Komfortventilation

Indeklima data omhandler termisk indeklima, moderate termiske omgivelser, PMV- og PPD-indeks og anbefalede komfortkrav. Indeklima berører ligeledes beregning af temperaturer, varme og kolde omgivelser, atmosfærisk indeklima, luftkvalitet, grænseværdier samt sumformlen. Se beregningsprogrammer til konfigurering af produkter her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om komfortventilation:


AiRFORCE

Jernbanegade 12
8881 Thorsø
Tlf.: +45 58 58 58 54
E-mail: info@airforce.dk

www.airforce.dk

Kompetencer: DBI-godkendt installatør for mekanisk brandventilation og overtryksventilation. Leverandør af komplette løsninger indenfor mekanisk brandventilation, overtryksventilation, parkeringsventilation, røgudluftning, brandsikring af ventilationsanlæg, boligventilation, komfortventilation og kølebafler

Læs mere om AiRFORCE


BG Termic Plus ApS

Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf. +45 65 99 49 95
E-mail: info@termicplus.dk

www.termicplus.dk

Kompetencer: Totalløsninger indenfor Varme og Ventilation, Industrikedler, Biobrændselskedler, Fliskedler, Stokerfyr, Træpillefyr, Solvarmepaneler, Solvarmebeholdere, Solfangere, Akkumuleringstanke, BrændefyrJordvarmePillefyrSolvarmeVarmepumper, Jordvarmeanlæg, Luft til vand varmepumper, BoligventilationVentilationsanlægDecentral ventilationKomfortventilationVentilationskanaler, Centrale ventilationsanlæg, Ventilationsanlæg, Kanalsystemer, Lyddæmpere, Riste-ventilation, Rumventilation, Regulerende Spjæld, Udsugningskanaler, Udsugningssystemer, Ventilationsaggregater, Ventilationskanaler, Industriventilation, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Villaventilation, Ventilationsslanger, Flexrør-ventilation

Læs mere om BG Termic Plus ApS


Eegholm a/s

Grundtvigs Alle 165-169
6400 Sønderborg
Tlf.: 73 12 12 12
E-mail: eegholm@eegholm.dk

www.eegholm.dk

Kompetencer: El komponenter og kapslinger, el-motorer, gear, frekvensomformere, brandventilation, komfortventilation, eltavler, industriteknisk service

Læs mere om Eegholm A/S


Greenklima Aps

Ølsemagle Kirkevej 68
4623 Lille Skensved
Telf.: 81 73 01 99
E-mail: jk@greenklima.dk

www.greenklima.dk

Kompetencer: ventilations entreprenør, Ventilations ingeniør, ventilation, ventilationsanlæg, varmegenvinding, boligventilation, villaventilation, decentral ventilation, naturlig ventilation, køleunits, ventilationsaggregater, ventilations service, filterskift, proces ventilation, punktsug, skoleventilation, CTS anlæg, Nilan, Genvex, kølegenvinding, balanceret ventilation

Læs mere om Greenklima Aps


JRV A/S

Nimbusvej 10
2670 Greve
Tlf: +45 43 95 09 50
E-mail: sales@jrv.dk

www.jrv.dk

Kompetencer: Ventilationsanlæg, sugearme, punktudsugning, udsugning, Smedearbejde, Kemikaliebestandige ventilatorer, Flexoduct Medical, Flexoduct International, Store anboringer, Køleanlæg for datamater, IT-klimaanlæg, Renrumsinventar, Flowvagter til stinkskabe, Stål, Tilbehør til stinkskabe, Kontrolanordning til stinkskabe, Stålrørsvarmeflader, Stinkskabsstyringer, Dampvarmeflader, Renrumsinstallation, Udsugningsventilatorer, EDB-køleunits, Kildefiltre, Punktventilationsalarmer, Punktventilation, Flexoduct, Laboratorieventilationsanlæg, Filterhuse, Centrifugalventilatorer, Luftkonditioneringsanlæg, Hospitalstilbehør, Flow, Renrumsgruppen®, Safe-X-Change®, FLEXODUCT

Læs mere om JRV A/S


Lindab

Langkær 20
6100 Haderslev
Tlf: +45 73 23 23 23
Email: lindab@lindab.dk

www.lindab.dk

Kompetencer: Systemløsninger og produkter til forbedring af indeklima, Komfortventilation, Industriventilation, Boligventilation, Villaventilation, Ventilationskanaler og tilbehør, Ventilationsaggregater, Ventilatorer, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Kølebafler, Automatik, Lufttæpper, Lyddæmpere, Lyddæmper beregninger, Indeklima, Indblæsning, Udsugning, Lindab Safe, Lindab Rekt, Lindab isol, Lindab Transfer, Lindab InDomo m.fl.

