lags glas og en U-værdi på omkring 1,0 W/m2K, hvilket sikrer energirammen. Det gælder naturligvis om at tænke løsningerne med allerede i designfasen, så arkitekter og ingeniører tager hensyn til dette i deres tegninger og planlægning af byggerierne,” fortæller Lars Larsen og tilføjer, at Colt også forestår såvel samlet CEmærkning som projektets godkendelse af trdjepart DBI eller RMG


Eegholm – Har du et automatisk brandventilationsanlæg i dine lokaler?
Så har du sikkert en årlig omkostning i form at udskiftning af gaspatronerne i vinduesåbnerne.

Problemet med gaspatronerne er, at hvis de ikke udskiftes regelmæssigt, risikerer du, at vinduerne ikke åbner, som de skal, hvis der en dag opstår brand  i firmaet. Det kan i værste fald koste menneskeliv. For det er røgen, folk dør af, hvis de ikke kommer ud af bygningerne i tide. 
  
Med ved at udskifte de eksisterende vinduesåbnere med motor-baserede versioner, kan du spare mange penge på vedligeholdelse af ABV-anlægget. Og øge sikkerheden betydeligt . 
  
For med en motorbaseret vinduesåbner er der ingen gaspatroner, som skal skiftes – eller som ikke åbner, som de skal, fordi de ikke er blevet skiftet. 
  
Samtidig kan du oftest genbruge den eksisterende kabling, styring og så videre. Det gør udgiften til udskiftningen minimal – og kan ende med at spare menneskeliv, hvis uheldet en dag er ude, og der opstår brand i dit firma. 

Vil du vide mere om hvordan vi kan hjælpe dig med dit næste ABV anlæg?

Kontakt Thomas på telefon 6120 5321 eller send en mail til thb@eegholm.dk, så kan Thomas fortæller dig mere om den nye enhed. 


Eegholm – Har du et automatisk brandventilationsanlæg i dine lokaler?
Så har du sikkert en årlig omkostning i form at udskiftning af gaspatronerne i vinduesåbnerne. Men det behøver du ikke!

Problemet med gaspatronerne er, at hvis de ikke udskiftes regelmæssigt, risikerer du, at vinduerne ikke åbner, som de skal, hvis der en dag opstår brand i firmaet. Det kan i værste fald koste menneskeliv. For det er røgen, folk dør af, hvis de ikke kommer ud af bygningerne i tide. 
  
Med ved at udskifte de eksisterende vinduesåbnere med motor-baserede versioner, kan du spare mange penge på vedligeholdelse af ABV-anlægget. Og øge sikkerheden betydeligt.
  
For med en motorbaseret vinduesåbner er der ingen gaspatroner, som skal skiftes – eller som ikke åbner, som de skal, fordi de ikke er blevet skiftet. 
  
Samtidig kan du oftest genbruge den eksisterende kabling, styring og så videre. Det gør udgiften til udskiftningen minimal – og kan ende med at spare menneskeliv, hvis uheldet en dag er ude, og der opstår brand i dit firma. 

Få tilbud inden for 24 timer

Send dit projekt til os, så får du et tilbud inden for 24 timer.

Du kan også høre mere omkring, hvordan vi kan hjælpe dig med at dimensionere dit næste ABV-anlæg. Tag en snak med Thomas Behrmann på telefon 6120 5321.


DBI CERTIFICATION kan nu certificere brandventilation
DBI’s datterselskab, DBI Certification A/S, har opnået akkreditering af DANAK til at certificere brandventilation efter standarden EN12101-2:2003 – smoke and heat systems, som beskriver de krav, producenterne skal efterleve. Dermed kan DBI Certification nu også certificere inden for naturlig røg og varmeudsugningsventilator.

DBI Certification dækker i dag installatørerne af brandventilation inden for både mekaniske og termiske anlæg (jf. Retningslinje 027) og vil fremover således også dække producenterne inden for termisk ventilation under EN12101-2:2003.

Mere nyt fra DBI

DBI Certifications Notification inden for EN12101-2:2003 som Notified Body kan ses på Europa kommissionens database NANDO under NB 2531. Under denne ordning skal producenten udarbejde en ydeevnedeklaration og kan anvende CE-mærket, når der er opnået certificering efter godkendt kvalitetsstyringssystem og produktionskontrol.

