Luftrensning

Luftrensning/Luftbehandling (Tilstandsændring) inden for ventilation omhandler luftens tilstandsstørrelser, mollierdiagram, blanding af luft, opvarmning af luft, afkøling af luft, befugtning af luft og affugtning af luft. Luftrensning foretages ved hjælp af et luftrensningsanlæg, som kan opbygges på flere måder. Luftrensning kan bl.a. udøres vha. filtre, såsom aktiv kulfiltre.

Leverandører af og viden om luftrensning:


AMMONGAS A/S

Ejbymosevej 5
2600 Glostrup
Tlf.: +45 43 63 63 00
amg(a)ammongas.dk

www.ammongas.dk

Kompetencer: Opgradering af biogas, Biogasopgraderingsanlæg, Luftrensning, ammoniak separering, Filteranlæg, Filtreringsanlæg, Selvrensende filtre, Vand og afløb teknik, Vandfiltre, Vandfiltrering, Vandrensning, Flotationsanlæg, multimediefilter, Sandfilter

Læs mere om AMMONGAS A/S


Alfa Instruments

Alfa

Danhaven 16
2500 Valby, Denmark
Tlf.: 7025 1720
E-mail: info@alfaline.dk

www.alfainstruments.dk

Kompetencer: Flowmålere, ultralydsflowmålere, luftrensere, tykkelsesmålere ultralyd, IR-temperaturmålere, ozongeneratorer, rygekabiner, rygerum, rygeborde, rygeskabe

Læs mere om Alfa Instruments


Anderberg Klima A/S

Teglværksvej 8 B
4200 Slagelse
Tlf.: 43 999 888
E-mail: info@anderbergklima.dk

www.anderbergklima.dk

Kompetencer: Befugtningsanlæg, dampbefugtning, mobile befugtningsanlæg, affugtning, affugtningsanlæg, adsorptionsaffugtning, sorptionsaffugter, tørring, skadeservice, kondensaffugtere, fugtstyring, fugtkontrol,  korrosionsbeskyttelse, procestørring, klimaanlæg, varmepumper, omvendt osmose, fugtmåling, dugpunktsstyring, skimmelsvamp, mug, bygningsudtørring, HEPA-filtre og luftrensere

Læs mere om Anderberg Klima A/S


CAMFIL A/S


Literbuen 1-7
2740 Skovlunde
Tlf.: 4914 4433
E-mail: sales.dk@camfil.com

www.camfil.dk

Kompetencer: Filtre, Ventilationsfiltre, Posefiltre, Filterposer, Kuvertfiltre, Panelfiltre, Filterpatroner, Procesfiltre, Kompaktfiltre, Filtermåtter, Planfiltre, HEPA-filtre, Støttekurve, Montagerammer, Aktivt kul, Molekylærfiltre, Kombinationsfiltre, Filteranlæg, Støv- og røgopsamlingsanlæg, Filterskabe, Luftrensere, Indeklima, Biogas, Biogasopgradering

Læs mere om CAMFIL A/S


Lumeelamp

Stationsvej 1
7451 Sunds
Tlf.: 22 63 60 08
E-mail: info@lumeelamp.net

www.lumeelamp.net

Kompetencer: Desinfektion, desinfektionsmidler UV-C, UV-C lys, To i en funktion, åben-lukket. Virusbekæmpelse også mutationer, bakteriebekæmpelse, skimmelsvamp bekæmpelse, Bekæmpelse af luftvejs gener i forbindelse med skimmelsvamp, bekæmpelse af pollen gener, luftrenser for VOC og SMOG.

