Fordampere

En fordamper indgår i et køleanlæg som den komponent der efter princippet omkring dampkompression, hvori kølemidlet fordamper og dermed optager varme ved den lave temperatur. Der skelnes normalt mellem fordampere, og om de er beregnet til køling af luft og væskekølere.

Leverandører af og viden om Fordampere:


CORYHEX PLATE HEAT EXCHANGER

Essen 43
6000 Kolding
Tlf.: +45 77 660 000
E-mail: corydon@coryhex.com

www.coryhex.com

Kompetencer: industriservicemanpowerrenovering af vekslervarmevekslere, Pladevekslere, loddede vekslere, Veksler, Fjernvarme, Køl, Fejlsøgning, lækagetest, Trykprøvning, Renovering, Service , On- site, Teknikker, Pakninger, Udsyring, CIP , Marine, Industri, Proces, Kondensator, Fordamper, Røggasvarmevekslere, NH3, Fouling, snavs, kalk

Læs mere om Coryhex ApS


Mere viden om Fordampere:

En fordamper til køling af luft er som oftest produceret som en række af parallelle (rør)slanger, hvori kølemidlet fordamper. Fordampere er på selve luftsiden forsynet med lameller/ribber for at øge varmeoverføringen. Store væskekølere er normalt opbygget med mange rør hvor et bundt af parallelle rør er fastgjort i to rørplader, som danner endebunde i en cylindrisk beholder.


Spirax Sarco – Genvinding af flash damp giver store besparelser hos skotsk destilleri


15.feb 2022


Et stort skotsk destilleri kombinerer energibesparelser på mere end 50.000 pund om året med at være en bedre nabo, takket være et flash-dampgenvindingssystem designet og leveret af Spirax Sarco. Projektet har elimineret en uskøn røgsøjle, der plejede at slippe ud fra destilleriets kondensatgenvindingssystem.

Spirax Sarco vurderer, at hele systemet vil give en tilbagebetaling på omkring 18 måneder. Det nye system bruger varme fra flashdamp til at forvarme stedets kedelfødevand. Konventionelle kondensatgenvindingssystemer opsamler kondensat fra dampsystemet og fører det tilbage til kedlens fødetank. Men efterhånden som kondensatet forlader dampsystemet og kommer ind i genvindingssystemets miljø ved lavere tryk, kan op til halvdelen af den nyttige energi, det indeholder, ende med at blive udluftet som flashdamp.

Systemet, som er installeret af Spirax Sarco, bruger en separatorbeholder til at dele flashdampen og kondensatet. To pladevarmevekslere fanger så varmen i flashdampen og kondensatet. Den genvundne energi bruges til at forvarme kedlens fødevand. Denne proces hæver temperaturen i kedelfødetanken med mellem 20oC og 30oC, og reducerer den mængde opvarmning, som kedlen skal opnå, med en tilsvarende mængde.

Destilleriet producerer omkring 10,6 millioner liter alkohol om året, og besparelserne fra den nye installation har reduceret energiforbruget pr. enhed i produktionen af alkohol med omkring 3,5 %. De oprindelige beregninger foreskrev kontante besparelser på omkring 50.000 pund om året, men dette beløb er siden steget i takt med stigninger i prisen på gas. 


Spirax Sarco – Damp giver nem fordel for producent af babymad
Føde- og drikkevareindustrien er levende og blomstrende, men som en af de hurtigst voksende industrier har dens stærkt konkurrenceprægede karakter også tilføjet et betydeligt pres på driftsmarginerne på tværs af forsyningskæden. Som svar fokuserer mange organisationer på at identificere områder for forbedring af kvaliteten af produkter og processer. Som en af Storbritanniens førende pakkerier af fødevarer i genlukkelige poser, gjorde Natural Fruit & Beverage Co. netop det.

I slutningen af 2017 blev Jamie Walker, Manufacturing Manager hos Natural Fruit & Beverage Co. kontaktet af en nøglekunde, der ønskede at forbedre kvaliteten af deres produkt - babyfrugtpuré-poser. I sidste ende ønskede de at differentiere sig fra deres konkurrenter og vinde fremtidige supermarkedskontrakter.

Klarhed om damp

Jamies første resultater afslørede en almindelig misforståelse omkring brugen af damp i fødevareforarbejdning, og han opdagede, at der er langt mere at forstå end blot at vælge én type damp. Med behovet for at forstå, hvilken damptype der ville være bedst til deres proces, opfordrede Natural Fruit and Beverage Co. Dampspecialisten, Spirax Sarco, til at guide dem i den rigtige retning.

CO2 problemer

Indtil da havde kunden brugt CO2 til udrensning og rensning af overskydende rester, inden produktet blev lukket. Det blev tydeligt, at mens konkurrerende produkter blev forbedret i kvalitet, gav CO2 ingen plads til forbedringer og var også en dyr ressource. Derfor måtte der tages andre metoder i brug. Jamie søgte råd fra eksisterende leverandører og kolleger i branchen for at se, hvilke alternativer der var tilgængelige. Efter at have talt med en række eksperter besluttede han at følge op på anbefalingen om at bruge damp.

En rendamp-løsning

Spirax Sarcos dampeksperter blev inviteret til at præsentere for ledelsesteamet hos Natural Fruit & Beverage Co. Her blev de forskellige damptyper forklaret, begrebetren damp som ingrediens, og hvordan det gælder i forhold til HACCP. Teamet af specialiserede ingeniører forklarede, at på trods af, at føde- og drikkevareproducenten havde gjort brug af filtreret damp i produktionsprocessen, kunne der opnås ensartethed i smag, farve og kvalitet af slutproduktet ved at vælge rendamp.

Generering og brug af rendamp i en proces betyder at kontrollere fødevandskvaliteten ved kilden. I stedet for at stole på en filtreringsproces for at udvinde partikler, bruger produktionen af rendamp en sekundær dampgenerator med evnen til at kontrollere den kemikaliefrie fødevandskvalitet.

Baseret på denne forklaring gik Natural Fruit & Beverage Co. videre og installerede en elektrisk kompakt rendampgenerator 50 kW (50 kg/t ved 3 bar) til opvarmning og kontrol af fødevandskvaliteten.

Jamie var generelt imponeret over den service, han modtog. Han udtager: "Spirax Sarco gav mig tillid til og sikkerhed for, at de kender emnet godt nok til at jeg følte mig tryg ved at installere en rendampgenerator i stedet for filtreret damp."

Siden installationen af den nye løsning har Spirax Sarco støttet Natural Fruit & Beverage Co. med regelmæssige besøg på stedet, hvilket har hjulpet Jamie med at få en bedre forståelse af, hvordan deres dampsystem fungerer.

Francisco Pedrosa, Clean Steam Specialist hos Spirax Sarco, England tilføjer: "Der er mange virksomheder over hele landet, der bruger de samme processer som Natural Fruit & Beverage Co., og alligevel ikke realiserer det fulde potentiale af rendamp. Skulle deres historie vække interesse hos nogen ligesindede producenter, vil vi være mere end glade for at tilbyde en konsultation for at rådgive om, hvor der er forbedringsmuligheder."

Hvis du ønsker at skifte til rendamp eller høre mere om forbedring af dampkvaliteten, så kontakt os