DBI’s brandtestafdeling er også akkrediteret til DS/EN 12101-2 Annex G: 2003 Varmepåvirkning. Resultatet af en brandtest vil kunne anvendes i forbindelse med CE-mærkningen.

Brandventilation er et hastigt voksende marked og er derfor et fokusområde for DBI Certification, som arbejder på en videre udbygning af virksomhedens kompetencer og auditområder. Denne ordning henvender sig bl.a. til vinduesproducenter, der ønsker at udbygge deres område til også at dække termisk brandventilation.

Læs mere om DBI Certification her

Kontakt:
Merete Poulsen
Daglig leder, DBI Certification
20 10 90 42
mep@dbicertification.dk

Steen Nilsson
Product Certification Specialist
20 10 90 42
sni@dbicertification.dk


Brandsikkerhed i top på højhuse med Colt varme luftsluser
I de seneste år er der bygget rigtig mange højhuse – huse med højde over 20 m hvilket stiller store krav til brandsikkerheden.

Generelt er der jo 2 muligheder for at give stor sikkerhed ved personredning i den type byggerier, men fælles for begge er, at det drejer sig om at holde flugtvejen fri for røg.

En mulighed er et traditionelt mekanisk overtryks ventilationsanlæg - OTV anlæg. Det sikrer at redningsvejen holdes røgfri ved ganske enkelt at etablere et ventilationsmæssigt overtryk der hindrer røg i at trænge ud i flugtvejsarealet. Det kræver i sagens natur en del teknik. Tekniske komponenter der kan svigte i en kritisk situation, og som til stadighed kræver vedligeholdelse, ligesom at en væsentlig del af teknikken er pladskrævende kanelføringer for at få luften frem. I et højhus er pladskrav for den slags kanaler rigtig ærgerlig, for det er reelt m2 som ingen er specielt interesserede i, og enhver bygherre og køber af en lejlighed kender jo m2 prisen i den type byggerier, og ved hvad der tabes. Taler vi om 2 m2 pr. etage er det i et almindeligt højhus på 10 etager reelt 20 m2 der ikke kan sælges.

Varme luftsluser

Anvendes derimod varme luftsluser taler vi om en åbning til det fri. Vel skal vinduet åbnes og det kræver teknik, men det er enkelt teknik. Problemet med den type løsning er oftest at få tilvejebragt tilstrækkeligt åbningsareal til at slusen kan betragtes som et reelt udeareal.

Lamelbaserede løsninger

Her kommer Colt’s luftsluse løsninger ind. Lamelbaserede enheder der kan give et rigtigt højt aerodynamisk areal pr. enhed. Løsningen kræver således ingen gennemgående kanaler i bygningen, men luftslusen skal blot have en ydervæg til det fri, og så er arealet at betragte som udeareal, når en motor med sikret energiforsyning har lukket lamelvinduet op.  Et godt alternativ til de gammeldags spindeltrapper der tidligere blev brugt som redningsveje.

For at sikre at løsningen har tilstrækkeligt højt kvalitetsniveau skal den naturligvis være testet i.h.t. DS/EN12101-2 – hvilket alle Colt’s produkter er.

Laveste U værdier

Colts nyeste luftsluse, type CL3, leveres med 3 lags termorude opbygning og er dermed med til at sikre bygningens energiramme. U værdier ned til 1,0 W/m2K og når man samtidig kan få lamelvinduesbredder op til 2500 mm er de vigtigste funktionskrav opfyldt. Luftsluser skal jo etableres i fuld bredde hvilket med de 2500 mm er opfyldt i langt de fleste tilfælde uden at man skal ud i sammenbygninger som arkitektonisk kan være diskuterbare.

Inspektion fra 3’part

Udover krav til U-værdier og bredder, er hele løsningens kvalitetsniveau vigtig.  Derudover skal løsningen naturligvis inspiceres af 3’part – et certificeret inspektionsfirma, der sikrer, at alle krav og standarder er opfyldt. For at rekvirere den type inspektion, skal det rekvirerende firma have papirerne i orden og være certificeret iht DBI Retningslinje 001 og 002 – hvilket Co&Lt naturligvis er.