Læs mere om Lindab


NB VENTILATION A/S

nb-ventilation

Svanningevej 2
9220 Aalborg Ø
Telf.: 98 31 52 44
E-mail: nb@nb-ventilation.dk

www.nbventilation.dk

Kompetencer: Ventilationsaggregater, Komfortventilation, Industriventilation, Boligventilation

Læs mere om NB VENTILATION A/S


PascAIR Aps
Alt i ventilation
Jacob tlf.: 22 60 68 22
Rasmus tlf.: 22 60 68 23
E-mail: kontakt@pascair.dk

web

Kompetencer: Ventilationsanlæg, Ventilation, Ventilationsmontage, Ventilationsservice, Ventilation installation og vedligehold, Boligventilation, Komfortventilation, Indeklima

Læs mere om PascAIR ApS


ProVentilation A/S

H.J. Holst Vej 20-22
2610 Rødovre
Tlf.: 36 36 09 09
E-mail: info@proventilation.dk

www.proventilation.dk

Kompetencer: Komfortventilation, ventilation, ventilationsmontage, indregulering, service af ventilationsanlæg, ventilationsanlæg, indeklima, styring og regulering, køleanlæg, automatik, skoleklima, luftrenser, energioptimering

Læs mere om ProVentilation A/S


Stego Norden AB

Förretagsallén 4
184 23 ÅKERSBERGA, Sverige
Tlf.: +46 8 545 86 160
E-mail : sales@stegonorden.se

www.stego-norden.se

Kompetencer: Kapslinger, Varmelegemer, Varmeblæsere, Ex Varmelegemer, Skabsventilaton, 19” Ventilationsmoduler, Termostater, Ex Termostater, Hygrostater, Skabsbelysning, Trykudligning

Læs mere om Stego Norden AB


Venti AS

Banevænget 3
8362 Hørning
Tlf.: 86 92 22 66
E-mail: info@venti.dk

www.venti.dk

Kompetencer:

Projekttilpassede løsninger og produkter til forbedring af indeklima

Ventilationskanaler og tilbehør, spjæld, lyddæmpere, taghætter og gennemføringer, montagebøjler og tilbehør

Komfortventilation, Industriventilation, aggregater, armaturer, brandsikring, luft-vand systemer, regulering og tilbehør, lufttæpper, storkøkkenemhætter, ventilatorer

Boligventilation, boligemhætter og kontrolventiler

Brandskabe, slangevinde

Indeklimaløsninger, der gavner arbejdsmiljøet og sparer energi

Læs mere om Venti AS


Ventilationsvinduet

Horn Group ApS
Fuglehavevej 23
2750 Ballerup
Tlf.: 81 81 81 10
E-mail: info@ventilationsvinduet.dk

www.ventilationsvinduet.dk

Kompetencer: Vinduer, ventilationsvinduer, indeklima, luftudskiftning, naturlig og hybrid ventilation

Læs mere om Ventilationsvinduet


Mere viden om komfortventilation:

For at forbedre komfortventilationen skal det termiske og atmosfæriske indeklima forbedres med hensyn til luftens temperatur, fugtighed og luftens indhold af fremmede/skadelige stoffer og partikler.

Ved komfortventilation er der to indblæsningsprincipper, som kan anvendes:
Opblandingsprincippet og Fortrængningsprincippet.

Opblandingsprincippet tilstræber ens fordeling af varme og forurening i hele rummet.
Opblandingsprincippet er anvendeligt på virksomheder med moderate forureningsemissioner og konvektionsstrømme fra processer og apparater. Opblandingsventilation kaldes også fortyndingsventilation, da forureningen søges fortyndet med den indblæste ventilationsluft.

Ved kraftige forureningsemissioner og store konvektionsstrømme er opblandingsprincippet ikke anvendeligt, da der skal indblæses betydelige mængder udeluft for at opnå en tilfredsstillende fortynding. Kraftige og store konvektionsstrømme vil ødelægge strømningsbilledet i lokalet. Hvis der afgives megen varme fra processer, apparater eller store forsamlinger af personer, skal der bruges store luftmængder for at reducere temperaturen i opholdszonen, og opblanding er derfor ikke velegnet.

Opblandingsprincippet er særdeles påvirkeligt overfor tværstrømme i bygningen. Tværstrømmene kan forårsage, at den indblæste luftmængde går direkte over i udsugene, dvs. der opstår kortslutning. Ved anvendelse af opblandingsprincippet kan der maks. fjernes en varmebelastning på 100 W/m2.
Opblandingsprincippet vil derfor med fordel kunne anvendes ved processer og i kontorlokaler uden væsentlige varmeafgivere og emissioner.

Kilde: DE


Venti AS overtager alle ETS NORDs danske aktiviteter


02.sep 2021


Virksomheden Venti er stolte over at kunne fortælle, at de fra
d. 18/9 har indgået et samarbejde med den innovative og kvalitetsorienterede virksomhed ETS NORD AS.

ETS NORD AS er en finsk/estisk virksomhed etableret i 1998. Virksomhedens primære beskæftigelse er produktion samt design og salg af ventilationsudstyr og tilbehør. ETS NORD opererer primært i Norden og er markedsledende i Finland.

Stærk oprustning på produktsiden

Med det nye samarbejde opnår Venti en optimal supplering i virksomhedens produktportefølje. ETS NORD tilfører nemlig en række produkter, som komplementerer udbuddet hos Venti særdeles godt.

