Tekstilkanaler

Tekstilkanaler (indblæsningsposer), er ventilationskanaler som er produceret i et let tekstilmateriale til indblæsning og fordeling af kølet og/eller opvarmet luft. Tekstilkanaler som anvendes til tekstilbaseret ventilation er et rigtig godt alternativ til de gængse ventilationskanaler som oftest er udført i galvaniseret stål, rustfrit stål eller aluminium.

Leverandører af og viden om Tekstilkanaler:


BG Burcharth A/S

Egegårdsvej 5
5260 Odense S
Tlf.: +45 66119966
E-mail: info@burcharth.dk

www.burcharth.dk

Kompetencer: Kedelslanger, Kølerslanger, Levnedsmiddelslanger, Metalslanger, Stålslanger, PTFE slanger, Silikoneslanger, Stålslanger, Industrislanger, PVC-slanger, Trykluftslanger, Slanger, Gummislanger, Ventilationsslanger, Koblinger, Maskinpakninger, Pakninger

Læs mere om BG Burcharth A/S


FabricAir A/S

Sandvadsvej 2
4600 Køge
Tlf.: 56 65 21 10
E-mail: sales-dk@fabricair.com

www.fabricair.com

Kompetencer: Indblæsning, Indeklima, Tekstilkanaler, Ventilationskanaler

Læs mere om FabricAir A/S


Lindab

Langkær 20
6100 Haderslev
Tlf: +45 73 23 23 23
Email: lindab@lindab.dk

www.lindab.dk

Kompetencer: Systemløsninger og produkter til forbedring af indeklima, Komfortventilation, Industriventilation, Boligventilation, Villaventilation, Ventilationskanaler og tilbehør, Ventilationsaggregater, Ventilatorer, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Kølebafler, Automatik, Lufttæpper, Lyddæmpere, Lyddæmper beregninger, Indeklima, Indblæsning, Udsugning, Lindab Safe, Lindab Rekt, Lindab isol, Lindab Transfer, Lindab InDomo m.fl.

Læs mere om Lindab


MovAir

Gammel Køgegaard 9
4600 Køge
Tlf.: 53 53 00 06
E-mail: movair@movair.dk

www.movair.dk

Kompetencer: Lufttæpper, Ventilatorer, Boligventilation, Industriaggregater, Industriventilatorer og Luftrensere

Læs mere om MovAir


Rohr ApS

Jernet 27
6000 Kolding
Tlf.: 75 59 43 22 *Tryk 2*
E-mail: kontakt@rohr.dk

web

Kompetencer: Boligventilation, indeklima, ventilationsanlæg, rensning og indregulering, renovering, service, emhætter, boksventilatorer, genvindingsanlæg, komfortventilation, procesventilation

Læs mere om Rohr ApS


FabricAir – Tekstilkanaler som akustisk element
Tekstilkanaler adskiller sig fra metalkanaler, idet de har akustiske absorptionsegenskaber og ikke transmitterer lyd. Det er vigtigt, fordi de reducerer lydens efterklang ved at forhindre lyden i at reflektere tilbage i lokalet fra kanaloverfladen

Det akustiske miljø påvirkes af mange faktorer inkl. geometri og lokalets volumen, de anvendte materialers transmission, refleksion og lydabsorptionsevne, overflader inden for og omkring lokalet, samt luftbåren og strukturbåren lydtransmission. Uønskede lyde og støjforurening kan have en negativ indvirkning på sundhed og trivsel hos de som opholder sig i lokalet, samt på deres kommunikation og produktivitet. Derfor er det vigtigt at minimere støjniveauet fra ventilationsløsningen.

Akustisk design omfatter det at kunne kontrollere lydtransmission og lydabsorption. Ventilationsløsningen er kun én faktor af mange, men tekstilkanaler kan indgå som et positivt akustisk element, hvis løsningen designes korrekt, og de giver samtidig et behageligt indeklima i form af trækfri, næsten lydløs luftfordeling.