NYHED – Coltlite CL3 til brandventilation og som luftsluser til høje trappetårne
 • 2 eller 3-lags termorude
 • Støjreduktion op til 45 dB
 • U værdi ned til 1,0 W/m²K
 • Cv værdi op til 0,62
 • Spar 2 m² pr. etage i forhold til OTV
 • DS/EN 12101-2

Se mere på CO&LT ApS www.coltinfo.dk


CO&LT – Stigende krav til brandventilation – et gode for alle
Brandventilation fra CO&LT er fællesnævneren for en række særdeles forskelligartede byggerier i Danmark. Den røde tråd er kravet om kompromisløs kvalitet.

Hvad har Skuespilhuset, Operaen og stort set alle affaldsforbrændinger og kraftværker i Danmark med hinanden at gøre?
Ikke meget skulle man synes, men én fællesnævner har de dog: Nemlig, at deres brandventilations-systemer kommer fra Esbjerg-virksomheden CO&LT, der gennem 30 år har importeret og solgt de internationalt anerkendte COLT-produkter fra Colts fabrikker i Tyskland, Holland og Storbritannien.

Og spørger man den ene af indehaverne, Lars Larsen, om anledningen til at netop hans produkter anvendes på så forskelligartede og prestigefulde byggerier, skal han først sluge en pæn portion jysk beskedenhed. Men så kommer svaret også:

– Jamen det er jo fordi, det er kvalitet, der ikke bare lever op til de mange brandtekniske krav, men også kan holde til vind og vejr i de ofte store højder, hvor de monteres, siger han og nævner, at faktorer som U-værdier og lydisoleringsevne også er et voksende fokuspunkt for mange bygherrer og rådgivere.

 • Vælger man brandventilation fra os, får man ikke den billigste løsning, men den bedste. Derfor har vi også leveret et stort antal brandventilationsenheder og erstatningsluftsvinduer til medicinalindustrien i de seneste år.

SAMME PRINCIP MEN HØJERE STANDARD

For i sin essens er det det, systemerne består af: En brandventilationsenhed, der ofte er udformet som et stort ovenlysvindue, åbner i tilfælde af brand og lader varme og røg ventilere ud af bygningen. Dertil kommer erstatningsluftsvinduer i terrænniveau, der som navnet antyder, lader ny luft strømme ind i bygningen. Hele pointen er at få røg og varme ud af bygningen, så brandvæsenet kan orientere sig, når de når frem, og så ophobning af eksplosive og giftige røggasser forhindres. For at den operation kan lykkes, skal der i sagens natur lukkes luft ind i bunden af bygningen.

MASSER AF NYE KRAV
Ud over at brandventilationen både fås som termisk- og mekanisk ventilation, har principperne ikke ændret sig nævneværdigt i de 30 år Lars Larsen har været i branchen. Det, der derimod har ændret sig, er, de krav og standarder som både materiel, leverandør og medarbejdere skal leve op til, fortæller han:
– Der er sket en meget stor og positiv udvikling over de seneste 20 år, som har gjort branchen endnu mere professionel. Det drejer sig primært om de krav, vi som leverandør skal leve op til – f.eks. er vores kvalitetssikringssystemer genstand for en årlig audit. Dertil kommer at både virksomhed og hver enkelt medarbejder skal være certificeret og kompetent på en lang række områder.
– I sidste ende betyder det større sikkerhed og færre ulykker som følge af brand, så det kan vi kun være rigtig godt tilfredse med, lyder det fra Lars Larsen


Airmaster – Brandsikring af decentrale ventilationsanlæg
Installation i forhold til brandsikring

Airmasters decentrale ventilationsanlæg må installeres uden ekstra brand- og røgsikring i det lokale, som skal ventileres, når anlægget eller anlæggene udelukkende betjener én brandcelle eller en udelt brandsektion (DS428:2019, 3.2.4(C)).


Nye EN-godkendelser giver facadebyggere det største udvalg af Hueck profiler med WindowMaster motorer nogensinde
WindowMaster har fået EN-godkendt seks vinduesmotorer sammen med Lambda WS075 vinduesprofilserien fra Hueck. Certificeringen er sket i henhold til den europæiske standard for brandventilations åbninger (En 12101-2).

Det bredeste udvalg af brandventilationsløsninger nogensinde

Ny EN-certificering af seks WindowMaster motorer med Lambda WS075 vinduesprofilserien fra Hueck er gode nyheder for facadebyggere. Typen af testede vinduesmotorer giver nemlig det bredeste udvalg af brandventilationsløsninger med Huecks profiler nogensinde. Med både indadgående og udadgående, store og små, sidehængte, bundhængte, tophængte samt karm og rammemonterede motorer er markedet godt dækket ind for alle typer byggeprojekter.

