Fugtstyring

Fugtstyring kan udføres på flere måder, bl.a. fugtregulering med vandventil, fugtstyring og fugtregulering med blandespjæld, fugtstyring og fugtregulering med dampventil. Beregningsmodel til at finde kapacitetsbehov – Se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om fugtstyring:


Anderberg Klima A/S

Teglværksvej 8 B
4200 Slagelse
Tlf.: 43 999 888
E-mail: info@anderbergklima.dk

www.anderbergklima.dk

Kompetencer: Befugtningsanlæg, dampbefugtning, mobile befugtningsanlæg, affugtning, affugtningsanlæg, adsorptionsaffugtning, sorptionsaffugter, tørring, skadeservice, kondensaffugtere, fugtstyring, fugtkontrol,  korrosionsbeskyttelse, procestørring, klimaanlæg, varmepumper, omvendt osmose, fugtmåling, dugpunktsstyring, skimmelsvamp, mug, bygningsudtørring, HEPA-filtre og luftrensere

Læs mere om Anderberg Klima A/S


C. I-Analyse GAS ApS

Tinghøjvej 5
3650 Ølstykke
Tlf: +45 2466 7592
E-mail: info@cianalysegas.dk

www.gasanalysisservices.com

Kompetencer: Fugtstyring, Gasalarmer, Gasanalysatorer, Gasdetektorer, Gasmålere, Kalibrering

Læs mere om C. I-Analyse GAS ApS


Condair A/S

condair

Parallelvej 2
DK-8680 Ry
Tel. +45 8788 2100
E-mail: condair.dk@condair.com

www.condair.dk

kompetencer: luftbehandling, befugtning, dampbefugtning, trykdampbefugtning, dampfordelersystemer, evaporativ køling, forstøver, kontorbefugtere, affugtning, højtryksbefugtning, luftbefugtning, fugtstyring, returluftkøling, energibesparelser

Læs mere om Condair A/S


Fugtkontrol

Charlottevej 2
4270 Høng
Tlf.: +45 5885 1008
E-mail: info@fugtkontrol.dk

www.fugtkontrol.dk

Kompetencer: Affugtning, affugtningsanlæg, befugtning, befugtningsanlæg, dampbefugtning, fugtstyring, styringer, is i fryserum , frostrum, korrosion, procestørring, fugtkontrol, indeklima, kølerum, luftaffugter, adsorptionsaffugter, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg, sorptionsaffugter, skimmelsvamp, mug, luftkonditionering, vandbehandling, 0mvendt osmoseanlæg, filterskabe, højtryksbefugtning, tør luft, renrum, koldtvandsbefugtning, dysebefugtning, ultralydsbefugtning, ultralydsbefugtere, overrislingsbefugtere, højtrykbefugtning, varmelegemebefugtere, gasopvarmede befugtere, dampfordelere, svømmebadsaffugtere, kondensaffugtere, dugpunktsfølere, AW måleinstrument, vandaktivitetsmåling, temperaturfølere, temperaturtransmittere, temperaturmåleudstyr, luftfugtighedsmåleudstyr, fugtighedsmålere, dampbade, bygningsudtørring, byggeudtørring, Areial, Cotes, DriSteem, Gann, Stulz, D&T, Hygromatic, Fisaire. Hygiejnecertifikat

Læs mere om Fugtkontrol


INTRO FLEX ApS

Vest: Fabriksvej 6, 9560 Hadsund
Tlf.: +45 9854 2111
E-mail: introflex@introflex.dk

www.introflex.dk

Kompetencer: Betonbeskyttelse, Fugt i konstruktioner, Fugtmembran, Industrigulve, Isolering, Kældervægge, PCB-indkapsling, Skimmelsvamp, Indeklima, Industrigulve, Opstigende fugt, Radon sikring, Kælderrenovering, Facadebehandling

Læs mere om INTRO FLEX ApS


LS Control A/S

ls control

Industrivej 12, Gelsted
4160 Herlufmagle
Telefon: (+45) 5550 5550
E-mail: lsc@lscontrol.dk

www.lscontrol.dk

Kompetencer: Styring og regulering, Affugtning, Aktive komponenter, Anden software, Automatiseret, Automatisering, El - og elforsynings produkter, El- og styretavler, Elektronik, Elektronik måling, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elektroniske styringer, Embedded software, Energibesparelser, Flowsensorer, Forbrugsvarer - teknik, Frekvensomformere, Frekvensomformere mv., Fugtstyring, HMI (Human Machine Interface), Industriel IT, software mv., Instrumentering, Invertere, ladere, omformere, strømforsyninger mv., Kompetencer, Konstruktion og udvikling, Kvalitetsstyring og test, Køle og klimaanlæg, Måleudstyr, Manuel, Maskiner, Medico industri, Passive komponenter, Printplader, Processtyringsanlæg og software, Produkter, Produktudvikling, Programmering, Prototyper, Punktudsugning, Rådgivere, Radiostyrede løsninger, Rumudsugning, Sensorer og måleudstyr, Software, Softwareprogrammer, Sourcing, Special industrier, Styringer, Styringer mv., Svejserøgsudsugning, Temperaturmålere, termometer, Test og kontroludstyr, Transformere mv., Trykmåling, Udsugning, Underleverandør, Ventilation, udsugning, kompressoranlæg mv., Ventilationsudstyr