Læs mere om Lumeelamp


MovAir

Gammel Køgegaard 9
4600 Køge
Tlf.: 53 53 00 06
E-mail: movair@movair.dk

www.movair.dk

Kompetencer: Lufttæpper, Ventilatorer, Boligventilation, Industriaggregater, Industriventilatorer og Luftrensere

Læs mere om MovAir


Polygon DB

Stamholmen 193B
2650 Hvidovre
Tlf.: 72 28 28 18
E-mail: info@polygondb.dk

web

Kompetencer: Følgeskadebekæmpelse, Hjælperøgdykker, følgeskade brand (sikring af løsøre), Rengøring efter brand-, vand- og stormskader, Affugtnings- og udtørrings opgaver, Skimmelsanering, Facaderens, Sikring af døre, vinduer, tag efter indbrud, hærværk og stormskader, stormflodssikring, Renovering af ejendele, Rengøring efter PCB, asbest og bly, Lugtsanering, Ligsanering

Polygonvatro for teknisk skadeservice - Tlf.:  24 790 790

Kompetencer: Kloridmåling på og omkring teknisk udstyr/installationer, Måling af flourid forurening efter lithium ion batterier involveret i brand, Måling af andre korrosive forbrændingsresidualer med væskekromatograf, Vurdering af risiko for korrosion i øvrigt f.eks. fugtniveau eller risiko for atypiske korrosive forbrændingsresiduale, Yderligere følgeskadebekæmpelse på korrosionsfølsomme overflader samt elektronik og elinstallationer, Sikring af udstyr på stedet ved afdækning og fugtreduktion eller flytning af udstyr om nødvendigt, Rapportering af skadevurdering og korrosionsrisiko samt anbefalinger til næste indsats.

Læs mere om Polygon DB


ProVentilation A/S

H.J. Holst Vej 20-22
2610 Rødovre
Tlf.: 36 36 09 09
E-mail: info@proventilation.dk

www.proventilation.dk

Kompetencer: Komfortventilation, ventilation, ventilationsmontage, indregulering, service af ventilationsanlæg, ventilationsanlæg, indeklima, styring og regulering, køleanlæg, automatik, skoleklima, luftrenser, energioptimering

Læs mere om ProVentilation A/S


Reecon A/S

Læs mere om Reecon A/S


Rohr ApS

Jernet 27
6000 Kolding
Tlf.: 75 59 43 22 *Tryk 2*
E-mail: kontakt@rohr.dk

web

Kompetencer: Boligventilation, indeklima, ventilationsanlæg, rensning og indregulering, renovering, service, emhætter, boksventilatorer, genvindingsanlæg, komfortventilation, procesventilation

Læs mere om Rohr ApS


Service-Rens ApS​

Jylland: Nydamsvej 37, ​8362 Hørning
Sjælland: Føllets Kvarter 17, ​2750 Ballerup​
Tlf.: 26 27 47 46

​E-mail: mail@servicerens.dk

web

Kompetencer: Ventilationsrens, facaderens, graffitirens, industrirengøring, højderengøring

Læs mere om Service-Rens ApS​


Ventilationsvinduet

Horn Group ApS
Fuglehavevej 23
2750 Ballerup
Tlf.: 81 81 81 10
E-mail: info@ventilationsvinduet.dk

www.ventilationsvinduet.dk

Kompetencer: Vinduer, ventilationsvinduer, indeklima, luftudskiftning, naturlig og hybrid ventilation

Læs mere om Ventilationsvinduet


Mere viden om luftrensning:

Luftrensere virker på forskellige måder og bruger forskellige metoder til at rense luften. Nogle apparater kan kombinere flere forskellige metoder.

Ioniseringsapparater fjerner typisk partikler fra luften. De fjerner ofte kun en mindre del af den samlede partikelmængde i rummet, så de har kun en ringe effekt. Ioniseringsapparater kan danne ozon. Luftrensere med elektrostatiske filtre har vist sig i nogle situationer at være effektive til at fjerne partikler. De kan danne ozon.

