Indeklima

Indeklima data omhandler termisk indeklima, moderate termiske omgivelser, PMV- og PPD-indeks og anbefalede komfortkrav. Indeklima berører ligeledes beregning af temperaturer, varme og kolde omgivelser, atmosfærisk indeklima, luftkvalitet, grænseværdier samt sumformlen. Se beregningsprogrammer til konfigurering af produkter her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om indeklima:


Aabo Akustik & Handel ApS

Ejbytoften 5
2600 Glostrup
Tlf.: 43 63 03 77
E-mail: fba@aaboakustik.dk

www.aaboakustik.dk

Kompetencer: Skærmvægge, Brandvægge, Skillevægge, Støjisolering, Lyddæmpning, Ventilation, Renrum, Ventilationskanaler, Taghætter, Ventilationsanlæg, Ventilatorer, Indeklima, Brandventilation, Industrikontorer, Støjdæmpning

Læs mere om Aabo Akustik & Handel ApS


Air-Flow Ventilation A/S

Nybrovej 65
2820 Gentofte
Tlf.: 45 88 16 88
E-mail: info@air-flow.dk

www.air-flow.dk

Kompetencer: Ventilatorer, indeklima, affugtere, befugtere, bordventilatorer, emfang, gulvventilatorer, kanalventilatorer, klimaanlæg, loftventilatorer, murventilatorer, regulatorer, svanehalse, tagventilatorer, vægventilatorer, varmegenvinding, ventilations fittings, vinduesventilatorer, Air-flow

Læs mere om Air-Flow Ventilation A/S


Airmaster A/S

Industrivej 59
DK - 9600 Aars
Tlf. +45 98 62 48 22
E-mail: service@airmaster.dk

www.airmaster.dk

Kompetencer: indeklima, decentral ventilation, skoleventilation

Læs mere om Airmaster A/S


Airvention ApS

Knudlundvej 14
8653 Them
Tlf.: +45 25 94 40 00
E-mail: info@airvention.com

www.airvention.com

Kompetencer: Indeklima, Laboratorieventilation, Luftkvalitet, Luftrensning, Renrum, UVC lys

Læs mere om Airvention ApS


CAMFIL A/S


Literbuen 1-7
2740 Skovlunde
Tlf.: 4914 4433
E-mail: sales.dk@camfil.com

www.camfil.dk

Kompetencer: Filtre, Ventilationsfiltre, Posefiltre, Filterposer, Kuvertfiltre, Panelfiltre, Filterpatroner, Procesfiltre, Kompaktfiltre, Filtermåtter, Planfiltre, HEPA-filtre, Støttekurve, Montagerammer, Aktivt kul, Molekylærfiltre, Kombinationsfiltre, Filteranlæg, Støv- og røgopsamlingsanlæg, Filterskabe, Luftrensere, Indeklima, Biogas, Biogasopgradering

Læs mere om CAMFIL A/S


Elektror airsystems ApS

Industrivænget 7
3320 Skævinge
Tlf.: 44 22 63 00
E-mail: brian.christensen@elektror.dk

www.elektror.dk

Kompetencer: Ventilatorer, Centrifugal ventilatorer, Axial ventilatorer, Rustfrie/syrefaste ventilatorer, Atex ventilatorer, Sidekanalsblæsere, Tagventilatorer, Transportventilatorer, Kundespecifikke løsninger, Lyddæmpning, Luftknive, Tilbehør

Læs mere om Elektror airsystems ApS


Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Kompetencer: Afstandsmålere & lasere, Blowerdoors, Datalogning, Drift & Service, El, Elektronik, Endoskoper, Forsyning og industri, Gods- & lagtykkelse, Kabelsøgere, Kalibratorer, Kemi, Køl, Lydmålere, Lysmålere, Lækagesporing, Prøveledninger, Røgprodukter, Småtestere, Softwareløsninger, Solcellemåling, Tele & data, Temperatur og fugt, Termografering, Tryk, TV, Sat og feltstyrke, Ventilation & Klima, VVS, X-tra tilbehør

Læs mere om Elma Instruments A/S


FabricAir A/S

Sandvadsvej 2
4600 Køge
Tlf.: 56 65 21 10
E-mail: sales-dk@fabricair.com

www.fabricair.com

Kompetencer: Indblæsning, Indeklima, Tekstilkanaler, Ventilationskanaler

Læs mere om FabricAir A/S


Fugtkontrol

Charlottevej 2
4270 Høng
Tlf.: +45 5885 1008
E-mail: info@fugtkontrol.dk

www.fugtkontrol.dk

Kompetencer: Affugtning, affugtningsanlæg, befugtning, befugtningsanlæg, dampbefugtning, fugtstyring, styringer, is i fryserum , frostrum, korrosion, procestørring, fugtkontrol, indeklima, kølerum, luftaffugter, adsorptionsaffugter, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg, sorptionsaffugter, skimmelsvamp, mug, luftkonditionering, vandbehandling, 0mvendt osmoseanlæg, filterskabe, højtryksbefugtning, tør luft, renrum, koldtvandsbefugtning, dysebefugtning, ultralydsbefugtning, ultralydsbefugtere, overrislingsbefugtere, højtrykbefugtning, varmelegemebefugtere, gasopvarmede befugtere, dampfordelere, svømmebadsaffugtere, kondensaffugtere, dugpunktsfølere, AW måleinstrument, vandaktivitetsmåling, temperaturfølere, temperaturtransmittere, temperaturmåleudstyr, luftfugtighedsmåleudstyr, fugtighedsmålere, dampbade, bygningsudtørring, byggeudtørring, Areial, Cotes, DriSteem, Gann, Stulz, D&T, Hygromatic, Fisaire. Hygiejnecertifikat

Læs mere om Fugtkontrol


Hotpaper

hotpaper

Agerhatten 9
5220 Odense Sø
Telf: 70 277 699
E-mail: info@hotpaper.dk

www.hotpaper.dk

Kompetencer: Indeklima, hulmursisolering,  loftisolering,  papirisolering, efterisolering, efterisolering hulmur, ventilation

Læs mere om Hotpaper


I-Wood ApS – Akustikløsninger

Fabriksvej 4
6973 Ørnhøj
Tlf.: +45 69 16 70 70
E-mail: info@i-wood.dk

www.i-wood.dk

Kompetencer: Akustik, Akustikløsninger, Akustikpaneler, Akustikloft, Listebeklædning, Lyddæmpende vægge, Skærmvægge, Skillevægge, Flytbar vægge Kundetilpassede løsninger, Lofter Akustikdæmpning, Lyddæmpning, Dansk design og kvalitet, Skærmvægge, Skillevægge, Indeklima, Lydabsorbering, Støjdæmpning – kundevendt og løsningsorienteret rådgivning, vi hjælper gerne med at finde den helt rette løsning.

Læs mere om I-Wood ApS – Akustikløsninger


INTRO FLEX ApS

Vest: Fabriksvej 6, 9560 Hadsund
Tlf.: +45 9854 2111
E-mail: introflex@introflex.dk

www.introflex.dk

Kompetencer: Betonbeskyttelse, Fugt i konstruktioner, Fugtmembran, Industrigulve, Isolering, Kældervægge, PCB-indkapsling, Skimmelsvamp, Indeklima, Industrigulve, Opstigende fugt, Radon sikring, Kælderrenovering, Facadebehandling

Læs mere om INTRO FLEX ApS


Inventor Danmark Aps

Plantagevej 35
8250 Egå
Tlf.: +45 86 22 19 40
E-mail: info@inventordanmark

www.inventordanmark.dk

Kompetencer: Varmepumper, Luft til Luft Varmepumper, Luft til Vand Varmepumper

Læs mere om Inventor Danmark Aps


JRV A/S

Nimbusvej 10
2670 Greve
Tlf: +45 43 95 09 50
E-mail: sales@jrv.dk

www.jrv.dk

Kompetencer: Ventilationsanlæg, sugearme, punktudsugning, udsugning, Smedearbejde, Kemikaliebestandige ventilatorer, Flexoduct Medical, Flexoduct International, Store anboringer, Køleanlæg for datamater, IT-klimaanlæg, Renrumsinventar, Flowvagter til stinkskabe, Stål, Tilbehør til stinkskabe, Kontrolanordning til stinkskabe, Stålrørsvarmeflader, Stinkskabsstyringer, Dampvarmeflader, Renrumsinstallation, Udsugningsventilatorer, EDB-køleunits, Kildefiltre, Punktventilationsalarmer, Punktventilation, Flexoduct, Laboratorieventilationsanlæg, Filterhuse, Centrifugalventilatorer, Luftkonditioneringsanlæg, Hospitalstilbehør, Flow, Renrumsgruppen®, Safe-X-Change®, FLEXODUCT

Læs mere om JRV A/S


Lindab

Langkær 20
6100 Haderslev
Tlf: +45 73 23 23 23
Email: lindab@lindab.dk

www.lindab.dk

Kompetencer: Systemløsninger og produkter til forbedring af indeklima, Komfortventilation, Industriventilation, Boligventilation, Villaventilation, Ventilationskanaler og tilbehør, Ventilationsaggregater, Ventilatorer, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Kølebafler, Automatik, Lufttæpper, Lyddæmpere, Lyddæmper beregninger, Indeklima, Indblæsning, Udsugning, Lindab Safe, Lindab Rekt, Lindab isol, Lindab Transfer, Lindab InDomo m.fl.

Læs mere om Lindab


Lumeelamp

Stationsvej 1
7451 Sunds
Tlf.: 22 63 60 08
E-mail: info@lumeelamp.net

www.lumeelamp.net

Kompetencer: Desinfektion, desinfektionsmidler UV-C, UV-C lys, To i en funktion, åben-lukket. Virusbekæmpelse også mutationer, bakteriebekæmpelse, skimmelsvamp bekæmpelse, Bekæmpelse af luftvejs gener i forbindelse med skimmelsvamp, bekæmpelse af pollen gener, luftrenser for VOC og SMOG.

Læs mere om Lumeelamp


Munters A/S

munters 2

Ryttermarken 2A
3520 Farum
Tlf.: 44 95 33 55
E-mail: info@munters.dk

www.munters.com

Kompetencer: Affugtning, Befugtning, Fugtstyring, Is i fryseum, Korrosion, Procestørring, affugter, affugtningsanlæg,  befugtningsanlæg, fryserum, fugtkontrol, haccp, hygrostat, indeklima, kølerum, luftaffugter, sorptionsaffugtning, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg

Læs mere om Munters A/S


PascAIR Aps
Alt i ventilation
Jacob tlf.: 22 60 68 22
Rasmus tlf.: 22 60 68 23
E-mail: kontakt@pascair.dk

web

Kompetencer: Ventilationsanlæg, Ventilation, Ventilationsmontage, Ventilationsservice, Ventilation installation og vedligehold, Boligventilation, Komfortventilation, Indeklima

Læs mere om PascAIR ApS


ProVentilation A/S

H.J. Holst Vej 20-22
2610 Rødovre
Tlf.: 36 36 09 09
E-mail: info@proventilation.dk

www.proventilation.dk

Kompetencer: Komfortventilation, ventilation, ventilationsmontage, indregulering, service af ventilationsanlæg, ventilationsanlæg, indeklima, styring og regulering, køleanlæg, automatik, skoleklima, luftrenser, energioptimering

Læs mere om ProVentilation A/S


Radon-Stop


Kristinehøj 52
2770 Kastrup
Afdeling Jylland: P. O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N
Tlf.: 30 25 69 33

www.radon-stop.dk

Kompetencer: Radonsug, radonventilation, radonsikring, radonmåling, ventilation, indeklima, luftkvalitet og naturlig ventilation

Læs mere om Radon-Stop


Renergi

Stenledsvej 5A
4050  Skibby
Tlf: 43 58 24 24
E-mail:kontakt@renergi.dk

www.renergi.dk

Kompetencer: Pillefyr, Pilleovne, Transport og lagersystemer til træpiller, Varmecentraler, Varmluftkaloriferer, Ventilation, Indeklima

Læs mere om Renergi


SA-AL Køleteknik ApS

Stavneagervej 8
8250 Egå
Tlf.: 86 22 62 88/ Vagttelefon:86 30 07 26
E-mail: sa@koleteknik.dk