Tekstilfibrene er et såkaldt porøst absorberende materiale, som absorberer lyde ved at omdanne lydbølger til varmeenergi. Det sker, når lydbølgerne tvinger fibrene til at bøje af. I komfortapplikationer er tektilkanalens akustiske egenskaber derfor meget relevante. Lydabsorption skaber et højere niveau af brugerkomfort ved at reducere efterklangstiden, hvilket øger muligheden for private samtaler i lokalet, gør tale mere forståelig og kan medvirke til at reducere det samlede lydniveau i lokalet. Den tekstilbaserede indblæsningsteknologi kendetegnes ved sin næsten lydløse natur, hvilket betyder, at tekstilkanalsystemet ikke transmitterer støj.


KE Fibertec introducerer vaskeservice
Tekstilkanal-producenten KE Fibertec i Vejen etablerer nu sit eget specialvaskeri, der skal udnytte virksomhedens materialekendskab til at tilbyde effektive vaskeløsninger
En ventilationskanal skal vaskes for at den kan bevare sin ydeevne og dermed være energieffektiv. Det gælder både for tekstilkanaler og for kanaler lavet i stål. I mange år har KE Fibertec brugt en ekstern partner til vask, men nu har virksomheden etableret sit eget specialvaskeri i Vejen, der udelukkende skal vaske tekstilkanaler, også kaldet ventilationsposer. Materialekendskab gør forskellen Specialvaskeriet er en del af KE Fibertec væveri, der væver tekstilmaterialerne, og medarbejdere fra væveriet står for den daglige drift af vaskeriet. ”Det giver os en stor fordel, at vaskeri og væveri er samlet, da vi kan udnytte vores materialekendskab til at tilbyde effektive vaskeløsninger” siger salgschef René Frimodt. KE Fibertec har i samarbejde med Miele udviklet et vaskeprogram, der sikrer en skånsom vask, hvilket forlænger kanalens levetid. Tekstilkanalerne tørretumbles ikke, men hænges til tørre efter vask i et særligt udviklet tørrerum, hvor luftfugtighed og temperatur overvåges. En skånetørring minimerer bl.a. slitage og krymp, og dermed bevares tekstilets evne til at fordele luften jævnt og trækfrit. Ren ventilation med garanti KE Fibertec tilbyder kundetilpassede vaskekoncepter, der sikrer et godt vaskeresultat. Fordelsvasken imødekommer de flestes behov og derudover tilbydes en hygiejnevask målrettet fødevareindustrien og en all inclusive løsning, der også indbefatter målinger, dokumentationsrapport og opbevaring af reservesæt.

KE Fibertec – Nye materialekoncepter skal gøre det nemt at vælge tekstilmateriale og synliggøre fordele ved tekstilbaseret ventilation
KE Fibertec, der er markedsleder indenfor tekstilbaseret ventilation, præsenterer nu to nye materialekoncepter (GreenWeave og MultiWeave), der gør det nemt at vælge det rigtige materiale til din tekstilkanal-løsning
Samtidig skal de nye materialekoncepter give bedre indsigt i tekstilernes unikke egenskaber i forhold til at kunne skabe effektive ventilationsløsninger. Begge materialer har deres egen profil i forhold til hvor og hvornår de skal anvendes. Energivenligt og bæredygtigt materiale GreenWeave er det energivenlige og bæredygtige valg. Materialet har en dokumenteret høj støvbæreevne og dermed lange vaskeintervaller, hvilket gør det til en totaløkonomisk god løsning. Derudover virker det som et M6 forfilter, der renser indåndingsluften i rummet. GreenWeave er Cradle to Cradle certificeret og særligt velegnet til komfortinstallationer med høje krav til indeklimaet. Typiske anvendelsesområder er kontorer, skoler, laboratorier, konference-centre og kolde arbejdsrum i levnedsmiddelindustrien. Slidstærkt og alsidigt materiale MultiWeave er et slidstærkt og alsidigt materiale, der er særdeles velegnet til mange forskellige brancher - fra renrumsanlæg i ISO klasse 4, industrilokaler og sportshaller til udligningsrum på slagterier. MultiWeave er lavet af multifilamentgarner med en glat overfladestruktur og det virker som et G2-forfilter jf. EN 779:2012.