"Med den nye EN-certificering får man nu profilsystemer til både indadgående og udadgående vinduer med den bedste termiske Lambdatherm-isolering plus fremsynet motorteknik, der opfylder alle krav og ønsker fra markedet. WindowMaster og HUECK har i fællesskab lavet innovative løsninger, og med to så stærke parter får man driftssikre løsningerne samt kvalificeret support inden for teknik og logistik." udtaler Hubert Mayer, HUECK-repræsentant fra Nordisk Metal, og fortsætter:

"Den eksisterende økonomiske fremstilling er uforandret, da certificeringen bygger på et nuværende Lambda profilsystem. Ligeledes bevares alle systemklassificeringer til slagregntæthed, lufttæthed og vindlast. Det gør det let at forstå og genkende, for dem der allerede bygger med HUECKs og WindowMasters produkter i dag."

Som certificeret ABV-ekspert er WindowMaster garant for brandtekniske installationer af høj kvalitet. De er certificeret til at må udføre service, vedligeholdelse og installation af brandventilation og røgudluftning i overensstemmelse med DBIs retningslinje 001 (retningslinje 027). De assisterer med projektering, installation, FPC og indkøring af brandventilationsanlægget, så det er klar til inspektion.


Colt – Kvalificeret brandventilation giver høj sikkerhed
Med 30 års erfaring i bagagen har Colt i Danmark rig erfaring med brandventilation af høj kvalitet. Det gælder både inden for generel brandventilation og varme luftsluser specifikt til landets høje bygninger.

Der bygges ikke bare meget, men også højt i Danmark anno 2019. I tilfælde af brand nødvendiggør det derfor stor sikkerhed og brandventilationsløsninger, der kan varetage både de lave og høje bygninger: – Vi skelner mellem to slags brandventilation: Dels de varme luftsluser, som vi anvender til byggerier over 20 meter, og dels den mere generelle brandventilation, der sikrer en høj kvalitet også til lavere bygninger, forklarer CO&LT Skandinavien´s direktør Lars M. Larsen, der har 30 års erfaring på området.

VARME LUFTSLUSER TIL HØJHUSENE

– I dag stilles der heldigvis høje krav til brandventilation. Når det f.eks. gælder højhuse, kan vi installere varme luftsluser, som er et lovkrav, for at sikre en effektiv og røgfri evakueringsmulighed fra alle etager. Slusearealet vil i daglig brug være normalt opvarmet gangareal, men når brandventilationen åbnes, ændrer slusen status til udeareal og sikrer dermed en røgfri evakuering. Til luftsluserne bruges stort set altid lamelbaserede enheder som Coltlite, da de skaber et meget stort aerodynamisk areal i forhold til hvad en dør eller et vindue kan præstere, fortsætter Lars M. Larsen.

Colt varme luftsluser finder i dag anvendelse både til renoveringer og en lang række nybyggerier. Produkterne er certificeret efter DS/EN 12101 og kan desuden også bruges til erstatningsluft.

DEN GENERELLE BRANDVENTILATION

Når det kommer til den mere generelle brandventilation udfører Colt løsninger til steder, hvor der er behov for høj kvalitet. Produkterne skaber ikke kun store, effektive arealer. De garanterer også, at der ikke sker nogen form for kondensdannelse, hvilket er et krav i bl.a. medicinalindustrien. Det er således løsninger, der er blevet brugt til bl.a. Novo Nordisk, kraftværker og affaldsforbrændinger, hvor Colts produkter er blevet anvendt gennem de seneste 30 år. – Kvalitet hænger sammen med pris, og her er tale om et unikt produkt af en meget høj kvalitet. Da vi dækker hele det europæiske marked, er vores produkter meget gennemdokumenterede, fordi vi i kraft af vores volumen, markedsmæssige bredde
og lange erfaring kan lave langt flere tests. Det betyder også, at vi har et meget bredt produktsortiment, der også kan håndtere helt specielle forhold såsom f.eks. kraftværker i 80 meters højde eller bygninger som Operaen og Skuespilhuset, siger Lars M. Larsen.