Kolding afd.: Esbjergvej 16 A, 6000 Kolding, Tlf.: 86 30 07 26

Aalborg afd.: Indkildevej 12 B, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: 96 34 20 22

www.koleteknik.dk

Kompetencer: Køleanlæg, miljøvenligt CO2-køleanlæg, fryseanlæg, frostrum, kølemontører, varmepumper, køleteknik, klimaanlæg, vandkøleanlæg, varmegenvinding, ismaskiner, køleskabe, fryseskabe, aircondition

Læs mere om SA-AL Køleteknik ApS


TC-Teknik

Thomas Carlsen
Toftevang 10
4550 Asnæs
Tlf.: 59 18 16 66/ 24 46 46 05
E-mail: tc.naturvarme@gmail.com

www.tc-naturvarme.com

Kompetencer: Varmepumper, luft til vand varmepumper, luft til luft varmepumper, klimaanlæg, køleanlæg, aircondition, eftersyn og reparation, jordvarme, jordvarmepumper

Læs mere om Tc-Teknik


Troldtekt A/S

Sletvej 2A
8310 Tranbjerg J
Tlf.: Telefon 8747 8100
E-mail: info@troldtekt.dk

www.troldtekt.dk

Kompetencer: Akustik, Akustikløsninger, Indeklima, Ventilation, Akustiklofter, Lofter & loftsystemer, Bæredygtigt byggeri, Støjbekæmpelse

Læs mere om Troldtekt A/S


VITO Montage ApS

​Trekronervej 15,
​8800 Viborg​
​Tlf.: 26 14 91 48 - 30 72 49 92
E-mail: kontakt@vitomontage.dk

www.vitomontage.dk

Kompetencer: Ventilation, ventilatorer, varmepumper, installering og service, indeklima, ventilationsanlæg, stålkonstruktioner

Læs mere om VITO Montage ApS


Venti AS

Banevænget 3
8362 Hørning
Tlf.: 86 92 22 66
E-mail: info@venti.dk

www.venti.dk

Kompetencer:

Projekttilpassede løsninger og produkter til forbedring af indeklima

Ventilationskanaler og tilbehør, spjæld, lyddæmpere, taghætter og gennemføringer, montagebøjler og tilbehør

Komfortventilation, Industriventilation, aggregater, armaturer, brandsikring, luft-vand systemer, regulering og tilbehør, lufttæpper, storkøkkenemhætter, ventilatorer

Boligventilation, boligemhætter og kontrolventiler

Brandskabe, slangevinde

Læs mere om Venti AS


Ventilationsvinduet

Horn Group ApS
Fuglehavevej 23
2750 Ballerup
Tlf.: 81 81 81 10
E-mail: info@ventilationsvinduet.dk

www.ventilationsvinduet.dk

Kompetencer: Vinduer, ventilationsvinduer, indeklima, luftudskiftning, naturlig og hybrid ventilation

Læs mere om Ventilationsvinduet


Nyt Rejsehold klar til at rykke ud og hjælpe kommuner i gang med at forbedre skolernes indeklima


18.aug 2021


Rejseholdet er en ny indsats i Realdanias kampagne 'Skolernes Indeklima' og et gratis tilbud til kommuner, der gerne vil have hjælp til at komme godt i gang med at forbedre indeklimaet for de lokale skoleelever.

Hvem ringer du til, når opgaven med at løfte skolernes indeklima bliver for stor og uigennemskuelig?

Rejseholdet.

Fra i dag kan landets kommuner tilkalde professionel assistance, hvis de mangler overblik over, hvor indeklimaet halter på lokale skoler, og hjælp til at komme godt fra start med at forbedre forholdene i klasselokalerne.

Rejseholdet er et blandt flere nye indsatser i Realdanias kampagne 'Skolernes Indeklima'. En kampagne, der skal hjælpe flere kommuner i gang med at arbejde strategisk med indeklima, udbrede de mange gode erfaringer fra andre kommuner og indsamle ny viden om, hvordan brugen af klasselokaler kan forbedre indeklimaet. Alt sammen med det formål at sikre mere ren luft, mindre støj, bedre dagslys og ikke mindst trivsel for landets skoleelever og medarbejdere.

Dårligt indeklima har store konsekvenser

I den filantropiske forening Realdania, der har forlænget indeklima-indsatsen med yderligere tre år og 20 mio. kroner, håber man, at mange kommuner vil tage imod det gratis tilbud om et besøg fra Rejseholdet:

"Hovedpine, koncentrationsbesvær, utætte vinduer og dårligt lys og lyd er desværre hverdag for rigtig mange skoleelever landet over. Med store konsekvenser for deres indlæring og trivsel. Og selvom mange kommuner har fokus på udfordringerne med dårligt indeklima på skolerne, kan det være svært at identificere, præcis hvor man skal begynde, og hvor behovet er størst. Der kan Rejseholdet hjælpe med at skabe overblik, give konkrete anbefalinger til indsatser og forhåbentlig skubbe kommunen i den rigtige retning," siger Anne Gade Iversen, projektleder i Realdania.

Rejsehold trækker på erfaringer fra andre kommuner

Rejseholdet kommer med rygsækken fuld af viden og konkrete erfaringer.

Blandt andet fra de 12 kommuner, der allerede har været en del af Realdanias kampagne for skolernes indeklima, og som har brugt de seneste år på at udarbejde strategiske indeklimaplaner.

Deres erfaringer er samlet i en ny håndbog, som trin for trin guider kommuner i, hvordan de kommer i gang med at arbejde strategisk med skolernes indeklima. En håndbog, som Rejseholdet tager under armen, når de skal ud og hjælpe flere kommuner i gang.

Flere kommuner kan blive en del af Realdanias kampagne

Rejseholdet består af Smith Innovation, der faciliterer analyse- og innovationsforløb i byggebranchen. Smith Innovation er sekretariat for Realdanias kampagne 'Skolernes Indeklima' og har fulgt og rådgivet de 12 kommuner, der allerede har arbejdet strategisk med indeklimaet sammen med Realdania.

"Vi kan se, at de 12 kommuner, der har været en del af vores kampagne, i dag står meget stærkere, når det gælder indsatsen for et bedre indeklima i skolerne. Fordi de er gået strategisk til opgaven frem for at ty til hurtige og dyre lappeløsninger. I Realdania vil vi gerne have endnu flere kommuner med i det arbejde og åbner i starten af 2022 for en ny ansøgningsrunde, hvor kommuner kan søge midler til at udarbejde en strategi for skolernes indeklima. Her håber vi, at et besøg fra Rejseholdet både kan sætte en god retning for det videre arbejde med indeklima og måske også inspirere og motivere flere kommuner til at blive en del af vores kampagne i det nye år," siger Anne Gade Iversen.

Workshops på tværs af forvaltninger

Helt konkret indebærer et besøg af Rejseholdet to halvdags-workshops for relevante medarbejdere i kommunen inden for både det pædagogiske og det tekniske område. Her skal der blandt andet arbejdes med fundamentet for kommunens egen strategi for indeklimaet, og så skal der kigges på hidtidige indsatser og udfordringer på tværs af forvaltninger.

Herefter hjælper Rejseholdet med at konkretisere og identificere oplagte indsatser, og der udarbejdes køreplan for det videre arbejde i kommunen. Derudover kan Rejseholdet ved særlige behov indkalde eksterne specialister.

Mere om indeklimaet i landets skoler

I skoleåret 2018/2019 var der ifølge Danmarks Statistik over en halv million elever i folkeskolen.
Eleverne bruger ca. 20% af deres vågne tid svarende til 10.960 timer i skolen i løbet af de 10 undervisningspligtige år.
Omkring halvdelen af klasselokalerne rundt omkring i landet overskrider grænseværdier for især CO2, viser målinger foretaget af DTU. Derudover har en tredjedel af landets skoler fået påbud fra Arbejdstilsynet pga. problemer med indeklimaet i store dele af undervisningstiden.
Dårligt indeklima betyder, at børnene ikke får det fulde udbytte af undervisningen. Børn klarer sig 9 procent dårligere i tests, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt indeklima. Det svarer populært sagt til, at elever med et rigtig godt indeklima kan være et år foran pensum, når de når 9. klasse.


Airmaster – God ventilation er et vigtigt middel mod indendørs smittespredning


12.maj 2021


Når vi taler luftbåren smitte, bliver god ventilation også en afgørende faktor.

At det er vigtigt med et sundt indeklima, er ikke nyt. At vi bør forbedre indeklimaet på bl.a. skoler, i børnehaver og på kontorer, er heller ikke nyt. Faktisk har forskere råbt vagt i gevær i mange år – for et godt indeklima har stor indvirkning på vores generelle trivsel.

Især koncentrationsbesvær og træthed ses ved et dårligt indeklima, men når vi taler luftbåren smitte, bliver god ventilation også en afgørende faktor.

Virus hænger i luften
En verdensomspændende pandemi har sat en brat stopper for den hverdag, vi normalt kender. Corona, håndsprit, afstand og mundbind er som aldrig før røget ind i vores ordforråd. Også indeklima, ventilation og udluftning er heldigvis under luppen, og netop et godt og sundt indeklima er vigtigt, hvis vi skal forsøge at undgå Corona-smitte de steder, hvor mange mennesker er samlet indendørs: Skoler, børnehaver, vuggestuer, kontorer og offentligt tilgængelige rum.

Vi vasker hænder og spritter overflader som aldrig før, vi holder afstand til hinanden, og vi bruger mundbind. Vi ved, at virus kan sidde på partikler (aerosoler), og dermed kan smitte igennem luft. Partiklerne kan endda blive hængende i luften over tid - og så bliver det hele lidt mere kompliceret: For hvordan sikrer vi os egentlig bedst mod aerosoler i luften indendørs?

Et godt ventilationsanlæg kan reducere transport af partikler/aerosoler i luften
Med Airmasters decentrale ventilationsanlæg får du frisk udeluft ind i lokalet. I modsætning til fx luftrensere, hvor eksisterende luft i lokalet blot recirkuleres, er man altså her sikker på, at luften, der tilføres lokalet, er luft udefra.

Hvorfor er det vigtigt? Netop fordi det er påvist, at jo mere luft udefra du ventilerer med i indendørs lokaler, jo mindre er risikoen for fx smittespredning internt i et rum. Luften fra lokalet bliver altså skiftet ud med ny luft.

Frisk luft har også stor indvirkning på CO2-niveauet i fx et klasselokale. CO2-niveauet vil typisk variere i løbet af en dag, alt afhængig af aktiviteten i rummet og antallet af mennesker, og et dårligt indeklima kan netop skyldes, at CO2-niveauet er for højt.

Også VOC’er (let fordampelige stoffer) kan påvirke indeklimaet. Det kan bl.a. komme fra rengøringsmidler, møbler, printere, kosmetik – og ikke mindst håndsprit. Især sidstnævnte bruger de fleste af os flere gange om dagen. Det er derfor afgørende, at man får ny frisk luft ind i et lokale – som man fx gør med Airmasters decentrale ventilationsanlæg.

Så foruden alt det, vi allerede gør – og som vi har gjort længe - holder afstand, bærer mundbind, vasker hænder og spritter overflader, så er det vigtigt, at vi husker på der også kan være en smittekilde via luft.  

Det giver mening, at man som bl.a. offentlig institution stiller sig selv spørgsmålet om, hvordan man kan optimere eller supplere nuværende ventilation i de rum, hvor der er behov for det.  

Det giver mening og værdi at investere i et godt ventilationsanlæg, hvis man vil forebygge Corona-smitte i rum, hvor mange befinder sig – og hvor risikoen for smitte vil være på sit højeste.

Det giver mening at tænke særligt på indeklimaet i den pandemi-tid, vi er i nu. Men faktisk giver det mening altid at spørge sig selv, om indeklimaet er så godt, som det kunne være. For frisk luft er en menneskeret. Det er stadig devisen hos Airmaster.  


