Energispareventilatorer

Energispareventilatorer - Leverandører af energispareventilatorer finder du i listen på denne side. Leder du efter noget andet end energispareventilatorer, så brug søgefeltet under denne boks.

 

Leverandører af og viden om energispareventilatorer:


Air-Flow Ventilation A/S

Nybrovej 65
2820 Gentofte
Tlf.: 45 88 16 88
E-mail: info@air-flow.dk

www.air-flow.dk

Kompetencer: Ventilatorer, indeklima, affugtere, befugtere, bordventilatorer, emfang, gulvventilatorer, kanalventilatorer, klimaanlæg, loftventilatorer, murventilatorer, regulatorer, svanehalse, tagventilatorer, vægventilatorer, varmegenvinding, ventilations fittings, vinduesventilatorer, Air-flow

Læs mere om Air-Flow Ventilation A/S


Condair A/S

condair

Parallelvej 2
DK-8680 Ry
Tel. +45 8788 2100
E-mail: condair.dk@condair.com

www.condair.dk

kompetencer: luftbehandling, befugtning, dampbefugtning, trykdampbefugtning, dampfordelersystemer, evaporativ køling, forstøver, kontorbefugtere, affugtning, højtryksbefugtning, luftbefugtning, fugtstyring, returluftkøling, energibesparelser

Læs mere om Condair A/S


Elektror airsystems ApS

Industrivænget 7
3320 Skævinge
Tlf.: 44 22 63 00
E-mail: brian.christensen@elektror.dk

www.elektror.dk

Kompetencer: Ventilatorer, Centrifugal ventilatorer, Axial ventilatorer, Rustfrie/syrefaste ventilatorer, Atex ventilatorer, Sidekanalsblæsere, Tagventilatorer, Transportventilatorer, Kundespecifikke løsninger, Lyddæmpning, Luftknive, Tilbehør

Læs mere om Elektror airsystems ApS


Lindab

Langkær 20
6100 Haderslev
Tlf: +45 73 23 23 23
Email: lindab@lindab.dk

www.lindab.dk

Kompetencer: Systemløsninger og produkter til forbedring af indeklima, Komfortventilation, Industriventilation, Boligventilation, Villaventilation, Ventilationskanaler og tilbehør, Ventilationsaggregater, Ventilatorer, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Kølebafler, Automatik, Lufttæpper, Lyddæmpere, Lyddæmper beregninger, Indeklima, Indblæsning, Udsugning, Lindab Safe, Lindab Rekt, Lindab isol, Lindab Transfer, Lindab InDomo m.fl.

Læs mere om Lindab


Nederman Danmark A/S

Ryttermarken 3
3520 Farum
Tlf.: 70200302
E-mail: gert.schytt@nederman.dk

www.nederman.com

Kompetencer: Centralstøvsuger, Energispareventilator, Industristøvsuger, Industriventilation. Kanalsystemer, Laboratorieventilation, Punktsug, Punktudsugning, Spjæld - Ventilation, Spånsugningsanlæg, Sugearme, Udsugning, Ventilation, Ventilation installation og vedligeholdelse, Ventilationsanlæg, Ventilatorer

Læs mere om Nederman Danmark A/S


VITO Montage ApS

​Trekronervej 15,
​8800 Viborg​
​Tlf.: 26 14 91 48 - 30 72 49 92
E-mail: kontakt@vitomontage.dk

www.vitomontage.dk

Kompetencer: Ventilation, ventilatorer, varmepumper, installering og service, indeklima, ventilationsanlæg, stålkonstruktioner

Læs mere om VITO Montage ApS


ebmpapst – Ny RadiPac EC-ventilator
ebmpapst genopfinder hjulet og lancerer EC-ventilator med markedets laveste energiforbrug.

Ventilatorleverandøren ebmpapst har brugt de sidste 4 år på at udvikle en ny version af deres RadiPac EC-ventilator. Den nye RadiPac er en nytænkning af markedsteknologien og en gamechanger, der har en højere energieffektivitet end alle tilsvarende ventilatorer - samt et lavere støjniveau.

En del af hemmeligheden er en optimering af ventilatorhjulet, hvor bladene har fået en ny 3D Aerofoil udformning, der betyder højere effektivitet, reduceret vægt og forbedret stabilitet. Som altid hos ebmpapst er alle dele i ventilatoren - impeller, motor og styring - optimeret til den specifikke brug i den pågældende ventilator.

State of the art
Fire væsentlige aerodynamiske tiltag gør den nye RadiPac serie til ”state of the art” på markedet for ventilatorer:
• Ventilatorskovle udformet som aerofoils med variabel geometri betyder, at flowet optimeres på begge sider af af ventilatorskovlen i dens fulde længde. Det giver en høj virkningsgrad og en høj enegitæthed. Altså en effektiv og kompakt konstruktion.

• Vinklede vingetipper på skovlene sørger for, at turbulens og støj minimeres. En korrekt simulering og udformning af vingerne betyder også, at kvaliteten af støjen kan kontrolleres, så den tilbageværende støj bliver mindre generende og lettere at dæmpe.

 En tilspidset forbindelsesflange mellem motor og impeller sørger for at minimere problemer med flowforhold omkring motor og deraf følgende tab. Motoren bliver dermed en aktiv areodynamisk del af ventilatoren.

• En integreret radial diffusor gør at den statiske virknigsgrad på ventilatoren er høj allerede før indbygning og faciliterer på denne måde, at det, der skabes i vores udviklingslaboratorier, genskabes i installationen hos brugeren uden tab grundet indbygningsforhold og lign.

