Renrum

Renrum anvendes i miljøer, hvor hygiejnen skal være helt i top. Renrum opbygges bl.a. ved hjælp af ventilation og laboratoriemøbler, som er egnet til at skabe et rum som rent hygiejnisk kan leve op til betegnelse renrum. Hvad er et renrum? - formler, formelsamling og teknisk viden

Leverandører af og viden om Renrum:


AAF

Vallensbækvej 63
2625 Vallensbæk
E-mail: Sales.denmark@dinair.se
E-mail: Sales.denmark@aafeurope.com

www.aafeurope.dk

Kompetencer: Luftfiltre og luftfilterløsninger, verdens største leverandør og producent - Filtre, Luftfiltre, Ventilationsfiltre, Pharma løsninger, renrumsløsninger, HEPA filtre, Fan filter units, Industri løsninger

Læs mere om AAF


Aabo Akustik & Handel ApS

Ejbytoften 5
2600 Glostrup
Tlf.: 43 63 03 77
E-mail: fba@aaboakustik.dk

www.aaboakustik.dk

Kompetencer: Skærmvægge, Brandvægge, Skillevægge, Støjisolering, Lyddæmpning, Ventilation, Renrum, Ventilationskanaler, Taghætter, Ventilationsanlæg, Ventilatorer, Indeklima, Brandventilation, Industrikontorer, Støjdæmpning

Læs mere om Aabo Akustik & Handel ApS


Airvention ApS

Knudlundvej 14
8653 Them
Tlf.: +45 25 94 40 00
E-mail: info@airvention.com

www.airvention.com

Kompetencer: Indeklima, Laboratorieventilation, Luftkvalitet, Luftrensning, Renrum, UVC lys

Læs mere om Airvention ApS


JRV A/S

Nimbusvej 10
2670 Greve
Tlf: +45 43 95 09 50
E-mail: sales@jrv.dk

www.jrv.dk

Kompetencer: Ventilationsanlæg, sugearme, punktudsugning, udsugning, Smedearbejde, Kemikaliebestandige ventilatorer, Flexoduct Medical, Flexoduct International, Store anboringer, Køleanlæg for datamater, IT-klimaanlæg, Renrumsinventar, Flowvagter til stinkskabe, Stål, Tilbehør til stinkskabe, Kontrolanordning til stinkskabe, Stålrørsvarmeflader, Stinkskabsstyringer, Dampvarmeflader, Renrumsinstallation, Udsugningsventilatorer, EDB-køleunits, Kildefiltre, Punktventilationsalarmer, Punktventilation, Flexoduct, Laboratorieventilationsanlæg, Filterhuse, Centrifugalventilatorer, Luftkonditioneringsanlæg, Hospitalstilbehør, Flow, Renrumsgruppen®, Safe-X-Change®, FLEXODUCT

Læs mere om JRV A/S


SKANACID A/S


Lunikvej 7
2670 Greve
Tlf: 39 40 13 14
E-mail: mail@skanacid.dk

www.skanacid.dk

Kompetencer: Vakuumisolering, Aerogel isolering, Højtemperaturisolering, Foamglas isolering, Renrum-isolering, T-FIT, TechLite, Korrosion under isolering, CUI, Keramisk isolering, Beregning af isolering, Superwool, Brandisolering, Afstandsisolering, Glasklæde, Mica, Vacupor, Varmevekslere

Læs mere om SKANACID A/S


Skov Industri A/S

Gl Grandvej 4
5580 Nørre Aaby
Tlf.: 63424242
E-mail: firma@skov-industri.dk

www.skov-industri.dk

www.skærmvæggen.dk

Kompetencer: Akustik, Støjdæmpning, Ruminddeling/kontor/kontrol- og pauserum, Renrum, Flytbart rum, Smith Reoler, Mezzanin, Akustikregulering, Skærmvægge

Læs mere om Skov Industri A/S


Toico Ventilation A/S

Toico

Stæremosen 55
3250 Gilleleje
Tlf. +45 3262 2001
E-mail: kontakt@toico.dk

www.toico.dk

kompetencer: ventilatorer, sugearme, arbejdskabine med sug, hvirvelsug, ristsug, slibemaskine med udsugningskåber, styring og regulering, ventilationsfiltre, spjæld, trykluftkompressorer, stinkskabe, renrumsarmaturer, laboratorieventilation

Læs mere om Toico Ventilation A/S


Avantor – Renrum & Kritiske miljøer


28.sep 2021


Hold dit renrum rent, sikkert og miljøvenligt

Læs om innovative produkter & løsninger til dit renrum samt miljøvenlige og bæredygtige løsninger… klik her


Skov Industri – Renrummets tilstande


23.maj 2021


Skov Industri A/S web indeholder et læringscenter, hvor vi deler ud af vores viden, innovation og 35 års praktiske erfaring med gode råd, tommelfingerregler og fakta. Vi giver her en smagsprøve på et af vores læringscenter temaer.

Renrummets tilstande

Renrummet har tre forskellige tilstande:

  • Som bygget: Installationen er afsluttet, renrummet er i gang, men der er ikke udstyr, materialer eller personale indeni.
  • I ro: Installationen er afsluttet, og renrummet er i gang med det aftalte udstyr, men der er ikke personale indeni.
  • Operationelt: Renrummet fungerer på den specificerede måde med det aftalte udstyr og specificerede antal personale, der arbejder på den aftalte måde.