Ventilationsvinduet – 257 år gammelt russisk trick giver boligforeninger sundt og billigt indeklima


24.mar 2021


Læs ikke videre, hvis I har skiftet vinduer! Boligforeninger sparer mange penge ved at renovere med utætte vinduer, som gør ventilationsanlæg og genhusning overflødige.
Det lyder tosset. Hvorfor skulle man erstatte gamle vinduer med nye, som ikke er tætte? Men det er præcis, hvad flere boligforeninger gør, og det sparer dem for mange penge. De utætte vinduer er designet til at slippe så meget luft ind, at de effektivt erstatter mekanisk ventilation.

Mange vinduer kan fås med ventiler til frisk luft. Men de slipper ikke nok luft ind. Og om vinteren, hvor udluftning er vigtigst, lukker mange beboere for dem, for at undgå træk. Derfor bruger vi det gamle russiske trick fra Vinterpaladset i Ventilationsvinduer.

FANGER TABT VARME

Tricket går ud på at fange varmen, som normalt forsvinder ud gennem vores vinduer. Med Ventilationsvinduer genvinder du effektivt den tabte varme i frisk luft. Luften slipper ind i bunden af vinduet og stiger til vejrs, når den bliver varmere. I toppen af vinduet kommer den ind i så store mængder, at beboerne aldrig behøver at lufte ud selv.

Men luften skal også ud igen. Det klarer de eksisterende aftræk i køkken og bad så godt, at der ikke skal installeres andet end vinduer. Derfor kan din boligforening blive fri for at genhuse beboere. Ventilationsvinduerne kræver ikke strøm. Men de kan suppleres med en centralt placeret varmepumpe, som skærer endnu dybere i energiforbruget.

I 100-VIS AF BOLIGER

Boliger med få vinduer kan også få gavn af konceptet. Horn Group har brugt konceptet til altandøre i Andelsboligforeningen Thomas Laubs Gade 5-9 på Østerbro – en del af Københavns Klimakarré.

“Vi frygtede nedhængte lofter og støjende ventilationsanlæg. Derfor er vi blevet positivt overraskede over den diskrete, effektive løsning. Altandørene og vinduerne ser almindelige ud, men jeg skal love for, at de gør en forskel,” fortæller formand Bjarne G. Pedersen. Ventilationsvinduet er lige nu med i aktuelle projekter med 3.000 boliger – både nybyggerier og renoveringer – herunder for Boligforeningen Sjælland, Frederikshavn Boligforening og Bo-Vest med flere.

Læs mere på ventilationsvinduet.dk


Systemair – På besøg hos Teknologisk Instituts laboratorium til test af indeklima


18.mar 2021


Teknologisk Institut inviterede Systemair A/S til fremvisning og sparring af deres nybygget laboratorium til test af indeklima

Teknologisk institut er i sidste fase af indretningen af de nye testfaciliteter i Taastrup, hvor man kan udføre avancerede indeklimatest, simulere forskellige rum geometrier og belastningssituationer, hvor ventilation og indeklima kan simuleres på forskellige HVAC-løsninger

Systemair er stolte af at have leveret Geniox ventilationsanlæg til Teknologisk Instituts nye Indeklima Testcenter.

Adm. direktør Søren Norman Andersen og Produktchef Claus Pedersen fra Systemair A/S, besøgte det imponerende testcenter i Taastrup og blev vist rundt af centerchef Ole Ravn, sektionsleder Christian G. Nicolaisen og Lasse Skammelsen Trankjær, som vil blive ansvarlige for det nye laboratorie.

”Vi er stolte af at deltage i løsningen omkring laboratoriebyggeriet og glade for samarbejdet med Teknologisk Institut. Det er meget vigtigt at kunne teste, og derigennem udvikle vores produkter som branche, da indeklimaets betydning ikke altid får den fokus det burde. Vi tilbringer 90% af tiden indenfor, og derfor er kvaliteten af indeklimaet meget vigtigt.” Udtaler Søren Norman Andersen.

Indeklimalaboratoriet har til formål at teste, rådgive og udvikle produkter, som skal leve op til flere mærkningsordninger og krav til indeklimaet. 

Mærkningsordningerne kan anvendes som kvalitetsstempel af et produkt over for kunder og forbrugere, og det er derfor vigtigt, at kunne dokumentere hvordan de kan påvirke indeklimaet, og derved leve op til CE-mærkning og andre frivillige mærkningsordninger.

”Testcenteret vil kunne bidrage med data til glæde for hele ventilationsbranchen. Arbejdet i testlaboratoriet er derfor med til at støtte den proces, som er omkring opgørelsen af CO2-belastningen af bygninger og bedre forstå funktionaliteten i HVAC-komponenter. Det er med stor glæde, at vi som fortaler for det gode indeklima, er med til at bidrage i et projekt som dette.”Claus Pedersen, Produktchef, Systemair A/S.


Teknologisk Institut – Nyt værktøj kan hjælpe til bedre indeklima i skoler
Teknologisk Institut har udviklet nyt værktøj til screening af indeklima på skoler. Værktøjet kan hjælpe kommunerne til at få en mere systematisk og målrettet indsats mod et bedre indeklima på skolerne.

Højt CO2-indhold, varme, kulde, støj samt manglende – eller for meget – dagslys er blot nogle af de udfordringer indeklimaet i danske skoler kæmper med. Nyt screeningsværktøj skal komme skolerne til undsætning og danne grundlag for politisk fokus og midler til udbedring.

På Teknologisk Institut har arbejdet med at forbedre indeklimaet i skoler nu resulteret i udviklingen af et nyt screeningsværktøj. Screeningsværktøjet er udviklet så det kan integreres direkte i skolernes Facilities Management (FM) system. Med værktøjet i hånden får skolerne konkrete input til forbedringer af indeklimaet samt mulighed for at synliggøre kvaliteten af indeklimaet i lokalerne, hvilket også kan anvendes som grundlag for mere politisk fokus.

- Flere undersøgelser vidner om, at indeklimaet på en lang række af vores skoler i Danmark, er alt for dårligt. Det går ud over både elevernes og lærernes trivsel, og det betyder også rigtig meget for elevernes indlæring. Med vores nye værktøj, kan indeklimaet blive en integreret del af kommunens arbejde – både hvad angår renovering, løbende vedligehold og drift. Via værktøjet integreres de aktuelle indeklimaforhold direkte i skolernes eget system – og eventuelle udfordringer med indeklimaet bliver dermed mere synlige i den daglige drift og i arbejdet med vedligehold af bygningerne, forklarer konsulent Maria Djekic Arent Andersen, Teknologisk Institut.

Synliggør kvaliteten af indeklimaet
Screeningsværktøjet bruges til at synliggøre kvaliteten af indeklimaet i lokalerne og identificere eventuelle indsatsområder – store, som små. Værktøjet bygger på visuelle registreringer af udvalgte fysiske forhold i og omkring lokalerne – indenfor fire indeklimahovedområder; termisk, akustisk, visuelt og atmosfærisk – og omfatter således ikke målinger.

Hvert klasselokale får tildelt en klassificering af hvert af de fire hovedområder, samt en klassificering af dets samlede indeklima. Klassificeringen er en procentvis score, der findes på baggrund af vurderingen indenfor hvert hovedområde. Klassificeringen kan aggregeres til skole- og bygningsniveau, således at der skabes et overblik over kvaliteten og indsatsområderne.

Konkrete data har givet økonomi til udbedring
I Helsingør Kommune har man både deltaget i udviklingen af værktøjet og også benyttet sig af resultaterne. På baggrund af screeningerne har kommunen fået et overblik over indeklimaforholdene på kommunens 15 skoler og i kølvandet fulgte flere midler til at sørge for bedre indeklima på udvalgte skoler.

- Vi har deltaget aktivt i udviklingen af screeningsværktøjet. Vi var en af de pilotkommuner, som fik bevilliget midler til udvikling af strategiske indeklimaplaner af Realdania, som del af deres kampagne om indeklima i skoler. Som led i planen ønskede vi et samlet overblik over indeklimaforholdene på alle kommunens 15 skoler. I samarbejde med Teknologisk Institut valgte vi en metode, hvor alle bygninger og klasselokaler kunne gennemgås. Resultatet af screeningen, og den tilhørende klassificering, har vi brugt til at identificere og prioritere relevante indsatsområder for renoveringsprojekter. Resultaterne har vi efterfølgende anvendt til at informere politikerne, hvilket har ført til konkrete bevillinger til at forbedre indeklimaet på udvalgte skoler i kommunen, fortæller Morten Høgsbro Holm fra Helsingør Kommune.

Løbende registreringer opdaterer bygningsansvarlige
Det nye indeklimaværktøj er udviklet med henblik på, at eksperter fra Teknologisk Institut foretager den første screening. Herefter får driftspersonalet en introduktion til værktøjet, så de fremover selv kan foretage registrering og vurdering af indeklimaforhold i skolerne, fx ved årlige eller løbende registreringer.

Ideen med løbende at foretage registreringer af indeklimaet er, at de bygningsansvarlige altid har opdaterede data til rådighed. På den måde kan skolerne selv tilegne sig konkret viden om indeklimaet i de enkelte lokaler eller afdelinger på skolen. Det giver et rigtig godt overblik, når der skal renoveres, og forhåbningen er, at det vil være med til at få skolerne til at prioritere renoveringer, hvor fokus også er på et sundt indeklima, slutter Maria Djekic Arent Andersen.


Renergi – Sundt indeklima med nye enkle midler
Firmaet Renergi lancerer et nyt ventilationssystem med varmegenvinding, der kan fungere uden rørføring og ikke kræver plads i et teknikskab

Nu bliver det meget enklere at skabe et godt og sundt indeklima i de danske boliger.

Firmaet Renergi lancerer nemlig et ventilationssystem med varmegenvinding, der kan installeres uden rørføring og uden krav om plads i et teknikskab, og som fungerer på en helt ny måde med intelligent styring via sensorer. Samlet set giver det lettere projektering, enklere montage, energibesparelser i driften og minimerer vedligeholdelsen.

Nyheden hedder 'freeAir' og består af et hovedmodul (freeAir 100) til indbygning i ydervæggen samt et suppleringsmodul (freeAir plus) til montage i indervægge, når og hvis systemet skal udbygges til flere rum. Det er alt, hvad der kræves. Hvis der i boligen er rum med et særligt stort udluftningsbehov, kan der suppleres med speciel rørløsning til netop dette rum.

En anden nyhed ved 'freeAir' er den intelligente behovsstyrede virkning. Hele otte sensorer opsamler alle relevante data om luftkvaliteten (CO2-indhold, fugt, temperatur og tryk), og på basis heraf regulerer systemet automatisk frisklufttilførslen efter behov. Denne styring minimerer energiforbruget til driften, fordi anlægget kun arbejder, når der er behov. Det gennemsnitlige energiforbrug er således kun på 4 watt.

Systemet sikrer en grundig og løbende udskiftning af luften i hele boligen, og pollen og finstøv holdes effektivt ude med den nyeste filterteknologi. Varmetabet er minimalt, fordi den integrerede varmeveksler genvinder omkring 90 procent af varmen i udsugningsluften.

'freeAir' er velegnet til såvel nybyggeri som eksisterende boliger og er et decentralt ventilationssystem, hvilket vil sige, at det udelukkende fungerer i den enkelte bolig og ikke er en del af en fællesløsning til flere lejligheder. Der er derfor ingen udgifter til etablering og vedligeholdelse af brandspjæld mellem lejlighederne. Det decentrale system betyder også, at den enkelte boligejer selv kan beslutte at investere i indeklimaet - uden nødvendigvis at skulle involvere ejerforeningen.

'freeAir' ventilationssystemet er godkendt til brug i passivhuse og opfylder de højeste krav i henhold til EU's energimærkningsregler, nemlig A+. I Tyskland er 'freeAir' endvidere præmieret for kosteffektiv ventilation og har modtaget prisen 'ICONIC AWARD 2019' for innovativ arkitektur og design.

Det nye ventilationssystem fremstilles af den tyske virksomhed BluMartin, og Renergi i Jægerspris har agenturet på 'freeAir' på hele det danske marked.


Teknologisk Institut – Indeklimaet udfordres på hjemme-kontoret
Pas på indeklimaet, når hele familien er samlet hele døgnet derhjemme, lyder opfordringer fra indeklimaeksperter på Teknologisk Institut.

