Decentral ventilation

Et decentralt ventilationsanlæg skal placeres tæt på en ydervæg. Herved undgås energitab fra transport af udeluften. Et decentralt ventilationsanlæg bør ikke have nogle lange kanaltilslutninger. Dette betyder, at der undgås et højt lufttryk, som normalt er skyld i støjgener og i et for højt energiforbrug

Leverandører af og viden om decentral ventilation:


Anteco Mobile Units A/S / Anteco Thermo Trade A/S

Lucernemarken 7-9
5260 Odense S
Tel. 70 26 83 26
Fax. 70 26 84 26
E-mail: info@anteco.dk

www.anteco.dk

Kompetencer: Affugtning, Affugtningsanlæg, Centralstøvsuger, Decentral ventilation, Energioptimering, HVAC, Industristøvsuger, Kalorifere, Loftventilatorer, Lufttæpper, Stålskorstene, Varmegenvinding, Varmekanoner, Varmesparere, Varmluftaggregater, Varmeventilatorer, Ventilationsanlæg

Læs mere om Anteco Mobile Units A/S / Anteco Thermo Trade A/S


BG Termic Plus ApS

Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf. +45 65 99 49 95
E-mail: info@termicplus.dk

www.termicplus.dk

Kompetencer: Totalløsninger indenfor Varme og Ventilation, Industrikedler, Biobrændselskedler, Fliskedler, Stokerfyr, Træpillefyr, Solvarmepaneler, Solvarmebeholdere, Solfangere, Akkumuleringstanke, BrændefyrJordvarmePillefyrSolvarmeVarmepumper, Jordvarmeanlæg, Luft til vand varmepumper, BoligventilationVentilationsanlægDecentral ventilationKomfortventilationVentilationskanaler, Centrale ventilationsanlæg, Ventilationsanlæg, Kanalsystemer, Lyddæmpere, Riste-ventilation, Rumventilation, Regulerende Spjæld, Udsugningskanaler, Udsugningssystemer, Ventilationsaggregater, Ventilationskanaler, Industriventilation, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Villaventilation, Ventilationsslanger, Flexrør-ventilation

Læs mere om BG Termic Plus ApS


Greenklima Aps

Ølsemagle Kirkevej 64
4623 Lille Skensved
Telf.: 81 73 01 99
E-mail: jk@greenklima.dk

www.greenklima.dk

Kompetencer: ventilations entreprenør, Ventilations ingeniør, ventilation, ventilationsanlæg, varmegenvinding, boligventilation, villaventilation, decentral ventilation, naturlig ventilation, køleunits, ventilationsaggregater, ventilations service, filterskift, proces ventilation, punktsug, skoleventilation, CTS anlæg, Nilan, Genvex, kølegenvinding, balanceret ventilation, ventilationsmontage, indeklima, styring og regulering, komfortventilation og institutionsklima

Læs mere om Greenklima Aps


MovAir

Gammel Køgegaard 9
4600 Køge
Tlf.: 53 53 00 06
E-mail: movair@movair.dk

www.movair.dk

Kompetencer: Lufttæpper, Ventilatorer, Boligventilation, Industriaggregater, Industriventilatorer og Luftrensere

Læs mere om MovAir


Renergi

Stenledsvej 5A
4050  Skibby
Tlf: 43 58 24 24
E-mail:kontakt@renergi.dk

www.renergi.dk

Kompetencer: Pillefyr, Pilleovne, Transport og lagersystemer til træpiller, Varmecentraler, Varmluftkaloriferer, Ventilation, Indeklima

Læs mere om Renergi


Decentral ventilation – støtter cirkulærer bygninger
Miljøet oplever hastige forandringer til det værre, og selvom der er mange faktorer, der er involveret i den udvikling, er byggebranchen ikke uden skyld.

I dag er byggebranchen ansvarlig for omkring 40 % af den globale CO2-udledning. Det kommer måske ikke som en stor overraskelse, da ressourcer indtil nu er blevet anvendt og derefter smidt ud i et uholdbart tempo.  Af samme årsag er der brug for drastiske ændringer, hvis vi skal opfylde 2030-klimamålene og stræbe efter en sundere planet. Det betyder, at der i byggebranchen er et presserende behov for at tænke både produktion og byggeri på nye, bæredygtige måder. Udfordringen bliver, at vi skal begynde at producere, renovere og bygge ved brug af eksisterende materialer. Samtidig med det skal energieffektivitet og recirkulering integreres i alle faser af en bygnings livscyklus. Endelig skal et effektivt og sundt indeklima opretholdes.

For at reducere mængden af globalt affald, som kommer fra byggebranchen, kan inkorporering af cirkulært byggeri og økonomi, bliver afgørende for at reducerer CO2-udledning, driftsøkonomi, nødvendige materialer og mængden af affald, der genereres.

Cirkulær økonomi fokuserer på at holde ressourcer i brug så længe som muligt, at få det maksimale ud af dem, imens de er i brug og at regenerere ressourcerne gennem recirkulering. Vi skal således tænke langsigtet i de investeringer, vi gør.