Omkring 10 procent er energieffektiviteten steget i forhold til den tidligere model. Det gør den nye RadiPac til den mest energieffektive EC-ventilator på markedet.

Jagten på virkningsgraden
”Vi optimerer løbende alle vores ventilatorer, men forbedringerne på RadiPac er et kvantespring”, siger administrerende direktør for ebmpapst i Danmark Torben Lintrup Kirkholt, der dog understreger at dette kun er et skridt på vejen, og at der stadig er øgede virkningsgrader at hente med nye designmetoder, materialevalg og forståelse for installationsproblematikker.

RadiPac er designet til brug i både nye og eksisterende ventilations- og klimaanlæg, men kan også bruges i mange andre applikationer. Det er en "plug and play" kompakt EC centrifugalventilator, hvor ventilatorhjul, motor og elektronik er perfekt integreret og tilpasset til hinanden. Den indbyggede styring af EC-motoren gør eksterne frekvensomformere overflødige og giver yderligere energibesparelser.
ebmpapst i Danmark er lagerførende.

www.ebmpapst.dk

Få yderligere oplysninger hos ebmpapst Denmark:

Markedschef Niels Knokgård
Mobil: +45 40 50 72 88
niels.knokgaard@dk.ebmpapst.com

Adm. direktør Torben Kirkholt
Mobil: +45 40 35 79 04
torben.kirkholt@dk.ebmpapst.com

 


Nye EC-ventilatorer i køleanlægget tjener sig selv hjem på 1,7 år
Odense Universitetshospital sparer 60 procent af driftsomkostningerne ved at skifte til energibesparende EC aksialventilatorer i de ældste køleanlæg. Den største del af besparelsen udgøres af det reducerede energiforbrug, men der spares også ca. 25.000 kr. årligt på reparation og vedligehold af de 28 ventilatorer.

OUH er i gang med et storstilet renoveringsprojekt, hvor alle ineffektive og strømslugende ventilatorer bliver udskiftet til moderne EC-teknologi for at opnå et lavere energiforbrug. De ældste ventilatorer i de store sektioner af frikølere på OUH var over 10 år gamle og selvskrevne til at indgå i projektet. De brugte uforholdsmæssigt meget energi til opgaven med at køle hospitalets bygninger, og der var alt for store udgifter til vedligehold.

- Konsulentvirksomheden SE Big Blue har beregnet besparelsen for os, og energioptimeringen af frikøleanlæggene har bestemt levet op til vores forventninger, fortæller funktionsleder Jørgen Søfeldt, OUH.
- En ting er den store besparelse på elforbruget, men dertil kommer en betragtelig reducering af vores udgifter vil service og vedligehold. Vi havde mange problemer med de forældede ventilatorer og store udgifter til reparation og udskiftning.

Lige til lossepladsen
Det tog 4 mand 2 dage at foretage udskiftningen i de gamle TT-coil kølere med 2 sektioner med 14 stk. ventilatorer af typen VTB-L-276 i hver sektion. Opgaven var simpel: De gamle ventilatorer med tilhørende AC-motorer og frekvensomformer skulle afmonteres og fjernes og erstattes af nye EC-ventilatorer fra ebmpapst med integreret styring og trinløs hastighedskontrol.

Skrammelbunken af blå vekselstrømsmotorer og andre dele fra det gamle køleanlæg voksede med en utrolig fart nedenfor trappen, da udskiftningen af ventilatorer blev påbegyndt. Det lignede, hvad det var: Forældet teknologi - lige til lossepladsen.

Da det grove arbejde var gjort, gik arbejdsholdet i gang med at forberede installationen af ebmpapst ventilatorer, der stod sortlakerede og funklede i store stabler. Hvor der med standard AC-ventilatorer er en masse enkeltdele i installationen, der skal passes sammen, er EC-ventilatorerne fra ebmpapst nærmest plug-and-play, hvor motor, styring og ventilatorvinge er integreret i en kompakt enhed, der er lige til at installere. De forskellige dele er optimeret til hinanden, og det giver i sig selv en højere ydelse.

Men den store energibesparelse kommer af den helt anderledes måde, en EC-ventilator fungerer på i forhold til en konventionel AC-ventilator.

EC - et effektivt design
Mens AC-motoren roterer ved hjælp af forsyningsnettes vekselstrøm og er svær og dyr at regulere op eller ned i hastighed, bruger EC-motoren permanente magneter til at skabe det magnetiske felt inde i motoren og elektronisk kontrolleret jævnstrøm til at skabe rotationen. Det er funktionsmæssigt et meget mere effektivt design med meget lavere tab.

ebmpapst EC-ventilatorer har integreret trinløs styring og bevarer deres høje effektivitet i hele reguleringsområdet, hvor AC-motorens hastighed er bestemt af vekselstrømmens frekvens. Der skal bruges en frekvensomformer til at regulere op eller ned på hastigheden, og det kræver meget energi.
EC-motoren passer derimod altid perfekt til den aktuelle arbejdsopgave i stedet for at køre ved en tilnærmet hastighed. Herved spares energi.

Besparelsen i tal
Det endelige regnestykke fra SE Big Blue kom til at se sådan ud:
Realiseret el-besparelse: 149.000 - 64.900 = 84.100 kWh/år

Økonomisk besparelse el: 84.100 kWh/år • 1,5 kr./kWh = 126.000 kr./år
Økonomisk besparelse, drift: ca. 75.000 kr. hvert 3. år = 25.000 kr./år
Samlet økonomisk besparelse: = 151.000 kr./år

Besparelsen svarer til ca. 60 procent af driftsomkostningerne.

Investering, oplyst af OUH ca. 256.000 kr.
Tilbagebetalingstid: ca. 1,7 år