Når boligerne for tiden omdannes til også at være kontor, skole og daginstitution kan det give udfordringer for indeklimaet. De fleste vil i første omgang - med mange beboere hjemme hele døgnet – opleve, at luften indendørs bliver for fugtig. Men samtidig kan den tørre vinterluft udendørs ved udluftning gøre luften indendørs for tør. Derfor opfordrer indeklimaeksperter fra Teknologisk Institut til at man holder nøje øje med indeklimaet.

- Luften skal skiftes ud løbende. Bygningsreglementet siger som udgangspunkt minimum en halv gang i timen, men i mange boliger – særligt de lidt ældre, som ikke har egentlige ventilationsanlæg – sker det i praksis i mindre omfang. Når vi så er hjemme allesammen, bliver det nødvendigt at lufte ud; ofte meget mere, end vi er vant til, siger forretningsleder og ingeniør Kristian Vielwerth, Teknologisk Institut.

To liter vand i døgnet
Derfor er rådet, at man er ekstra opmærksom på luftkvaliteten indendørs, når boligen bruges mere. Sektionsleder Thor Hansen, der til daglig arbejder med indeklima og sunde bygninger, påpeger, at en person afgiver ca. to liter vand i døgnet. Derfor er der risiko for, at luftfugtigheden indendørs vil stige og skabe grobund for vækst af fx skimmelsvampe.

- Det er ikke noget, man skal være bange for. Men vores råd er, at man er mere opmærksom på at lufte ud, bruge emhætten, lukke døren til badeværelset, når man bader, og så videre. De små ting har større betydning nu, hvor vi bruger vores bygninger anderledes, siger Thor Hansen.

Betydning for hygiejnen
Særligt om vinteren, kan udluftning af boligen dog give en anden udfordring; at luften indendørs kan blive for tør. Resultatet kan blive mere statisk elektricitet og udtørring af fx slimhinderne. Den optimale relative luftfugtighed i boligen er mellem 40 og 50 procent – og op til 60 procent i sensommeren.

- Erfaringer fra hospitalsverdenen viser, at den relative luftfugtighed har betydning for hygiejnen og derved for den potentielle smittespredning. Hvis man nyser, så udsender man en sky af dråber, som kan indeholde smitte. Studier viser, at når luftfugtigheden er under 30 procent relativ luftfugtighed vil bakterier og vira fra nys blive i luften og svæve frit rundt i længere tid, siger forretningsleder og ingeniør Kristian Vielwerth.

Han tilråder, at folk bruger en fugtmåler til at holde øje med fugtigheden indendørs. Fugtmålere kan købes både som enkeltstående målere af luftens indhold af fugt og som smarte fugtmålere, som tilføjer målinger af CO2, temperatur mv. og sender målingerne videre til fx en smartphone.

Gode råd til et bedre indeklima fra Teknologisk Institut:

  1. Luft ud. Lav gennemtræk gerne en gang i timen af ca. ti minutters varighed. Man kan også lade emhætten køre på laveste trin hele tiden, eller lade den køre ti minutter hver time
  2. Fang luftforureningen direkte ved kilden. Sørg for at luften så vidt muligt bevæger sig fra stuer og værelser mod køkken, bryggers og bad og derfra ud i det fri via vinduer, udsug eller emhætte.
  3. Hold styr på den relative luftfugtighed indendørs med en fugtmåler. Hvis luften er for tør, kan man fx tage bad med åben dør, tørre tøj indendørs og sørge for at have blomster og andre planter indendørs – og vande dem flittigt.
  4. Pas på ydervæggene og andre kolde overflader. Når en varm og relativt fugtige luft rammer en koldere overflade, kan det give grobund for skimmelsvamp. Hav gerne ti cm. luft mellem møbler og ydervægge samt afstand mellem vinduer og gardiner.

Danske WindowMasters løsninger skaber bedre indeklima i skoler verden over
Den danske cleantech virksomhed WindowMaster er med sine ventilations-løsninger i skoler og uddannelsesinstitutioner med til at forbedre indeklimaet og dermed forudsætningerne for god læring på internationalt plan.

Flere og flere lande kigger mod danske WindowMaster, når indeklimaet i skoler og uddannelsesinstitutioner skal forbedres.

Særligt Tyskland, Norge og Storbritannien går efter den danske cleantech virksomheds ventilationsprodukter til uddannelsesinstitutioner, fortæller Erik Boyter, administrerende direktør for WindowMaster.

"Børn og unge tilbringer en stor del af deres tid i undervisningslokaler, og derfor er det vigtigt med et godt indeklima. Det er med til at styrke koncentrationen, indlæringsevnen og børnenes generelle trivsel. Vi er glade for, at vi kan være med til at gøre rigtig mange børn og unges hverdag bedre," siger Erik Boyter.

WindowMaster har allerede leveret løsninger, der skaber et sundt indeklima for elever og lærere, i omkring 200 skoler.

I England er University College of London og Leiceister Gateway College blot et par eksempler på store uddannelsesprojekter, hvor indeklimaet nu styres af ventilationssystemer fra WindowMaster. Den tyske kommune Karlsruhe har valgt løsninger fra WindowMaster til mange projekter for at forbedre indeklimaet i kommunens skoler.

Også i Danmark har elever på en lang række skoler glæde af WindowMasters ventilationssystemer. Det gælder blandt andet Ørestad Gymnasium, Dyssegårdsskolen og Roskilde Festival Højskole.

Derudover findes virksomhedens løsninger på skoler i en række andre europæiske lande og i USA.

WindowMaster har en ambition om at udbrede produkterne til endnu flere lande over hele verden:

"Betydningen af et godt indeklima er efterhånden veldokumenteret. Det kan ikke ignoreres. Derfor vil vi være med til at gøre indeklimaet bedre for langt flere børn over hele verden," fortæller Erik Boyter.


Renergi – Er indeklimaet vigtigt?
freeAir 100 fra bluMartin er den intelligente ventilations løsning til nybyg og renovering. En effektiv problemløser ved indeklimaproblemer.

freeAir 100 letter byggeprocessen, samtidig opnås der den allerhøjeste komfort for beboerne og det med et minimum af energiforbrug og varmetab.

freeAir 100: er udstyret med otte sensorer der registrerer luftkvaliteten i rummet og styrer luftmængder og varmetilskud med udgangspunkt i de målte værdier. De otte sensorer måler bl.a. temperatur, luftfugtighed og CO2-koncentration – både i rumluften og i udeluften. Den intelligente luftfugtighedsstyring forhindrer både for tør og for fugtig luft.

Med det boligcentrale ventilationssystem freeAir 100 er der mulighed for mindre projekterings- og installationsomkostninger. Det anvendelige boligareal forbliver intakt med freeAir 100 ventilation og den konstante fugtbeskyttelse forebygger skimmel og skader på værdifulde bygningsdele.

Diskret installation

Enkel at integrere i modul byggeri

I boligbyggeri med mere end en bolig giver løsningen med et system pr. bolig højere sikkerhed og nemmere projektering. For mere information kontakt Andreas Reffs på Tlf: 43582424  eller kig ind på www.renergi.dk


Teknologisk Institut – Mere fokus på luftkvalitet i svømmehaller
Gennem lang tid har fokus i svømmehaller primært været på vandkvaliteten, men nogle svømmehaller - både nybyggede og ældre haller – oplever også at have udfordringer med luftkvaliteten.

Det er kendt viden i svømmebadsbranchen, at der afgasser klorbiprodukter fra vandet og at mængden af disse både afhænger af, hvor grundigt de badende vasker sig samt effektiviteten af vandbehandlingen.

På Teknologisk Institut arbejder en række specialister med luftkvalitet i svømmebade for at forbedre forholdene for både badegæster og personale. På baggrund af det arbejde er der kommet spændende viden frem, som fastslår, at en god vandbehandling danner grundlag for at kunne have god luftkvalitet i svømmehallen.

Fokus på luftkvalitet
Nadja Lyng fra Teknologisk Institut er indeklimaspecialist og arbejder på Byens Bygninger, som er et såkaldt resultatkontraktprojekt, hvor der blandt andet stilles skarpt på netop luftkvaliteten i svømmehaller.

- Vi har valgt at undersøge udfordringerne med luftkvaliteten i svømmehaller, da dårlig luftkvalitet kan give gener som øjen-, hud-, næse- og halsirritation. Nogle af de stoffer som afgasser til luften, er THM (trihalomethaner) og trikloraminer, som dannes som biprodukt, når klor reagerer med fx urin, spyt, sved, hud, hår, makeup, lotion, mm., hvilket badegæster afgiver til vandet – også selvom de foretager en grundig afvaskning, siger Nadja Lynge.

Sammenhæng mellem vandkvalitet og luftkvalitet
Kim Feldfoss, der er specialist i svømmebadsteknologi på Teknologisk Institut, har arbejdet med sammenhængen mellem vandkvalitet og luftkvalitet.

- Ved en dårlig vandkvalitet, ser vi normalt også en dårlig luftkvalitet. Når der dannes mange klorbiprodukter i badevandet, fx på grund af dårlig vandbehandling eller utilstrækkelig afvaskning af badegæsterne inden de hopper i vandet, vil fordampningen fra bassinvandet overføre flere klorbiprodukter til indeluften, forklarer Kim Feldfoss.

Projektet har desuden vist, at selvom et svømmebad har et godt vandbehandlingsanlæg og god vandkvalitet, så er det ikke en garanti for, at der også er en god luftkvalitet. En af årsagerne kan være selve udformningen af ventilationssystemet. Er denne ikke korrekt, kan der være områder, hvor ventilationen bliver utilstrækkelig.

- Det er vigtigt at have styr på både vandbehandlingssystemet og ventilationssystemet, herunder udformningen. Med styr på begge dele opnås både en god luftkvalitet og en god vandkvalitet, samtidig med, at der tages hensyn til energiforbrug og bygningsvedligeholdelse, slutter Kim Feldfoss.

Teknologisk Institut vil i 2020 arbejde videre med netop sammenhængen mellem vandkvalitet og luftkvalitet.

Aktiviteten er støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.


Tekniq – Der skal frisk luft i folkeskolerne – nu!
Indeklimaet i landets klasselokaler var til debat, da der blev afholdt åben høring på Christiansborg med deltagelse af både politikere og fagfolk. Her var enigheden stor, når det handlede om behovet for at forbedre arbejdsmiljøet for lærere og indeklimaet for elever. Til gengæld var der større usikkerhed om, hvordan målet skal nås

Det halter gevaldigt med indeklimaet på de danske folkeskoler. I hovedparten af klasselokalerne når CO2-koncentrationen op på niveauer, som mærkbart forringer lærernes arbejdsmiljø og elevernes indlæringsevne.

Derfor havde brancheorganisationerne TEKNIQ, Blik- og Rørarbejderforbundet og VELTEK i sidste uge indbudt politikere og branchefolk til åben høring og folkeskolernes indeklima. Og vurderet ud fra den livlige debat i det velventilerede konferencelokale er der stadig et stykke vej, før landets folkeskoleelever kan se frem til at trække vejret lettere.

"Der er behov for, at de fagfolk, som skal sikre de bedst mulige ventilationsløsninger, tages med på råd langt tidligere i processen, når folkeskolerne renoveres," sagde Niels Jørgen Hansen, adm. direktør hos TEKNIQ, der repræsenterer landets el- og vvs-installationsvirksomheder.

Han fik opbakning fra indeklimaforsker, Geo Clausen, fra DTU, der understregede, hvor vigtigt det er, at politikere og kommuner begynder at betragte investeringen i et ordentligt indeklima som andet og mere end blot en irriterende udgift i budgettet.

"Hvis man primært betragter skolebygninger som en udgiftspost, har indeklimadagsordenen det svært. Men hvis man i stedet vælger at have fokus på skolerne som værdiskabende institution i lokalområdet, vil der være en større åbenhed overfor at investere i indeklimaet for at forbedre læring og sundhed," sagde han.

Hvor skal pengene komme fra?

Også fra politisk hold var der bred anerkendelse af, at der er behov for at styrke indeklimaet i landets folkeskoler.