Partikelfiltre er fysiske filtre, som filtrerer partiklerne fra. Alt efter filternes kvalitet kan de virke mere eller mindre godt. Gasfiltre virker kun delvist. De holder nogle gasser tilbage og lader andre gå igennem. Stofferne frigives gradvist igen, hvis filtrene ikke skiftes ofte nok. Ozongeneratorer/ozonluftrensere fjerner typisk lugte. De kan være sundhedsfarlige i ikke-fagfolks hænder og bør kun bruges til specialopgaver og ikke i private hjem. Ozongeneratorer må ifølge Arbejdstilsynet ikke anvendes i lokaler, hvor der opholder sig personer. Ozongeneratorer kan f.eks. bruges til at fjerne røglugt efter en brand.

En god luftrensning er med til at sikre sund og ren luft i bygninger og boliger. En grund til dette er af luftrensning er med til at minimere symptomer på astma og allergi ved at fjerne ex. støvpartikler og pollen fra luften.


Virusbekæmpelse kombineret med nyeste batteriteknologi
UniPoint fusionerer sikkerhedsbelysningsarmaturer med luftrensningsteknologi, men også hvor bæredygtighed og lange serviceintervaller er tænkt ind. Dette er gjort ved brugen af den nyeste batteriteknologi på markedet.

SanificaAria professionel luftrensning

Beghelli, som er UniPoints leverandør gennem næsten 3 årtier, har skabt et patenteret produkt, som kan holde Covid 19 og andre vira nede og derved reducere smittetrykket eller helt fjerne vira fra luften. I disse produkter er tillige brugt en anden patenteret teknologi, nemlig Titanium® batterier. En teknologi der ift. den fremherskende normalt anvendte teknologi har en meget længere levetid. Teknologien bidrager samtidigt til lange serviceintervaller og derved en væsentlig reduceret CO₂-udledning. Den nye batteritype er så gennemprøvet og sikker, at der tilbydes en 10 års garantiordning

Sikkerhedsbelysning med luftrensning

Produktserien indeholder en spændende kombi-teknologi, hvor producenten har fusioneret sikkerhedsbelysningsarmaturer med den patenterede luftrensningsteknologi. Dette er gjort, fordi lige netop de lokaliteter, hvor der offentligt befinder sig mange mennesker, også har krav til sikkerhedsbelysning. Derved opnås en signifikant besparelse på installationsomkostningerne.

Normalbelysning kombineret med luftrensning

Denne fusionstankegang stopper så ikke her, men er også bragt over i belysningsindustrien. Beghelli har også her lavet en fusion mellem et normalt belysningsarmatur og den patenterede luftrensningsteknologi.

Stand-alone luftrensningsenheder

Ønskes der i stedet stand-alone luftrensningsenheder er dette også en del af sortimentet. Disse fås som 60/60 enhed til planforsænkning i systemlofter, gulvstandermodeller og væghængte enheder.

Læs mere om denne spændende fusionsteknologi her: Luftrensning mod vira

Hent Unipoint’s brochure ”Professionel luftrensning” her:

Yderligere information: www.unipoint.dk, tlf. 97175777 eller e-mail: mail@unipoint.dk


FilterNew udvider sortimentet igen nu med vores intelligente luftrenser!
Vores nye A3B luftrenser er et alternativ til dig der ikke har et ventilationsanlæg i hjemmet.

Med sensor og display der viser luftkvaliteten i farver (Grøn = God, Gul = mellem, Rød = dårlig) kan du sikre dig et bedre #indeklima.

A3B indeholder 3 forskellige filtre, og fjerner forurenede stoffer, partikler fra madlavning, støv mm. En god løsning til dig der lider af astma, pollenallergi, eller bare vil have et bedre indeklima.

Du finder den lige her


UniPoint – Når kriser skaber innovation
UniPoint fusionerer sikkerhedsbelysningsarmaturer med luftrensningsteknologi

Verdenshistorien er fyldt med produkter og metoder, der er innoveret gennem eller på baggrund af kriser og krige. I nutiden er det tekniske landvindinger for at afhjælpe klimaudfordringerne og skabe CO₂-neutrale løsninger på stort set alle områder, vi ser. Nu føjes endnu et lille bidrag til denne historie, som er skabt på baggrund af og gennem den Covid 19 pandemi, som vi stadig kæmper med, og som vi efter alt at dømme må leve med længe endnu … måske for altid.

