Hybrid ventilation

Kort fortalt er hybrid ventilation en alternativ ventilation, som udnytter fordelene ved både naturlig og mekanisk ventilation. Hybrid ventilation er en kombination af mekanisk og naturlig ventilation, og udnytter begge dele efter behov, som bevirker at der skal bruges mindre energi på selve ventilationen - Naturlig ventilation i BSim, regn på naturlig og hybrid ventilation - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

 

 

 

Leverandører af og viden om hybrid ventilation:


Ventilationsvinduet

Horn Group ApS
Fuglehavevej 23
2750 Ballerup
Tlf.: 81 81 81 10
E-mail: info@ventilationsvinduet.dk

www.ventilationsvinduet.dk

Kompetencer: Vinduer, ventilationsvinduer, indeklima, luftudskiftning, naturlig og hybrid ventilation

Læs mere om Ventilationsvinduet


Mere viden om hybrid ventilation:

Ventilationen er i de fleste tilfælde baseret på to forskellige typer hybrid ventilation. Det kan være baseret på skift mellem mekanisk og naturlig ventilation, således at den i perioder anvender mekanisk ventilation og i perioder naturlig ventilation. Det er grundstenen i hybrid ventilation. Tag hensyn til miljøet med hybrid ventilation. Sammenlign hybrid ventilation med hybrid biler, som kører på en kombination af batteri og brændstof som diesel og benzin. Hybrid ventilation hjælper naturligvis meget på CO2 regnskabet.