"Vi holder fast i, at ansvaret for det gode indeklima ligger i kommunerne, men vi vil gerne understøtte vidensdelingen på området," sagde undervisningsordfører Anni Matthiesen (V).

Fra oppositionens side blev der lagt op til, at politikerne på Christiansborg skal spille en mere aktiv rolle for at skaffe frisk luft til folkeskolerne.

"Det er skræmmende, hvor meget indlæring, man går glip af. En løsning kan være at gøre kommunernes anlægslofter mindre stive, så de får bedre muligheder for at gøre noget ved problemet," sagde Magnus Heunicke, kommunalordfører for Socialdemokratiet.

Og Enhedslistens Jakob Sølvhøj mente, der var brug for at gå endnu mere drastisk til værks.

"Det er jo ikke et nyt problem. Vi er nødt til at lovgive på dette område, hvis der skal ske noget. Kommunerne skal forpligtes til at lave handlingsplaner, når vi i folketinget har udstukket rammerne. Samtidig må vi skaffe de nødvendige penge, så kommunerne kan gøre noget ved problemet," sagde han


Få et bedre arbejdsmiljø med det rette indeklima
Arbejder du også et sted, hvor du hver morgen har svært ved at beslutte dig for, hvad du skal tage på af tøj, fordi du nogle dage oplever at fryse, mens du andre dage har det meget varmt?

Så er der sikkert problemer med temperaturen på din arbejdsplads, og det er heldigvis noget, der kan gøres noget ved. Læs mere om det her og få viden om den løsning, som din arbejdsplads måske står og mangler.

Den gode og rare arbejdsplads

Det skal være rart for alle at komme på arbejde, og det gælder så sandelig også det indeklima, som der forefindes i de rum, som vi befinder os i. Det betyder, at der ikke skal være så koldt, at vi ikke har lyst til at tage vores overtøj af samtidig med, at der heller ikke skal være så varmt, at vi har svært ved at koncentrere os om vores arbejdsopgaver.

Og derfor er det vigtigt, at klimaet er korrekt, hvilket nogle steder kan være en svær opgave. Derfor kan der være behov for professionel hjælp. Især et sted tilbyder klimaanlæg til erhverv i topklasse. Med et sådant klimaanlæg er der næsten garanti for, at medarbejdernes arbejdsmiljø optimeres samtidig med, at arbejdsindsatsen også øges, idet det bliver rarere at opholde sig på arbejdspladsen.

Et godt indeklima

Der kan i nogle tilfælde være behov for det, der kaldes for komfortkøling. Her monteres et klimaanlæg, der kan være med til både at styre og regulere temperaturen og luftfugtigheden samtidig med, at det renser luften. Og det er med til at forbedre både trivsel og komfort på arbejdspladsen.

Søger din arbejdsplads et godt anlæg, der kan styre jeres aircondition? Så finder I heldigvis masser af hjælp og vejledning. Og holder I til i Østjylland, så er hjælpen tættere på, end i lige går og tror.


Teknologisk Institut – Stigende behov for viden om indeklima
Halvdelen af virksomhederne i byggeriet mangler viden om luftkvaliteten i bygningerne. Behovet er stigende i takt med at der anvendes nye og genbrugte materialer, viser ny rapport

I takt med at bygninger bliver mere og mere komplekse og kommer til at indeholde flere nye og genanvendte materialer, stiger behovet for viden og dokumentation af indeklima som fx luftkvalitet i det færdige byggeri. Men samtidig mener 55 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen at der generelt mangler viden om luftkvalitet. Det konkluderer undersøgelsen Stigende behov for dokumentation af indeklima, som omfatter et repræsentativt udsnit at virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

Risiko for overførsel af skadelige stoffer
- Afgasning fra byggematerialer kan have store konsekvenser for indeklimaet, og en god luftkvalitet i bygningen er afgørende for oplevelsen af det færdige byggeri. Viden om og dokumentation af indhold og afgivelse af stoffer fra byggematerialer bliver særligt vigtige, efterhånden som byggeriet begynder at bruge flere genanvendte materialer, så vi ikke risikerer at overføre skadelige stoffer fra gamle bygninger til nybyggeri, siger seniorspecialist Thomas Witterseh, Teknologisk Institut.

Han fremhæver, at indeklimaet i en bygning kan have betydning for trivsel, produktivitet og dårligt indeklima kan føre til hovedpine, slimhindeirritation, unormal træthed eller koncentrationsbesvær. Desuden kan dårligt indeklima føre til udvikling af allergi og andre sygdomme.

Vanskelige at forstå
32 procent af virksomhederne i byggebranchen har i høj grad eller i nogen grad brug for sammenlignelig dokumentation af emissioner – afgasning - fra byggevarer. Og 53 procent af virksomhederne i byggeriet mener at behovet for at kunne vurdere og dokumentere indeklimaet bliver større i de kommende år. Samtidig peger 34 procent af de adspurgte i undersøgelsen på, at de eksisterende byggevareinformationer om emissioner er vanskelige at forstå.

- Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige eller er vanskelige at forstå, så er der risiko for at der vælges materialer, som har negativ indflydelse på indeklimaet. I fremtiden bliver viden om emissionerne endnu mere relevant for at sikre brugernes sundhed og trivsel. Krav til konstruktionernes tæthed og lavt energiforbrug resulterer i nogle tilfælde i lavere luftskifte i bygningerne, og det stiller højere krav til byggematerialerne, siger Thomas Witterseh.

Om undersøgelsen
Teknologisk Institut har med hjælp fra Jysk Analyse interviewet ledere i 359 danske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen med 15 til 1.000 ansatte. I undersøgelsen indgår både virksomheder, der fremstiller byggematerialer, entreprenører, håndværksvirksomheder, nedrivningsvirksomheder samt arkitekter og rådgivende ingeniører. Dataindsamlingen er foregået i perioden 29. januar 2018 til 23. februar 2018.

Undersøgelsen er en del af undersøgelsesrækken Fremtidens teknologier i danske virksomheder. Her har Teknologisk Institut, som er en af Danmarks største teknologirådgivere og udbydere af teknologisk service, taget en temperaturmåling på fremtidens teknologi, som den ser ud i de brancher, der er nøglen til produktion, energiforbrug og byggeri i Danmark.


FabricAir – Bæredygtig ventilation med et lavt CO2-aftryk
FabricAir tekstilkanaler har et lavere CO2-aftryk end konventionelle ventilationskanaler i metal og giver energibesparelser på driften på op til 40%

Ventilationssystemer i tekstil kræver mindre energi at producere og transportere. Samtidig leverer tekstilbaseret ventilation en langt mere effektiv og præcis luftfordeling end man kan opnå med de konventionelle metalkanaler. Det betyder bl.a., at tekstilkanaler fra FabricAir opererer med et lavere tryktab og derfor kræver mindre energi at drifte. Det lavere tryktab kan give besparelser på op til 40% på strømregningen.

Miljørigtig ventilation

FabricAirs tekstiler lever op til OEKO-TEX 100-kravene, der betyder, at vi forpligter os til miljøvenlige produktionsmetoder og materialer. Den forventede levetid på tekstilkanaler er lang; flere af de originale installationer fra 70erne er forsat i brug på slagterier rundt om i landet.

På grund af tekstilkanalernes kompakte natur, fylder de markant mindre end metalkanaler under transport. Faktisk viser beregninger at tekstilkanaler fra FabricAir udleder 21,3% mindre CO2 fra transport end tilsvarende kanaler i metal.

Optimalt indeklima
Brug af FabricAirs tekstilbaserede luftfordelingsteknologi giver en række fordele for indeklimaet, bl.a. jævn og trækfri luftfordeling helt uden kondensproblemer.

Tekstilerne korroderer ikke. Derfor er denne teknologi særligt velegnet til svømmehaller og andre stærkt ætsende miljøer. Brug af flowmodeller og permeable tekstiler forhindrer støv og andre partikler i at sætte sig på og i kanalen. Dermed er tekstilkanaler teknisk set vedligeholdelsesfrie. Hvis der er behov for rengøring, sikrer de nemme ophængningsmetoder en hurtig demontering og geninstallation, og kanalerne kan ganske enkelt vaskes i en vaskemaskine.

Som en ekstra bonus giver et bæredygtigt ventilationssystem med et lavt CO2-aftryk også en betydelig besparelse på op til 70% på de totale installerede omkostninger.


Lindab – Lappeløsninger hjælper ikke på dårligt indeklima
Der hviler et ansvar på ventilationsbranchen om ikke at forenkle debatten om indeklimaet men derimod hjælpe danskerne til bedre at forstå alvoren og kompleksiteten bag emnet

Det mener Göran Hultmark, der er udviklingschef hos Lindab og adjungeret professor på SBi ved Aalborg Universitet i København.

I Danmark har vi efterhånden fået øjnene op for betydningen af et godt indeklima i forhold til vores helbred. Udledningen af partikler fra maling, byggematerialer, legetøj og meget mere, skal begrænses, men ifølge udviklingschef fra Lindab Göran Hultmark spænder ventilationsbranchen ofte ben for sig selv, når talen falder på årsagen til danskernes dårlige indeklima.

”Som samfund og som branche er vi alle med til at underminere alvoren ved et dårligt indeklima, når vi udpeger syndebukke og forsimpler årsagerne til dårligt indeklima. Man får jo ikke automatisk et godt indeklima, hvis bare man stopper med at bruge stearinlys eller tørre tøj inden døre. Der er jo en lang række faktorer på spil, og det kræver en indsats at forbedre indeklimaet i hjemmet,” siger Göran Hultmark, der er udviklingschef for ventilation hos Lindab og adjungeret professor på SBi ved Aalborg Universitet, København.  

Branchens ansvar at nuancere begrebet indeklima

Ifølge den årlige Boligejeranalyse fra Bolius svarer 78% af de adspurgte husejere, at de først reagerer på udfordringer med indeklimaet, når de ser konkrete symptomer som dug på ruden eller skimmelsvamp. Samtidig har 8% af de adspurgte fået foretaget en måling af indeklimaet, og ligeledes 8% har kontaktet fagfolk.

Det mener Göran Hultmark kan være udtryk for manglende nuancering af begrebet indeklima og af, hvad der skal til for at opnå et godt indeklima.

”Hvis man kun reagerer på det, som øjet kan se, så forholder man sig først til problemerne, når skaden er sket. Det menneskelige øje kan jo ikke se de mange gasser og partikler, som frigives både inde og ude. Derfor er det også lidt foruroligende, at mindre end hver 10. husejer kontakter fagfolk eller foretager målinger,” siger Göran Hultmark.  

Et godt indeklima kræver mere end udluftning

Effekten af udluftning er et af de steder, hvor der ifølge Göran Hultmark er behov for nuancering. Undersøgelsen viser nemlig, at den hyppigste reaktion blandt boligejerne på udfordringer med indeklimaet er manuel vinduesudluftning, og at udluftningen kun i begrænset omfang afhjælper problemerne.

”Det er de færreste, der tænker på, at når de åbner vinduet for at lufte ud, så er der risiko for at der ikke kun kommer frisk luft, men også støv, partikler og gasser med ind. Løsningen er et ventilationssystem, der både trækker udeluft ind fra et højt sted og samtidig filtrerer luften. Det er op til branchen at nuancere denne forståelse hos boligejerne, så de dropper lappeløsningerne og i stedet vælger professionelle løsninger,” afslutter Göran Hultmark.