SanificaAria professionel luftrensning

Beghelli, som er UniPoints leverandør gennem næsten 3 årtier, har skabt et patenteret produkt, som kan holde Covid 19 og andre vira nede og derved reducere smittetrykket eller helt fjerne vira fra luften. En teknologi og produkter fremstillet i samarbejde med førende eksperter og universiteter, og kontrolleret og testet af 3. part uvildige test laboratorier.

uvOxy® teknologien og produkterne i serien SanificaAria er alle skabt med det formål at rense indeluften for skadelige og sygdomsfremkaldende vira.

Sikkerhedsbelysning kombineret med luftrensning

Produktserien indeholder en spændende kombi-teknologi, hvor producenten har fusioneret sikkerhedsbelysningsarmaturer med den patenterede luftrensningsteknologi. Dette er gjort, fordi lige netop de lokaliteter, hvor der offentligt befinder sig mange mennesker, også har krav til sikkerhedsbelysning. Derved opnås en signifikant besparelse på installationsomkostningerne.

I disse produkter er tillige brugt en anden patenteret teknologi, nemlig Titanium® batterier, som ift. den fremherskende anvendte teknologi lever meget længere. Der er endda en 10 års garantiordning på denne batteritype. En teknologi, der samtidigt bidrager til lange serviceintervaller og reduceret CO₂-udledning.

Normalbelysning kombineret med luftrensning

Denne fusionstankegang stopper så ikke her, men er også bragt over i belysningsindustrien. Beghelli har også her lavet en fusion mellem et normalt belysningsarmatur og den patenterede luftrensningsteknologi.

Stand-alone luftrensningsenheder

Ønskes der i stedet stand-alone luftrensningsenheder er dette også en del af sortimentet. Disse fås som 60/60 enhed til planforsænkning i systemlofter, gulvstandermodeller og væghængte enheder.

Læs mere om denne spændende fusionsteknologi her: Luftrensning mod vira

Hent Unipoint’s brochure ”Professionel luftrensning” her

Yderligere information: www.unipoint.dk, tlf. 97175777 eller e-mail: mail@unipoint.dk


Teknologisk Institut – Grønne tiltag skal forbedre i luftkvaliteten i udsatte områder i Aarhus
Aarhus bliver forsøgsby i stort europæisk projekt, der skal forbedre luftkvaliteten i udsatte boligområder.

Aarhus er blandt pilotbyerne i et 4-årigt EU-projekt, der i fem europæiske byer skal afprøve grønne tiltag, der forbedrer luftkvaliteten. Det skal ske med særligt fokus på mangfoldighed og diversitet – og på at gøre byen til et bedre sted at færdes for alle dele af befolkningen.

Luftforurening rammer skævt
– Når projektet kæder luftkvalitet i byer sammen med diversitet, så er det ikke grebet ud af den blå luft. Vi ved fra udenlandske studier, at der er en sammenhæng mellem ulighed og luftforurening. For eksempel ligger sociale boligbyggerier ofte tæt på befærdede og trafikerede områder, og disse borgere er derfor eksponeret for flere sundhedsskadelige partikler. Så selvom man siger, at alle mennesker indånder den samme luft, så er der videnskabeligt belæg for at påstå, at luftforurening rammer socialt skævt, fortæller specialist Thor-Bjørn Ottosen fra Teknologisk Institut, der er en af projektets centrale videnspartnere inden for luftmåling.

Mere nyt fra Teknologisk Institut

Fem europæiske byer, Aarhus, Bukarest (Rumænien), Castellón (Spanien), Orvieto (Italien) og Potsdam (Tyskland), deltager i projektet. I alle forsøgsbyer bliver der fokus på at forbedre luftkvalitet og dermed også livskvalitet for en række borgergrupper, der kan være særligt udsatte for luftforurening.