KONTINUITET OG DEN HØJERE STANDARD

Han har været med i alle tre årtier, siden den 88 år gamle tyske virksomhed Colt International startede op i Danmark, og han repræsenterer dermed både en dansk afdeling med stor kontinuitet og en international virksomhed med løbende og ajourført produktudvikling. Der er på alle måder løbet meget vand i åen siden dengang for 30 år siden og dét til den positive side: – I dag er det bl.a. lovpligtigt med et årligt serviceeftersyn af brandventilationsanlæg. Tilsvarende er det et krav, at firmaer, der arbejder med brandventilation, er certificerede iht. DBI retningslinje 001 og 002, og hvert år udføres der audit af DBI, som sikrer, at alle krav overholdes. Det er jo kun godt, fordi det både giver os og kunden en sikkerhed for, at tingene er i orden og af en helt anden og højere standard end førhen. Colt har egen serviceorganisation og kan i dag levere brandventilation til alle typer byggerier. Virksomheden har personcertificerede medarbejdere til både termisk og mekanisk brandventilation og kan bl.a. præstere U-værdier, dvs. varmeisoleringsevne, der er unikt lave på markedet.


WindowMaster – Antallet af inspektioner af brandventilation stiger
I 2018 steg antallet af inspektioner af brandventilationsanlæg fra myndigheder og inspektører betragteligt i Danmark
Som fabrikant af produkter til brandventilation skal man FPC-certificeres, for at kunne levere løsninger til byggeriet. Antallet af inspektioner af brandventilationsanlæg steg markant i 2018 og tendensen forventes at fortsætte i 2019. Den primære årsag er, at antallet af inspektører uddannet fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) er øget markant i de seneste to år. Administrerende direktør hos WindowMaster, Erik Boyter, fortæller, at flere facadebyggere derfor henvender sig for at forstå, hvad man som fabrikant af produkter til brandventilation skal gøre: "Et af de væsentligste elementer i et brandsikringsanlæg er brandventilatoren. Vi får ofte spørgsmål fra vores kunder om, hvordan de skal sikre sig godkendelse af brandventilatoren." Godkendelse af produkter til brandventilation For termisk brandventilation (ABV) skal det samlede anlæg med vinduesmotoren og brandcentralen være CE-mærket i forhold til Maskindirektivet. Derudover skal den oplukkelige enhed inklusive vinduesmotoren være CE-mærket i henhold til EN12101-2. Men facadebyggere er usikre på, hvordan de skal forholde sig til Factory Production Control (FPC) og certificering. Både FPC og certificering omhandler kvalitetskontrol og sikring af, at produkterne har den ydeevne, fabrikanten lover, forklarer senior specialist hos Teknologisk Institut, Anders Elbek: " For at sikre sig, at fabrikanterne har effektive processer for, hvordan de bygger brandventilatorer, inklusive motorer mv., skal de certificeres af en Notified Product Certification Body. Hermed sikres en løbende kontrol af, at produktet har den lovede ydeevne, hvilket er et vigtigt element i Byggevareforordningen. Certificeringen er en forudsætning for, at facadebyggeren kan sælge brandventilatorer til byggeriet".

WindowMaster opnår anden nye brandcertificering på bare seks måneder
WindowMaster og profilhuset Sapa er gået sammen om at få hhv. WindowMasters vinduesmotorer og Sapas vinduesprofiler godkendt sammen i henhold til den europæiske standard for ABV anlæg (EN-12101-2) for certificerede løsninger til automatisk brandventilation

Det er anden certificering med et større profilhus, som WindowMaster får i hus på blot et halvt år.

Dette forår kan facadebyggere, der bygger med Sapas systemløsninger til facader og tagprofiler, glæde sig over, at et større og stærkere udvalg af certificerede løsninger til automatisk brandventilation (ABV) nu er tilgængeligt. WindowMaster og Sapa er nemlig gået sammen om at få hhv. WindowMasters vinduesmotorer og Sapas vinduesprofiler godkendt sammen i henhold til den europæiske standard for ABV anlæg (EN-12101-2).

I 2017 fik WindowMaster ligeledes certificeret adskillige af deres motorer med flere af Wiconas profiler. Den nye certificering med Sapa kommer således som nummer to i rækken af flere værdifulde certificeringer, der betyder at facadebyggere kan benytte WindowMasters motorer med de største vinduesprofiler. Ud over Sapa og Wicona er WindowMasters vinduesmotorer også godkendt med Schüco, Raico, Velfac, Vitral, Hansen profile, Fieger Lamellenfenster og Hueck.

