Renrum

Renrum – Skab et hygiejnisk arbejdsmiljø til food – pharma

Renrum er et specielt designet miljø, der opretholder en meget høj grad af luftrenhed og partikelfrihed for at beskytte produkter, processer eller personer mod forurening. Renrum bruges i en bred vifte af industrier, herunder farmaceutisk produktion, mikroelektronik, bioteknologi, medicinsk udstyr og forskning. Renrum anvendes i miljøer, hvor hygiejnen skal være helt i top. Renrum opbygges bl.a. ved hjælp af ventilation og laboratoriemøbler, som er egnet til at skabe et rum som rent hygiejnisk kan leve op til betegnelse renrum.

Leverandører af Renrum:

AAF/Dinair Danmark

Vallensbækvej 63
2625 Vallensbæk
E-mail: Sales.denmark@dinair.se
E-mail: Sales.denmark@aafeurope.com

www.aafeurope.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Aabo Akustik & Handel ApS

Ejbytoften 5
2600 Glostrup
Tlf.: 43 63 03 77
E-mail: fba@aaboakustik.dk

www.aaboakustik.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Avantor, delivered by VWR

Tobaksvejen 21
2860 Søborg
Tlf.: +45 43 86 87 88
E-mail: info.dk@vwr.com

web

Se hele vores produktprogram og profil her

SKANACID A/S

Lunikvej 30A
2670 Greve
Tlf: 39 40 13 14
E-mail: mail@skanacid.dk

www.skanacid.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Toico Ventilation A/S

Toico

Stæremosen 55
3250 Gilleleje
Tlf. +45 3262 2001
E-mail: kontakt@toico.dk

www.toico.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden om Ren-rum:

Renrum er designet til at minimere partikler, støv, mikroorganismer og andre forurenende stoffer i luften.

De typiske egenskaber ved renrum inkluderer:

  1. Partikelfiltering: Ren-rum er udstyret med filtreringssystemer, der fjerner partikler af forskellige størrelser fra luften. Filtreringssystemet kan bestå af flere niveauer af filtre, herunder præ-filtre, HEPA-filtre (High-Efficiency Particulate Air) eller ULPA-filtre (Ultra-Low Penetration Air).
  2. Luftstrømstyring: Ren-rum anvender en nøje kontrolleret luftstrøm og trykforskel for at forhindre forurening udefra i at trænge ind. Den mest almindelige metode er at skabe positivt eller negativt tryk i forhold til det omgivende miljø ved hjælp af luftindtag og udsugning.
  3. Klimakontrol: Temperatur, luftfugtighed og luftudvekslingshastighed overvåges og kontrolleres omhyggeligt i et renrum for at sikre optimale betingelser for produktion eller arbejde. Dette kræver ofte avanceret HVAC-udstyr (Heating, Ventilation, and Air Conditioning).
  4. Renrumsklasse: Renrum er klassificeret efter partikelantal pr. kubikmeter luft. Klassifikationen kan variere afhængigt af industrien og applikationen. F.eks. bruger ISO-standarderne normalt klassifikationer som ISO 5, ISO 7, ISO 8 osv., hvor ISO 5 har det laveste niveau af partikler og renhed.

Udstyr i renrum kan variere afhængigt af industrien og specifikke behov, men nogle almindelige udstyrsstykker inkluderer:

  • Laminar Flow-bænke eller arbejdsborde: Disse skaber en ren luftstrøm, der strømmer i en retning over arbejdsområdet for at beskytte produkter eller processer.
  • Klimaenheder: Avancerede klimaanlæg bruges til at styre temperatur og luftfugtighed i renrummet.
  • Partikelfiltreringssystemer: Filtreringssystemer, der inkluderer præ-filtre, HEPA-filtre eller ULPA-filtre, bruges til at fjerne partikler fra luften.
  • Overvågnings- og kontrolsystemer: Disse omfatter sensorer, overvågningsudstyr og kontroller, der overvåger og opretholder renrummets parametre som temperatur, fugtighed og partikelniveau.
  • Luftbrusere: Luftbrusere er monteret over indgange til renrummet for at fjerne partikler fra tøj og personer, der kommer ind i rummet.
  • Renrumsmøbler og udstyr: Dette omfatter antistatiske arbejdsborde, rene skabe, handskerum, tøjskabe og andre faciliteter, der understøtter renrumsaktiviteter.

Ren-rum og udstyr er afgørende for at opretholde en høj grad af renhed og partikelfrihed i følsomme industrielle processer og forskning. Design, overvågning og vedligeholdelse af renrummet og det tilhørende udstyr skal overholde strenge standarder og protokoller. Dette for at opnå de ønskede resultater og beskytte produkterne eller processerne mod forurening.

Hvad er et renrum? - formler, formelsamling og teknisk viden


Aabo Akustik er specialiseret leverandør af panelsystemer til renrum
Panelerne er nemme at installere. Du kan vælge at gøre det helt selv eller vi kan sende enten en supervisor eller et helt team til at sætte det op.

Vi arbejder tæt sammen med dig for at finde løsning som passer til dig hvad end det angår lyd, temperatur, tryk og installationskrav. Hver renrums udfordring er forskellig, og vi overbevist om at i de fleste tilfælde vil en skræddersyet panelsystems løsning være det rigtige valg. Derfor vi tilbyder vi enkle og fleksible specialfremstillede sandwichpaneler, døre og vinduer, der nemt kan monteres og tilpasses alle bygninger.

Vi har et globalt netværk af pålidelige anerkendte partnere der kan levere specielt lavede ventilatorer, døre eller andet tilbehør du har brug. Vi har en leveringstid på 4-6 uger i Europa samt 7 uger i resten af verden.

Se mere her


Fabmatics og SICK gør mobile robotter sikre i renrum til produktion af halvledere
Her er robotter en naturlig del af dagligdagen, hvad enten de er sporførte, stationære eller mobile. Særligt de mobile robotter bliver hele tiden vigtigere fordi de i modsætning til sporførte systemer er de mere fleksible og kan bevæge sig frit omkring i renrummet. Til transporten af wafere – de siliciumskiver, som mikrochipsene dannes på – er for specialisterne hos Fabmatics allerede nu en fast bestanddel af udviklingen af intelligente robotløsninger. Især ved fritkørende HERO®FAB spiller sikkerhedslaserscannere og fotoceller fra SICK en afgørende rolle i forbindelsemed sikkerhed og positionering af gribearmene.


Avantor – Renrum & Kritiske miljøer
Hold dit renrum rent, sikkert og miljøvenligt

Læs om innovative produkter & løsninger til dit renrum samt miljøvenlige og bæredygtige løsninger… klik her


Nyheder og Indlæg om Renrum


Seneste om Renrum

Cookie-indstillinger