WindowMaster – Nyt kontorhus med naturlig og hybrid ventilation kom godt gennem den varme sommer
Hvordan kommer man på fornuftigvis i mål med de stramme energikrav, der er til nye bygninger?
Et muligt tiltag er automatisk naturlig og hybrid ventilation, som ses i flere nye kontorhuse. Løsningerne skaber et friskt og sundt indeklima samtidig med, at der spares på energien og den samlede CO2 udledning. Med ønsket om et bæredygtigt byggeri med driftsbillige løsninger og godt indeklima blev der i Rebild kommunes nye administrationsbygning i Nørager etableret automatisk naturlig og hybrid ventilation. Der følges her op på løsningens udformning samt hvorledes indeklimaet har præsteret siden ibrugtagning. Nørager Administrationsbygning I Rebild kommunes nye administrationsbygning er der valgt automatisk naturlig ventilation i fællesområder samt gangområder og hybrid ventilation i kontorer, kantine samt møderum. Huset på ca. 1000 m2 er fordelt på to etager, og blev taget i brug i vinteren 2017. Kærsgaard og Andersen A/S (KAAI) var totalrådgiver på projektet. Om huset og valget af naturlig og hybrid ventilation udtaler Leo Helmer, afdelingsleder for installationer: 'Da KAAI vandt rådgivningsopgaven, havde administrationsbygningen været udbudt i totalen-treprisekonkurrence, hvor billigste tilbud var blevet for dyrt. Efter samtaler med flere driftsledere, som havde erfaring med hybridventilation installeret af WindowMaster, blev det besluttet at købe denne løsning som en bygherreleverance. Det er vores overbevisning, at hybridventilation fungerer rigtigt fint og som tiltænkt. Rebild Kommune oplyste da også - i årets ekstreme varme sommerperiode - at rumtemperaturerne i Nørager typisk var 2-3 grader under rumtemperaturerne i kommunens øvrige administrationsbygninger med mekanisk ventilation. Når man samtidig tager i betragtning, at hybridventilation også er billigere at installere og drifte, så er resultatet vel rimeligt godt.' Den hybride ventilationsløsning består dels af et mekanisk ventilationsanlæg, som er dimensioneret til at klare vinterluftskiftet og dels i et naturligt ventilationssystem til at klare sommerluftskiftet. I stueplan er det primære naturlige ventilationsprincip ensidet ventilation via vinduer placeret højt i facaden. I de højst belastet områder er der mulighed for naturlig ventilation i kombination med mekanisk udsugning, som særligt er tiltænkt sommerhalvårets varme perioder. På 1. sal er det primære naturlige ventilationsprincip opdriftsventilation via vinduer i facade og tag. Der er sammenlagt 64 facadevinduer og 8 ovenlysvinduer, der styres automatisk og huset er inddelt i 20 ventilationszoner, som reguleres individuelt bl.a. via temperatur og CO2 målinger i den enkelte zone. I tilfælde af regn og høje vindhastigheder sikrer den automatiske styring, at vinduerne lukker, hvis de sidder udsat. Det er til enhver tid muligt for brugerne at overstyre den automatiske regulering via betjeningstryk placeret ved vinduerne. WindowMasters intelligente indeklimaløsning NV Advance® står for styring af den naturlige ventilation samt hybrid ventilation. NV Advance® er udviklet i samarbejde med anerkendte forskningsinstitutter samt på baggrund af praktiske erfaringer fra en lang række byggerier verden over. Opfølgning på indeklima NV Advance® logger indeklimadata som indetemperatur og CO2-niveau samt udendørs vejrdata, og regulerer indeklimaet på baggrund af disse. Dataene kan nemt tilgås af brugerne, og det er herved muligt at følge indeklimaet året rundt. I administrationsbygningen er det hovedsageligt den naturlige ventilation, som skal sikre det gode indeklima om sommeren. Dette sker både ved at ventilere gennem automatisk styrede vinduer om dagen, men også ved at køle bygningen ned om natten, ligeledes med hjælp fra naturlige drivkræfter, såfremt systemet registrerer, at dette er nødvendigt for at undgå høje temperaturer den efterfølgende sommerdag. Dynamiske beregninger samt erfaringer fra en lang række bygninger viser, at natkøling ved naturlig ventilation er effektivt og reducerer risikoen for overophedning væsentligt. Natkøling ved naturlig ventilation er en passiv køleteknik og derfor meget energiøkonomisk. I figur 1 ses indetemperatur fra mandag morgen til fredag eftermiddag for tre repræsentative ventilationszoner samt udetemperatur og vindhastighed en varm uge i maj 2018 for administrationsbygningen. Figur 1. Indetemperaturer og vejrdata for maj måned for tre repræsentative ventilationszoner i Nørager Administrationsbygning. Som det fremgår af figur 1, formår den automatiske naturlige ventilation at skabe et indeklima med temperaturer omkring 23-26 °C i brugstiden, trods en uge med høje udetemperaturer. Dette er i fin tråd med DS474 (norm for specifikation af termisk indeklima), hvor det beskrives, at temperaturen i opholdszonen om sommeren skal ligge mellem 23 - 26°C og at afvigelser tillades i varme perioder. Målingerne stemmer desuden godt overens med Rebild Kommunes oplevelse af, at deres nye administrationsbygning kom rigtig godt igennem den varme sommer og bedre end kommunens kontorer med mekanisk ventilation. I kontorhuset udgør glasarealet ca. 45% af facaden, og der er effektiv solafskærmning ved de områder der er mest eksponeret for sollys. Automatisk naturlig og hybrid ventilation blev valgt med ønsket om at bygge et bæredygtigt hus med driftsbillige løsninger og et godt indeklima, og nu cirka et halvt år efter ibrugtagning tyder det på, at bygherrer fik, hvad der blev lovet fra starten af