DivAirCity
Projektet, der er støttet af EU's Horizon2020-program og har et samlet budget på 10 mio. euro, hedder DivAirCity, der er en sammentrækning af ordene diversitet, luft og by.

Diversitetstankerne i projektet indebærer, at de grønne løsninger i byrummet ikke blot skal forbedre luftkvaliteten, men også fokusere på at skabe bedre og trygge bymiljøer for fx kvinder, unge, ældre, handikappede samt etniske og seksuelle minoriteter. Derfor vil et bredt udsnit af borgere blive taget med på råd i udviklingen af de grønne løsninger.

Udsatte borgergrupper skal inddrages
Borgerinddragelsen bliver faciliteret af Aarhus Kommune, mens DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi - og Teknologisk Institut skal sikre, at tiltagene har en dokumenteret effekt på luftkvaliteten i bymiljøet. Endnu er der ikke taget stilling til, hvor i Aarhus de konkrete løsninger skal indføres, men Thor-Bjørn Ottosen håber, at borgerinddragelsen vil føre til nyskabelser på området:

– Et klassisk eksempel på grønne barrierer er en bred og høj hæk, der skærmer borgerne mod partikler fra en befærdet vej. Men hvad hvis denne grønne mur samtidig gør det utrygt at færdes i området om aftenen, når det er mørkt? Der kan borgerinddragelsen måske bane vej for nye innovative løsninger med en bedre forankring i de områder, hvor de skal afprøves, fortæller Thor-Bjørn Ottosen.

400.000 dødsfald om året

Ifølge Det Europæiske Miljøagentur dør 400.000 europæere hvert år for tidligt på grund af dårlig luftkvalitet. Den forventede levetid forkortes gennemsnitligt med otte måneder som følge af luftforurening. Bæredygtige tiltag som fx grønne barrierer, haver, søer og infrastruktur, der gør det attraktivt at gå og cykle, har en gavnlig effekt på både sundhedsskadelig luftforurening og CO2-optag i bymiljøer, samtidig med at tiltagene skaber bedre livskvalitet for indbyggerne.


Når innovativ sikkerheds- og sundhedsteknologi mødes og sammensmeltes til nyskabende produkter
Hos UniPoint er vi glade for at kunne præsentere denne nye patenterede teknologi uvOxy® og igen være først med nyskabende og innovative produkter.

Vi kan nu levere sikkerhedsbelysningsarmaturer med en indbygget sundhedsfremmende teknologi.

Armaturerne har indbygget en luftrenser, der kontinuerligt er i drift og effektivt fjerner vira fra indemiljøet. (Se brochure)

Teknologi henvender sig primært til lokaliteter, hvor mange mennesker er forsamlet (skoler, børnehave, vuggestuer, forsamlingslokaler, koncertsteder mv.).

Men også på plejehjem, sygehuse, ældrecentre mv., hvor der normalt er mange udsatte borgere, vil teknologien have en markant positiv effekt.

Ligeledes, hvis en ansvarlig virksomhedsejer ønsker at sikre sine medarbejderes sundhed- og velfærd på arbejdspladsen, kan store positive effekter opnås.

Disse bygningstyper har for hovedparten krav om installering af sikkerhedsbelysning iht. Bygningsreglement 18. Derfor giver det mening at bruge denne nye kombi-teknologi, hvor sikkerhedsbelysnings-armaturer, ud over dennes normale funktion, også renser luften for vira og derved både højner sikkerhed og sundhed.

Ved en sammensmeltning af 2 teknologier medføres en besparelse på installationsomkostningerne sammenholdt med, hvis 2 teknologier skulle installeres hver for sig. Ligeledes højnes det generelle psykiske arbejdsmiljø og sygefraværet mindskes.

