Fordampere

En fordamper indgår i et køleanlæg som den komponent der efter princippet omkring dampkompression, hvori kølemidlet fordamper og dermed optager varme ved den lave temperatur. Der skelnes normalt mellem fordampere, og om de er beregnet til køling af luft og væskekølere.

Leverandører af og viden om Fordampere:


CORYHEX PLATE HEAT EXCHANGER

Essen 43
6000 Kolding
Tlf.: +45 77 660 000
E-mail: corydon@coryhex.com

www.coryhex.com

Kompetencer: industriservicemanpowerrenovering af vekslervarmevekslere, Pladevekslere, loddede vekslere, Veksler, Fjernvarme, Køl, Fejlsøgning, lækagetest, Trykprøvning, Renovering, Service , On- site, Teknikker, Pakninger, Udsyring, CIP , Marine, Industri, Proces, Kondensator, Fordamper, Røggasvarmevekslere, NH3, Fouling, snavs, kalk

Læs mere om Coryhex ApS


Mere viden om Fordampere:

En fordamper til køling af luft er som oftest produceret som en række af parallelle (rør)slanger, hvori kølemidlet fordamper. Fordampere er på selve luftsiden forsynet med lameller/ribber for at øge varmeoverføringen. Store væskekølere er normalt opbygget med mange rør hvor et bundt af parallelle rør er fastgjort i to rørplader, som danner endebunde i en cylindrisk beholder.