Fokus på indeklima

Udover at konstruere bygninger, der bevarer og støtter vores planet, bliver et sundt indeklima også en vigtig faktor for bygningens langsigtede sundhed. Men et godt indeklima er naturligvis også vigtig for andet end bygningen – nemlig for de mennesker, som bruger dem.

Hos Airmaster har vi over 30 års erfaring med at levere indeklima i højkvalitet igennem decentral ventilation. Decentral ventilation adskiller sig fra central ventilation ved, at anlæggene installeres direkte i det eller de rum, som har behov for ventilation. Her har du mulighed for at behovsstyre ventilationen rum for rum – fx ved brug af sensorer eller ved tidsstyring. 

Dette resulterer i mindre kanalføring og forhindrer dermed energitab under transport af luft - og det medfører mindre energiforbrug generelt. Airmasters enheder har faktisk en varmegenvinding på mere end 80%, og det er en af ​​grundene til, at CO2-udledningen reduceres med 52% med en decentral løsning, sammenlignet med en central løsning!

Et andet vigtigt aspekt ved en decentral løsning er, at den kan integreres i allerede eksisterende bygninger - noget som er helt afgørende for cirkulærer bygninger. Det gør dem også ideelle at bruge i forbindelse med renovering, til supplerende ventilation og i modulbyggeri. Hvis den bygning eller det lokale, som et Airmaster anlæg er integreret i, skal bruges til fx et andet formål, kan Airmaster-enheden nemt tages ud eller flyttes. I så fald kan anlægget monteres i et andet lokale eller en anden bygning – alternativt kan de demonteres, hvor mange af komponenterne kan genbruges eller recirkuleres.

AM 300

Når cirkulær økonomi og byggeri bliver et vigtigt tiltag i forhold til at reducere negative klimapåvirkninger, bliver inkorporering af produkter og materialer, som støtter bygningernes livscyklus, vigtig. Med Airmasters decentrale ventilationsanlæg får man en energieffektiv og bæredygtig løsning, som matcher bygge- og renoveringsprojekter med behov for ventilation. Ventilation, der giver et godt indeklima, har en god økonomi – og et lavt energiforbrug.


Decentral ventilation til boligen giver bedre indeklima og øget komfort
Alt nyere byggeri skal indeholde en ventilationsløsning for at sikre en bedre luftkvalitet for brugerne. Det gælder ikke kun for kontorbyggerier, men også for de private hjem. Det øgede fokus på bedre indeklima betyder også et øget fokus på ventilationsløsninger i forbindelse med renovering af ældre huse, der anvendes til privatbolig.

Derfor oplever markedet en øget efterspørgsel på ventilation til private og her er det decentrale anlæg en oplagt løsning.

Elegant boligventilation

Vores nyeste tilføjelse til kataloget er TriaAir BRHR decentrale ventilationsanlæg. Det er et elegant anlæg egnet til ventilation i kontorer og privatboliger med et rumfang på op til 700 m³.

Anlægget fås i 4 forskellige udformninger. Modellerne yder den samme kvalitetsventilation, men er udformet forskelligt i kabinettet, for at lette forskellige metoder til montering.

V-modellen fås i udgaver med luftkapacitet til 105/700 m³/h. Denne model har input/output placeret i begge sider og egner sig til montering på væg/loft eller på gulv ved hjælp af den medfølgende sokkel. Denne model kan du med fordel montere på loftet af huset og derved gemme rørføring og teknik af vejen.

H-modellen fås med luftkapacitet fra 105/700 m³/h, og har input/output placeret i toppen. Dette gør anlægget egnet til montering i et skab. På den måde kan du også gemme rørføring og teknik væk. Alternativt kan anlægget monteres på en væg og rørene ledes op i loftet.

S-modellen er udviklet til vandret montering i ophæng under loftet, og har derfor input/output placeret i enderne. Anlægget er lille og diskret og optager derved ikke meget plads eller opmærksomhed. Den fås med luftkapacitet fra 105/700 m³/h.

Ønsker slutkunden en endnu mindre model til et hus af standard størrelse, får S-modellen også i en S Slim version. Denne er ligeledes til montering i ophæng under loftet, men er endnu mindre i kabinettet. S Slim yder luftkapacitet fra 105/175 m³/h.

Høj ydeevne og nem styring

Både V-, H- og S-modellerne fås med forskellig ydeevne alt efter slutkundens behov. Derudover kan alle anlæggene leveres med enten manuelt display, digitalt display eller app-styring. På den måde kan anlægget imødekomme kundens præferencer for styring, alt efter om man er til den manuelle styring eller om man gerne vil have fuld kontrol med styringen via sin mobil eller tablet.

Alle anlæggene kendetegnes ved deres høje varmegenvinding og fugtstyring, samt automatisk afisning af varmeveksler. Derudover har de modstrømsveksler, filteralarm, boost til emhætte, samt automatisk bypass. Alt sammen er med til at give slutbruger den optimale komfort.

Vi rådgiver til dit projekt, ligesom vi gerne kører ud og demonstrerer vores decentrale anlæg med vores demobus. Her kan du opleve anlægget i funktion, samt få svar på eventuelle spørgsmål.

Kontakt os på 65 994 995 eller info@termicplus.dk.