Punktudsugning

Punktudsugning har det primære formål at udsuge damp, røg og lign. for et specifikt sted/område. Og selve punktudsugningen skal lede eventuel varme, fugt, dampe, støv, partikler og lignende væk fra en arbejdsplads eller en produktionslinie, med det formål, at beskytte medarbejdere og produkter samt naturligvis et generelt hensyn til miljøet

Leverandører af og viden om punktudsugning:


FlexAir A/S

Flexair

Svalehøjvej 4
3650 Ølstykke
Tlf.: 70 22 44 40
E-mail: mail@flexair.dk

www.flexair.dk

Kompetencer: Rumventilation, Sugearme, Udsugningsanlæg, Udsugning

Læs mere om FlexAir A/S


Greenklima Aps

Ølsemagle Kirkevej 68
4623 Lille Skensved
Telf.: 81 73 01 99
E-mail: jk@greenklima.dk

www.greenklima.dk

Kompetencer: ventilations entreprenør, Ventilations ingeniør, ventilation, ventilationsanlæg, varmegenvinding, boligventilation, villaventilation, decentral ventilation, naturlig ventilation, køleunits, ventilationsaggregater, ventilations service, filterskift, proces ventilation, punktsug, skoleventilation, CTS anlæg, Nilan, Genvex, kølegenvinding, balanceret ventilation

Læs mere om Greenklima Aps


JRV A/S

Nimbusvej 10
2670 Greve
Tlf: +45 43 95 09 50
E-mail: sales@jrv.dk

www.jrv.dk

Kompetencer: Ventilationsanlæg, sugearme, punktudsugning, udsugning, Smedearbejde, Kemikaliebestandige ventilatorer, Flexoduct Medical, Flexoduct International, Store anboringer, Køleanlæg for datamater, IT-klimaanlæg, Renrumsinventar, Flowvagter til stinkskabe, Stål, Tilbehør til stinkskabe, Kontrolanordning til stinkskabe, Stålrørsvarmeflader, Stinkskabsstyringer, Dampvarmeflader, Renrumsinstallation, Udsugningsventilatorer, EDB-køleunits, Kildefiltre, Punktventilationsalarmer, Punktventilation, Flexoduct, Laboratorieventilationsanlæg, Filterhuse, Centrifugalventilatorer, Luftkonditioneringsanlæg, Hospitalstilbehør, Flow, Renrumsgruppen®, Safe-X-Change®, FLEXODUCT

Læs mere om JRV A/S


LS Control A/S

ls control

Industrivej 12, Gelsted
4160 Herlufmagle
Telefon: (+45) 5550 5550
E-mail: lsc@lscontrol.dk

www.lscontrol.dk

Kompetencer: Styring og regulering, Affugtning, Aktive komponenter, Anden software, Automatiseret, Automatisering, El - og elforsynings produkter, El- og styretavler, Elektronik, Elektronik måling, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elektroniske styringer, Embedded software, Energibesparelser, Flowsensorer, Forbrugsvarer - teknik, Frekvensomformere, Frekvensomformere mv., Fugtstyring, HMI (Human Machine Interface), Industriel IT, software mv., Instrumentering, Invertere, ladere, omformere, strømforsyninger mv., Kompetencer, Konstruktion og udvikling, Kvalitetsstyring og test, Køle og klimaanlæg, Måleudstyr, Manuel, Maskiner, Medico industri, Passive komponenter, Printplader, Processtyringsanlæg og software, Produkter, Produktudvikling, Programmering, Prototyper, Punktudsugning, Rådgivere, Radiostyrede løsninger, Rumudsugning, Sensorer og måleudstyr, Software, Softwareprogrammer, Sourcing, Special industrier, Styringer, Styringer mv., Svejserøgsudsugning, Temperaturmålere, termometer, Test og kontroludstyr, Transformere mv., Trykmåling, Udsugning, Underleverandør, Ventilation, udsugning, kompressoranlæg mv., Ventilationsudstyr