KE Fibertec – Case – DMRI (Danish Meat Research Institute), Teknologisk Institut
InTex overvåger indeklimaet og energiforbruget

Et godt indeklima og energibesparelser
Hos DMRI tror de på vigtigheden i at bevare et godt indeklima. I det nye sensoriske laboratorium i Taastrup har de derfor installeret tekstilkanaler til jævn fordeling af frisk luft. Det sikrer en god hygiejne og bedre trivsel. DMRI rådgiver virksomheder inden for fødevarebranchen, bl.a. i forhold til ventilation, og her er anbefalingen, at man regelmæssigt vedligeholder sit ventilationsanlæg for at bevare et godt indeklima og spare på energien.

Automatisk overvågning af lufttryk og temperatur
DMRI følger selv anbefalingen i deres eget laboratorium, og de har valgt InTex-løsningen fra KE Fibertec til at overvåge lufttrykket og temperaturen i ventilationskanalen. Ved at etablere automatisk driftsovervågning ved de præcist, når tekstilkanalerne skal vaskes, og dermed holder lufthastigheden og temperaturgradienten sig til det dimensionerede, da luftfordelingen hele tiden er optimal.

Alarmfunktion afslører snavset tekstilkanal
InTex-sensoren er monteret i bunden af kanalen, og den kommunikerer løbende med masterenheden, der står et centralt sted i bygningen. Når f.eks. lufttrykket når et bestemt niveau, bliver der automatisk sendt en e-mail, der gør opmærksom på, at tekstilkanalen skal vaskes.

Lufttryk udløser alarm
Hos DMRI, Teknologisk Institut er der i alt installeret 16 sensorer og to masterenheder fordelt over hele bygningen. Målinger fra laboratoriet viser en jævnt stigende basisventilation, og flere gange
i perioden stiger trykket. I et forsøg over 24 timer er der taget et stinkskab i brug, hvilket medfører et behov for mere luft fordelt over hele rummet. Ændringen kan aflæses på grafen nederst.
Trykket stiger i 24 timer og falder derefter tilbage til basisniveauet.

”Posekøling er en god løsning for både medarbejdere og produkter og en meget udbredt ventilationsform i fødevarebranchen. Vi anbefaler altid regelmæssig vedligeholdelse af ventilationsanlægget og bruger InTex til at fortælle os, når det er tid til vask”.

Seniorkonsulent Jens Scheller Andersen
DMRI, Teknologisk Institut

I InTex-programmet kan man definere et bestemt lufttryk, der skal udløse alarmen, og hvornår det skal ske. Den indbyggede intelligens sørger for, at peakperioden automatisk sorteres fra, så det er på baggrund af målingerne fra basisventilationen, der bliver sendt en alarm-email.

Hos DMRI er der fastsat et alarmniveau på 70 Pa, men installatøren bliver først orienteret, når basisventilationen over en periode på fem dage har registreret et forhøjet tryk.

KE Fibertec AS er førende leverandør af tekstilbaseret ventilation. Med vores specialdesignede tekstilkanaler skaber vi et godt indeklima i idrætshaller, kontorer, laboratorier, skoler osv.

Tekstilkanaler kan skræddersys til næsten ethvert formål. De er hygiejniske, lette at montere og vedligeholde og kan leveres i et utal af former og farver.

Læs mere på www.ke-fibertec.dk


Procesventilation med tekstilkanaler sikrer et godt produktionsmiljø
Europas mest moderne kreaturslagteri I foråret 2014 indviede DC Beef deres nye højteknologiske slagteri i Holsted, hvor der efter planen skal slagtes 4.500 dyr om ugen. Det er ca. halvdelen af alle kreaturer, der slagtes om ugen i Danmark.

Fakta

Rådgiver: Alectia, Odense
Installatør: Euro-Vent ApS
Materialer: KE Fibertec

Tekstilbaseret ventilation i hakkerum og tre skærestuer
For at få en effektiv luftfordeling og dermed også korrekt temperatur i alle rum valgte man tekstilbaseret ventilation, da det er en velegnet ventilationsform i et miljø som f.eks. slagterier. Tekstilkanaler sikrer også et korrekt arbejdsmiljø uden trækgener.