I samme produktportefølje kan leveres;

 • 60/60 LED armatur planforsænket med luftrensningsteknologien
 • 60/60 planforsænket luftrensningsmodul
 • Stand-alone luftrensningsenheder både for væg og gulv

Se mere her: Luftrensning mod vira


Ny innovativ luftrenser med fokus på medarbejdere i fødevareindustrien
QleanAir Scandinavia lancerer deres hidtil mest innovative luftrenser, der er specielt designet til at sætte medarbejdernes behov i fokus ved at imødekomme de strenge krav fra fødevareindustrien.

Med mange års levering af luftfiltreringsløsninger til globale virksomheder lancerer QleanAir Scandinavia nu en unik luftrenser til fødevareindustrien. Den er designet til at sætte medarbejderen i fokus og overholde de høje hygiejnekrav i fødevareforarbejdning. 

- Vi er virkelig stolte over at kunne præsentere vores nye luftrenser efter mange måneders forskning. QleanAir FS 70 FG udfordrer markedet med sin forbedrede funktionalitet og det tilpasningsdygtige design, siger Johan Billing, Product Manager i QleanAir Scandinavia.

Fødevareindustrien er kendt for meget specifikke krav til luftkvalitet og hygiejne. For virksomheder som restauranter og fødevareproducenter er høj luftkvalitet afgørende for at holde alle produktionsprocesser rene og sikre samt fri for støv og forurenende stoffer. Men da der ikke var en luftrenser, der var god nok ude på markedet, lancerer QleanAir Scandinavia nu deres egen innovation.

- Vi indså, at der var behov for luftrensere, som er optimeret til fødevareindustrien. Men endnu vigtigere, så bemærkede vi en mangel på produkter, der sætter medarbejderen i fokus. Så vi besluttede at designe en løsning, der hjælper medarbejderne med at fokusere på deres job, mens der bliver taget hånd om både luftkvaliteten og medarbejdernes helbred, fortæller Johan Billing, Product Manager i QleanAir Scandinavia.

Den nye FS 70 FG er omhyggeligt designet til ekstra følsomme indendørsmiljøer. Den er udstyret med et kraftigt filter og designet i et materiale, der er let at vaske af, hvilket er et af mange vigtige krav for at kunne holde til det unikke miljø inden for fødevareproduktion. Den leveres uden fremspring eller skarpe hjørner, som kan være fælder for støv og andre partikler, som kan medføre hygiejnerisici. QleanAir Scandinavia håber, at denne innovation kan understøtte deres kunders forretning.

- Hvis der er fuld kontrol over din indendørs luftkvalitet, sparer medarbejderne ekstra tid og kræfter. Det betyder, at QleanAir FS 70 FG ikke blot holder luftkvaliteten høj og sikrer medarbejdernes helbred, den vil også forbedre arbejdsprocesserne, hvilket er en gevinst for enhver fødevarevirksomhed, siger Johan Billing, Product Manager i QleanAir Scandinavia.


QleanAir Scandinavia lancerer en ny effektiv luftrenser til større industrier
QleanAir Scandinavia udvider porteføljen med deres hidtil mest effektive luftrensningsløsning. Den nye løsning er designet til at hjælpe store fabrikshaller og industrier med at beskytte deres produkter og personale. Samtidig reducerer den unødvendige produktionsstop ved konstant at levere ren luftstrøm i større skala.

Den svenske luftrensningsvirksomhed QleanAir Scandinavia lancerer nu deres mest effektive produkt, der renser op til ti tusind kubikmeter luft i timen. FS 90 er en ekstra kraftig luftrensningsløsning, der er perfekt til store indendørs rum og industrier som logistik- og produktionsvirksomheder, hvor det er ekstra vigtigt at mindske luftforureningen effektivt.

Effekten kommer fra den energieffektive EC-blæser, der sammen med den automatiske luftstrømsregulering gør det muligt at levere ren luft i større skala.

- Lancering af denne luftrenser er historisk for QleanAir Scandinavia, da vi nu styrker vores produktportefølje med et sikkert valg for større industrielle virksomheder, siger Christina Lindstedt, CEO hos QleanAir Scandinavia

QleanAir FS 90 er en luftrenser til virksomheder, der har brug for en stærk og fleksibel løsning. Produktet kan placeres både på jorden og hængende fra loftet, afhængigt af de specifikke behov.

