Kølebafler

Kølebafler - Et system med kølebafler er baseret på, at kølingen tilføres via koldt vand og primærluften opfylder kravene til god luftkvalitet. Med en kølebaffel skal der fokuseres på optimal komfort i rummet. Beregningsværktøj til at effektivisere og optimere energiforbruget inden for forskellige køletekniske områder - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om kølebafler:


2K Klima- og Køle Distributøren

Odensevej 128
4700 Næstved
Tlf. 28 88 66 74
E-mail: jens@2k.dk

www.2k.dk

Kompetencer: Vandkølingsanlæg, køleanlæg, varmepumper, fancoil & fancoils, chillere, Downflow & Upflow & Inrow & bagdørskøle & EDB fancoil, affugtere, lufttæpperKølebaffel & kølebafler, Tørkølere (frikølere), Kondensatorer (Luft- & Vandkølede), On-Rak (EDB Køling), Luftkølere (Køle- & Frostrum), Ventilationscentraler (AHU), Rooftop, Pladevarmevekslere (Loddede og pakninger), varmevekslere, Kølekompressorer, SABIANA fancoils, Kalorifere

Læs mere om 2K Klima- og Køle Distributøren


AiRFORCE

Jernbanegade 12
8881 Thorsø
Tlf.: +45 58 58 58 54
E-mail: info@airforce.dk

www.airforce.dk

Kompetencer: DBI-godkendt installatør for mekanisk brandventilation og overtryksventilation. Leverandør af komplette løsninger indenfor mekanisk brandventilation, overtryksventilation, parkeringsventilation, røgudluftning, brandsikring af ventilationsanlæg, boligventilation, komfortventilation og kølebafler

Læs mere om AiRFORCE


Lindab

Langkær 20
6100 Haderslev
Tlf: +45 73 23 23 23
Email: lindab@lindab.dk

www.lindab.dk

Kompetencer: Systemløsninger og produkter til forbedring af indeklima, Komfortventilation, Industriventilation, Boligventilation, Villaventilation, Ventilationskanaler og tilbehør, Ventilationsaggregater, Ventilatorer, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Kølebafler, Automatik, Lufttæpper, Lyddæmpere, Lyddæmper beregninger, Indeklima, Indblæsning, Udsugning, Lindab Safe, Lindab Rekt, Lindab isol, Lindab Transfer, Lindab InDomo m.fl.

Læs mere om Lindab


SA-AL Køleteknik ApS

Stavneagervej 8
8250 Egå
Tlf.: 86 22 62 88/ Vagttelefon:86 30 07 26
E-mail: sa@koleteknik.dk

Kolding afd.: Esbjergvej 16 A, 6000 Kolding, Tlf.: 86 30 07 26

Aalborg afd.: Indkildevej 12 B, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: 96 34 20 22

www.koleteknik.dk

Kompetencer: Køleanlæg, miljøvenligt CO2-køleanlæg, fryseanlæg, frostrum, kølemontører, varmepumper, køleteknik, klimaanlæg, vandkøleanlæg, varmegenvinding, ismaskiner, køleskabe, fryseskabe, aircondition

Læs mere om SA-AL Køleteknik ApS


Vojens Køleteknik A/S

Tingvejen 42D
​6500 Vojens
Tlf.: 74 54 21 76
E-mail: salg@voko.dk

www.voko.dk

Kompetencer: Køleanlæg, kølerum, kølemontører, frostrum, fryseanlæg, køleteknik, kølesystemer, CO2 kølesystemer

Læs mere om Vojens Køleteknik A/S


2K – salg, ekspertise og rådgivning omkring kølebafler
En kølebaffel er en varmeveksler, der overfører varmen i rumluften til en kølevandskreds

Varmeoverførslen mellem rumluft og overflade sker på to måder.

1. Dels sker det gennem en strålingseffekt mellem baflens overflade og rummets flader,
2. dels som konvektion mellem luften, der ligger nærmest overfladen, og selve overfladen.

Disse to varmeoverførselsværdier giver til sammen den samlede varmeoverførsel.

Kølebaflen er en del af et klimaanlæg, der som regel bliver installeret i loftet.

Kølebaflen integrerer funktionerne af køling og opvarmning samt distri-bution af rummets luft.
Brugen af et kølebaffel system gør det muligt at opnå gode resultater med hensyn til komfort, sundheds-mæssige fordele og energibesparelser. Fordelene er meget lavt støjniveau; høje hygiejnestandarder; ingen ubeha-gelige trækgener og en ensartet rumtemperatur.

Der opnås høj energieffektivitet, ved udnyttelsen af lavenergi input for både køling og opvarmning og ved fravær af ventilatorer på enheden og lave tryktab og deraf lave pumpeomkostninger, samt lave vedligeholdelsesom-kostninger og reduktion af installationsomkostninger takket være ingen elinstallationer og kondens-afløbskanaler i rummet.

kølebafler, bruger vand til at regulere rumtemperaturen. Rumluft bliver sendt gennem coilen i baflen, hvor vandet, enten koldt eller varmt, cirkulerer, hvilket resulterer i at rummets lufttemperatur reguleres, hvilket skaber den allerbedste komfort for de medarbejdere der arbejder / opholder sig i rummet. De Vandbårne løsninger omfatter nedhængte eller integrerede kølebafler, passive eller aktive.

Se mere her eller kontakt 2K Klima- og Køle Distributøren for mere information