Styrket samarbejde skaber grobund for bedre rådgivning
Siden 1990 har WindowMaster arbejdet med løsninger til både naturlig ventilation men også til brandventilation og røgudluftning. De har derfor opbygget mange års ekspertviden i udformning samt installation og servicering af brandventilationsløsninger. At gå sammen med en anden ekspert på markedet; nemlig Sapa, var ifølge WindowMasters Chief Product Officer, Nicolai Shabtai Rasmussen, derfor et strategisk valg, baseret på efterspørgsel fra markedet:

"Via det nye samarbejde, hvor vores vinduesmotorer og Sapas vinduesprofiler sammen er blevet godkendt til brandventilation, skaber vi en endnu stærkere base for vidensdeling og et bredere udbud af godkendte kvalitetsløsninger til ABV. Det er vigtigt for WindowMaster at lytte til markedsbehovet, og da mange nordiske facadebyggere benytter Sapa, var det et naturligt valg for os at gå sammen, for at imødekomme behovet for stærke brandventilationsløsninger med vores motorer".

Også Sapas Marketing Manager, Laurent Heindorff, kan glæde sig over det nye samarbejde med WindowMaster:

"Sapa ønsker at få brandcertificeret vores profiler sammen med de spillere, som vores kunder har en interesse i at benytte. WindowMaster er en stærk spiller på markedet med motorer af høj kvalitet, og med vores profiler, kan vi samme tilbyde en solid løsning til brandventilation".

Certificering dækker flere profiler
Certifikatet dækker følgende WindowMaster motorer: WMU 836-n EN, WMU 8xx-n EN, WMB 801/2 EN, WMS 409-n EN og WMX 823-nxxxxx Ex, både som påmonteret og indbyggede løsninger. Profilerne, som de er godkendt med, omfatter følgende facade og tagprofiler fra Sapa:

SAPA 1074 Udafgående (tophængt og bundhængt)
SAPA 1074 Indafgående (tophængt og bundhængt)
SAPA 1086 Udafgående (tophængt og bundhængt)
SAPA 1086 Indafgående (tophængt og bundhængt)
SAPA 5050 Udafgående (tophængt og bundhængt)


WindowMaster – Gratis webinar om de skærpede retningslinjer for termiske brandventilationsanlæg (ABV)
Lær om de skærpede retningslinjer for ABV-anlæg herunder færdigmelding og certificering, og hvilke konsekvenser det har for branchen
Endvidere giver dette gratis webinar en opfriskning af regler og dimensionering af brandventilationsåbninger iht. EN 12101-2, med og uden vindskærme. Slutteligt gennemgås den nyeste generation af ABV-centraler, der via bus-teknologi og intelligent software giver nye og unikke fordele for såvel installatør som anlægsejer. Webinaret er for alle i byggebranchen der arbejder med, eller har en intresse i brandventilation. WindowMaster ønsker at bidrage med den nyeste viden om naturlig ventilation og brandventilation. Vi tilbyder derfor jævnligt gratis webinarer om netop disse emner, og står til rådighed med vores rådgivning og ekspertise på området

Systemair opruster på brand- og røgventilatorer
Systemair har branchens største udvalg af certificerede brand- og røgventilatorer

Nu vil virksomheden styrke denne position yderligere.

Systemairs brand- og røgventilatorer er tilpasset alle typer af formål, hvilket gør at man kan levere til alle behov på det danske marked. Der er flere af modellerne på lager, hvilket også imødekommer krav til korte byggeperioder. 

Systemairs produktprogram består at brand- og røgventilatorer, som kan leveres som boksventilatorer, aksialventilatorer samt tagventilatorer. Et stort udvalg af tilbehørsdele gør det samtidig muligt at få den samlede pakke ét sted.

“Ventilatorerne kan leveres godkendt til hhv. 300, 400 og 600 °C, både med EC- og AC-motorer, og med luftmængder op til 210.000 m3/h”, udtaler Marketing- og produktchef Birgit Knudsen.

Systemair kan levere til tre forskellige forhold:

Røgventileret system:

Røgventilatoren til dette formål skal være testet iht. DS 428.4. En røgventilator benyttes til røgventilerede systemer, som sikrer mod brand- og røgspredning via kanalsystemet på ventilationsanlæg.