WindowMaster – Nye tal fra norsk skole påviser effekten af hybridventilation: sparer over en kvart million kroner om året
Mesterfjellet Skole i Larvik, Norge slog for to år siden dørene op til første skoledag med en vision om at være en bæredygtig skole, blandt andet gennem brugen af hybrid ventilation. Nu viser nye energimålinger, at skolen sparer mere end 342.000 kWh om året svarende til omtrent 330.030 norske kroner i elforbrug ift. gældende regler i TEK10. Samme besparelse ville være på cirka 684.000 danske kroner i Danmark grundet højere elpriser
I 2014 åbnede en splinterny skole i den norske kommune Larvik. Beslutningen om at bygge en ny skole bundede først og fremmest i det manglende vedligehold og umoderne faciliteter på kommunens ældre skoler, som dermed heller ikke kunne leve op til de stadigt strengere energikrav, som Norge oplever på samme måde som Danmark. Derfor gik Larvik kommune sammen med Buer Entreprenør og arkitektfirmaerne CEBRA, SPINN Arkitekter og Various Architects om at skabe en skole med fokus på miljø, moderne undervisningsformer og optimale indlæringsforhold. Den 6.000 kvm store skole blev derfor opført med klare referencer til den omkringliggende natur, blandt andet med et stort atrium med glas i facaden, og med hybridventilation, som er en kombination af traditionel mekanisk ventilation og naturlig ventilation via motoriseret styring af vinduerne. Gode erfaringer med hybrid ventilation Larvik kommune har i tidligere projekter brugt hybrid ventilation, som både er energioptimerende og godt for indeklimaet samt elevernes indlæringsevne. Det var derfor ikke svært at lade valget falde på netop denne løsning til Mesterfjellet. "Ventilationen fungere efter vores mening meget tilfredsstillend, og luftkvaliteten samt temperaturen opleves som værende behagelig i alle rum. Det er klart et system vi kan anbefale", udtaler Eva-Lise Børven Olsen, forhenværende rektor på Mesterfjellet. Det valgte system (NV Advance®) er udviklet og produceret af den danske cleantech virksomhed, WindowMaster, som har mange års erfaring med netop bæredygtige ventilationsløsninger, inklusiv hybrid- og naturlig ventilation. Systemet beror på intelligent styring af vinduerne, der åbnes og lukkes baseret på input fra sensorer i alle rum, der bl.a. måler luftkvaliteten samt en vejrstation på skolens tag, der monitorerer udendørs vejrforhold og dennes effekt på indeklimaet. Det intelligente system styrer ydermere belysning, solafskærmning og opvarmning således at alle bygningens funktioner er integreret på en let og overskuelig måde via en enkelt løsning. Bæredygtig ventilationsløsning giver store besparelser I dag, tre år efter skolen åbnede, er der en tilstrækkelig mængde data, til at kunne vurdere hvorvidt Mesterfjellet har levet op til sine ambitiøse miljømål. Der er i alt 160 motoriserede vinduer på skolen, som tager over for den mekaniske ventilation i sommermånederne. Dermed kan brugen af den mekaniske ventilation nedskaleres markant, hvilket betyder en tilsvarende nedskalering af energiforbruget, da naturlige ventilation har et minimalt forbrug sammenlignet med mekanisk ventilation. På Mesterfjellet er der, via WindowMasters hybrid ventilation, sammenlagt sparet mere end 342.000 kWh per år i forhold til de norske krav og hvad denne type projekt normalt dimensioneres til. Dette svarer til en årlig besparelse på over en kvart million kroner; økonomiske midler som skolen potentielt kan bruge på andre vigtige opgaver. Data fra skolen har således en påviselig effekt af hvordan hybridventilation kan nedbringe energiforbruget i bygninger uden at gå på kompromis med det gode, friske indeklima. Hybrid ventilation er en relativ ny løsning, så data fra skolen er derfor også med til at drage paralleller mellem teori og praksis. Hybrid ventilation fra WindowMaster Mesterfjellets hybridløsning benytter motoriserede vinduer med intelligent styring (NV Advance®) samt mekanisk ventilation. Den naturlige ventilation, som opnås med det intelligente styresystem til vinduesmotorerne, bruges det meste af året til både at sikre frisk luft og til køling af skolen, mens den mekaniske del assisterer vinduerne i vintermånederne for at udnytte varmegenvinding i systemet. Løsningen giver et optimalt indeklima og samlet set en mere energivenlig bygning. Et normalt ventilationsanlæg til denne type bygning er dimensioneret til at levere 98.000 m3 luft i timen. Men på grund af tilføjelsen af luft med naturlig ventilation, er luftmængden via mekanisk ventilation reduceret til 48.000 m3 i timen på Mesterfjellet. Dette betyder både et mindre strømforbrug, da resten af luften leveres naturligt, men også at selve pladsen til det mekaniske ventilationssystem er blevet reduceret markant, hvilket har givet mere plads i bygningen til andre ting. Alle opholdsrum mod facaden er udstyret med vinduer og ventilationsspjæld, der styres alt efter personbelastning og vejrforhold. Skolen er desuden delt op i zoner på rumniveau, hvor hver zone styres individuelt i forhold til luftkvalitet og temperatur, så alle rum har det ideelle indeklima med en behagelig temperatur, frisk luft og ingen træk.