Med høj effekt, konstant luftregulering og mekanisk filtrering flytter den nye luftrenser grænserne for rensningskapacitet. Med FS 90 får virksomheder hjælp med at forbedre deres arbejdsmiljø og samtidig beskytte produkter og processer.

- Jeg føler, at jeg kan sige med sikkerhed, at vores nye luftrenser er i en klasse for sig selv. Prøv at stå foran den, så vil du forstå, hvor effektiv den er. QleanAir FS 90 vil virkelig gøre en forskel for virksomheder, der er klar til at forbedre deres luftkvalitet, fortæller Christina Lindstedt, CEO hos QleanAir Scandinavia

QleanAir FS 90 er tilgængelig nu. Ligesom alle QleanAir Scandinavia-produkterne leveres den med et leasingprogram, inklusive fuld service og support.

QleanAir FS 90 - specifikationer:

 • Dobbelt indtag
 • Trinvis mekanisk filtrering (ISO 16890)
 • Energieffektiv EC-blæser, der producerer store luftmængder
 • Automatisk luftstrømsregulering
 • Filteralarm
 • Støjsvag drift
 • Robuste hjul for nem mobilitet
 • Hybrid monteringsmulighed (gulv/loft)

Lightair fører IonFlow Signature luftrenser
Lightair IonFlow Signature benytter det samme eksklusive design som modellen IonFlow 500, men med et nyt sofistikeret udseende med en naturlig ravfarve og træfinish. En elegant løsning til klassiske hjem.

Signature deler den samme fantastiske ydeevne og funktioner som Evolution og IonFlow 500, der effektivt fjerner de mindste og mest skadelige partikler. Signature tilbyder en ren og sund luft i en uovertruffen kombination af en effektiv, lydløs, ozon fri, og letbetjenelig luftrenser


Dansk hygge forurener mere end dieseldunst
Den danske tradition for hygge er vitterligt hyggelig, men den har også en mørk bagside.

Vores forkærlighed for blafrende stearinlys og ild i brændeovnen sender nemlig så mange partikler ud i hjemmet, at antallet af skadelige partikler i luften langt overstiger, hvad der fx udledes på en stærkt trafikeret vej. Derfor kan en elektrisk luftrenser være en oplagt mulighed, hvis man ønsker en renere luft i hjemmet.

I Danmark er der omkring 850.000 brændeovne, og de er sammen med brændekedler i faste brændselsfyr årsag til ca. 70 procent af de sundhedsskadelige partikler, der udledes i hjemmet. Det er især om vinteren, at luftforureningen indenfor er størst, for her tænder vi ovenikøbet masser af stearinlys. Det gør mere end halvdelen af os ifølge boligejernes videnscenter Bolius en eller flere gange om ugen.

Det er dog ikke alene stearinlys og ild i brændeovnen, der forurener luften med røggasser og ultrafine partikler, der trænger ned i lungerne. Også når vi laver mad, gør rent med rengøringsmidler eller blot sidder i nærheden af et nyt gulvtæppe eller møbel, udsætter vi lungerne for små partikler, kemiske gasser og flygtige organiske forbindelser. Åbner vi vinduet for at lufte ud, skal vi endda også tænke os om, for hvis det er midt i pollensæsonen eller ud til en trafikeret vej, udsætter vi kroppen for endnu flere partikler og pollen.

Derfor kan det give god mening at overveje en elektrisk luftrenser i hjemmet. Der kommer flere og flere på markedet, og en af de mest avancerede er netop lanceret fra engelske Dyson. Pure Hot & Cool Link renser 290 liter luft pr. sekund, og dermed fjerner maskinen 99,95 procent af partikelforureningen i luften. Dyson Pure Hot & Cool går automatisk i gang, hvis den registrerer forurening af indeklimaet.

