Laboratorieventilation

Det er vigtigt med regulering af ventilation i laboratorier, især inden for kemiske og biologiske laboratorier. Laboratorieventilation skal forhindre farlige dampe, luftarter og partikler i at trænge ud i arbejdsområdet

Leverandører af og viden om Laboratorieventilation :


Airvention ApS

Knudlundvej 14
8653 Them
Tlf.: +45 25 94 40 00
E-mail: info@airvention.com

www.airvention.com

Kompetencer: Indeklima, Laboratorieventilation, Luftkvalitet, Luftrensning, Renrum, UVC lys

Læs mere om Airvention ApS


JRV A/S

Nimbusvej 10
2670 Greve
Tlf: +45 43 95 09 50
E-mail: sales@jrv.dk

www.jrv.dk

Kompetencer: Ventilationsanlæg, sugearme, punktudsugning, udsugning, Smedearbejde, Kemikaliebestandige ventilatorer, Flexoduct Medical, Flexoduct International, Store anboringer, Køleanlæg for datamater, IT-klimaanlæg, Renrumsinventar, Flowvagter til stinkskabe, Stål, Tilbehør til stinkskabe, Kontrolanordning til stinkskabe, Stålrørsvarmeflader, Stinkskabsstyringer, Dampvarmeflader, Renrumsinstallation, Udsugningsventilatorer, EDB-køleunits, Kildefiltre, Punktventilationsalarmer, Punktventilation, Flexoduct, Laboratorieventilationsanlæg, Filterhuse, Centrifugalventilatorer, Luftkonditioneringsanlæg, Hospitalstilbehør, Flow, Renrumsgruppen®, Safe-X-Change®, FLEXODUCT

Læs mere om JRV A/S


Nederman Danmark A/S

Ryttermarken 3
3520 Farum
Tlf.: 70200302
E-mail: gert.schytt@nederman.dk

www.nederman.com

Kompetencer: Centralstøvsuger, Energispareventilator, Industristøvsuger, Industriventilation. Kanalsystemer, Laboratorieventilation, Punktsug, Punktudsugning, Spjæld - Ventilation, Spånsugningsanlæg, Sugearme, Udsugning, Ventilation, Ventilation installation og vedligeholdelse, Ventilationsanlæg, Ventilatorer

Læs mere om Nederman Danmark A/S


Toico Ventilation A/S

Toico

Stæremosen 55
3250 Gilleleje
Tlf. +45 3262 2001
E-mail: kontakt@toico.dk

www.toico.dk

kompetencer: ventilatorer, sugearme, arbejdskabine med sug, hvirvelsug, ristsug, slibemaskine med udsugningskåber, styring og regulering, ventilationsfiltre, spjæld, trykluftkompressorer, stinkskabe, renrumsarmaturer, laboratorieventilation

Læs mere om Toico Ventilation A/S


Effektiv og ensartet fordeling af store luftmængder i laboratorier
KE Fibertecs løsninger med tekstilkanaler vælges ofte i laboratorier på grund af deres evne til at håndtere store luftmængder samtidig med, at der opnås et lavt støjniveau i rummet.

Dette er vigtigt, idet høje lufthastigheder og støj ofte vil have negativ indvirkning på testresultater og udstyr i laboratoriet.

Systemerne er specielt velegnede i laboratorier med stinkskabe eller i lokaler med varierende behov (VAV-anlæg).

KE Fibertec har stor erfaring med levering af tekstilkanaler til rene rum. 

Hvorfor vælge tekstilkanaler i et laboratorium?
• Effektiv og ensartet fordeling af store luftmængder
• Trækfri luftfordeling og ingen døde zoner
• Støjsvage - helt ned til 25 dbA
• Godkendt efter nyeste danske brandnormer (DS 428, B-s1, d0)
• Enkle at rengøre - ingen grobund for mikroorganismer
• Lette tekstilkanaler, der kan monteres i enhver type loft
• Lave omkostninger til vedligeholdelse