KE Fibertec – Effektiv luftfordeling i Sveriges største forskningscenter
KE Fibertec - Case: MAX IV Effektiv luftfordeling i Sveriges største forskningscenter

Et godt indeklima og støjsvag ventilation

KE Fibertec partner i Sverige, ACP Luftbehandlingsprodukter, har leveret en tekstilbaseret ventilationsløsning til det nye MAX IV i Lund. Med et areal på 40.000 m2 er det Sveriges største forskningscenter. Total luftmængde er ca. 100 m3/s. Alene i den yderste ringstruktur (billedet herover) er der 120 tekstilkanaler (Ø=500 mm, L=6 m).

Fakta:
Installatør: Imtech Ventilation
Arkitekert: FOJAB / Snöhetta
Materialer: ACP Luftbehandlingsprodukter / KE Fibertec AS

Jævn temperatur med total opblanding
Tekstilkanaler med laserskårne huller til næsten hele luftmængden giver en perfekt opblanding og bibeholder derfor en konstant temperatur, hvilket er væsentligt i denne type forskningsanlæg. Ved målinger i den store bygning i maj 2015 var der en temperaturforskel på mindre end 0,4°C for alle målepunkter.

Tekniske data:
Byggeår: 2015
System: KE-Inject (Hybrid)
Farve: Lys grå (RAL 9002) Sort (RAL 9005)
Materiale: Trevira CS HDC
Ophæng: D-Lite Alu / Safetrack

"Det vigtigste i projektet har været at få en jævn temperatur i hele bygningen, da få graders temperaturforskel kan ændre på instrumenternes nøjagtighed. Det er lykkedes med tekstilkanaler fra KE Fibertec"
Per Kvennefors, ACP Luftbehandlingsprodukter AB

Hybrid ventilation og materialer med høj støvbæreevne
Løsningen er baseret på Hybrid Inject tekstilkanaler, hvor der både trænger luft ud igennem tekstiloverfladen og små laserskårne huller. Det giver en optimal opblandingseffekt af luften i rummet. I de yderste kanaler i ringen er der ligeledes placeret enkelte Ø24mm dyser, der sørger for at en del af luften fordeles op i en højere beliggende del af lokalet.

Tekstilkanalerne er fremstillet af 100% polyester, der er vævet sådan at materialet har en høj støvbæreevne. Derudover kommer en stor del af luften ud igennem hullerne, hvilket gør at kanalerne kan hænge i mange år før at de skal vaskes. KE Fibertec anvender et Trevira CS polyestermateriale (HDC), der er godkendt efter brandnorm EN 13501-1 (B-s1-d0).

Materialet imødekommer ligeledes kravene i Sundahus, der er en svensk database for miljøvenlige byggematerialer


Ventilationssamarbejde sender tiltrængt frisk pust ind i klasselokalerne
InVentilate har indgået samarbejde om levering af mikroventilation til WindowMasters hybride ventilationsløsning til skoler, kaldet FutureVent™. Samarbejdet mellem de to ventilationsvirksomheder falder på et tørt sted, for ifølge en undersøgelse fra september 2014 lider hele seks ud af ti skoler under dårligt indeklima.

Nu er der godt nyt til de mange skoler, som i årevis har lidt under problemer med indeklimaet på grund af utilstrækkeligt luftskifte: InVentilate har netop indgået aftale med WindowMaster om levering af mikroventilationsenheder til WindowMasters hybridventilationsløsning FutureVent™, der egner sig særligt til skolebygninger. Samarbejdet mellem ventilationsvirksomhederne giver ikke blot udsigt til væsentlige indeklimaforbedringer i klasselokalerne, men også markante besparelser på såvel anlægsudgifterne som den daglige ventilationsdrift.