Venti får nu mulighed for at disponere over en velassorteret portefølje af tekniske produkter af høj kvalitet, som supplerer det nuværende sortiment optimalt. Desuden sikrer samarbejdet et langt bredere produktprogram på kanaldelen, da Venti nu bl.a. vil kunne tilbyde et komplet rustfrit program.

Alt i alt betyder den nye aftale, at Venti vil kunne gå til kunden med en endnu mere helstøbt produktportefølje på både teknik- og kanalsiden. Alle produkter lever op til den høje kvalitetsstandard, som Venti altid har været garant for.

Design og produktion af værdiskabende ventilationsprodukter

Hos Venti har man set en stor værdi i ETS NORDs store passion for produktionen af innovative ventilationsløsninger: “Vi har en dybt rodfæstet baggrund inden for teknologi,” siger ETS NORDs grundlægger Urmas Hiie, og forklarer, hvorfor ETS NORD er på forkant med udviklingen. “Vi griber udfordrende, komplicerede produktionsmetoder, der gør det muligt for os at designe og producere ting, der for 10 år siden virkede nærmest utopiske.”


Kunder og troværdighed i fokus

Hos Venti har der altid været fokus på kunderne og det gode samarbejde. Og her er matchet med ETS NORD til at få øje på: “Pålidelighed er nøglen i vores virksomhed. Hvis vi lover noget, så sker det.” siger Parter/CCO Markku Mattila, som tiltrådte ETS NORD i 2011. Direktør hos Venti Søren Lindahl tilslutter sig det statement. Hos Venti har kunden netop altid været i fokus, hvilket afspejles i virksomhedens egne værdier om troværdighed, respekt og omhu over for kunden.

Søren forklarer selv: ”Det er vigtigt, at kunderne føler, at de får mere end blot et produkt, når de handler med os. At de hos os har sikkerhed for, at de får det rigtige produkt til den pågældende opgave, at de får den rigtige rådgivning undervejs.”

Fokus på bæredygtighed

Også ETS NORDs ambitiøse tilgang til bæredygtighed falder helt i tråd med ambitionerne og kerneværdierne hos Venti. Hos ETS NORD følges kvalitets- og miljøpolitik nøje af koncernens topledelse, og virksomheden er meget opmærksom på de miljømæssige påvirkninger i relation til deres aktiviteter.

ETS NORD forklarer selv, at de sammen med deres engagerede medarbejdere og samarbejdspartnere ønsker at inspirere verden med innovative produkter og skabe en ny og bæredygtig fremtid for indendørs komfort.

Læs også: VENTI – SKEJBYEN – et nyt attraktivt boligområde

Bæredygtighedsambassadør hos Venti Lone Klausen understreger, at Venti er en innovativ virksomhed, der er meget optaget af at skabe bæredygtige løsninger samt at forbedre diverse processer og områder, så der bliver endnu mere fokus på klima og miljøbevidsthed.

Match på kvalitet og værdier

Søren Lindahl, direktør i Venti, forklarer selv samarbejdet således:

”Både målet om at sikre den gode luftkvalitet og et sundt indeklima, passionen for innovation og teknologi samt grundtanken om pålidelighed og troværdighed i forhold til kunden er tydelige lighedspunkter i forhold til os i Venti.

Desuden har både vi i Venti og ETS NORD en klar ambition om hele tiden at udvikle arbejdsprocesser i en mere bæredygtig retning, og begge parter brænder for at inkorporere klimavenlige tiltag, hvor det er muligt.

Helt konkret styrker aftalen vores måde at være til stede i markedet på, med mere komplette løsninger og flere produkter af høj kvalitet.

Derfor er matchet så meningsfuldt, og vi glæder os meget til at påbegynde samarbejdet og den rejse, vi skal på sammen med ETS NORD.”

Alt i alt en styrket position

Hos Venti kommer det nye samarbejde således til at betyde, at virksomheden får et endnu mere konkurrencedygtigt produktudvalg, en øget fleksibilitet og endnu større leveringssikkerhed.

Alt i alt vil dette styrke den position, Venti har i markedet, både i forhold til opgaveløsninger samt det eksisterende fokus på innovation og bæredygtighed.

Venti glæder sig til at kunne levere endnu mere tilpassede og fleksible ventilationsløsninger og gå stærkere ud til kunderne. For yderligere spørgsmål og dialog, kontakt direktør i Venti Søren Lindahl på telefon 2014 8880 eller mail slk@venti.dk.


Øland – Frisk luft til de aktive
Københavns største fitnesscenter beliggende på Nordre Fasanvej 27, Frederiksberg, har valgt Øland som leverandør til den omfattende ventilationsløsning

Vi har leveret det lidt større Komfovent anlæg til Fitness 1, som kan håndtere op til 40.000m3/h i timen.

Komfovent leverer med kapacitet fra 50 til 100.000 m3/h. Aggregaterne findes i mange varianter og fås bl.a. med rotor- eller modstrømsveksler. Til komfortkøl tilbydes aggregater med indbygget reversibel varmepumpe.