Læs mere om LS Control A/S


MMAKE Rådgivende Bygningskonstruktører ApS

Hørkær 14
2730 Herlev
Tlf.: 71 99 23 20
E-mail: info@mmake.dk

www.mmake.dk

Kompetencer: Droneinspektion, energiforbedringer, vinduer, altaner, tekniske undersøgelser, tag, facade, kloak, fugtsikring og dræn, fællesarealer, tagboliger, VVS, vand & afløb

Læs mere om MMAKE Rådgivende Bygningskonstruktører ApS


Munters A/S

munters 2

Ryttermarken 2A
3520 Farum
Tlf.: 44 95 33 55
E-mail: info@munters.dk

www.munters.com

Kompetencer: Affugtning, Befugtning, Fugtstyring, Is i fryseum, Korrosion, Procestørring, affugter, affugtningsanlæg,  befugtningsanlæg, fryserum, fugtkontrol, haccp, hygrostat, indeklima, kølerum, luftaffugter, sorptionsaffugtning, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg

Læs mere om Munters A/S


SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30B
3230 Græsted
Tlf.: 48 39 88 88
E-mail: info@san-as.com

www.san-as.com

Kompetencer: El-varme, el varme, elvarme, Elektriske Heatere, Varmelegemer, Varmepatroner, Værktøjsvarmepatroner, Varmeblæsere, Gennemstrømsvarmere, Belastningsmodstande, Varmekabler, Varmemåtter og -tæpper, Antikondensvarmere, Belysning, Ventilation, Termostater og Styring, Koblingsbokse, Ex Applikationer, Jernbanesystemer, Industriovne, Kirkeovne, Radiatorer, Håndklædetørrere

Læs mere om San Electro Heat A/S


Munters – fugtstyring bør prioriteres højt


18.apr 2021


Styring og kontrol af klima er en kompleks størrelse, og både når det gælder produktion og opbevaring af produkter, er det ofte ikke temperaturen men luftfugtigheden, der er det mest problematiske element.

Bortset fra væsker så er langt de fleste råvarer og færdigvarer ikke specielt følsomme over for temperaturen. Til gengæld er luftfugtigheden og især dens naturlige store udsving, den faktor, der oftest skaber problemer med oplagring, produktionskapacitet og kvalitet. Problemer, der ofte har store økonomiske konsekvenser og som med den rette klimaløsning, er mulige at undgå.

Komplet løsning til krævende klimakrav i produktion og lagre

Munters’ systemløsninger er ideelle løsninger til f.eks. lagre og arkiver, der opbevarer dokumenter, museumsgenstande og film, der kan have behov for, at der i vinterperioden befugtes for at forhindre statisk elektricitet og for voldsom udtørring. I produktionsvirksomheder ses de meget strenge klimakrav f.eks. i renrum og laboratorier, hvor en systemløsning fra Munters vil sikre et helt præcist styret klima, både hvad angår luftfugtighed og temperatur. Hvor man tidligere måtte sammenbygge produkter fra forskellige leverandører omkring et affugtningsanlæg for også at kunne køle/varme og befugte, leverer Munters i dag komplette plug-and-play systemer. De såkaldte Plus-systemer kan omfatte moduler både til affugtning, befugtning, for/efter-køl/varme samt filtrering. Anlægget bygges sammen fra Munters’ egen fabrik og leveres som ét færdigt system, og dette ene anlæg kan sikre, at både luftfugtigheden og temperaturen holdes konstant og fuldstændig kontrolleret året rundt.

En Climatix-styring sikrer, at de ønskede konditioner opretholdes og systemet kan tilknyttes virksomhedens eksisterende BMS system, både hvad angår overvågning og ændring af parametre. Plus-systemerne arbejder med nominelle luftmængder fra 180 m³/h og helt op til ca. 60.000 m³/h.


BMT Instruments – Trådløs overvågning af fugt og temperatur i konstruktioner
Fugtskader kan opdages i tide med nyt trådløst overvågningssystem, der viser fugt- og temperaturkurver fra udvalgte steder i konstruktionen.

Det er en målsætning at holde byggeriet tørt og sikre, at ind-trængende fugt ikke udvikler sig til større skader. Hidtil har løsning til overvågning af fugt været baseret på manuel aflæsning af indbyggede sensorer. Aflæsning af sensorerne er typisk foretaget med måneders mellemrum.

BMT Instruments ApS, har nu lanceret et trådløst system, der er en trådløs variant af de kendte fugtmålerondeller, som har været brugt i 30 år.

De elektroniske rondeller kan bores ind i træ og indstøbes i beton. De er forsynet med batteri og sender i 5-10 år en fugtmåling hver 6. time til et opsamlingspunkt. Via mobilnettet videresendes målingerne til en server hos BMT Instruments. Her kan bygherre logge sig på og følge temperatur og fugt i bygningen.

Alle, der har behov for at få overvåget fugt i kortere eller længere perioder, kan anvende systemet, enten som en midlertidig installation til f.eks. at bestemme restfugt i beton eller til permanent overvågning af fugtkritiske konstruktioner.

BMT Instruments ApS sælger og installerer systemerne og kan også tilbyde en udlejningsservice.

BMT Instruments ApS er et datterselskab af Bygge- og Miljøteknik A/S