Robert Bosch – Ventilation til boligen giver bedre og sundere indeklima!
Korrekt ventilation af boligen er svært, fordi vi både vil lukke fugten ud, og samtidig holde på varmen samt undgå træk. En ny smart løsning fra Bosch gør det imidlertid nemt og helt automatisk at ventilere boligen, så man får bedre indeklima og undgår bl.a. pollen og skimmelsvampe
Fugt og pollen er sammen med partikelforurening fra f.eks. stearinlys og brændeovne blandt de store syndere, når det kommer til kilderne til usundt indeklima i boligen, viser en rapport fra Center for Indeklima og Sundhed udgivet af Realdania*). Med Bosch Vent 2000 D kan man reducere fugt i alle huse uanset, om der er ventilationskanaler eller ej, og kan således anvendes ved både nybyggeri og renovering af ældre boliger. Med Bosch Vent 2000 D kan man også specifikt ventilere i de rum eller områder, hvor man har det største behov, såsom køkken og stue/alrum, uden store investeringer i kanaler og centrale ventilationsanlæg. Bosch Vent 2000 D består af en central styreenhed med fugtsensor, hvortil der kan tilsluttes to til otte enheder. Vent 2000 D installeres parvis, således at den ene ventilator suger den brugte rumluft ud, og den anden blæser frisk luft ind. Efter ca. 1 min bytter ventilatorerne retning, hvorved varmegenvinding opnås. Enhederne kan desuden forsynes med særlige lyddæmpere samt pollen- eller støvfiltre. En stor bolig kræver naturligvis flere enheder end en lille bolig, typisk en i hvert rum. Selve Vent 2000 D enheden er forsynet med en keramisk sten, der gør muligt at varmegenindvinde op til 90% af den varme, der er i luften indenfor, inden den suges ud. Varmen bruges så til at opvarme den kolde luft udefra, inden den blæses ind i boligen. Lev sundere og spar penge "Når man lufter ud helt traditionelt ved at åbne vinduer og døre, udskifter man den varme luft indenfor med kold udeluft, og det koster naturligvis på varmeregningen. Med Bosch Vent 2000 D genbruger man varmen fra luften indenfor, så den kolde udeluft opvarmes, inden den kommer ind i boligen. Udluftningen sker desuden kun, når der er behov for det. På den måde spare man både varme og el", siger Jens Henrik Mæng fra Robert Bosch A/S. Det kan således oftest ses på varmeregningen, hvis man skal forøge luftskiftet i bolig i en sådan grad, at der opnås et fornuftigt indeklima. Varmegenvindingen gør derfor Bosch Vent 2000 D til en god investering. Bosch Vent 2000 D giver samtidig et bedre indeklima i kraft af det konstante luftskifte, der forebygger bl.a. skimmelsvamp og råd. Det er med til at passe godt på boligen og helbredet for husets beboere. Bosch Vent 2000 D har et meget lavt strømforbrug, og kan anvendes i både enfamilieshuse, lejligheder samt mindre erhvervslokaler. Bosch Vent 2000 D kan nemt installeres af en installatør, er nem at betjene, og kræver minimal vedligeholdelse. Via styringspanelet, er det også nemt at se, hvornår der er behov for rengøring af filter, hvilket trin ventilationen kører på, samt hvilket program der er aktivt. Prisen på løsningen afhænger af bl.a. vægtykkelse og antallet af nødvendige Vent 2000 D enheder. Derfor bør man kontakte en installatør for at få et tilbud. En del af arbejdet kan evt. udføres som gør-det-selv-arbejde, men selve tilslutningen skal udføres af autoriseret elinstallatør

Schneider – ​Aalborg Univeristet København fremtidssikrer bygninger med prisvindende BMS-system
I et innovativt projekt skal Schneider Electric opgradere BMS-systemet fra invensys Sigma til StruxureWare på Aalborg Universitets bygninger på Frederikskaj og A.C Meyersvænge i København

Schneider Electric skal på Aalborg Universitet København opgradere hovedplatformen til den nyeste BMS platform StruxureWare i bygningen på A.C Meyersvænge og i de tre mindre bygninger på Frederikskaj. StruxureWare er kernen i SmartStruxure Solutions, der for nyligt er kåret til verdens bedste BMS-system og Aalborg Universitet åbner med opgraderingen for at anvende mange nye analyser af bygningernes drift og energiforbrug.

Universitetet får dermed flere muligheder for at sikre et godt indeklima, igangsætte energibesparende initiativer, idenficere fejl og effektivisere bygningsdriften fremover.
I fællesskab har Aalborg Universitet og Schneider Electric fokus på at få det meste ud af bygningernes eksisterende installationer og StruxureWare-platformen er designet til netop at udnytte eksisterende komponenter og installationer.

Tværfaglig brug af data
Med transitionen til StruxureWare er fundamentet på plads til at udnytte det fulde potentiale i moderne bygningsautomation på Aalborg Universitet. Dermed kan indeklima, energiforrug og drift løbendende optimeres.
- StruxureWare giver driftorganisationen på Aalborg Universitet et nyt værktøj, der fremover vil give et stort overblik med mulighed for grafiske analyser og en øget brugervenlighed, der på sigt vil forbedre bygningens performance, siger Flemming Thomsen fra Schneider Electric.
Traditionelt set løber data om bygningsdriften i informationssiloer, som Aalborg Universitet med StruxureWare nu kan byge bro mellem.

Eksempelvis kan forskningsmiljøet på Aalborg Universitet potentielt gøre brug af data på tværs af bygningen i både drift og undervisning. Kun fantasien sætter grænser for fremtiden på AAU, der med opgraderingen til StruxureWare også får nye muligheder inden for IoT og brugervenlighed.


Tekniq – Det er tid til at gøre op med det dårlige indeklima
Trods mange års politiske løfter og et utal af undersøgelser må danske skoleelever stadig trækkes med dårligt indeklima. Det bekræftes af en ny undersøgelse fra DTU Byg, som får brancheorganisationen TEKNIQ til at kræve øjeblikkelig handling.

"Det er ganske enkelt ikke godt nok, at så mange folkeskoleelever og deres lærere må trækkes med et dårligt indeklima i en grad, så det reducerer deres velvære, indlæring og koncentrationsevne mærkbart."

Så klar er reaktionen fra Tina Voldby, der er underdirektør i brancheorganisationen TEKNIQ. Udmeldingen kommer oven på en ny rapport fra DTU Byg, som blandt andet viser, at det dårlige indeklima især påvirker folkeskoleeleverne i forbindelse med koncentrationskrævende opgaver og matematik.

"Det er helt i tråd med tidligere undersøgelser, som har vist, at ventilationen er alt for dårlig i over halvdelen af de danske klasselokaler. I sidste ende er det eleverne og deres lærere, der betaler prisen, og det er ikke i orden," supplerer Birger Tannebæk Christiansen, teknisk konsulent hos TEKNIQ.

Her vurderer man, at der generelt bruges alt for få penge på netop indeklimaet, når kommunerne sammensætter deres renoveringsbudgetter. Faktisk er det kun cirka 18 procent af kommunernes renoveringstiltag, der bruges på ventilation. Og med tanke på de negative konsekvenser, når CO2-niveauet i klasselokalerne kommer op over de 1.000 ppm, Arbejdstilsynet anbefaler som maksimum, er der er ifølge Tina Voldby behov for, at man fra politisk side genovervejer, hvordan man fordeler pengene.

"Det er da positivt, at flere politiske partier tilsyneladende er ved at få øjnene op for problemet. Men det er vigtigt, at der også sættes handling bag ordene nu. Vi længe vidst, at indeklimaet påvirker eksempelvis koncentrationsevnen. Derfor kan det også undre, at det kun er cirka 30 procent af folkeskolernes klasselokaler, som er udstyret med ventilationsanlæg," siger hun.

I Sverige og Norge er det tilsvarende tal på henholdsvis 85 og 62 procent.

"På den baggrund er det heller ikke overraskende, at luftkvaliteten er dårlig i en langt større andel af de danske klasselokaler, end det er tilfældet i vore nordiske nabolande," siger Birger Tannebæk Christiansen.

Ifølge Tina Voldby tyder resultaterne i både den aktuelle og i tidligere undersøgelser på, at skoler og kommuner har svært ved at finde ud af, hvordan de skal løfte opgaven med at forbedre folkeskolernes indeklima.

"Derfor anbefaler vi, at man i højere grad samarbejder med de installatører, der har ekspertisen til at finde de rette løsninger på de enkelte skoler. Samtidig er det helt afgørende, at kommunerne tager ansvar for den vigtige opgave, der ligger i at tænke forbedring af indeklimaet med som en naturlig del af projekterne, når de danske folkeskoler alligevel skal renoveres," siger hun


Constructa – Farvel til madpakkedunst og tunge hoveder
Arbejdstilsynet har klare anbefalinger til indeklimaet i de danske institutioner. Årsagen er, at mange skolebørn sidder i miljøer, der påvirker trivsel, koncentration og indlæring

Skoledagen er kun lige begyndt, men hovedet føles allerede tungt og luften tyk. Koncentrationen er i bund, og hver opgave føles som en kamp. Sådan kan virkeligheden føles for mange danske skolebørn, som bruger størstedelen af deres tid i klasselokalet. Med indførelsen af skolereformen er der stort fokus på at gøre eleverne til en samfundsmæssig gevinst, så Danmark kan lave et konkurrencedygtigt højdespring. Men indeklimaforholdene på mange skoler halter, og det forringer børnenes indlæringsevne og trivsel.  

Højt CO2-niveau
Arbejdstilsynet stiller krav til indeklimaet på skoler og institutioner, men mange danske institutioner indfrier ikke disse. Ifølge undersøgelser foretaget af DTU har op mod 50% af landets skoler ikke tilstrækkelig ventilation. Derfor er skolerne blevet et særligt indsatsområde, hvor dårlig luftkvalitet kan føre til et påbud fra Arbejdstilsynet.

Kun 30-40% af de danske klasselokaler er udstyret med ventilationsanlæg, og en del af skolerne efterlever ikke anbefalingerne - særligt er luftkvaliteten den helt store hovedpine på de danske skoler. "CO2-niveauet er langt højere end de anbefalede retningslinjer, der ligger på maks 1000 ppm. I mange klasseværelser er koncentrationen endda to til fire gange så høj," forklarer Jørn Toftum, Lektor på DTU. Den tunge, CO2-fyldte luft bærer gener med sig i form af træthed, koncentrationsbesvær, nedsat indlæring og generel utilpashed hos lærere og elever.
 
Energi-boost til hjernen
Med Arbejdstilsynets retningslinjer opstår behov for kyndig vejledning. Constructa er et rådgivende arkitekt- og ingeniørfirma, der i de senere år er særligt fokuseret på de store indeklima-problemer rundt om i klasselokalerne. Virksomhedens nyudviklede, specialiserede helhedsløsning til indeklimaoptimering og forbedring af luftkvaliteten har allerede hjulpet mange skoler til bedre trivsel og indlæring.
 
I Silkeborg Kommune har man taget konsekvensen af indeklimaforholdene og renoveret foreløbig syv skoler.
 
Constructas rådgivning og optimering af indeklimaet har blandt andre hjulpet Frisholm Skole til bedre luftkvalitet. Skoleleder Janne Mylin kan klart mærke et forbedret indendørs miljø, men hæfter sig særligt ved, hvor ubesværet forløbet har været: "Det var en fantastisk proces, fordi hverdagen på skolen kørte parallelt med renoveringen. Mange mennesker skulle fungere i samme ramme samtidig, men der har været stor fleksibilitet og overskud undervejs, så der både var plads til undervisning, leg og renovering på samme tid."
 
"Rigtig mange skoler kunne trænge til at optimere indeklimaet, så børnene får en god skoledag med bedre læringsrum og miljøer. Vi undersøger indeklimaet på skolen, resultatet analyseres ned i mindste detalje af vores tværfaglige tegnestue, og vi finder derudfra den helt rigtige løsning," fortæller Frank Sejersen, tegnestuechef i arkitekt- og ingeniørfirmaet Constructa


Schneider – Virksomheder kræver godt indeklima i sine lejemål
Krav til komfort og indeklima prioriteres i stigende grad, når danske virksomheder aktivt jager efter nye lokaler til deres medarbejdere

"Kunderne til vores erhvervslejemål lægger større og større vægt på, at det fysiske arbejdsmiljø er tip top i orden, før de rykker ind med deres medarbejdere", lyder meldingen fra afdelingsdirektør Jan Gustavson med ansvar for drift og vedligehold i virksomheden DATEA, der varetager drift og vedligeholdelse af en ejendomsportefølje på et større tocifret mia. beløb.

Jan Gustavson konstaterer, at kunderne har et andet fokus end før. "Det er ikke usædvanligt, at kunden som noget af det første stiller spørgsmål til indeklimaet, hvor lejemålet så vurderes ud fra klassiske parametre som luftkvalitet, lys, temperatur- og lydforhold".