Røgudluftning:

Brand- og røgventilatorer til røgudluftning skal være certificeret iht. EN 12101-3. Røgudluftning er en foranstaltning, som benyttes af redningsmandskabet til at udlufte kold røg i tilfælde af brand.

Brandventilation:

Brand- og røgventilatorer til brandventilation skal være certificeret iht. EN 12101-3. Et brandventilationsanlæg er et anlæg, der kan aflaste et rum eller en bygning for varme og røg således, at personsikkerheden øges, at bygningsdele ikke påvirkes kritisk under en brand, at brandens omfang begrænses, og det sikres, at det er muligt at foretage en rimelig slukningsindsats.

Se mere i brochuren Brand- og røgventilatorer samt på www.brandvent.dk


OvenlysKompagniet – Ny løsning til ovenlys med godkendt brandventilation
Lamilux ovenlys er CE-certificerede og bæredygtige

Nu kan opholdslokaler og trappeopgange sikres med en ny ovenlys-løsning til røgudluftning og brandventilation, hvor kvaliteten er markant forskellig fra de kendte acrylkupler. Lamilux introducerer tre udgaver af glasplanlys, der er CE-certificeret og godkendt til brandventilation. Et tættere og mere lyddæmpende produkt, der samtidig er visuelt flot og udviklet til moderne byggeri.

- I øjeblikket findes der ikke en tilsvarende ovenlys-løsning på markedet, så glasplanlyset er en interessant nyhed til bygninger, hvor der foruden brandsikkerheden også stilles krav til isoleringen, lyddæmpningen og æstetikken, fortæller Michael Saunte fra OvenlysKompagniet, der har eneforhandlingen af Lamilux i Danmark.

Ny kraftig motor styrer de store glasflader
En vigtig fordel ved de nye glasplanlys er den motortype, som nu anvendes i alle ovenlys fra Lamilux og åbner dem op til 160 grader. En motor med kraften til at styre en større glasflade i en stærkere konstruktion med alu- eller plastramme.

- Hidtil har det dominerende valg til ovenlys været acrylkugler, som er et lettere materiale end 2- eller 3-lags glas. Det har igen ført til brug af nogle tillempede åbningsmetoder og oplukke-mekanismer, som ikke opfylder EU-certificeringens krav til brandventilation 100%, uddyber Michael Saunte.

- Der findes for eksempel mange løsninger med opluk, der kun åbnes 300-400 mm med for eksempel en kædemotor. En sådan løsning opfylder ikke kravene til EN-godkendelsen. Det skyldes blandt andet, at der ikke er taget højde for følsomheden overfor sidevind. Åbnes ovenlyset op mod vinden, kan røgen blive presset ned i bygningen igen.

Tre udgaver i certificeret og bæredygtig kvalitet
Alle ovenlys fra Lamilux er fuldt CE-certificerede efter de danske normer. De er sam-tidig EPD-certificerede som bæredygtige produkter, der kan indgå i DNGB, Breeam, LEED, Svanemærkede og tilsvarende certificerede byggerier. Dette vil åbne nye muligheder for arkitekter, rådgivere og byggefirmaer.

Der lanceres tre forskellige udgaver til montering på tage med en hældning op til 20°: F100 Glasplanlys med plastramme omkring vinduet. FE Glasplanlys med aluramme malet i valgfri RAL farve. Samt FE 3° Glasplanlys med aluramme, der har indbygget 3° hældning og stepglas på den nederste kant. Alle ud-gaver fås med karmhøjder på 300, 400 og 500 mm, og enkelte størrelser kan fås med 700 mm karmhøjde.

Se produkter på messen architect@work i Forum
Produkterne kan ses på den kommende messe architect@work i Forum i dagene 25.-26. maj i Forum, hvor OvenlysKompagniet udstiller.


Ny prisdygtig brandcentral, der kan anvendes til både brand og komfortventilation
WindowMaster introducerer en ny brandcentral, hvor brandtryk og komforttryk er integreret i lågen. Dermed er det nu er muligt at betjene såvel komfort- som brandventilationen fra et og samme sted og samtidig sparer man at skulle montere to betjeningstryk og dertilhørende kabeltrækning.

Komforttrykket anvendes i forbindelse med den daglige komfortventilering og brandcentralen åbner automatisk vinduesmotorerne ved brand.