Læs mere om LS Control A/S


Nederman Danmark A/S

Ryttermarken 3
3520 Farum
Tlf.: 70200302
E-mail: gert.schytt@nederman.dk

www.nederman.com

Kompetencer: Centralstøvsuger, Energispareventilator, Industristøvsuger, Industriventilation. Kanalsystemer, Laboratorieventilation, Punktsug, Punktudsugning, Spjæld - Ventilation, Spånsugningsanlæg, Sugearme, Udsugning, Ventilation, Ventilation installation og vedligeholdelse, Ventilationsanlæg, Ventilatorer

Læs mere om Nederman Danmark A/S


PermaVent

Havrevænget 10
7870 Roslev
Tlf.: 9740 6133
E-mail: mail@permavent.dk

www.permavent.dk

Kompetencer: Punktsugearm, Punktudsugning, Stinkskab, Sugearme, Udsugning, Frisørudsugning

Læs mere om PermaVent


Toico Ventilation A/S

Toico

Stæremosen 55
3250 Gilleleje
Tlf. +45 3262 2001
E-mail: kontakt@toico.dk

www.toico.dk

kompetencer: ventilatorer, sugearme, arbejdskabine med sug, hvirvelsug, ristsug, slibemaskine med udsugningskåber, styring og regulering, ventilationsfiltre, spjæld, trykluftkompressorer, stinkskabe, renrumsarmaturer, laboratorieventilation

Læs mere om Toico Ventilation A/S


Mere viden om punktudsugning:

Fordelene ved punktudsugning - Der er flere gode grunde til at anskaffe sig effektivt punktudsugning. Arbejder man med produktionsapparater, der udleder giftige gasser, eller i gamle lokaler hvor der er fugtigt og skimmelsvamp og lignende, er det utrolig vigtigt at få en god og effektiv punktudsugning. Når man anskaffer sig et punktudsugnings anlæg, bør man være opmærksom på, hvor meget det støjer. Det er især vigtigt, hvis punktudsugningen skal placeres i mindre lokaler, eller ligger tæt på kontorer og opholdsrum, hvor støjen kan genere.

Punktudsugning (LEV = Local Exhaust Ventilation) behandler spørgsmålet om at undgå forurening af luften indendørs ved specifikke høj-emissions kilder ved at opfange luftbårne urenheder, før de spredes i miljøet. Dette kan omfatte vanddamp kontrol, toilet, opløsningsmiddeldampe fra industrielle processer, og støv fra træ- og metalarbejde og lign. Punktudsugning af luft kan udtømmes gennem tryk hætter eller ved anvendelse af ventilatorer og presser et bestemt område.

Et punktudsugning system består af 5 grundlæggende dele:
1. En hætte, der indfanger det forurenende stof ved kilden
2. En kanal til transport af luft
3. En luftrensning enhed, der fjerner / minimerer det forurenende
4. En blæser der bevæger luft gennem systemet
5. En skorsten, hvorigennem den forurenede luft udledes

I Storbritannien har brugen af punktudsugning systemer regler fastsat af Health and Safety Executive (HSE), som er benævnt Kontrol af sundhedsskadelige stoffer (COSHH). Under COSHH er lovgivningen fastsat til at beskytte brugerne af punktudsugning  systemer ved at sikre, at alt udstyr er testet mindst hver fjorten måneder for at sikre, punktudsugning systemer udfører tilstrækkeligt. Alle dele af anlægget skal inspiceres visuelt og gennemtestet, og hvor dele er fundet at være defekt inspektøren skal udstede en rød mærkat til at identificere den defekte del og problemet. Ejeren af punktudsugning systemet skal så have de defekte dele repareret eller udskiftet, før systemet kan bruges igen.


PermaVent – Profesionelle udsugningsløsninger for et bedre arbejdsmiljø


28.apr 2021


Udsugningsløsninger

Vi producerer effektive og professionelle udsugningsløsninger. På vores sider præsenterer vi dels et udvalg af vores produkt løsninger, samt et udvalg af de brancher, vi leverer punktudsugning systemer til.

Vi laver en skræddersyet udsugningsløsning, som passer til netop Jeres behov

Ring eller skriv til os og aftal et uforpligtende besøg!