Virksomhederne shopper lejemål
Det skærpede fokus på disse kvalitative værdier stiller ifølge Jan Gustavson nye krav til ejendomsudlejeren. De mange slagtilbud på billige kvadratmeter og lave driftsudgifter er blevet færre, nu hvor finanskrisen er kommet på afstand. Til gengæld præges markedet i højere grad af mere kritiske virksomheder, der gerne shopper rundt en ekstra gang.

Det betyder, at ejendomsinvestorer i stigende grad kan satse mere på kvalitet og totaløkonomi, når de bygger nyt og renoverer de eksisterende bygninger, lyder det fra energivirksomheden Schneider Electric, der er specialist i BMS-løsninger.
"Der er en stigende forståelse for, at effektiv indeklimastyring og bygningslogistik kræver en samlet, intelligent bygningsstyring. Især hvis man som udlejer skal levere den kvalitet, som kunderne til erhvervslejemål i stigende omfang efterspørger, men som de også fravælger, hvis man fejler", siger Niels Boel, der er Business Development Director for EcoBuilding i Schneider Electric.

Klatrenovering er et overstået kapitel
Tidens sundhedstrend og de skærpede bygnings- og miljøkrav slår samtidig for alvor igennem nu. Det sætter ifølge Niels Boel nye standarder for nye bygninger, men kræver også en langt mere intelligent og systematisk energirenovering af de eksisterende bygninger.
"Tidligere kunne den direkte energibesparelse forsvare, at man efterisolerende sin bygning, skrottede sine nedslidte HVAC-anlæg og skiftede til LED-lys, fordi det i sig selv havde en direkte positiv effekt på driftsøkonomien. Desværre skabte det ofte indeklimaproblemer, når man klatrenoverede sine bygninger på den måde", siger Niels Boel og uddyber problemet:
"Bygningens forskellige HVAC-anlæg skal dimensioneres korrekt fra start og bør holdes i kort snor via en samlet platform, der sikrer overblik og effektiv energidrift. Det er nødvendigt for at undgå de mange indeklimaproblemer, som belaster selv spritnye bygninger. Det dårlige indeklima straffes nu ekstra hårdt af markedet, når lejerne finder andre lokaler, når de har døjet med dårlig luft, træk og temperaturudsving længe nok".

Danica satser strategisk på energirenovering
Landets største private ejendomsbesidder, Danica Ejendomme, har en klar strategi for systematisk energirenovering af sine mange ejendomme med fokus på indeklima og komfort.
"Vores ejendomme skal levere et fornuftigt afkast til Danicas kunder gennem hele deres levetid på et meget konkurrencepræget og omskifteligt marked. Derfor skal vi matche markedet og tiltrække attraktive lejere, der har lyst til at blive boende hos os", siger teknisk chef, Arní Laksafoss fra Danica Pension, der har en ejendomsportefølje på 1,7 mio. kvadratmeter.

Det kræver hårdt arbejde at ajourføre en bygningsmasse af den kaliber, erkender man i Danica. "Vi arbejder konstant på at effektivisere bygnings- og energidriften med indeklima og komfort som væsentlige succeskriterier", siger Arní Laksafoss og uddyber:.
"Hvis virksomhederne fravælger os som udlejer, fordi de får et bedre produkt andetsteds, straffes vi af markedet og leverer dermed et dårligere afkast til pensionskunderne. Derfor giver det god mening at prioritere indeklima og komforttiltag, fordi det fremadrettet spiller en større og større rolle for vores lejere at give deres medarbejderne de optimale fysiske rammer", siger Arní Laksafoss.

 


Hoval – Intelligent ventilation sparer energi og giver et bedre indeklima
HomeVent genvinder som system både varme og fugt fra boligens udsugningsluft

Nu kan boligens indeklima og energiregnskab blive endnu bedre med Hoval HomeVent-system. Det adskiller sig
fra andre løsninger ved den specielle enthalpi-rotor. En patenteret teknologi fra Hoval, som også udnytter energien i den fugt, der hentes ud af boligen. Samtidig er systemløsningen markedets mest lydsvage.

Ekstra høj genvindingsgrad
- Almindelige genvindingsanlæg udnytter udelukkende energien fra varmen i udsugningsluften, fortæller Per Hedegaard fra Hoval. – Den nye rotor er derimod udviklet med en særlig sorptions-belægning, der optager både varmeenergi og energien i fugten fra udsugningsluften.

- Begge dele kan føres tilbage i huset med den friske indblæsningsluft, og HomeVents teknologi er særlig fordelagtig i de måneder, hvor udeluften er kold og tør.

En vis luftfugtighed er afgørende for, at man oplever et behageligt indeklima. Og da den opsamlede fugt, der føres tilbage i boligen, allerede er opvarmet, bliver energiregnskabet ekstra positivt. Sammenlignet med traditionelle anlæg er HomeVents genvindingsgrad op til 30% højere.

Renere indeklima
Foruden frisk luft døgnet rundt med en behagelig fugtighed sikrer den, intelligente ventilation et renere indeklima, hvor snavspartikler, støv og pollen filtreres effektivt væk. Vinduerne kan holdes lukkede, så forstyrrende larm bliver udenfor. Anlægget fungerer optimalt året rundt, også når udetemperaturen er under frysepunktet.

Montering af HomeVent er fleksibel, så ind- og udblæsning efter ønske kan placeres i væg, loft eller gulv. Enheden kan indbygges i et skab eller lignende, da der ikke opstår kondens og derfor ikke skal etableres et dræn, der føres til afløb. Den daglige vedligeholdelse er enkel, og der kræves ikke teknisk viden for at udskifte filteret.

Se mere på www.hoval.dk


KE Fibertec – Et godt indeklima på kontoret forbedrer arbejdsmiljøet og øger produktiviteten
De fleste af os tilbringer det meste af døgnet indendøre. Hvis man tilmed er ansat på et kontor eller i en butik, bliver det til rigtig mange timer uden adgang til frisk luft og naturligt lys. Det stiller store krav til indeklimaet på arbejdspladsen.

Indeklimaet består af alle de miljøfaktorer, der påvirker os, når vi opholder os indenfor, f.eks.  luft, fugt, varme, røgpartikler, kemiske stoffer og belysning. Alt dette påvirker vores helbred og livskvalitet og kan i værste fald føre til sygdom og uarbejdsdygtighed.

Hvis indeklimaet i et lokale er dårligt, kan det komme til udtryk på følgende måder:
• Kulde og træk
• Overophedet lokale
• Dårlig lugt
• Hovedpine og træthed
• Irritation i øjne, næse og hals
• Kvalme og svimmelhed
• Udslæt, rødme og kløe i huden

Der har i mange år været fokus på effekterne af dårligt indeklima både i skoler og på kontorer. Et dårligt indeklima har en negativ effekt på trivsel, sundhed og produktivitet, og det koster virksomhederne mange penge i sygefravær og produktivitet hos medarbejderne.

Et forbedret indeklima løfter produktiviteten med 10-20%

Forskningsresultater bl.a. fra DTU har påvist, at et korrekt indeklima på skoler kan øge skoleelevers indlæringsevne med op til 14 procent.

En forbedring af indeklimaet kan ifølge en LO-rapport om arbejdsmiljø løfte produktiviteten med 10-20 procent på kontorarbejdspladser, hvor indeklimaet er dårligt. Investering i mekanisk ventilation, hvor man kan styre temperatur og luftkvalitet, kan give produktivitetsstigninger på flere procent om året og en tilbagebetalingstid på ned til mellem et og to år.

KE Fibertecs tekstilbaserede ventilationskanaler er en optimal løsning til fordeling og indblæsning af frisk luft i kontorer, mødelokaler, klasseværelser og andre typer lokaler, hvor mange mennesker opholder sig.

En tekstilkanal fra KE Fibertec er et både miljørigtigt og energibesparende alternativ til stålkanaler.

Fordelene er bl.a. følgende:
• Let materiale og dermed lave transportudgifter
• Trækfri luftfordeling (ingen døde zoner)
• Effektiv og ensartet fordeling af frisk luft
• Støjsvage - helt ned til 25 dbA
• Ren luft, da systemerne frafiltrerer urenheder i indblæsningsluften
• Enkle at montere og demontere
• Kan vaskes i almindelig vaskemaskine - ingen grobund for mikroorganismer
• Miljøgodkendte materialer
• Godkendt efter nyeste danske brandnormer (DS 428, B-s1, d0)
• Kan leveres i et utal af specialfarver
• Skræddersyede kanaler, der matcher lokalets design

KE Fibertec har leveret tekstilbaseret ventilation til mange forskellige komfortinstallationer, hvor ønsket om trækfri, ensartet og effektiv ventilation blev kombineret med godt design


Lindab – Nye arbejdsmønstre stiller krav til kontorets indeklima
Vores arbejdsmønstre er under forandring, og det stiller nye krav til kontorets indeklima. Derfor har ventilationsproducenten Lindab udviklet et fleksibelt VAV-system, som både er drifts- og energivenligt, og som passer til de mange forskellige behov i et moderne kontorbyggeri.

Når vores arbejdsmønstre er i opbrud, og arbejdsdagen i højere grad tilrettelægges individuelt, stiller det nye krav til fleksibiliteten i kontorbyggeriet. Det ved Lindab alt om. De har nemlig for nylig leveret ventilation, da kontorbyggeriet Metropolen i Njalsgade i København stod over for en massiv ombygning.
"Vi mærker en stigende efterspørgsel på fleksible VAV-systemer til moderne kontorbyggerier som Metropolen. Det hænger sammen med en ændring i vores arbejdsmønstre, så mange kontoransatte faktisk kun opholder sig 50-70 procent af den daglige arbejdstid i lokalet. Det stiller selvfølgelig krav til ventilationsløsningen, der skal være langt mere fleksibel i dag," forklarer Jesper Nystrup, der er salgsingeniør i Lindab.
Undersøgelser viser, at energianvendelsen i bygninger udgør over 40 procent af Europas CO2-forbrug. Der er altså store gevinster at hente for både det globale klima og indeklimaet med en effektiv VAV-løsning.

Effektiv ventilation med store energibesparelser
Netop udfordringen med at sikre en optimal indeklimaløsning, der samtidig er energieffektiv, kan Frank Villads Jensen nikke genkendende til. Han er leder af Installationsafdelingen og partner i Jens Peter Madsen ApS, der var bygherrerådgivere på renoveringsprojektet i Metropolen.
"Bygningen havde i forvejen massive problemer med indeklimaet, og antallet af arbejdspladser var ovenikøbet lige blevet opnormeret. Derfor var vi på udkig efter en ventilationsløsning, der både var effektiv og fleksibel," fortæller Frank Villads Jensen.
Han forklarer, at valget faldt på Lindabs Pascal-system, hvor en indbygget bevægelsessensor registrerer, om lokalet er i brug. Det sikrer, at ventilationen kun kører i lokaler, hvor mennesker arbejder og opholder sig.
"Hvis lokalet står tomt, går systemet automatisk på standby. Bliver lokalet fyldt, så starter ventilationen igen. Det er en løsning, der både sikrer et bedre indeklima og en solid driftsøkonomi," forklarer han.

Forenklet VAV-løsning med fuld fleksibilitet
Lindabs Pascal-løsning er udviklet og designet med det formål at forenkle og optimere ventilationen. Hjertet i Pascal er MBBV-boksen, der regulerer luften til hver enkelt diffusor i systemet, så der opnås den korrekte luftmængde. Den unikke spjældteknologi gør det muligt at håndtere op til 200 Pa med lavt lydniveau og uden behov for yderligere reguleringsudstyr. Det gør Pascal til en enkel og fleksibel løsning til mange kontorbyggerier. 

"I den daglige drift skal jeg faktisk kun trykke på to knapper på det display, der hænger på væggen. Her kan jeg indstille temperaturen, så den passer til rummet, eller sørge for at der bliver blæst mere luft ind," forklarer Jan Jacobsen, der er serviceleder og varetager den daglige drift af Metropolen.
Den simple opbygning af Pascal-systemet går igen hele vejen fra projekteringsfasen til installations- og ibrugtagningsfasen. Det sikrer en effektiv ventilationsløsning, der samtidig nemt kan skræddersyes til de enkelte byggerier og behov.