Den nye brandcentral WSC 204KP er specielt velegnet til trappeopgange, restauranter, mindre sportshaller og andre mindre bygninger. WSC 204KP er en del af WindowMaster's serie af CompactSmoke™ brandcentraler hvor flere bl.a. kan sammenbygges i master-/slave-forbindelse, hvorved de også kan anvendes til større anlæg.

WindowMaster har store forventninger til den nye brandcentral og WindowMasters adm. direktør, Steen Hagelskjær udtaler:

"WindowMaster's nye brandcentral er et godt alternativ til de løsninger der allerede findes i markedet. Den er let at installere og idriftsætte og så har vi mulighed for at sælge den til en konkurrencedygtig pris".

Du kan læse mere om den nye brandcentral på www.windowmaster.dk


Webinarer – gør det nemt at holde sig opdateret!
En af de helt store globale trends inden for uddannelse er webinarer. Her har man som tilhører mulighed for hurtigt at blive opdateret om et emne, uden at skulle bruge tid og penge på transport.
Webinarer - gør det nemt at holde sig opdateret! En af de helt store globale trends inden for uddannelse er webinarer. Her har man som tilhører mulighed for hurtigt at blive opdateret om et emne, uden at skulle bruge tid og penge på transport. Samtidig har man mulighed for at forlade mødet, såfremt det viser sig, at indholdet alligevel ikke er interessant for en. Webinarerne varer oftest 45 min til 1 time, er oftest gratis, og der er mulighed for at stille spørgsmål via et chatmodul. En af de virksomheder, som har taget trenden til sig er WindowMaster A/S, som er leverandør af natulig-, hybrid- og brandventilations produkter og løsninger. Her oplever man en øget efterspørgsel hos arkitekter og rådgivere, om at få besøg af en deres indeklimaeksperter til at fortælle om emner som f.eks. den nye ventilationsstandard DS447, naturlige ventilationsprincipper og inspiration fra spændende innovative og miljørigtige projekter. Derfor tilbyder de som noget nyt i 2014, også en række spændende og gratis webinarer, som henvender sig til arkitekter, rådgivere, bygherrer og installatører. Man kan tilmelde sig på deres hjemmeside: www.windowmaster.dk. WindowMaster gør dog opmærksom på, at der kun er et begrænset antal pladser. Ved tilmelding modtager man en bekræftelsesmail med et login til webinaret og det er ikke nødvendigt at downloade eller installere noget. Gratis webinarer 2014 Naturlig ventilation - en genvej til lavt energiforbrug og høj bruger tilfredshed? Hvad er det der naturlig og hybrid ventilation egentlig for noget? Deltag i dette webinar og lær mere om ventilationsprincipper, energiforbrug, sikker natkøling, undgåelse af træk, akustik og meget mere. Den 25. Marts 2014 kl. 14.00 - 14.45 Naturlig Brandventilation (Termisk) Kravene til brandventilation (ABV-anlæg) skærpes for tiden. Senest har Energistyrelsen påpeget over for branchepanelet, at der SKAL tages højde for sidevind i forbindelse med EN 12101-2 brandventilatorer. Samtidig skærper Dansk Brandteknisk Institut (DBI) kravene for ABV installationer, således at sikkerhedskodekset for ABV-installationer kommer op på samme niveau som for ABA-installationer. På dette webinar gennemgår vi de nye og skærpede retningslinjer, og hvilke konsekvenser det har for branchen. Samtidig gennemgås den nyeste generation af ABV-anlæg, som bl.a. anvender bus-teknologi og intelligent software der muliggør, at anlægget kan konfigureres og idriftsættes ved hjælp af en indbygget LCD touch screen. Den 10. April 2014 kl. 14.00 - 14.45 Hvordan kan CTS anlæg integreres med naturlig ventilationssystemer? I bygninger med naturlig ventilation ønskes en intelligent og velafprøvet styring. På dette webinar får du et indblik i, hvilke muligheder der findes for integration mellem CTS-anlæg og naturlige ventilationssystemer og hvilke tanker, man bør gøre sig i den tidlige fase, så unødige udgifter og besvær undgås. Den 13. Maj 2014 kl. 14.00 - 14.45 Grønne og Innovative bygninger med naturlig og hybrid ventilation Tag med på en virtuel tur i Europa og få inspiration fra nogle af de nyeste og mest innovative og grønne bygninger. Fokus vil være på ventilationsløsninger, indeklima og energiforbrug. Den 11. September 2014 kl. 14.00 - 14.45