Når det skal verificeres om et renrum opfylder kravene til renhed mv., afhænger det af renrummets tilstand, og ikke alle standarder bruger den samme tilstand.

Det er derfor vigtigt at vide, hvilken tilstand verificeringen kræver.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om disse renrum tilstande.

Her finder du vores læringscenter om renrum

Her finder du nogle referencer

Besøg vores nye web her

Se vores Youtube kanal her


Skov Industri – Renrum Klassifikationer


19.maj 2021


Skov Industri A/S nye web indeholder et læringscenter, hvor vi deler ud af vores viden, innovation og 35 års praktiske erfaring med gode råd, tommelfingerregler og fakta. Vi giver her en smagsprøve på et af vores læringscenter temaer.

Renrum klassifikationer

ISO 14644-1-4
Renrum klassificeres primært efter hvor ren luften er, alt efter mængden og størrelsen af luftbårne ​​partikler pr. volumen luft.

Selvom der findes flere klassifikationer, har der været en stigende tendens til at skifte fra tidligere klassificeringssystemer til ISO-klassificeringssystemet i ISO 14644-1-4, seneste version er fra 2015.

Andre regler
De regler, der gælder for et bestemt renrum, afhænger af applikationen og processerne, der finder sted inde i rummet.

Apoteker med sterile blandingsaktiviteter skal følge reglerne i USP 797, 800 eller 825.

Farmaceutisk produktion følger normalt EU GMP (A, B, C, D).

Andre regler inkluderer, men er ikke begrænset til regionale, nationale og internationale regler som FDA og EMEA.

Vil du vide mere om klassificeringer af renrum, så er du velkommen til at kontakte os.

Her finder du vores læringscenter om renrum

Her finder du vores læringscenter om støjdæmpning og akustik

Her finder du nogle referencer

Besøg vores nye web her


Skov Industri A/S – Hvad er et renrum?


19.feb 2021


Skov Industri A/S nye web indeholder et læringscenter, hvor vi deler ud af vores viden, innovation og 35 års praktiske erfaring med gode råd, tommelfingerregler og fakta. Vi giver her en smagsprøve på et af vores læringscenter temaer.

Hvad er et renrum?

Visse produkter skal produceres under kontrollerede forhold, og det er vigtigt at forstå de krav og regler, som gælder for disse kontrollerede forhold og renrum.

Mere end et rum, der er rent, er et renrum defineret i ISO-standarden 14644-1 som:

”Et rum, hvor koncentrationen af ​​luftbårne partikler kontrolleres, og som konstrueres og bruges på en måde til at minimere introduktion, dannelse og tilbageholdelse af partikler inde i rummet, og hvor andre relevante parametre, fx temperatur, fugtighed og tryk, kontrolleres efter behov ”

Minimering af introduktion, dannelse og tilbageholdelse af partikler i et renrum sker på 3 måder:

  • Forsyning af rummet med en stor mængde luft filtreret med højeffektive filtre (HEPA eller ULPA) for at fortynde og fjerne partikler, bakterier og kemikalier inde i rummet. Luften bruges også til at sætte rummet under tryk, og dermed sikre, at ingen forurenet luft strømmer ind i renrummet.
  • Selve renrummet skal være bygget med materialer, der ikke genererer forurenende stoffer, partikler eller luftgas bårne kemikalier, og skal også være lette at rengøre.
  • Renrums operatører skal bære beklædningsgenstande, der minimerer spredning af partikler og mikroorganismer, der genereres af mennesker som hår, hudflager, beklædningsfibre osv. Faktisk udgør forurening fra operatørbasen 70% til 80% af renrums forureningen.

Du finder flere renrum temaer i vores læringscenter om renrum her


DAVINCI development A/S – Etablerer ISO klasse 4 renrum til 3D print til medicinsk brug
Hos DAVINCI development A/S i Billund er der blevet opført et renrum, hvor der blandt andet skal udvikles og produceres et 3D printet medicinsk implantat med en indlejret porøs skum til reparation af bruskskader i knæ.

Et renrum er et kontrolleret miljø med et ekstremt lavt niveau af støv, mikrober og andre typer af kontamineringer. Det rene miljø opnås ved at styre luftflowet, trykket, temperaturen og fugtigheden af luften, som oprenses i effektive Hepa filtre.

"ISO klasse 4 Renrum etableret ved DAVINCI development A/S" er kåret som en trestjernet Danmarksnyhed på hi 2015 i MCH Messecenter Herning.

ISO klassificeringen sker på baggrund af antallet og størrelsen af partikler, der er tilladt per luftvolumen enhed.
Det rådgivende ingeniørfirma DAVINCI development er partner i det højteknologiske projekt Cartigen Pro, der skal udvikle det 3D printede medicinske implantat. Andre partnere i projektet er LevOss Aps, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet og Innovationsfonden.

DAVINCI development ser mange andre muligheder for at udnytte det nye renrum. Det kan være til produktion af biomedicinsk udstyr, 3D printede emner i biokompatible materialer produceret i renrum, oprensning af emner, montageopgaver af medicinske apparater og udlejning af renrumslaboratorier.