Hi-end indeklima gør kontormoduler attraktive, når firmaerne udvider
Optimering af indeklimaet er blandt de parametre, som har gjort præfabrikerede moduler til et populært alternativ for firmaer, der jagter flere kvadratmeter. Her spiller især ventilation en nøglerolle, og modulleverandøren Flex Modul bruger derfor mikroventilation i sine kontormoduler, der blandt andet lægger lokaler til entreprenørkoncernen Aarsleffs kontor øst i Hvidovre.

Modulleverandørerne har over de senere år mærket stigende efterspørgsel på præfabrikerede kontorlokaler fra virksomheder, som ønsker at udvide uden at binde store anlægssummer op i bygninger. Årsagen er ikke mindst, at kontormoduler i dag kan leveres med indeklimaløsninger, som både komfort-, funktions- og driftsmæssigt er fuldt ud på højde med de løsninger, som anvendes i traditionelt byggeri.
Løsninger hentet fra øverste hylde
- Modulbyggeriet har været inde i en rivende udvikling, der afspejler bygherrernes stigende ønske om at kombinere de tidsmæssige og økonomiske besparelser ved præfabrikeret byggeri med de typiske fordele ved traditionelle bygninger, såsom et godt indeklima, fortæller bygningsingeniør Lars Sørensen Kildemoes fra modulleverandøren Flex Modul.
- Indeklimaoptimering er med andre ord blevet et afgørende parameter. Alle anvendte løsninger - lige fra den indvendige beklædning til opvarmning og ventilation - skal derfor hentes fra øverste hylde. På den måde sikrer vi brugerne sunde og behagelige rammer omkring deres arbejdsdag, og det er der stort fokus på ude i virksomhederne, fortsætter han. 
Frisk luft leveret direkte gennem ydervæggen 
Blandt de løsninger, som Flex Modul anvender, er mikroventilationssystemet MicroVent fra ventilationsvirksomheden InVentilate. MicroVent fungerer uden brug af omfattende luftkanaler og udskifter i stedet lokaleluften direkte gennem ydervæggen. Det rørløse design, som vandt Ingeniørernes Produktpris i 2012, gør, at systemet sparer 85 pct. af den energimængde, som et traditionelt ventilationsanlæg kræver.
- Ud over et godt indeklima ønsker mange bygherrer at profilere sig på de grønne løsninger, og her passer mikroventilation fint ind. Men vi bruger primært systemet, fordi det effektivt sikrer frisk luft inden døre, og dernæst fordi det rørløse design er let at indbygge i modulerne, forklarer Lars Sørensen Kildemoes.
Fleksibilitet i højsædet
Flex Modul har bl.a. leveret to stk. 3-etagers kontormoduler til entreprenørkoncernen Per Aarsleff A/S's kontor øst i Hvidovre. Her sørger mikroventilationssystemet - i kombination med bl.a. energioptimerende varmepumper - for, at medarbejderne nu kan nyde godt af behagelige arbejdsrammer. Derudover er modulerne udført, så de på et senere tidspunkt kan flyttes og f.eks. anvendes af ledelsen på en byggeplads, hvis der skulle opstå behov for det.
- Fleksibilitet er et nøgleord inden for præfabrikeret byggeri. Langt de fleste af vores moduler skræddersys efter kundernes ønsker til indretning og funktioner. Det stiller høje krav til effektiviteten og kvaliteten af de løsninger, der anvendes, og her repræsenterer mikroventilation et stort fremskridt, afslutter Lars Sørensen Kildemoes.
For yderligere information, kontakt:
Morten Lundehøj | Direktør og arkitekt, InVentilate ApS |
T +45 6013 9837 | E-mail: ml@inventilate.com


Halton introducerer Zen til dit kontor
Haltons nyligt lancerede Zen kollektion giver ro til dit kontor. Den nye Zen-produktfamilie tilbyder en kontorklimaløsning med fem nye produkter. Produkterne fokuserer på nordisk æstetik, design og stille brug.

Produkterne fås i farver og former, der passer til indretningen af dit kontor. Alle skruer er skjulte, farverne er udvalgt til at matche omgivelserne og hvert kontor kan udstyres med den bedst egnede form. Zen Circle kan installeres i midten af rummet, Zen Corner passer i hjørnet, Zen Rektangulær og Zen Semi Circle er egnet til gulve eller lofter og Zen Wall er designet til at blive installeret på væggen.

Alle modeller har et frontpanel, der er let at fjerne og letter vedligeholdelse. Zen-produktfamilien er en del af intelligent klimastyring af kontoret. I bedste fald kan kontorets energiomkostninger blive halveret med passende automatisering uden at gå på kompromis med indendørs luftkvalitet.


Godt indeklima giver gode forudsætninger
Inklimeter er et lille apparat, som måler niveauet af støj, varme og luftfugtighed i klasselokalerne. Inklimeter kan sammen med energistyring give et bedre indeklima, hvilket der ifølge undersøgelser er problemer med på de danske skoler. EnergiData overtager pr. 1. december rettighederne til at markedsføre og videreudvikle Inklimeteret fra Svendborg-virksomheden 4Tec.

På mange skoler er der så dårlig luft, at det går ud over elevernes koncentration. Det kan en ny måler ændre på, og sammen med energistyring er det en rigtig god kombination. Så god, at danske EnergiData, som allerede laver energistyring, har valgt at investere i den lille måler, Inklimeter.

"Inklimeter er en naturlig forlængelse af vores arbejde med energistyring, og derfor har vi købt aktiverne omkring Inklimeter," siger Morten Dysted Dahl, adm. direktør i EnergiData, som har flere års erfaring i energistyring i skoler og offentlige bygninger.

Energidata tilbyder programmet MinEnergi, som er et internetbaseret energistyringssystem, der kan bruges til at styre og monitererer energiforbruget i bygningerne fra en PC. "Hvis en skole fx både har MinEnergi og Inklimeter, betyder det, at skolelederen har styr på energiforbruget i bygningerne. Inklimeter er til gengæld med til at give en klar fornemmelse af, hvor indeklimaet evt. halter, og om der er der særlige områder, man skal være opmærksom på." 

Godt indeklima koster ikke ekstra

"Det er jo sådan, at det ikke koster mere i energi at have et godt indeklima. Når man har styr på sit energiforbrug, tror jeg faktisk, at man har god mulighed for at fjerne den skjulte omkostning, der er, ved at have et dårligt indeklima, nemlig at produktiviteten falder med op til 5 %, som undersøgelser viser," siger Morten Dysted Dahl fra EnergiData.

Godt indeklima giver gode forudsætninger

Når nu alt peger på, at dårligt indeklima giver faldende produktivitet i klasserne, er det vigtigt, at man også i dagligdagen er opmærksom på, hvad man selv kan gøre. Inklimeteret måler løbende støj, temperatur, luftfugtighed og CO2-niveau. Og så viser den ved hjælp af en mere eller mindre glad smiley, om det er tid til at lufte ud eller foretage sig noget andet for at forbedre forholdene i lokalet."

"Hvor de mange data omkring energiforbruget især taler til skolelederen og den tekniske stab, er Inklimeter også for dem, der færdes i klassen hver dag, nemlig lærere og elever, siger Morten Dysted Dahl. "Jeg tror, at det skærper opmærksomheden om de dele, som de selv kan gøre noget ved ude i klassen, og samtidig kan det også give et praj til skolelederen, hvis der er et mere teknisk problem,".

Relevant investering

"Vi har mærket en stigende efterspørgsel fra kunderne om netop et produkt som Inklimeter. Derfor er det rigtig interessant for os at videreføre produktet og sammenkoble det med energistyring," siger Morten Dysted Dahl. I anledning af, at EnergiData har købt retten til at videreføre Inklimeter, er Jesper Agerholm Sørensen, tidligere direktør i 4Tec, ansat i EnergiData.

Fakta om Inklimeter

• Måler som monteres i klassen

• Med en glad eller sur smiley viser Inklimeter niveauet for støj, varme og luftfugtighed.

Inklimeter er en effektiv hjælp til at forbedre indeklimaet i klassen og giver blandt andet skolen mulighed for at:
• foretage målinger og analyser af indeklimaet
• overvåge CO2 og støjniveau i klassen
• dokumentere indeklimaets tilstand, eksempelvis til skolens APV.


Det ultimative våben mod dårligt indeklima
KE Fibertec står nu klar med en nyhed, som effektivt bekæmper en af de største trusler mod det gode indeklima, nemlig urene ventilationskanaler. InTex består af en højteknologisk sensor, der giver installatøren besked, når tekstilkanalen skal rengøres. Resultatet er fuldt funktionsdygtige ventilationskanaler hver dag året rundt til gavn for både indeklima og energibudget.
Det ultimative våben mod dårligt indeklima KE Fibertec står nu klar med en nyhed, som effektivt bekæmper en af de største trusler mod det gode indeklima, nemlig urene ventilationskanaler. InTex består af en højteknologisk sensor, der giver installatøren besked, når tekstilkanalen skal rengøres. Resultatet er fuldt funktionsdygtige ventilationskanaler hver dag året rundt til gavn for både indeklima og energibudget. Med lanceringen af tekstilkanal-sensoren InTex går KE Fibertec nu til kamp mod en af indeklimaets største trusler, nemlig ineffektive og ikke rengjorte ventilationskanaler. InTex optimerer det tekstilbaserede ventilationsanlægs ydeevne ved at monitorere lufttrykket og give installatøren besked, når tekstilkanalen skal vaskes. Der er derfor fordele at hente, hvad angår både miljø og driftsøkonomi takket være det forbedrede indeklima og de øgede energibesparelser. Optimeret indeklima og energibesparelser Et sundt indeklima afhænger af en række forhold, og ifølge Arbejdstilsynet udgør ventilationsanlæggets renhed en faktor, når der opstår problemer med luftkvaliteten. Anders Olsen, der som udviklingsingeniør hos KE Fibertec kender til vigtigheden af en velfungerende ventilation, er enig i dette: - For at opretholde et godt indeklima er det vigtigt, at alle ventilationskanaler rengøres løbende, så de bevarer deres ydeevne. Med InTex opnår installatøren løbende indsigt i tekstilkanalernes funktionsevne, så han aldrig er i tvivl om, nøjagtigt hvornår de skal vaskes, siger Anders Olsen og fortsætter: - På den måde undgår man at vaske for sjældent såvel som for hyppigt, og kunden opnår både et optimeret indeklima pga. den trækfri luftfordeling samt solide energibesparelser på anlægget, fordi en ren kanal bruger mindre strøm. InTex' innovative teknologi, som bl.a. bygger på forskning udført i tæt samarbejde med Teknologisk Instituts Center for Installation og Kalibrering, består af en sensor, som er monteret i bunden af tekstilkanalen. Sensoren kommunikerer løbende med en master, der er placeret i bygningen, og når det statiske tryk i tekstilkanalen rammer et bestemt niveau, vil installatøren automatisk modtage en e-mail. Derved holdes han løbende orienteret om hvilke sensorer, der har registreret en ændring og dermed hvilke tekstilkanaler, som skal rengøres. Ny standard for mekanisk ventilation Inden for bygningsdrift og -vedligehold fokuseres der i stigende grad på sammenhængen mellem et velfungerende ventilationsanlæg og et sundt indeklima. Eksempelvis blev der for nylig introduceret en ventilationsnorm, DS 447:2013, der som en del af BR 10 sætter nye standarder for eks. rengøring og vedligehold af mekanisk ventilation. Anders Olsen forklarer: - Rengøring har altid været et centralt element i KE Fibertecs løsninger, da vores tekstilkanaler bl.a. vedligeholdes gennem vask, hvilket skaber naturlige forudsætninger for en sund hygiejne og et lavere energiforbrug. Takket være InTex' teknologi, der hjælper installatøren til at opnå den ideelle rengøringsfrekvens, bliver det endnu lettere at leve op til de nye ventilationsnormer.