Home sweet home

Vi indånder hver dag op til 9.000 liter luft, og eftersom vi opholder os indenfor det meste af døgnet, indånder vi størstedelen af luften dér. Soveværelset, hvor vi tilbringer cirka en tredjedel af vores liv, kan være forurenet med partikler fra trafikken udenfor, flygtige organiske forbindelser fra hårspray og parfume, formaldehyd fra skum i møbler og madrasser eller støv og allergener fra tæpper og benzen fra duftlys.

I køkkenet og dagligstuen frigiver rengøringsmidler også flygtige organiske forbindelser, husdyr afstøder små partikler, og under madlavningen på komfuret slippes der også partikler, os og lugt ud i hjemmet. Energikravene til nyt boligbyggeri resulterer også i tættere og tættere boliger med nedsat luftcirkulation og stigende indendørs luftforurening.

Dyson har investeret 28 millioner pund i udviklingen af Pure Hot & Cool, der har en tilhørende app, så man altid kan se, hvor ren luften er i hjemmet og udenfor ens bolig


Greenline – Hvad koster en sygedag?
En luftrenser i hjemmet og på arbejdspladsen hjælper mod symptomer på høfeber


Høfeber og allergi koster effektivitet på arbejdspladsen. Op mod 1 million danskere har høfeber, altså ca. 1 ud af 6 ansatte. Sygefravær er en direkte og synlig konsekvens af en slem høfeber hvor luften er fuld af pollen. Mere usynlig og indirekte er koncentrationsbesværet. Når pollentallene ikke er rekordhøje kan arbejdsdagen gennemføres, selvom det kan være svært at holde koncentrationen oppe en hel dag, hvor hovedet føles tungt, øjnene klør og næsen føles tæt.

Men hvad koster en sygedag så? 
Det er svært at svare på direkte. Det kommer helt an på de ansattes timeløn, og om der mistes indtjening under sygefraværet.

En sygedag på kontoret medfører ofte, at andre må løse dagens opgaver, i hvert fald dem der haster allermest. Det betyder også, at den der "tager over", ikke når det samme - typisk langt mindre, hvis det er en uvant opgave, der skal løses. I værste fald går det ud over planlagte deadlines og stresser det øvrige personale.

Sygefravær slipper vi nok aldrig for - det er sådan set naturligt nok, men det er faktisk ret enkelt at forbedre indeklimaet til gavn for alle, og i særdeleshed til gavn for personer der er ramt af høfeber.

En effektiv luftrensning koster kun få kroner om dagen. Det er lettere at svare på, hvad det koster at rense luften 365 dage om året for samtlige, der opholder sig i lokalet.

En god og støjsvag luftrenser koster under kr. 3.000,- inkl. moms + nye filtre en gang om året - og en smule i strøm.

For ca. 5 kroner om dagen i 10 år vil Woods ELFI-300 med nye filtre, strøm og 10 års totalgaranti holde luften i lokalet rent.

Luftrensere reducerer luftens indhold af skadelige partikler med op til 99,97%, herunder partikler fra trafik m.m.

Tilkøbes der et kulfilter til luftrenseren, så renses luften også for lugten af madpakker, gårsdagens hvidløgsret og den vind der "ubemærket" slippes på kontoret.

En luftrenser larmer ikke, den skaber ikke træk og strømforbruget er minimalt. Så længe filtrene skiftes vil luften i lokalet opleves ekstra behagelig og med et kulfilter, slipper du for uønskede lugte - hele året.

Personer med høfeber er ikke kun på arbejde. De sidder også på skolebænken, og de holder fri som alle andre. En luftrenser er derfor også anvendelig i klasselokalet, i stuen, i soveværelset, i venteværelset hos lægen eller måske i vuggestuen og hos dagplejemoren hvor blenumser vrikker rundt og spreder smil, latter, gråd - og dufte af det, bleen er beregnet til at opsamle.

Hos www.greenline.dk kan du bestille og læse mere om luftrensere til alle lokaler op til 80-160 kvadratmeter.