Hakkerummet forsynes med ca. 32.000 m3/h via en fordelerpose og 96 m. udblæsningspose (hybrid). Skærestuerne forsynes fra tre anlæg, hhv. 2 a 56.000 m3/h og et a 28.000m3/h. Disse tre anlæg har alle fordelerkanaler af isoleringspanel (ikke tekstil). Samlet er der ca. 300 m  (hybrid)

Loftet bestryges for at undgå kondens
I de kølede slagterilokaler kan der opstå problemer med kondens i lofter og på kolde overflader. For at imødekomme dette har alle tekstilkanaler laserskårne huller, der bestryger loftet med luft. Det fjerner fugten og dermed kan vi medvirke til at de strenge hygiejnekrav bliver overholdt.

Tekniske data:

Byggeår: 2014
System: KE-Inject® Hybrid System
Farve: Melongul (RAL nr. : 1028)
Materiale: LDC-FR
Ophæng: SafeSlider

Hybrid lavimpuls ventilation
KE-Inject® Hybrid Systemet udføres som runde (Ø), halvrunde (D) eller kvartrunde (½D) kanaler og består af et permeabelt tekstilmateriale med grupperinger af små laserskårne huller i kanaloverfladen.

De laserskårne huller er placeret i samme patenterede huldesign som for KE-Inject Systemet. Ventilationsteknisk er KE-Inject Hybrid Systemet at betragte som en kombination af aktiv højimpulsventilation og passiv
lavimpulsventilation.

KE-Inject Hybrid Systemet er kort sagt en lavimpulskanal, der gøres aktiv ved anvendelse af laserskårne huller.

OPHOLDSZONE FOR HYBRIDE SYSTEMER
Som ved lavimpulsventilation er opholdszonen ikke et standardiseret område, men en zone, der defineres fra projekt
til projekt i samråd med arkitekt og bygherre. Opholdszonen defineres oftest som zonen fra gulvet til højden 1,8 m ved stående aktivitet, mens højden fastsættes til 1,1 m ved siddende aktivitet.

Z O N E 1
Luften indblæses dels med høj hastighed gennem hullerne eller dyserne, dels med lav hastighed gennem tekstilmaterialet. Overtrykket i luftstrålernes centrum medfører en tilstrømning og medrivning af rumluft og ligeledes en del af kanalens egen luft. Luftens acceleration under kanalen (lavimpulsstrømning) er særdeles afhængig af kølebelastningen pr. løbende meter kanal.

ZONE 2
Under den hybride kanal fortrænges den varmere rumluft af den afkølede luft fra kanalen. En del af lavimpulsstrømningen medrives i højimpulsstrømningen. I højimpulsstrømningen aftager lufthastigheden gradvist. Dette hastighedsfald sker omvendt proportionalt med afstanden til kanalen.

Z O N E 3
Ved indgangen til opholdszonen er det vigtigt at sikre, at lufthastigheden i både lavimpulsstrømningen og lufthastigheden i strålen hidrørende fra hullerne eller dyserne er afpasset efter forholdene, således at rummets komfortkrav opfyldes

Vi anbefaler altid tekstilbaseret ventilation til indblæsning af kølet luft i produktionslokaler på slagterier. Løsningen er meget effektiv, og gør det muligt at undgå kondens på lofterne.

Tekstilkanaler sikrer en jævn luftfordeling, en ensartet temperatur og dermed et godt indeklima for virksomhedens medarbejdere.

Projekt- og salgsingeniør Jacob V. Andersen, Euro-Vent ApS

KE Fibertec AS er førende leverandør af tekstilbaseret ventilation. Med vores specialdesignede tekstilkanaler skaber vi et godt indeklima i idrætshaller, kontorer, laboratorier, skoler osv.

Tekstilkanaler kan skræddersys til næsten ethvert formål. De er hygiejniske, lette at montere og vedligeholde og kan leveres i et utal af former og farver.

Læs mere på www.ke-fibertec.dk