Det bedste fra to verdener
Udgangspunktet for den nye løsning er at kombinere naturlig ventilation, som WindowMaster er specialister i, med InVentilates mekaniske mikroventilationsenhed MicroVent. Hybridløsningen betyder, at det nu bliver muligt at opnå godt indeklima og energibesparelser uden at skulle afsætte plads til et mekanisk ventilationsaggregat, og det giver en mere skånsom renovering.
- Vi tager kort sagt det bedste fra begge verdener og skræddersyer det til skolebygninger og det behov, der har manglet den helt rigtige løsning til i mange år. Men nu er den her, og vi har allerede de første projekter i gang, forklarer adm. direktør Steen Hagelskjær fra WindowMaster, som varetager salget af løsningen.
- Vi forventer os meget af den nye løsning, som vil få stor betydning ikke bare for elevernes indlæring og trivsel, men også for lærernes arbejdsmiljø og skolens økonomi, fortsætter Steen Hagelskjær.

Store energibesparelser i sigte
Han suppleres af direktør og arkitekt maa Morten Lundehøj fra InVentilate, som i 2012 blev tildelt Ingeniørernes Produktpris for den energibesparende MicroVent-enhed:
- Ud over at sikre frisk luft i klasselokalerne er det ambitionen, at løsningen skal være væsentligt billigere at indbygge og anvende end de systemer, som bruges på mange skoler i dag. Her er der et stort potentiale, da MicroVent i sig selv anvender 85 pct. mindre strøm end alternative enheder på markedet, pointerer han.

Seks ud af ti skoler i problemer
Flere undersøgelser af folkeskolens indeklima over de senere år viser, at der bestemt er noget at komme efter. Senest har DTU i samarbejde med Danmarks Naturvidenskabsfestival i september 2014 dokumenteret, at hele seks ud af ti skoler har indeklimaproblemer. Det skete i forbindelse med, at omkring 20.000 folkeskole- og gymnasieelever målte luftkvaliteten i deres klasselokaler.

Resultaterne viste ikke kun, at ca. 60 pct. af lokalerne havde for høj koncentration af CO2, men også at CO2-koncentrationen i 19 pct. af tilfældene var over dobbelt så høj som anbefalet. Det kan bl.a. medføre øget sygefravær og forringelse af elevernes indlæring.

Derudover uddelte Arbejdstilsynet i 2012 og 2013 påbud til næsten hver tredje besøgte skole på grund af dårligt


Fremtidens ventilationsløsning til skoler
WindowMaster introducerer nu en ny hybrid ventilationsløsning til skoler, kaldet FutureVent™. - FutureVent™ - det bedste fra to verdener
FutureVent™ er en nytænkende hybridventilationsløsning, som anvender styrkerne i naturlig og mekanisk ventilation bedst muligt. Ventilationsstrategien søger et minimalt energiforbrug samtidig med at der opretholdes et optimalt indeklima året rundt: Naturlig ventilation ved automatisk styrede vinduer anvendes i sommerhalvåret med minimalt energiforbrug Små mekaniske ventilationsenheder med varmegenvinding benyttes i vinterhalvåret med minimalt varme- og elforbrug Indeklimaet sikres året rundt Hele løsningen styres fra én brugervenlig touch-screen, hvor brugerne har mulighed for manuel overstyring. Begge løsninger er er integreret i ét fælles system, som sikrer at der altid anvendes den ventilationsløsning der optimerer energiforbrug og brugerkomfort. Den mekaniske ventilationsenhed indbygges diskret i klimaskærmen (vindue og/eller mur), hvilket gør løsningen elegant og næsten usynlig. Minimalt energiforbrug året rundt, hvilket sikrer en lav CO2-udledning. Enkel og hurtig installation med minimal forstyrrelse og følgearbejde. Én leverandør af alle komponenter og evt. installation Yderst konkurrencedygtig pris sammenlignet med traditionelle ventilationsløsninger til skoler - centrale som decentrale. Ønsker du at vide mere om FutureVent™ konceptet til skoler, så tilmeld dig webinar eller download brochure på www.windowmaster.dk.